Jewish National and University Library Digitized Book Repository

All titles by date New titles (last month) Lists by subject   רשימות לפי נושאים כותרים חדשים (חודש אחרון) רשימה כרונולוגית של כל הכותרים

All titles by date
רשימה כרונולוגית של כל הכותרים


1470 Josephus, Flavius
De antiquitate Judaica ; De bello Judaico.
 [Augsburg] : Per Johannem Schüssler, July 28-Sept. 23, 1470.

1470 לוי בן גרשם, 1288-1344.
פי' דניא' / לר' לוי בן גרשום.
 [רומא : דפוס עובדיה, מנשה ובנימין מרומא?, ר"ל בערך].

1470 משה בן נחמן, 1194-1270.
פירושי התורה / לרבינו הרב ר' משה ב"ר נחמן זלה"ה גירונדי.
 [רומא] : (עובדיה, מנשה ובנימין מרומא), [ר"ל בערך].

1470 קמחי, דוד בן יוסף, 1160-1235.
ספר השרשים / דוד בן יוסף בן קמחי.
 [רומא : עובדיה, מנשה ובנימין מרומא, ר"ל בערך].

1474 Modestus
De vocabularis rei militaris. De magistratibus... / P. Laetus. De grammaticis... / G. Suetonius Tranquillus.
 Venetiis : Impendio Bartholomei Cremonensis ac Bartholomei de Carlo Vercellensis, May 27, 1474.

1474 Pablo de Santa Maria, Bishop of Burgos, ca. 1351-1435
Incipit dyalogus qui vocatur Scrutiniu[m] scripturarum / compositus p[er] Reverendu[m] Patrem Dominu[m] Paulu[m] de Sancta Maria Magistru[m] in theologia, Ep[iscopu]m Burgen[sem] ... que[m] co[m]posuit post additiones positas ad postillam Nicolai de Lyra Anno Domini M[illesim]o. cccc.xxxiiij, etatis sue anno lxxxj.
 [Argentorati] : [Johann Mentelin], [ca. 1474].

1475 Bible. Psalms. Latin. 1475. Augsburg
Liber margarita Dauitica : [seu, Expositio Psalmorum].
 [Augsburg] : [G. Zainer], [1475?].

1475 Meditationes De interiori homine
Incipiunt Contemplationes beati Bernhardi Abbatis Clarauallis de interiori homine.
 [Augsburg] : Anton Sorg, [ca. 1475, not after 1476].

1475 יעקב בן אשר
ארבעה הטורים.
 פייביא די שקו : בבית משלם קוזי, רל"ה.

1475 נתן בן יחיאל, מרומה, 1035-1103.
זה ספר הערוך : ... שקיבץ כל מילה חמורה שבתלמוד בספר הזה וסידרו על עשרים ושתים ... אותיות ... / שחיברו ... רבינו ר' נתן ...
 [רומא : חמו"ל, ר"ל בערך].

1475 סליחות. רל"ה. פיוה די סקו
[סליחות כמנהג אשכנז].
 [פייביא די שקו? : דפוס משולם קוזי?, רל"ה בערך].

1477 Gellius, Aulus
Noctes Atticae.
 Venetiis : Andreas Jacobus Catharensis, 1477.

1477 יהודה בן יחיאל, מסר לאון
ספר נפת צופים / ... יהודה הנקרא מסיר ליאון ...
 [מנטובה : דפוס אברהם כונת, רל"ז לערך].

1477 לוי בן גרשם, 1288-1344.
פרוש לספר איוב.
 [פירארה] : (דפוס אברהם בן חיי[ם] מפיזארו, ד' סיון רל"ז).

1477 תנ"ך. תהלים. רל"ז. בולוניה
תהילים עם פירוש הקמחי.
 [בולוניה] : (מיישטר יוסף ונדיה חיים מרדכי וחזקיה מונטרו, כ' אלול רל"ז).

1479 יעקב בן אשר
[טור] (יורה דעה).
 [ואדי אלחגארה : דפוס אלקבץ, רל"ט].

1480 Thimo Judaeus.
Quaestiones quatuor librorum Meteorologicorum Aristotelis.
 [Pavia] : [Antonius de Carcano], [1480?].

1480 אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310.
תשובות שאלות להרשב"א.
 [רומא : חמו"ל, קודם ר"מ].

1480 יוסיפון. ר"מ. מנטובה
בשם האל רם ועליון אחל ספר בן גוריון.
 [מנטובה : דפוס אברהם כונת, ר"מ?].

1480 לוי בן גרשם, 1288-1344.
פרוש על התורה : עם התועליות / מאת ר' לוי בן גרשון.
 [מנטובה] : (דפוס אברהם כונת), [לפני ר"מ].

1480 משה בן יעקב, מקוצי
[ספר מצוות גדול / לר' משה מקוצי].
 [רומה? : חמו"ל, קודם ר"מ] .

1480 משה בן מימון, 1138-1204.
מורה הנבוכים / מורי' ... משה בן ... רבי מיימון).
 [רומא : דפוס עובדיה ומנשה ובנימין מרומא?, רל"ה?].

1480 משה בן מימון, 1138-1204.
(משנה תורה ... / אני משה ב"ר מימון ... ראיתי לחבר ... דיני התורה כולם בלשון ברורה ודרך קצרה).
 [רומא?] : (דפוס שלמה בן יהודה ועובדיה בן משה), [לפני ר"ם].

1480 משה בן מימון, 1138-1204.
[משנה תורה. ספר מדע, אהבה].
 [ספרד : חמו"ל, ר"מ בערך].

1480 תפלות. סדור. רמ"-. ספרד
[תפלות].
 [ספרד : חמו"ל, רמ"- בערך].

1481 Moshe ben Maymon
De regimine sanitatis ad Soldanum Babyloniae.
 Florentie : Apud Sanctum Iacobum de Ripolis, [ca. 1481].

1481 יעקב בן אשר
[טור] (חשן המשפט) / (יעקב בן הרא"ש).
 (ואד אל חיגארה : שלמה הלוי בן אלקאבץ, רמ"א).

1482 Mela, Pomponius
Cosmographia, sive De situ orbis. Prisciani ex Dionysio de orbis situ interpretatio.
 Venetijs : Erhardus Ratdolt, July 18, 1482.

1482 הגדה של פסח. רמ"ב. ואדי אלחגארה
הגדות של פסח.
 [ואדי אלחיגארה : חמו"ל, לערך רמ"ב].

1482 מגלת אנטיוכוס. רמ"ב. ואדי אלחגארה
מגלת אנטיוכוס : בארמית ובעברית.
 ואדי אלחיגארה : חמו"ל, רמ"ב.

1482 קמחי, דוד בן יוסף, 1160-1235.
[פרוש רד"ק על נביאים אחרונים].
 (ואדי אלחיגארה : [חמו"ל], רמ"ב).

1482 תלמוד בבלי. רמ"ב. ואדי אלחגארה
תלמוד בבלי.
 [ואדי אלחיגארה : חמו"ל, רמ"ב לערך].

1482 תנ"ך. תורה. רמ"ב. בולוניה
[חומש ותרגום ופירוש רש"י].
 [בולונייא : דפוס יוסף בן אברהם קרוויטה ; אברהם בן חיים מן הצבועים, רמ"ב].

1484 אבן גבירול, שלמה בן יהודה, 1021-1058.
ספר מבחר הפנינים : במליצת החכמי' הקדמוני' ... ומוסרם ...
 [שונצינו : דפוס יהושע בן ישראל נתן איש שונצין, יז שבט רמ"ד].

1484 משה בן מימון, 1138-1204.
פירו' משנת אבות / לרב משה בן מימון ז"ל.
 [שונצינו : חמו"ל, רמ"ד-רמ"ה].

1484 תלמוד בבלי. רמ"ד. שונצין
תלמוד בבלי.
 שונצינו ; פיזרו : שונצינו, רמ"ד-[רע"ט?].

1485 Bible + N.T. Latin. 1485. Nuremberg
Biblia Latina.
 [Nürnberg?] : [A. Koberger?], [May 7th, 1485?].

1485 Ibn Ezra, Avraham ben Meir, 1089-1164.
De nativitatibus. Magistralis compositio astrolabii / Henricus Bate.
 Venetiis : E. Ratdolt, Dec. 24, 1484 [i.e. 1485].

1485 Regiomontanus, Joannes, 1436-1476
Calendarium / [Joannes Regiomontanus].
 [Venice] : [Erhard Ratdolt], [Oct. 15, 1485].

1485 הפניני, ידעיה בן אברהם, הבדרשי
אגרת / חברה ... המשורר הבדרשי אנבוניט אברם הנקראת בחינת העולם.
 (שונצינו) : [דפוס יהושע שלמה בן ישראל נתן שונצין], (כד כסליו רמ"ה).

1485 יעקב בן אשר
ספר [טור] אורח חיים.
 [אישאר : דפוס אליעזר אלאנתאנסי], רמ"ה.

1485 משנה. רמ"ה. ספרד
[משנה].
 [ספרד : חמו"ל, רמ"ה בערך].

1485 תפלות. מחזור. רמ"ה. אישר
מחזור לימים נוראים כמנהג ספרד.
 [אישאר? : חמו"ל, רמ"ה-ר"ן לערך].

1486 Breydenbach, Bernhard von, d. 1497
[Peregrinatio in Terram Sanctam] / [B. von Breydenbach].
 Mainz : E. Reuwich, 1486.

1486 Josephus, Flavius
Opera.
 Veneciis : J. Rubeus Vercellensis, Oct. 23, 1486.

1486 אלבו, יוסף, 1380-1444
... ספר העקרים / לחכם ... יוסף אלבו ... בו יתבאר מעלת תורתנו ודתנו ... עם ... עקרי הדת ...
 שונצין : [דפוס בני שונצינו], רמ"ו.

1486 תנ"ך. נביאים אחרונים. רמ"ו. שונצין
ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל ותרי עשר / [עם פירוש מאת] דוד בר יוסף בן קמחי ...
 [שונצינו : דפוס יהושע שלמה בן ישראל נתן, רמ"ו לערך].

1486 תנ"ך. נביאים ראשונים. רמ"ו. שונצין
ארבע נביאים ראשונים : ... יהושע, שפטים, שמואל, מלכים ... עם המפרש ... רבינו דוד קמחי ...
 שונצינו : [דפוס יהושע שלמה בן ישראל נתן שונצין], רמ"ו.

1486 תפלות. מחזור. רמ"ו. שונצין
מחזור כפי הנהוג לקהל ... רומ"ה ...
 (שונצין ; קזאל מיורי : דפוס בני שונצין, תשרי-כ אלול רמ"ו).

1487 אונקלוס
[תרגום אונקלוס].
 [פארא : חמו"ל, רמ"ז בערך].

1487 יעקב בן אשר
ספר יורה דעה : טור יורה דעה.
 (אישאר : דפוס אליעזר בן אלאנתאנסי, רמ"ז).

1487 שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105.
[פרוש רש"י על התורה].
 [שונצינו : חמו"ל, רמ"ז].

1487 תנ"ך. כתובים. רמ"ז. נפולי
[איוב, חמש מגילות, דניאל, עזרא, דברי הימים : עם פירוש].
 [אפולי : דפוס יוסף גונצנהויזר על ידי שמואל בן שמואל מרומא, רמ"ז].

1487 תנ"ך. משלי. רמ"ז. נפולי
[משלי : עם הביאור ... / מרבינו עמנואל].
 [נאפולי : דפוס יוסף בן יעקב גונצנהויזר, רמ"ז לערך].

1487 תנ"ך. נביאים אחרונים. רמ"ז. ספרד
נביאים אחרונים.
 [ספרד : חמו"ל, רמ"ז].

1487 תנ"ך. תהלים. רמ"ז. נפולי
תהלים / עם הביאור מרבי דוד קמחי).
 (נאפולי : דפוס יוסף בן יעקב אשכנזי [גונצנהויזר]), ד ניסן רמ"ז).

1488 Bruto, Pietro, d. 1493
Victoria contra Judaeos.
 Vicentiae : Simon de Bevilaqua, 1488.

1488
Thalmut : obiectiones in dicta Thalmut seductoris Judeoru[m].
 [Strassburg] : [Johan Prüss], [ca. 1488].

1488 אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1089-1164.
פירוש התורה / שחבר רבי אברהם בן עזרא.
 (נאפולי : דפוס יוסף אשכנזי ובנו, לו בעומר רמ"ח).

1488 טרבוט, פרץ
זה הספר נקרא מקרי דרדקי : [במקרא ... ומכל הלעזים יהיו על התיב' ... ואשים נפשי לאסוף עמיר ... מאשר נטע האשל ר' דוד קמחי ... ואכתוב פי' רש"י לפי שטתו ...].
 [נאפולי? : דפוס יוסף בן יעקב אשכנזי גונצנהוזר?], רמ"ח].

1488 תנ"ך. רמ"ח. שונצין
תורה, נביאים וכתובים.
 (סונצינו) : דפוס יהושע שלמה בן נתן ישראל, רמ"ח.

1489 Moshe ben Maymon
Aphorismi secundum doctrinam Galieni. Aphorismi Joannis Damasceni et Rasis, cum pronosticis Hippocrates... in Capsa eburnea.
 Bononie : Plato de Benedictis, May 29, 1489.

1489 Thomas, Aquinas, Saint, 1225?-1274
Divi Thomae Aquinatis in librum De anima Aristotelis : expositio Magistri Dominici de Flandria ... in eundem librum acutissimae quaestiones & annotationes.
 Venetiis : Alexander Calcedonius Simone Bevilaqua, [1496?].

1489 אבודרהם, דוד בן יוסף
[אבודרהם] : ... אחל לפרש תפלות כל השנה / אמ' דוד בר' יוסף ... בן אבידרהם ...
 (אשבונה : דפוס אליעזר [טולידאנו], ר"ן [1489]).

1489 משה בן יעקב, מקוצי
ספר מצות : [סמ"ג / מאת ר' ... משה בן יעקב.
 [שונצינו] : (דפוס גרשם בן משה שונצינו, טו טבת רמ"ט).

1489 משה בן נחמן, 1194-1270.
חדושי התורה / לרב רבינו משה בר נחמן.
 (אשבונה : דפוס אליעזר [טולידאנו], רמ"ט).

1489 קלונימוס בן קלונימוס
אבן בחן : (יסדתי ... לבחון בה מומי העולם וחסרונותיו ... / אני ... קלונימוס בר' קלונימוס).
 (נאפולי : דפוס יוסף אשכנזי, ט'ר'ם' [רמ"ט].

1490 Lactantius, ca. 240-ca. 320.
Lactantii Firmiani de diuinis institutionibus aduersus ge[n]tes. Rubricæ primi libri incipiunt.
 Venetiis : Theodorus de Ragazonibus, 21. IV. 1390 [i. e. 1490].

1490 Nicolaus de Hanapis, 1225-1291.
Virtutum vitiorumque exempla.
 [Strassburg] : [Johannes Prüss], 1490.

1490 בחיי בן יוסף אבן פקודה
(ספר ... חובת הלבבות / [מאת ר' בחיי ן' פקודה]).
 [נאפולי] : (דפוס יוסף האשכנזי, ר"ן [1489]).

1490 יעקב בן אשר
טור אורח חיים.
 [נאפולי? : [חמו"ל], ר"ן לערך].

1490 יעקב בן אשר
[טור אורח חיים / יעקב בן אשר].
 [ספרד ; או פורטוגל : חמו"ל, ר"ן לערך].

1490 יעקב בן אשר
[ארבעה טורים].
 [שונצינו : דפוס שלמה בן משה שונצין, ר"ן לערך].

1490 יצחק בן יעקב, אלפסי, 1013-1103.
הלכות רב אלפס.
 [ספרד : חמו"ל, ר"ן בערך].

1490 ישועה בן יוסף, הלוי
ספר הליכות עולם / שחבר ... ר' ישועה הלוי בן ר' יוסף ...
 [ליסבון? : חמו"ל, ר"ן בערך].

1490 לנדא, יעקב ברוך בן יהודה
[ספר אגור / לר' יעקב לנדא].
 [נאפולי : חמו"ל, ר"ן?].

1490 משה בן מימון, 1138-1204.
משנה תורה.
 [שונצינו : חמו"ל, ר"נ].

1490 משה בן נחמן, 1194-1270.
שער הגמול / להרמב"ן ז"ל.
 (נאפולי : על ידי יוסף גונצנהוזר אשכנזי, ר"ן).

1490 משה בן נחמן, 1194-1270.
פירוש התורה לרב רבינו משה בר' נחמן גירונדי.
 [נאפולי : דפוס יוסף בן יעקב אשכנזי], (יג תמוז ר"ן).

1490 קמחי, דוד בן יוסף, 1160-1235.
(ספר השרשים) / אמר דוד בן יוסף בן קמחי ... אחל בחלק השני מן הספר ... לבאר כל מלה קשה אשר בספרי תורה נביאי' וכתובים ...
 (נאפולי : [חמו"ל], אלול ר"ן).

1490 תנ"ך. תורה. ר"ן. אישר
[חמשה חומשי תורה עם תרגום אונקלוס ופירוש רש"י].
 אישאר : שלמה זלמאטי, ר"ן].

1490 תנ"ך. תורה. ר"ן. אישר
[חמשה חומשי תורה : עם הפטרות וחמש מגילות].
 [אישאר : דפוס אליעזר בן אברהם אלאנתנסי, לפני ר"ן].

1490 תפלות. סדור. ר"ן. ליסבון
(תפלות כל השנה).
 [ליסבון : אליעזר טולידאנו, ר"ן בערך].

1490 תפלות. סדור. ר"ן. נפולי
סדור תפלות : כל ברואי מעלה ומטה יעידון ... [לכל ימות השנה, עם הפיוטים והסליחות, כמנהג ספרד, וספר תהלים].
 (נאפולי : דפוס יהושע [שונצינו], ר"ן).

1490
כל בו : (בו מתבאר כל מצוה ודין וחקה) ...
 [איטליה : חמו"ל, ר"ן בערך].

1491 Ludolf, von Sachsen, ca. 1300-1377 or 8
Expositio Ludolfi carthusiensis in Psalterium : qui et auctor suit vite Christi.
 Ex Spiris : P. Drach, Jan. 1, 1491.

1491 משה בן מימון, 1138-1204.
משנה תורה.
 [ספרד או פורטוגל] : (דפוס משה ן' שאלתיאל), [רנ"א לערך].

1491 סהולה, יצחק בן שלמה אבן
ספר משל הקדמוני.
 [ברישה? : גרשם שונצינו, רנ"א בערך].

1491 קמחי, דוד בן יוסף, 1160-1235.
ספר השרשים / אמר דוד בן יוסף בן קמחי ... אחל בחלק השני מן הספר ... לבאר כל מלה קשה אשר בספר תורה נביאים וכתובים ...
 (נאפולי : [חמו"ל], רנ"א).

1491 תנ"ך. כתובים. רנ"א. נפולי
תהלים איוב משלי.
 (נאפולי) : [דפוס יהושע שלמה שונצינו], י'א'מ'ר' [רנ"א].

1491 תנ"ך. תורה. רנ"א. ליסבון
חמשה חומשי תורה : עם תרגום אונקלוס ופירוש רש"י.
 (אשבונה : דפוס אליעזר [טולידאנו], אב רנ"א).

1491 תנ"ך. תורה. רנ"א. נפולי
[חמשה חומשי תורה עם פירוש רש"י וחמש מגילות].
 (נאפול : בני שונצין, רנ"א).

1492 אבן סינא, אלחסין בן עבדאללה
הקאנון / לאבן סיני.
 [נאפולי : דפוס עזריא' בר יוסף, כסלו רנ"ב].

1492 אהרן, הכהן, מלוניל
ארחות חיים.
 ספרד : חמו"ל, רנ"ב לערך].

1492 בחיי בן אשר אבן חלאוה
[פירוש התורה].
 [ספרד או פורטוגל] : דפוס שם טוב ן' חלאז, יז מרחשון ז'מ'ר'ה' [רנ"ב].

1492 בחיי בן אשר אבן חלאוה
[באור על התורה] : [בחיי על התורה / לר' אשר].
 (נאפולי : דפוס עזריאל אשכנזי, רנ"ב).

1492 משה בן מימון, 1138-1204.
משנה תורה.
 [ספרד : חמו"ל, קודם רנ"ב].

1492 משנה. רנ"ב. נפולי
[משניות : ... משתא סדרי, עם פירושם להרמב"ם].
 [נאפולי : יהושע שלמה שונצינו, רנ"ב].

1492 עמנואל בן שלמה, הרומי
ספר המחברות / למר עמנואל זלה"ה.
 (ברישה : על ידי גרשם בן משה שונצינו, כ"ו חשון רנ"ב).

1492 תלמוד בבלי. רנ"ב. פרה
[דפים ממסכת ברכות וגיטין].
 [פארה : דפוס ש' פורטירו, רנ"ב?].

1492 תלמוד בבלי. חלין. רנ"ב. ספרד
[מסכת חלין].
 [ספרד : חמו"ל, לפני רנ"ב].

1492 תנ"ך. רמ"-. ספרד
[תנ"ך].
 [ספרד : חמו"ל, לפני רנ"ב].

1492 תנ"ך. רנ"ב. נפולי
תורה, נביאים וכתובים.
 נאפולי : יהושע שלמה בן ישראל נתן שונצין, רנ"ב].

1492 תנ"ך. משלי. רנ"ב. ליסבון
משלי : [עם] פירוש ספר משלי הנקרא קב ונקי / [מאת ר' דוד ב"ר שלמה ן' יחיא] ...
 [אשבונא : דפוס אליעזר טולידאנו, רנ"ב לערך].

1492 תנ"ך. נביאים אחרונים. רנ"ב. ליסבון
[ישעיהו וירמיהו עם פרוש רבי דוד קמחי].
 (אשבונה : בבית אליעזר [טולידאנו], רנ"ב).

1492 תנ"ך. תורה. רנ"ב. ליריה
[חמשה חומשי תורה והפטרות : קטע].
 [לייריאה : חמו"ל, רנ"ב-רנ"ה].

1493 Columbus, Christopher.
Epistola de insulis nuper inventis.
 [Romae] : [S. Plannck], March 5th, 1493.

1493 Ptolemy, 2nd cent.
Quadripartitum.
 Venetiis : Per Bonetum Locatellum, 20 December 1493.

1494 יעקב בן אשר
[ארבעה טורים / לר' יעקב בן אשר].
 (קושטנטינא : [חמו"ל], רנ"ד).

1494 תנ"ך. רנ"ד. ברישה
תורה, נביאים וכתובים : עם נקודות וטעמים].
 [ברישה : גרשם בן משה שונצינו, רנ"ד].

1494 תנ"ך. נביאים ראשונים. רנ"ד. ליריה
נביאים ראשונים : עם תרגום ופי' רלב"ג ורד"ק.
 [לייריאה : חמו"ל, רנ"ד].

1495 יעקב בן אשר
ספר אורח חיים.
 לייריאה : שמואל דורטאש [חמו"ל], רנ"ה.

1495 תנ"ך. רנ"ה. איטליה
[תנ"ך].
 [איטליה : חמו"ל, רנ"ה לערך].

1498 Bonet, de Lates, d. 1514 or 5
Annuli per eum compositi super astrologiam utilitates.
 [Romae] : [Per A. Fritag de Argentina], [ca. 1498].

1498 Samuel, Marochitanus
Epistola contra Judaeorum errores. Epistola ad Tiberium / Pilatus.
 [Nürnberg] : Kaspar Hochfeder, March 19, 1498.

1499 Colonna, Francesco, d. 1527
Hypnerotomachia Poliphili / [F. Columna ; edited by Leonardus Crassus].
 Venice : A. Manutius, 1499.

1499 Martianus Capella
Martiani Minei Felicis Capellae ... De nuptiis Philologiae et Mercurii.
 [Vicentiae] : [Impressus per Henricum de Sancto Urso], [17 Jan., 1499].

1499 Samuel, Marochitanus
Rationes breves, seu, Redargutio contra Judaeorum errores.
 Colonie : [Heinrich Quentell], 1499.

1499 יעקב בן אשר
[טור] אורח חיים.
 [ברשה : ג' שונצינו, לפני ר"ס].

1500 Gratia Dei, Johannes Baptista
Liber de confutatione hebraicae sectae.
 Strassburg : Martin Flach, Sept. 20, 1500.

1500 תפלות. סדור. רע"ה. איטליה
סדור כמנהג אשכנז.
 [איטליה : דפוס שונצינו, רע"ה לערך].

1504 תפלות. מחזור. רס"ד. פנו
מחזור : מנהג רומה.
 [פאנו : דפוס גרשום שונציגו, רס"ד-רס"ה].

1505 אלעזר בן יהודה, מגרמיזה
ספר הרוקח / אשר יסד הרב אלעזר בן יהודה ; מוגה עם רוב הדיוק על ידי מהר"ר יהודה יעלה איש פיזרו.
 [פאנו : דפוס גרשם שונצינו, רס"ה.

1506 Reuchlin, Johann, 1455-1522
De rudimentis hebraicis liber primus [-tertius].
 Phorce : In aedibus T. Anshelmi, 1506.

1506 אברבנאל, יצחק בן יהודה, 1437-1508.
ראש אמנה : [על שרשי האמונה וראשי יסודי הדת / דון יצחק ב"ר יהודה אברבנאל].
 קושטאנטי : דפוס דוד ושמואל ן' נחמיאש, יצחק קספוטה, רס"ו.

1506 יהודה בן שמואל, הלוי, 1075?-1141.
ספר הכוזר.
 (פאנו : דפוס גרשם שונצינו, רס"ו).

1506 יונה בן אברהם, גרונדי, 1200?-1263.
שערי התשובה / שעשה החסיד רבינו יונה זל (מוסר השכל במליצה לרב האיי גאון. ספר היראה לחסיד רבינו יונה גירונדי).
 [פאנו : גרשום שונצינו, רס"ו].

1506 יחיא, דוד בן שלמה אבן
ספר לשון למודים : בחכמת הדקדוק / להחכם ... ר' דוד אבן יחייא ...
 [קושטאנטינה] : דפוס דוד ושמואל בן נחמיאש, י'ר'ו'ן' [רס"ו].

1507 בחיי בן אשר אבן חלאוה
רבינו בחיי ביאור על התורה.
 (פיזרו : דפוס ג' שונצינו, רס"ז).

1508 Moshe ben Maymon
Aphorismi Rabi Moysi. Aphorismi Jo. Damasceni. Liber secretorum ... Hypocratis. Liber zoar de curatione lapidis.
 Venetijs : Impressum per Jacobum Pencium de Leucho, Mar. 8, 1508.

1509 יצחק בן יוסף, מקורביל
ספר עמודי גולה : הנקרא ספר מצות הקצר.
 [קושטנדינא : חמו"ל, רס"ט-רע"ו?].

1509 יצחק בן יעקב, אלפסי, 1013-1103.
החבור הגדול / מההלכות הנהוגות לרב רבינו יצחק אלפאסי עם חדושי הרב רבינו נסים ברבי ראובן ופסקי הרב המרדכי ...
 (קושטנטינא : דפוס דוד ושמואל ן' נחמיאש, ו'א'ב'ר'כ'ם' [רס"ט]).

1509 תלמוד בבלי. רס"ט. קושטא
[תלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות].
 קושטא : דפוס נחמיאש, רס"ט בערך].

1510 אברהם בן אליעזר, הלוי, המקבל
מאמר משרא קטרין : בספר דניאל ע"ה.
 (קושטאנטינה : דפוס דוד בן נחמיש, ה'א'ח'ר'ו'ן' [ר"ע].

1510 משה בן מימון, 1138-1204.
ספר המצוות.
 [קושטא : חמו"ל, ר"ע?].

1510 משה בן נחמן, 1194-1270.
השגות של הרמב"ן / שהשיב על רבינו משה בר מימון במנין המצות.
 [קושטנטינה : דפוס דוד ושמואל בנו ן' נחמיאש, ר"ע].

1510 תלמוד בבלי. קדושין. ר"ע. קושטא
[מסכת קדושין : עם פירוש רש"י ותוספות].
 [קושטא : חמו"ל, ר"ע לערך].

1511 Ptolemy, 2nd cent.
Claudii Ptholemaei ... Liber geographiae cum tabulis et universali figura : et cum additione locorum quae a recentioribus reperta sunt ... emendatus et impressus.
 Venetiis : Per Iacobum Pentium de Leucho, 1511.

1511 יונה בן אברהם, גרונדי, 1200?-1263.
שערי תשובה / שעשה החסיד רבינו יונה ...
 (קושטאנטינא : דפוס דוד ובנו שמואל ן' נעמיאס, א'ר'ע'ה [רע"א]).

1511 תנ"ך. רע"א. פזרו
תורה, נביאים וכתובים.
 (פיזרו : דפוס [גרשם] שונצינו, רע"א-רע"ז).

1512 אברבנאל, יצחק בן יהודה, 1437-1508.
[פרוש על נביאים ראשונים].
 [פיזרו : חמו"ל, רע"ב?].

1512 אלישע בן אברהם בן מתתיהו
מגן דוד : [זה יגן להחכם רד"ק מטענות האפוד וזולתו].
 (קוסטאנטינה) : [חמו"ל], (רע"ב).

1512 מדרש רבה. רע"ב. קושטא
[מדרש רבה על התורה].
 (קושטדינא : יוסף גבאי ואברהם ירושלמי, רע"ב).

1512 מדרש תהלים. רע"ב. קושטא
מדרש תלים.
 קושטאנדינא : [חמו"ל], (רע"ב).

1513 אבודרהם, דוד בן יוסף
אבודרהם.
 (קושטשטינא[!] : דפוס אשטרוק דטולון, רע"ד [1513]).

1514 בחיי בן אשר אבן חלאוה
שלחן ארבע : [מדיני ועניני הסעודה] / חברו הרב רבינו בחיי בר אשר.
 [קושטנדינא : חמו"ל, רע"ד].

1514 בחיי בן אשר אבן חלאוה
זה השלחן אשר לפני ה' ...
 [מנטובה : חמו"ל, רע"ד].

1514 יעקב בן אשר
פירוש התורה / לרבינו יעקב ... והם טעמי המסורת ופרפראות וגימטריאות של כל סדר.
 קושטנטינא : דפוס ש' נחמיאש, ב'ר'"ן' י'ח'"ד' [רע"ד].

1515 Israeli, Isaac, ca. 832-ca. 932
Omnia opera Ysaac in hoc volumine contenta: cum quibusdam alijs opusculis. : Liber De definitionibus. Liber De elementis. Liber dietaru[m] vniuersaliu[m]: cum co[m]me[n]to Petri Hispani. Liber dietarum particularium: cum co[m]mento eiusdem. Liber De vrinis cum commento eiusdem. Liber De febribus. Pantechni decem libri theorices: et decem practices: cum tractatu de gradibus medicinarum Constantini. Viaticum Ysaac quod Constantinus sibi attribuit. Liber De oculis Constantini. Liber De stomacho Constantini. Liber virtutum de simplici medicina Constantini. Compendium megatechni Galeni a Constantino compositum. / Cum tabula [et] repertorio omnium operum et questionem in co[m]mentis contentarum.
 [Lyons] : [Jean de La Plate for Barthelemy Trot], [1515].

1515 אברהם בן נתן, הירחי, 1155-1215.
ספר המנהיג / חברו הרב אבן [=אברהם בן נתן] הירחי.
 (קושטנטינא : [דפוס] שלמה בן מזל טוב, הרע"ט).

1515 אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310.
פסקי חלה להרשב"א.
 [קושטנדינה : חמו"ל, רע"ה-רע"ח].

1515 בחיי בן אשר אבן חלאוה
ספר כד הקמח / שחבר הרב ... בחיי הדיין ...
 (קושטנטינא : [חמו"ל], רע"ה).

1515 דורן, שמעון בן צמח, 1361-1444.
ספר זהר הרקיע.
 [קושטא : חמו"ל, רע"ה].

1515 דורן, שמעון בן צמח, 1361-1444.
פי' הכתובה : לרב ר שמעון בר צמח ז"ל.
 [קושטנדינה : חמו"ל, רע"ה-רע"ח].

1515 יחיא, דוד בן שלמה אבן
הלכות טרפות / למהר"ר דוד אבן יחייא.
 [קושטנדינה : חמו"ל, רע"ה-רע"ח].

1515 יעקב בן אשר
קיצור פסקי הרא"ש / שחיבר רבינו ז"ל בעל הטורים.
 (קושטנטינא : דפוס יהודה ששון ושמואל ן' נחמיאש, רע"ה).

1515 משה בן נחמן, 1194-1270.
דינא דגרמי : להרמב"ן ז"ל.
 [קושטנדינה], רע"ה-רע"ח].

1515 משנה. רע"ה. קושטא
משניות : עם ב"ה [ביאורי המלים] ופסק ההלכה.
 [קושטא או פזרו : חמו"ל, רע"ה בערך].

1515 שמשון בן יצחק, מקינון
פירוש הגט.
 [קושטנדינה : חמו"ל, רע"ה-רע"ח].

1515 תנ"ך. כתובים. רע"ה. שלוניקי
תהלים, משלי, איוב ודניאל : עם פירוש רש"י.
 [שלוניקי : בבית יהודה גדליה, רע"ה].

1515
משפטי החרם והנדוי והנזיפה.
 [קושטנדינה : חמו"ל, רע"ה-רע"ח].

1516 Bible. Psalms. Polyglot. 1516. Genoa
Psalterium, Hebreum, Grecu[m], Arabicu[m], & Chaldeu[m] : cu[m] tribus Latinis i[n]terp[re]tat[i]o[n]ibus & glossis.
 Genuae : Peter Paulus Porrus, 1516.

1516 Caesar, Barptholomeus
Elementale Hebraicum : Principium Vitus Vuerlerus qui Colis Ausonios, Graecos Quoc[Que] Voluere libros Incipis... / a Caesare Trutaviensi congestum.
 Liptz : P[Er] Melchiarem Lotter, [1516].

1516 חביב, יעקב בן שלמה אבן, 1445-1516.
ספר מאסף לכל האמונות ואגדות ומדרשים המפוזרים בכל ששה סדרים ממשנה ותלמוד / ואנכי ... יעקב בר' שלמה ן' חביב ... באתי לחברם ... וקורא לו שם חדש ... עין יעקב ...
 [שאלוניקי : [חמו"ל], רע"ו-רפ"ב].

1516 ירחם בן משלם, מפרובינציאה
... ספר תולדות אדם וחוה / שחברו ... החכם ... ירוחם בר משולם מפרובינציאה.
 (קושטנטינא : [חמו"ל], רע"ו).

1517 אשר בן יחיאל, 1250-1327.
שאלות תשובות / להרא"ש.
 קושטנטינה : [חמו"ל, רע"ז].

1517 מדרש משלי. רע"ז. קושטא
מדרש משלי.
 [קושטא : חמו"ל, רע"ז].

1517 משה בן מימון, 1138-1204.
תשובות שאלות ואגרות ... : רבינו משה המימוני ... שבאו אליו ממזרח וממערב ...
 [קושטנדינא : חמו"ל, רע"ז לערך].

1518 Brant, Sebastian, 1458-1521
Von dem Anfang und Wesen der hailigen Statt Jerusalem : und zu welchen Zeyten die selb dem ausserwoelten Volck Gottes ingegeben, wider entzogen, und nachmals aber zugestelt worden ist ... / durch Sebastianum Brant ... eemals in lateinischer histori vergriffen.
 Strassburg : J. Knoblouch, March 12, 1518.

1518 Galatino, Pietro, fl. 1480-1539
Opus toti christian[a]e reipublic[a]e maxime utile de arcanis catholic[a]e ueritatis contra obstinatissimam Iudeoru[m] ... p[er]fidiam / [auctore, P. Columna].
 Ortona a Mare : Gerson b. Moses Soncino, 1518.

1518 Reuchlin, Johann, 1455-1522
De accentibus, et orthographia, linguae Hebraicae / a Iohanne Reuchlin libri tres cardinali Adriano dicati.
 Hagenoae : J. Secerius in aedibus Thomae Anshelmi Badensis, Feb. 1518.

1518 תנ"ך. רע"ח. ונציה
חמשה חומשי תורה.
 ויניזיאה : נדפס על ידי דניאל בומבירגי מאנוירשה, [קול' רע"ח].

1518 תנ"ך. רע"ח. ונציה
ארבע ועשרים : [תנ"ך] חומש עם תרגום ועם פירש"י, נביאים ראשונים ונביאים אחרונים עם תרגום יונתן ועם פי' רד"ק, תהלים עם תרגום רב יוסף ועם פי' רד"ק, משלי עם תרגום ר' ועם פי' קב ונקי, איוב עם תרגום ר"י ועם פי' הרמב"ן ור' אברהם פריצול, חמש מגלות עם תרגום ר"י ופירש"י, דניאל עם פי' רלב"ג, עזרא ודברי הימים עם פירש"י ושמעוני ...
 ויניציאה : דניאל בומבירגי, רע"ח.

1519 אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310.
תשובות שאילות / לרבינו משה בר נחמן [צ"ל הרשב"א].
 [ויניציאה : ד. בומברג, 1519?].

1519 איסרלין, ישראל בן פתחיה, 1390-1460.
ספר תרומת הדשן / ... מהר' ישראל ... ונקרא בין האשכנזים מהר"ר איסרלן ...
 וניצייה : דפוס ד. בומבירגי, רע"ט.

1519 איסרלין, ישראל בן פתחיה, 1390-1460.
ביאורים / יסד הגאון מהר"ר ישראל על פרש"י בחמשה חומשי תורה.
 [ויניציאה] : דפוס דניאל בומבירגי, [רע"ט].

1519 אליהו בן אשר, הלוי, אשכנזי, 1469-1549.
ספר הבחור : כולל בדקדוק ארבעה מאמרים ולכל אחד שלש עשרה עקרים / אליהו הלוי האשכנזי.
 (רומי : דפוס יצחק, יום טוב ויעקב בני אביגדור [קצב], רע"ט).

1519 מדרש רבה. חמש מגלות. רע"ט. פזרו
מדרש חמש מגלות.
 (פיזרו : נדפס ע"י צעיר המחוקקים זרע ישראל איש שונצינו, רע"ט).

1519 משה בן נחמן, 1194-1270.
זה ספר תורת האדם / להרמב"ן ז"ל.
 קושטנתינה : ישראל צרפתי ומשה חלימי, רע"ט.

1519 קולון, יוסף בן שלמה
[שאלות ותשובות מהרי"ק] : ... מוליך האנשים בדרך סלולה ... / הגאון מהר"ר יוסף קולון אשר זכה הרבים בתשובותיו ...
 ויניציאה : דניאל בומברגי, רע"ט.

1519 שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105.
לקוטי הפרדס / אשר חבר ... רבינו שלמה.
 וניזייה : דפוס דניאל בומבירגו, רע"ט.

1519 תפלות. סדור. רע"ט. פרג
תפלות מכל השנה.
 [פראג : גרשם בן שלמה הכהן ושותפיו, רע"ט].

1519
לקוטים וחבורים.
 (קושטנטינה : דפוס אשטרוק דטולון, עטר"ה [לפ"ג]) [רע"ט].

1520 Moshe ben Maymon
Rabi Mossei Aegyptii Dux seu director dubitatium aut perplexorum : in tres libros divisus & summa accuratione...Augustini Justiniani...recognitus...
 Parrhisiis : Ab Iocodo Badio Ascensio, 1520.

1520 Novenianus, Philipp Michel
Eleme[n]tale Hebraicum in quo praeter caetera eius lingue rudime[n]ta, declinatines & verboru[m] co[n]iugationes habent[ur], om[n]ibus Hebraicaru[m] literaru[m] studiosis non tam vtile, q[uam] necessarium / Philippo Noueniano ...
 Lipsiae : Schumannus, 1520.

1520 אותיות דרבי עקיבא. ר"ף. קושטא
אותיות של רבי עקיבה.
 [קושטא : חמו"ל, [1520?].

1520 מדרש תנחומא. ר"ף. קושטא
מדרש תנחומא : הנקרא ילמדינו ...
 קושטדינא : דפוס שלמה בן מזל טוב, ר"ף-רפ"ב.

1520 תלמוד בבלי. ר"ף. ונציה
מסכת : ... עם פירוש רש"י ותוספות ופיסקי תוספות ופירוש המשניות ורבינו אשר.
 ויניציאה : דניאל בומבירגי, ר"פ-רפ"ג.

1520 תנ"ך. נביאים אחרונים. ר"פ. פזרו
נביאים אחרונים / עם פירוש דון יצחק אברבניאל ...
 [פזרו] : דפוס שונצינו, ר"פ.

1521 יצחק בן יעקב, אלפסי, 1013-1103.
ספר רב אלפס : ... [עם פי' רש"י והר"ן ונמוקי יוסף והתוספתא והמרדכי].
 ויניציאה : דפוס דניאל בומבירגי, רפ"א-רפ"ב.

1521 שמעון, מפרנקפורט
ילקוט שמעוני : על התורה ועם קונטרס אחרון ועל נביאים וכתובים.
 שאלוניקי : דפוס שונצינו, רפ"ו, רפ"ז, רפ"א.

1521 תנ"ך. תורה. רפ"א. שלוניקי
חומש ותרגום אנקלוס : עם פירוש רשי והרמבן.
 (שאלוניקי : [דפוס יהודה גדליה], רפ"א).

1522 ביבגי, אברהם בן שם טוב
דרך אמונה : [מורה דרך האמונה עפ"י פילוסופיא העיונית / חברו הכמה"ר אברהם ביבאגי].
 [קושטאנדינה : חמו"ל], רפ"ב.

1522 תנ"ך. תהלים. רפ"ב. שלוניקי
ספר תהלים / עם פירוש הרב ... דוד קמחי ועם פירוש הרב יוסף חיון ...
 שילוניקי : דפוס דון יהודה לבית גדליה, רפ"ב.

1523 Balmes, Abraham ben Meir de, ca. 1440-1523
מקנה אברם = Peculium Abrae : grammatica Hebraea una cum Latino nuper edita / per ... Abraham de Balmis ...
 Venetiis : In aedibus Danielis Bo[m]bergi, XIIII K1. Dec. [18 Nov.] 1523.

1523 אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310.
חדושי ברכות / מהרב הגדול הרשב"א ז"ל ...
 [ויניציאה] : דפוס דניאל בומבירגי, רפ"ג.

1523 אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310.
חידושי גיטין / מהרשב"א ...
 [ויניציאה] : דפוס דניאל בומבירגי, רפ"ג.

1523 אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310.
חידושי מסכת חולין / מהרשב"א ...
 [ויניציאה] : דפוס דניאל בומבירגי, רפ"ג.

1523 אהרן, הלוי, מברצלונה מיחס לו
ספר החינוך / שחיבר הרב רבי אהרן.
 ויניציאה : דפוס דניאל בומבירגי, רפ"ג.

1523 ברוך בן יצחק, מגרמיזה
ספר התרומה / ... [בדינים חברו הרב ר' ברוך בר' יצחק תלמידו של ר"ת ושל ר"י הזקן].
 ויניציאה : דניאל בומבירגי, רפ"ג.

1523 משה בן נחמן, 1194-1270.
חידושי בבא בתרא / מהרב הגדול הרמב"ן ז"ל ...
 [ויניציאה : דפוס דניאל בומבירגי, רפ"ג.

1523 רקנטי, מנחם בן בנימין
פירוש על התורה : על דרך האמת / לחכם מנחם מרקנאטי.
 ויניציאה : דניאל בומבירגי, רפ"ג.

1523 תלמוד ירושלמי [רפ"ג?] ונציה
תלמוד ירושלמי.
 ויניציאה : דפוס ד' בומבירגי, [רפ"ג?].

1523 תפלות. מחזור. רפ"ג. ונציה
סדור תפלות השנה למנהג קהלות רומניא / נדפס במצות ... ר' אברהם בן ... כמ"ר יום טוב ירושלמי.
 ויניציאה : דפוס דניאל בומבירגי, [רפ"ג].

1524 Münster, Sebastian, 1489-1552
Institutiones grammaticae in Hebraeam linguam : [annectitur Ionas propheta, Graece, Latine, Hebraice & Chaldaice] / Sebastiani Munsteri ...
 [Basileae] : in officina Frobeniana, 1524.

1524 בחיי בן אשר אבן חלאוה
ספר רבינו בחיי בר אשר ביאור על התורה.
 ארימינו : המחוקק מבני שונצינו, כ'ג'ן' ר'ו'ה' [רפ"ד].

1524 משה בן מימון, 1138-1204.
מיימוני : ... חיבור משנה תורה ...עם המגדל עוז / שחיבר הרב שם טוב ב"ר אברהם בן גאון ספרדי. ועם המגיד משנה ... ועם ההגהות מיימוניות שחיבר ... [תלמיד] מהר"ם [מרוטנברג] ... ; מזוקקים ... ע"י ... ר' דוד פיציגטון ... וע"י ... יעקב ב"ר חיים ן' אדוניהו ...
 (ויניציאה : דפוס דניאל בומבירגי, רפ"ד).

1524 תנ"ך. תורה. רפ"ד. ונציה
חמשה חומשי תורה : עם תרגום ופירוש רש"י וחזקוני וחמש מגילות עם פירוש רש"י ואבן עזרא. גם ההפטרות ...
 ויניציאה : דפוס ד' בומבירגי, רפ"ד.

1524 תפלות. סדור. רפ"ד. ונציה
תמונות תחנות תפלות ספרד.
 [ויניציאה : דפוס בומבירגי, רפ"ד].

1525 Eliyyahu ben Asher ha-Levi Ashkenazi, 1468?-1549
Grammatica Hebraica absolutissima Eliae Levitae Germani / nuper per Sebastianum Munsterum iuxta Hebraismu[m] Latinitate donata, post qua[m] lector aliam non facile desiderabis; institutio elementaria in Hebraica[m] linguam eodem Sebast. Munstero autore.
 Basileae : Apud Io. Frobenium, 1525.

1525 אברבנאל, יצחק בן יהודה, 1437-1508.
ספר משמיע ישועה / חברו השר דון יצחק אברבניאל.
 [שאלוניקי] : (דפוס יהודה לבית גדליה, רפ"ו).

1525 תנ"ך. רפ"ה. ונציה
תורה, נביאים וכתובים : חמשה חומשי תורה-(כתובים).
 וניציאה : דניאל בומבירגי, רפ"ה-(רפ"ח).

1525 תנ"ך. רפ"ה. ונציה
שער יהוה החדש : ... החומש עם תרגום ופי' רש"י ון' עזרא והנביאים ראשונים עם פי' רש"י וקמחי ורלב"ג והנביאים אחרונים ישעיה עם פי' רש"י ואבן עזרא. ירמיה ויחזקאל עם פי' רש"י וקמחי, תרי עשר עם פי' רש"י ואבן עזרא, והכתובים תולים עם פי' רש"י ואבן עזרא, משלי עם פי' אבן עזרא [ר' משה קמחי], ורלב"ג, איוב עם פי' אבן עזרא ורלב"ג, דניאל עם פירוש אבן עזרא ורבינו סעדיה גאון, עזרא עם פי' אבן עזרא [ר' משה קמחי], ורש"י, דברי הימים עם פי' מיוחס לרש"י, חמש מגילות עם פירוש רש"י ואבן עזרא ... / נערך בידי יעקב בן חיים מטוניס עם הקדמה ממנו.
 ויניצייא : דפוס ד. בומבירגי, (רפ"ה-רפ"ו).

1527 הגדה של פסח. רפ"ז. פרג
[הגדה של פסח : עם ציורים].
 (פראג : גרשם בן שלמה הכהן, כו טבת רפ"ז).

1527 משה בן מימון, 1138-1204.
ההגיון של החכם רבי ... שמעון : logica Sapientis Rabbi Simeonis, per Sebastianum Munsterum latine iuxta Hebraismum uersa: quae Hebraeorum Comentaria uolentibus, non tam utilis est quam necessaria.
 Basileae. : Apud Io. Frob[En], 1527.

1527 תפלות. מחזור. רפ"ז. שלוניקי
מחזור לנוסח ברצלונה מנהג קאטאלוניה.
 (שאלוניקי : דפוס משה שונצינו, ע'ז'ר'י' [רפ"ז]).

1528 Bordone, Benedetto
Libro di Benedetto Bordone : nel qual si ragiona de tutte l'isole del mondo con li lor nomi antichi & moderni, historie ...
 Vinegia : Nicolo d'Aristotile, detto Zoppino, 1528.

1528 תפלות. סדור$$s(קראים). רפ"ח. ונציה
[סדר התפלות כמנהג קהל קראים].
 (ויניציאה : דפוס ק. אד"יל קינד בבית ד. בומבירגי), [רפ"ח-רפ"ט].

1529 מולכו, שלמה, 1500-1532.
[ספר המפואר] : דרוש על דרך האמת ... / שלמה מלכו.
 (שאלוניק : דפוס יוסף סיד אליה ריקו, ט'ר'ף' [רפ"ט].

1529 משה בן מימון, 1138-1204.
שלש עשרה עיקרים : דברי הבית השני: עשר גליות ישראל.
 Vuormatiae : [P. Schoefer], 1529.

1531 בשיצי, אליהו בן משה
ספר המצות : הנקרא אדרת אליהו ...
 קוסטנדינה : דפוס גרשום בן משה אי שונצין, [רצ"א].

1531 נתן בן יחיאל, מרומה, 1035-1103.
הערוך : [מסודר עפ"י א"ב על התלמוד ומדרשים].
 ויניציאה : דפוס דניאל בומבירגי, רצ"א.

1532 Reuchlin, Johann, 1455-1522
De verbo mirifico libri tres : emaculatius quam antehac excusi, repositis etia[m]quae desiderabantur tum Graecis tum Hebraicis suis characteribus.
 Coloni[a]e : Ex 0fficina Eucharii, 1532.

1533 מזרחי, אליהו בן אברהם
ספר המספר / להחכם האלהי מוהר"ר אליה המזרחי ז"ל.
 קוסטנטינא : דפוס ג' שונצין, ב'א'ר'ץ' [רצ"ג].

1533 משה בן יעקב, מקוצי
מצוות לא תעשה ומצות עשה : עם פירושיהן קצרים ... Praesepta Mosaica.
 Basileae : H. Petrus, [1533].

1533 נסים בן ראובן, גרונדי
דרשות / מהרב רבינו נסים ...
 [קושטא : חמו"ל, רצ"ג].

1534 אשר אנשל
... מרכבת המשנה / אשר לקונקרדשיו[!] ... כך נקרא שמו מפני שמורכב משתי הלשונות ...
 [קראקא] : דפוס שמואל אשר, אליקים בני חיים העליץ, [1534].

1535 Münster, Sebastian, 1489-1552
Dictionarivm Hebraicum / iam tertio ab autore Sebastiano Munstero ex rabinis, praesertim ex Radicibus David Kimhi, auctum & locupletatum.
 Basileae : H. Frobenium & N. Episcopium, 1535.

1535 אשר בן יחיאל, 1250-1327.
דען מוסר אונ הנהגה : ווי זיך איין מענש הלטן זול / די הוט גימכט הרב רבינו אשר ... אונ' אויך ... קערת כסף / דען הוט גימכט רבי יוסף בון פרפריינא ...
 (קראקא : על ידי אליקים בר חיים העליץ), [רצ"ה?].

1536 Ziegler, Jacob, 1480-1549
Terrae Sanctae, quam Palaestinam nominant, Syriae, Arabiae, Aegypti & Schondiae... descriptio... / authore Iacobo Zieglero... ; Terrae Sanctae altera descriptio... authore Vuolffango Vueissenburgio...
 Argentorati : Apud Vuendelinum Rihelium, 1536, mense Septembri.

1536 תפלות. מחזור. רצ"ו. אוגסבורג
[מחזור כסדר האשכנזים].
 (אויגשפורג : דפוס חיים בר דוד שחור, רצ"ו).

1537 Guidacerio, Agazio, 1477-1540
Peculium Agathii.
 Parisiis : In officina C. Wecheli, 1537.

1538 אליהו בן אשר, הלוי, אשכנזי, 1469-1549.
ספר מסורת המסורת : ... להבין ... דרך בעלי המסורות ... וחידותם וסימנם בראשי תיבות ובנוטריקון ... / חברו ר' אליהו ... ב"ר אשר הלוי האשכנזי ...
 וויניסייה : דפוס דניאל בומבירגי, [רצ"ח].

1538 יהודה בן שמואל, החסיד
ספר החסידים : [מוסר והנהגות טובות / מאת ... ; ועם מפתח גדול מאת ר' אברהם ב"ר משה הכהן].
 בולוניא : דפוס השותפים [מנחם בן אברהם ממודינא, יחיאל בן שלמה מוירונה, ואריה בן שלמה חיים ממונציליצי], י'פ'ר'ח' [רצ"ח].

1539 אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310.
תשובות שאלות / מהאשל הגדול הרב שלמה בן אדרת ...
 בולוני"יא : ע"י השותפים, ב'ע'ז'ר'ך' [רצ"ט].

1540 דילישקש, יעקב
אמרי נועם : חדושים על התורה ... גם מחדושי צרפת ואשכנז ותוספות וחדושים אחרים מחכמים רשומים / ... הוציא תעלומיו החכם בר' יעקב דיליישקאש.
 קושטנדינה : אליעזר שונצין, ש'.

1540 תפלות. מחזור. ש'. בולוניה
חלק מהמחזור כפי מנהג ק"ק רומא / עם פירוש קמחא דאבישונה [מאת הרב ר' יוחנן טריביש]. ומסכת אבות עם פירוש ... הרמב"ם ועם פירוש הרב ... כמה"ר עובדיה ספורנו ...
 בולונייא : [דפוס מנחם ויחיאל ודן אריה], ש-ש"א.

1541 אמאדיש די גאולה. ש"א
אמאדיש די גאולא : ספר כולל ספורים גדולים ונפלאים כמו ענייני מלחמות וגבורות מאנשי השם ועסקי אהבה ודברי הימים ממלכים גדולים / ואני צעיר המחוקקים אליעזר בכר' גרשם שונצין השתדלתי בהעתקתו מלעז ללשון הקדש ; והעתיקו הנבון הרופא כ"ר יעקב בכר' משה די אלגבא.
 [קושטנדינא : אליעזר שונצין, ש"א?].

1542 ארחות צדיקים. ש"ב. איזני
ספר המדות.
 (איזנא : חמו"ל, ש"ב).

1543 שני, יצחק בן אליהו
ספר מאה שערים / נלקט ונתחבר משבולי החכמים ... על מצות עשה ומצות לא תעשה וטעמן על דרך הפשט ודרך הקבלה ... ; (על ידי יצחק בן אליה שני).
 שלוניקי : [חמו"ל], ש"ג.

1544 יעקב בן אשר
פירוש התורה : ... והם טעמי המסורת ופרפראות וגימטריאות ...
 ויניציאה : (דפוס זואני די פארי ואחיו ע"י אדילקינד), ש"ד.

1544 רקנטי, מנחם בן בנימין
טעמי המצות : ופירוש הברכות והזמירות והיוצר על דרך הקבלה ... / ע"י צעיר התלמידים כ"ר יצחק שני.
 קושטאנדינא : דפוס אליעזר בן גרשם שונצינו, ש"ד.

1545 מדרש רבה. ש"ה. ונציה
מדרש רבות : ... (חמש מגילות) ...
 ויניציאה : [חמו"ל], ש"ה.

1545 מזרחי, אליהו בן אברהם
אליה מזרחי : פירוש על פרש"י שעל התורה / ר' אליה מזרחי.
 ויניציאה : דניאל בומבירגי, ש"ה.

1545 משה בן נחמן, 1194-1270.
ביאור על התורה / להרב משה ב"ר נחמן גירונדי.
 ויניציאה : דפוס מארקו אנטוניו יושטינייאן, ש"ה.

1545 נסים בן ראובן, גרונדי
שאלות ותשובות [הר"ן] / הרב הגדול הגאון רבנו נסים גיורנדי ...
 רומא : אנטוניאו בלאדאו, ש"ה.

1545 תנ"ך. איוב. ש"ה. קושטא
ספר איוב : עם פירוש / שחבר ... יצחק כהן בן הרב ... שלמה הכהן.
 קושטאנדינה : אליעזר שונצינו, רחם א'ר'ח'מ'נ'ו' [ש"ה].

1546 אותיות דרבי עקיבא. ש"ו. ונציה
אותיות של רבי עקיבא : ... מיוסד על סדר אותיות האלפ"א בית"א ובכל אות ... מפורש ... סודות וחידושים על פי הקבלה האמתית ...
 ויניציאה : דפוס מארקו אנטוניאו יושטיניאן, ש"ו.

1546 אשתורי, הפרחי
ספר כפתור ופרח : שמדבר בדיני ארץ ישראל הנהוגות היום בארץ ... / [איש תורי[!] ברבי משה הפרחי] ...
 ויניציא : דפוס מאיר בן יעקב איש פרענץ, [ש"ו או ש"ט].

1546 בחיי בן אשר אבן חלאוה
שלחן ארבע / חברו הרב ... בחיי ... [בן אשר ; כולל דינים בסדר השלחן והאכילה בד' שערים. עם שיר בראשו מורכב מארבע בתים].
 וניציאה : מ"א יושטיניאן, ש"ו.

1546 ג'יקטיליה, יוסף בן אברהם
אגרת הקדש / ששלח הרב הגדול ... רבנו משה בר נחמן לאחד החברים בענין חבור האדם אל אשתו.
 רומי : יצחק דלטאש ובנימין מאערניים ומאשטרו אנטניאו בלאדאו, ש"ו.

1546 טוביה בן אליעזר
פסיקתא זוטרתא או רבתא ... : [ויקרא, במדבר, דברים].
 ויניציאה : דפוס ד. בומבירגי, ר'נ'נ'ו' [ש"ו].

1546 טריביש, נפתלי הירץ
סמנים על חידושי הבחיי : ... גם כן ביאורים יפים עליו ... / (מהרר נפתלי בן מהרר אליעזר טריווש).
 הידרנום : [חמו"ל], ש"ו.

1546 יוסיפון. יידיש. ש"ו. ציריך
יוסיפון / חברו ... יוסף בן גוריון הכהן ... ; (הועתק מלשון העברי ללשון האשכנזי על ידי מכאל אדם) ...
 (ציריך : דפוס קרישטופורוס ורוש הויאר, ש"ו).

1546 מדרש תהלים. ש"ו. ונציה
מדרש תהלים רבתא : (פירוש האלפא ביתא) : עם מדרש שמואל רבתא, (מדרש משלי), מוגהים עם העיון האפשר ...
 ויניציאה : דפוס ד' בומבירגי, ר'נ'נ'"ו' [ש"ו].

1546 משנה. ש"ו. ונציה
משניות : ... עם פירוש ... רבינו משה בר מימון ועם פירוש הגאון רבינו שמשון. ובתוספת מראה מקום ...
 ויניציאה : יושטיניאן, ש"ו-(ש"י).

1546 ספרי. ש"ו. ונציה
זה ספר ספרי : ... המחבר ... רבי שמעון בן יוחאי ... ; הגיה אותו כמהר"ר יוחנן מטרייווש ...
 ויניציאה : דפוס דניאל בומבירגי, ש"ו.

1546 עובדיה, חיים בן יעקב
באר מים חיים : ... [החלק הראשון הנקרא עץ חיים מדבר מענין הסעודה וברכותיה והדברים הנמשכים מחמת הסעודה והחלק השני הנקרא מוקר חיים מדבר בענין קרית שמע על המטה סדרם וסודם : שני החלקים האחרים, דרך חיים ואורח חיים, לא נדפסו].
 שלוניקי : [חמו"ל], ש"ו.

1546 צדקיה בן אברהם, הרופא, מרומה
שבלי הלקט : ... למועדים ימים ושנים / ... מלא חדושי הגאונים והפוסקים ...
 ויניציאה : דפוס ד' בומבירגי, ש"ו.

1546 תנ"ך. תורה. ש"ו. קושטא
תורת יי' תמימה : ... מפורשת מהרב ... רש"י ומתורגמת בשלש לשונות, תרגום אונקלוס וערבי לרב סעדיא גאון ופרסי / אשר באר לנו ... כ"ר יעקב בכ"ר יוסף טאווס ...
 [קושטאנדינא : א' שונצינו], (ש"ו).

1547 יצחק בן מאיר, מדורא
שערי דורא : הנקרא איסור והתר ... / שחיבר ... רבינו יצחק מדורא ... ועוד ... ניתוסף עליו ... חידושי' בהגהות ישנות וגם חדשות ...
 ויניציא : מאיר פירענץ, ש"ח [1547].

1547 תנ"ך. ש"ז. ונציה
יתברך המאיר מאישון ... : ... אשר הטיב חסדו ... להעיר השר להדפיס ארבע ועשרים גדול פעם שנית ... ראשונה החומש עם תרגום, ופירוש רש"י ואבן עזרא ופרפראות מבעל הטורים; והנביאים הראשונים עם [תרגום], פירוש רש"י וקמחי ורלב"ג ורבי ישעיה; והנביאים האחרונים עם (תרגום), פי' רש"י וקמחי; והכתובים [עם תרגום], תלים עם פי' רש"י וא"ע, משלי עם פי' רש"י [ר' משה קמחי] ורלב"ג, איוב עם פי' אבן עזרא (רש"י) ולרב"ג דניאל עם פירוש א"ע (רש"י) ורבינו סעדיה גאון, עזרא עם פי' רש"י ועם פי' ר' משה קמחי, דברי הימים עם פי' רש"י ורד"ק; חמש מגלות עם פירוש רש"י וא"ע והמקראות מתורגמים, מנוקדים ומוטעמים ...
 ויניציאה : דפוס דניאל בן קרניאל בומבירגי, ש"ז-ש"ח.

1547 תנ"ך. תורה. ש"ז. קושטא
השבח למחוייב המציאות : אשר העיר אותנו להדפיס ... חמשה חומשי תורה ... עם הפטרות וחמש מגלות ... תרגום המקרא בלשון יוני ולשון לעז, שתי הלשונות המורגלות בבני עמינו ... השוכנים בארצות תוגרמה ... אנקלוס ופרוש רש"י ...
 קושטנדינה : א. שונצין, ש"ז.

1547
כל בו : דדא ביה כולא ביה : ... בו יתבאר כל מצוה ותורה וחקה ...
 ויניציאה : מארקו אנטונייו יושטיניאן [חמו"ל], ש"ז.

1548 משנה. ש"ח. ונציה
פירוש המשניות / חברו ... כמהר"ר עובדיה מברטנורה ...
 ויניציא : (דפוס קארלו קוויריני, ש"ח-ש"ט).

1548 נסים בן ראובן, גרונדי
תשובות / הרב ... נסים ב"ר ראובן גירונדי ; ... הובא לדפוס והוגה ע"י הר' שמואל הלוי חכים עם שירים ממנו ...
 קושטנדינה : בבית צעיר המחוקקים משה בכמה"ר אלעזר לבית פרנס הרופא, ש"ח.

1548 קירא, שמעון
הלכות גדולות : מחובר ומיוסד להלכות כפי סדר שתא סדרי תלמוד הבבלי ... / בשם מחבר הספר נמצאו דעות מחולקות ; ולפי דעת הרב ... מקוצי ... רב יהודא גאון עשה הלכות גדולות ...
 ויניציאה : מארקו אנטוניו יושטינייאן, ש"ח.

1548 תלמוד בבלי. ש"ח. ונציה
[תלמוד בבלי] : עם פירוש רשי ועם פירוש רבינו נסים ועם פי' הרא"ש ותוספות ופסקי תוספות ופירוש המשניות וספר רבינו אשר ...
 ויניציאה : דפוס דניאל בומבירגי, ש"ח-ש"ט.

1549 ויל, יעקב בן יהודה
שאלות ותשובות : והלכות שחיטה ובדיקה וחדושי דינין / אשר חבר ... מהר'ר יעקב ווייל ועוד חי' מר' אגודה ונימוק מהר'ר מנחם מרזבורק.
 ויניציאה : [בומברג], ש"ט.

1550 יעקב בן אשר
[טור] אורח חיים : הוא הטור האחד .. מד טור[ים] ... / אשר חבר הרב ... יעקב בן הרב ... אשר ... ; עם הביאור הארוך ... מהר"ה יוסף ... בה"ר אפרים קארו, קראו בית יוסף ...
 ויניציאה : מ. א. יושטיניאן, ש"י.

1550 מרדכי בן הלל, אשכנזי
הלכות שחיטה ובדיקה : והלכות אסור והתר ...
 ויניצייה : דפוס ק' אדיל קינד, [1550].

1550 תפלות. סדור. לדינו. ש"י. שלוניקי
סדר נשים : איש סדור די מוגיריש אין לאדינו פרה טודו איל אניו ... די ברכות ... דינים ...
 [שלוניקי : חמו"ל, ש"י לערך].

1551 אברבנאל, יצחק בן יהודה, 1437-1508.
מעיני הישועה : ... פרוש על ספר דניאל ...
 [פירארה : דפוס שמואל צרפתי], שי"א.

1551 ארקיוולטי, שמואל בן אלחנן יעקב
דגל אהבה : [מליצה במוסר ועם פירוש] / מצאנוהו במכתבי הבחור שמואל בר' אלחנן הארקוולטי.
 ויניציאה : ע"י דניאל אדילקינד בלי שם המדפיס, שי"א.

1551 טרני, משה בן יוסף, הזקן די, 1500-1580.
קרית ספר : לידע מקור כל דין ודין אם מתורה שבכתב אם משלש עשרה מדות אם מהלכה למשה מסיני אם מגזרת ותקנת חכמים. / חברו החכם ... משה מטראני ...
 ויניציאה : דפוס אלויזי בראגדין, שי"א.

1551 יעקב בן אשר
טור יורה דעה : עם חדושי ... כמוהר"ר יוסף קארו ... קרא שמו בית יוסף ...
 ויניציאה : בראגאדין, שי"א.

1552 Sefer yezira. Latin. 1552. Paris
Abrahami Patriarchae Liber Iezirah, sive, Formationis mundi : Patribus quide[m] Abrahami te[m]pora praecedentibus revelatus, sed ab ipso etiam Abrahamo expositus Isaaco ... / vertebat ex Hebraeis, & commentariis illustrabat ... Guilielmus Postellus.
 Parisiis : vaeneunt ipsi authori, sive interpreti G. Postello, 1552.

1552 אלקבץ, שלמה בן משה, 1505-1576
אילת אהבים : פירוש על שיר השירים / חברו החכם מוה"ר שלמה הלוי אלקבץ ...
 וניציאה : [דניאל בובמברג], שי"ב.

1552 אשר בן יחיאל, 1250-1327.
שאלות ותשובות : להרב רבינו אשר ... ; וניתוסף על דפוס הראשון מראה מקום ... אני מאיר בר' יעקב איש פרינץ ...
 ויניציא : דפוס אלוויזי בראגאדין, שי"ב.

1553 ארקיוולטי, שמואל בן אלחנן יעקב
מעין גנים : ... חמשים אגרות אוגרות חכמה ומוסר הן הנה חמש ועשרים עם תשובותיהן / חברן סדרן רבי שמואל בכמ"ר אלחנן יעקב מן הארק"וולטי.
 ויניציאה : דפוס אלויזי בראגאדין, שי"ג.

1553 יעקב בן אשר
אבן העזר / [אשר חבר רבינו יעקב בן הרא"ש] ; עם נמוקי פאר הדור כמוה"ר יוסף קארו ... קראו בית יוסף ...
 סביוניטה : טוביה פואה, שי"ג.

1553 יצחק בן מאיר, מדורא
שערי דורא / דיני הרב רבי' יצחק מדורא שחבר בהלכו' איסורי מאכלות ונדה. וגם הלכו' חלה והדלקת נר שבת / שחברתי גם אני ... יצחק בן שמואל אלחכים).
 (קושטנדינה : נדפס על ידי שמואל בר חיים העליץ, שי"ג).

1553 משה בן מימון, 1138-1204.
מורה נבוכים : ... אלו הדיינין שדנו ... ופירשו את הסתום: פירוש שם טוב ופירוש אפודי ... והוספנו ... פירוש האלדי' ן' קרשקש ... גם כוונת כל פרק ... על דעת החכם החריזי, גם פירוש מלות זרות לאבן תבון בשנוי דברים מן הראשונים, גם כל פסוקי התורה ונביאים וכתובים ... נסדרו ... על סדרם ...
 סביוניטה : דפוס קורניליין אדיל קינד, שי"ג.

1553 נתן בן יחיאל, מרומה, 1035-1103.
הערוך / ... חברו ... הגאון הרב ר' נתן בן ... ר' יחיאל ... מעיר רומא ; ... ונוסף בזה ... המורה מקום ... דפי התלמוד ... מסודר ע"י הבחור ... ר' שמואל בן ... אלחנן יעקב הארקוולטי ...
 ויניציאה : אלויסי בראגאדין, שי"ג.

1553 תלמוד בבלי. קדושין. שי"ג. סביונטה
סדר נשים מסכתא השביעית מסכת קדושין : עם פירוש רש"י ותוספות ופסקי תוספות ורבינו אשר ופירוש המשניות מהרמב"ם עם מה שנתוסף על יד התלמיד יהושע בעז למשפחת ברו"ך בכמ"ר שמעון ... מראה מקום מדיני התלמוד בפוסקים ... נקרא עין משפט וספר חיקור דינין ... נר מצוה ... הטעמים במשניות ... והוד והדר לבש התלמוד הלז מתוספות רי"ד במהדורא תניינא תליתאה רביעאה ... חדושי ... הרמב"ן, הרשב"א, הר"ן, הריטב"א ...
 סביונטה : נדפס בבית טוביה פואה, ע"י קורנילייו אדיל קינד, שי"ג.

1554 זרח, מנחם בן אהרן אבן.
ספר צדה לדרך / חברו ... מהרר' מנחם ן' זרח.
 פירארא : בבית אברהם ן' אושקי, בצל ש'ד'י' אחסה [שי"ד].

1554 יעבץ, יוסף בן חיים
מאמר האחדות : בשרשי האמונה / להחכם החסיד הר' יוסף יעבץ.
 פיררא : דפוס אברהם ן' אושקי, שי"ד.

1554 מוטוט, שמואל, הספרדי
פירוש על פירוש : החכם רבי אברהם אבן עזרא בפירוש חמשה חומשי תורה / חברו רבינו שמואל מוטוט, וקראו מגילת סתרים ...
 ויניציאה : בבית אלויסי בראגאדין, שי"ד.

1555 Ibn Tibbon, Yehuda, ca. 1120-ca. 1190 supposed author
Physica hebraea : Rabbi Aben Tybbon, ut fertur, quae [ruah ha=hen], hoc est, Spiritus gratiae, inscribitur / nunc primum edita, & Latina facta. Ioanne Isaac Levita Germano auctore ...
 Coloniae : Materno Cholino excudebat Iacobus Soter, 1555.

1555 Moshe ben Maymon
De astrologia : Rabbi Mosis filii Meimon epistola / elegans, & cum Christiana religione congruens, Hebrea, nunc primum edita & Latina facta, Iaonne Isaac Levita Germano auctore.
 Coloniae : per I. Soterem, 1555.

1555 יונה בן ישראל, אשכנזי
ספר איסור והיתר / מן הגאון מהר"ר יונה [חיבר אותו מאחרונים ... אומרים כי הוא הגאון ... רבינו מוה"ר יונה ... וצירף לספר הזה הלכות הגעלת כלים ... ונחלק הס' הזה לששים שערים עם הגהות (מר' עזריה ב"ר שמעון)].
 פיררא : אברהם בן אושקי, שט"ו.

1555 יעבץ, יוסף בן חיים
פירוש מסכת אבות / שחבר הרב ... יוסף יעב"ץ ; ... הובא לדפוס על ידי האחים בני החכם הר"ר יצחק יעב"ץ בן ... המחבר ...
 אדריאנופולי : [חמו"ל], שט"ו.

1556 אבן שם טוב, שם טוב.
ספר האמונות : שחבר החסיד ... [נגד חכמת הפילוסופיה].
 פירארה : אברהם ו' אושקי, שי"ו.

1556 אלמליך, אברהם בן יהודה
ספר לקוטי שכחה ופאה.
 פיראר : דפוס אברהם ן' אושקי, שי"ו.

1556 הפניני, ידעיה בן אברהם, הבדרשי
[בחינת עולם] : אגרת שמים לרום / חברה ... ר' ידעיה הפניני ב"ר אברהם בדרש"י ... הנקראת בחינת עולם, והוגה על יד ... כמהר"ר משה בכמ"ר אברהם פרובי"נצל.
 מנטובה : [יעקב כהן, שי"ו].

1556 טריביש, נפתלי הירץ
נפתלי אלדים : נפתלתי ונתחברתי ... פירושי התורה ... על הספר רבי' בחיי בן אשר / (חבר החכם מהר"ר נפתלי ... ; אנכי ... מנחם בר משה ישראל ... רוחי ... הצקתני לדפוס אותו פעם אחר) ...
 (פירארא : דפוס אברהם ן' אושקי, שי"ו).

1556 לב, יוסף אבן
שאלות ותשובות [מהריב"ל] / מהרב המובהק מוה"ר יוסף ן' לב ...
 קושטאנדינא : י' יעבץ, שט"ז-של"ג.

1556 מולן, יעקב בן משה, הלוי, -1427.
מהריל / הוא מורינו כמהר"ר יעקב בכמ"ר משה הלוי שחבר ותקן ק"ק אשכנז ... מראשית השנה ועד אחרית השנה.
 סבייוניטה : דפוס טוביה פואה, שי"ו.

1556 משה בן נחמן, 1194-1270.
שער הגמול / להרמב"ן.
 פיראר : דפוס אברהם ן' אושקי, שי"ו.

1556 שלמה חזן, מאנקונה
דבר בעתו : מה טוב ... יש בו דברים ... כפי הזמן ... לשבת שלפני סכת ... היוצר ... ושאר ענינים לאמר בסעודת נשואים ובמילה וקינת שריפת התלמוד ... וסמני ההגדה ...
 פיררא : דפוס אברהם ן' אושקי, שי"ו.

1556 שמשון בן צדוק
ספר תשב"ץ / שחבר תלמידו של ... רבי מאיר מרוטנבורק ... וזה ... שמואל [שמשון!] ב"ר צדוק, יצק מים על ידו וכתב ... הנהגותיו ופסקיו ודיניו ...
 [קרימונה] : וויצינצו קונטי, [שט"ז?].

1557 אברבנאל, יצחק בן יהודה, 1437-1508.
עטרת זקנים : עוד למד דעת ... מה הם צורו' היסודות ... / חברו ... דון יצחק אבראבניאל ...
 סביוניטה : בבית טוביה פואה, שי"ז.

1557 אלאשקר, משה בן יצחק
השגות / שהשיג החכם ר' משה אלאשקר על מה שכתב ר' שם טוב בספר האמונות שלו נגד הרמב"ם ...
 פירארא : אברהם ן' אושקי, שי"ז.

1557 אלעזר בן יהודה, מגרמיזה
זה ספר הרוקח : ... כל דיני איסור והיתר ... ידין ... בדיני ממונות ... בסדר מועד ... זרעים ... נשים ... ידרוש במרכבה ... / כל זה קמץ ... רבי אליעזר מגרמייזא ...
 קרימונה : דפוס ויצינצו קונטי, ב'א' ר'ו'ק'ח' [שי"ז].

1557 בנונטו, עמנואל בן יקותיאל
ספר לוית חן : חבור כולל ... כל דרכי לשון הקדש ... ומוסרים ... / חברו והדפיסו והגיהו כמהר"ר עמנואל בכמ"ר יקותיאל איש בניונטו.
 מנטובה : מאיר בן אפרים מפדובה ויעקב בן נפתלי הכהן מגאזולו בבית סי' ווינטורין וורופינילו, א'ש'ג'ב'ה'ו' [שי"ז].

1557 שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105.
רש"י על התורה.
 סביוניטה : דפוס טוביה פואה, שי"ז.

1557 תפלות. מחזור. שי"ז. מנטובה
מחזור כמנהג רומה : ... ועם פי' למסכת אבות להרמב"ם והוספנו בו פירוש ... רש"י ... גם הפרשיות וההפטרות.
 מנטובה : ווינטורין רופינילו, שי"ז-ש"ך.

1557
מאמר השכל : בחובת לבבות ... סדורי' בסדור עשרת דברים.
 קרימונה : ע"י ויצינצו קונטו, שי"ז.

1558 Theocritus.
Interpretatio Eidylliorum Theocriti / dictata in Academia VVitebergensi, à Vito Vuinsemio. Adiecta sunt et Scholia, quibus loca dificiliora explicantur ...
 Francoforti : Per Petrum Brubachium, [1558].

1558 גרונדי, פרץ בן יצחק (מיוחס לו)
ספר מערכת האלהות / מהגאון ר' פרץ בעל התוספות ; עם פירוש לא נודע שם מחברו ... ; ועליו פי' הגאון ר' יהודה חייט קראו מנחת יהודה ... נוסף ... הגהות ישנות ...
 פירארא : נדפס בבית אברהם ן' אושקי, שי"ח.

1558 גרונדי, פרץ בן יצחק (מיוחס לו)
ספר מערכת האלקות : עם פי' ... כמהר"ר יהודה חייט ... עם הגהות שהוסיף ... כמוהר"ר עמנואל ... בכמ"ר יקותיאל איש בניונסו ...
 מנטובה : דפוס מאיר בן אפרים, יריע אף י'צ'ר'י'ח' [שי"ח].

1558 ספר הזהר. שי"ח. מנטובה
ספר הזהר על התורה / מהקדוש ... ר' שמעון בן יוחאי. עם סתרי תורה ומדרש הנעלם ותוספתא על קצת פרשיות, עם מור' מקום מהפוסקים ופי' המלות בסוף הספר /הודפס והוגה ... ע"י ... עמנואל בכמ' גבריאל מקורופלי ממשפחת הגאליקי ואברהם בכמ"ר משלם ממודינא.
 מנטובה : דפוס השותפים מאיר בן אפרים מפדובה ויעקב בן נפתלי הכהן מגאזולו, (שי"ח)-ש"ך.

1558 תקוני הזהר. שי"ח. מנטובה
תקוני הזהר / שחבר התנא ר' שמעון בן יוחאי ; הדפיסם והגיהם ... כמה"ר עמנואל בר' יקותיאל בניונטו.
 מנטובה : מאיר מפדובה ויעקב מגאזולו, שי"ח.

1559 אלדבי, מאיר בן יצחק
שבילי אמונה : בו עשר נתיבות חכמה ... / יסדו החכם השלם הר' מאיר אלדבי ...
 ריווא דטרינטו : [חמו"ל], שי"ט.

1559 חזקיה בן מנוח
חזקוני : פירוש על חמשה חומשי תורה ...
 קרמונה : דפוס ויצינצו קונט"י, שי"ט.

1559 יעקב בן אשר
חשן המשפט / [מהר' יעקב בה"ר אשר] עם פירושי וחדושי ... כמהר"ר יוסף קארו ... וקרא שמו בית יוסף ... [עם מראה מקום וציוני הדינם המחודשים שחדש המחבר בפירושו בסדר א"ב].
 סביוניטה : ט' פואה, שי"ט.

1559 יצחק בן ששת
ספר בר ששת / חברו החכם והשלם בנו יצחק פסק וחתך כל משפט לאמתו ... [שאלות ותשובות הרי"בש].
 ריווא דטרינטו : [חמו"ל], שי"ט.

1559 מאיר בן ברוך, מרוטנבורג, -1293.
ברכות מהר"ם : בו יודע איפה יברך גבר ... על כל מיני מאכלו ומשקו ...
 ריווא דטרינט : [חמו"ל], שי"ט.

1559 ספר הזהר. שי"ט. קרמונה
ספר הזהר על התורה : ... סתרי תורה ומדרש הנעלם ותוספתא על קצת פרשיות ... גם על ספר בראשית כל חבור הרעיא מהימנא וחדושי הבהיר ומדרש רות מדרש חזית ... ובסוף הספר ... לוח מפסוקי הפתיחות ...
 קרימונה : (ויצינו קונטי), שי"ט-ש"ך.

1559 ציוני, מנחם בן מאיר
ספר ציוני : ביאור על התורה על דרך האמת / להחכם ... מנחם ציוני בן מהר"ר מאיר ...
 קרימונה : דפוס ויצינצו קונטי, שנת ח' ל'ש'ב'ט' [שי"ט].

1560 אבות. ש"ך. מנטובה
מסכת אבות / עם פירוש ... רבינו משה ... מיימון ... עם הקדמת שמנה פרקיו וגם פירוש ... ר' שלמה (=רש"י).
 מנטובה : יקומה רופנילו, פורים ש"ך.

1560 אבן רשד, מחמד, 1126-1198.
כל מלאכת הגיון לאריסטוטלו' / מקצורי אבן רשד ...
 ריווא דטרינטו, ש"ך.

1560 אבן רשד, מחמד, 1126-1198.
קצורי אבן רשד : על שמע טבעי לארסטוטלס ... / [תורגם לעברית על ידי ר' משה אבן תיבון ; המגיה - הרופא יעקב מרקריאה].
 ריווא דטרינט : [דפוס אנטוניאו ברואין], ש"ך.

1560 גבאי, מאיר בן יחזקאל אבן
ספר תולעת יעקב : והוא מאיר תפלות כל השנה בארבעה פנים פשט רמז דין סוד ... / הובא לבית הדפוס ע"י שניאור בן יהודה לבית פאלקון, והחזיק בידו כה'ר אברהם ריינה.
 קושטנטינה : [חמו"ל], ש"ך.

1560 הגדה של פסח. ש"ך. מנטובה
סדר הגדות של פסח : עם הנסים והנפלאות מצויירים ... / נדפסו ונעשו ע"י יצחק ב"ר שמואל בסאן ...
 מנטובה : דפוס יקימו רופינילו, ש"כ.

1560 זהר חדש. ש"ך
תפוחי זהב : ... טעם מרות סוד מלכות בית דוד ראש המשוררים לכן קראתיו יסוד שירים. [כולל פי' על רות בפשט, נסתר, קבלה וסודות נעלמים וסוד מלכות בית דוד / הובא לדפוס ע"י הר' אליעזר בהר' נפתלי טרויש].
 (טיהונגן : ע"י הר' יוסף בהר' נפתלי, ש"ך [1559].

1560 כלץ, יהודה בן שלמה, הכהן
ספר המוסר : כי בו יקח האדם מוסר לנפשו בדרך טובים לילך / ... חברו ... כמה"ר יהודה כל"ץ.
 מנטובה : (דפוס יקומו רופינילו), בשו'ב'י' [ש"ך].

1560 מלכיאל חזקיה בן אברהם
מלכיאל : להבין ... דברי חכמים ... מטעמי אגדות ודברי חידות שבתלמוד / [חברו ר' מלכיאל חזקיה בר' אברהם].
 טיהינגין : [דפוס אליעזר טריויש], ש"ך.

1560 ציוני, מנחם בן מאיר
ציוני : ביאור על התורה על דרך האמת ...
 קרימונה : דפוס ויצינצו קונטי, ש"ך.

1560 שמעון בן שמואל, מצרפת
אדם שכלי המדקדק בהדרת קודש / נאו' המחבר (שמעון בן שמואל) ...
 [טיהינגן : חמו"ל, ש"ך].

1560 תפלות. סדור. ש"ך. טיהינגן
מלאה הארץ דעה : ... תפילה מכל השנה עם פיר' ... ועוד פי' ע"ד הקבלה / אשר חיבר ולוקט ... מה"ר [נפתלי] הירץ [טריביש] ש"ץ ...
 טיהינגן : דפוס אליעזר בן הירץ ויוסף בן נפתלי, ש"ך.

1561 אלקבץ, שלמה בן משה, 1505-1576
שרש ישי : פירוש על מגלת רות / חברו ... מוהר"ר שלמה הלוי בן אלקבץ ...
 קושטנטינה : בבית כ"ר שלמה ן' אושקי על ידי אברהם בכמר שמאול כהן מסנגווני אשכנזי, השגי"ח, [שכ"א].

1561 ג'יקטיליה, יוסף בן אברהם
שערי צדק : לבא אל היכל פנימה הקבלה האהלית ... / חברו החכם רבי יוסף בן קרניטול [גיקטיליה] ...
 ריווא דטרינטו : י. מרקריאה, [שכ"א 1561].

1561 ג'יקטיליה, יוסף בן אברהם
ספר שערי אורה / אשר חבר ... כה"ר יוסף ן' גיקאטי"ליה ... לבא עד היכל ... הקבלה ולדעת אותה ...
 ריו"וא דטרי"נטו : [דפוס י. מרקריאה, שכ"א].

1561 ויל, יעקב בן יהודה
שחיטות ובדיקות / של מהר"ר יעקב ווייל (עם הגהות ...).
 קאנסקי וואלי : [חמו"ל], ה'ר'נ'י'נ'"ו' [שכ"א].

1561 מזרחי, אליהו בן אברהם
תשובות שאלות / מהגאון ... מהר'ר אליא מזרחי ומרבני ספרד וצרפת ואשכנז ...
 קושטנדינא : שלמה יעבץ, שכ"א.

1562 אבן גבירול, שלמה בן יהודה, 1021-1058.
גורן נכון : תקון מדות הנפש / להחכם רבי שלמה בן יודא גבירול. עם ספר מוסרי הפלוסופים / [יודא בר שלמה הספרדי אל חריזי]. וספר התפוח לארסטוטליס.
 ריווא דטרינטו : [חמו"ל], שכ"ב.

1562 סעדיה בן יוסף, אלפיומי, 882-942.
ספר האמונות והדעות / אשר חבר רבינו סעדיא בלשון הערב ; והעתיקו ר' יהודה בן שאול ... ן' תבון ... אל לשון הקדש ...
 קונשטאנטינא : (דפוס שלמה יעבץ, שכ"ב).

1562 ספר יצירה. שכ"ב. מנטובה
ספר יצירה / המיוחס לאברהם אבינו ע"ה עם ד' באורים ...
 מנטובה : דפוס יעקב כהן מגאזולו, (שכ"ב).

1562 ערמה, מאיר בן יצחק
מאיר איוב / ... פירוש להחכם ר' מאיר בן ר' יצחק עראמה.
 ריווא דטרינטו : [חמו"ל], שכ"ב.

1563 Ovid, 43 B.C.-17 or 18 A.D.
Iohan. Posthii germershemii tetrasticha in Ovidii Metam. Lib XV, quibus accesserunt Vergilij Solis figurae elegantiss. & iam primùm in lucem editae.
 Francofurti ad Moenum, apud Georgium Corvinum, Sigismundum Feyerabend, & haeredes VVigandi Galli, [1563].

1563 גבאי, מאיר בן יחזקאל אבן
דרך אמונה : בדרך תשובה שאלה על דרך הקבלה ... / חברו ... מהר'ר ...
 פדואה : לורינצו פשקוואטו, שכ"ג.

1565 חביב, לוי בן יעקב אבן
שאלות ותשובות : דינים, משפטים וחוקים ... / הרב לוי ן' חביב ...
 ויניציאה : [חמו"ל], שכ"ה.

1565 ערמה, יצחק בן משה
פירוש משלי : הנקרא יד אבשלום / חברו ... ה"ר יצחק ן' עראמה ...
 [קונסטנטינופל : חמו"ל, 1565?].

1565 ערמה, יצחק בן משה
עקדת יצחק : [על התורה / מאת ר'] (יצחק ב"ר משה ב"ר מאיר בן עראמה) ...
 ויניציאה : דפוס אלויזי בראגדין, שכ"ה.

1565 קרו, יוסף בן אפרים, 1488-1575.
שלחן ערוך / ... חברו הגאון ... מהר"ר יוסף קארו בן מה"ר אפרים ... קיצור מחיבורו הגדול ... בית יוסף ...
 וויניציאה : מאיר פרנץ, שכ"ה-שכ"ו.

1565 שלמה בן יצחק, הלוי, הזקן, 1532-1600.
ספר לב אבות : והוא פרישת ... מסכת אבות / חברתיו ... שלמה בן יצחק לבית הלוי הספרדי ; ועל צבאו ... פירוש ... רש"י ...
 שאלוניקי : (דפוס יוסף יעבץ), שכ"ה.

1566 אבודרהם, דוד בן יוסף
אבודרהם : ... לפרש תפלות כל השנה ... / דוד ב"ר יוסף ... בן אבודרהם ...
 ויניציאה : דפוס זורזי די קבאלי, שכ"ו.

1566 אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310.
וזאת תורת הבית : ... דינים הצריכי' לבית האדם ... / ... חברו רבינו שלמה ן' אדרת.
 קרימוני : דפוס ויצינצו קונטי, שכ"ו.

1566 אליעזר בן שמואל, ממץ
ספר יראים : ... לבאר את התורה ... ולישב כל מצוה ומצוה על אופנה ... / אשר חבר ... רבי אליעזר ממץ.
 ויניציאה : דפוס ז. די קבאלי, שכ"ו.

1566 זכות, אברהם בן שמואל
ספר יוחסין / אשר אזן וחקר ... כמהר"ר אברהם זכות ... להורות שלשלת קבלת התורה ממשה רבנו עד זמן המחבר ; גם יצורף אל זה שאלה ותשובה של רבנו שרירא ... ; נדפס בהשתדל ... הרופא ... כמה"ר שמואל שולם ...
 קושטאנדינא : [חמו"ל], נ'ע'ו'ר' [שכ"ו].

1566 מכיר בן יצחק, שר חסד
ספר אבקת רוכל : ידבר משכר ועונש ומג"ע וגיהנם ומחבלי משיח ...
 ויניציאה : דפוס זורזי די קבאלי, שכ"ו.

1566 שמעון, מפרנקפורט
ילקוט התורה הנקרא שמעוני : והוא מדרש על כל עשרים וארבע ספרים ... / שחבר ... רבינו שמעון ראש הדרשנים מק"ק ורנקבורט ...
 וויניציאה : דפוס א. בראגדין, [שכ"ו].

1567 אבות. שכ"ז. ונציה
פרקי אבות / עם פירוש הרב רבינו משה בר מיימון ועם פירוש ... דון יצחק אברבנאל ... בשם ... נחלת אבות.
 ויניציאה : בבית מיסיר זורזי די קבאלי, שכ"ז.

1567 אברהם בן אשר
ספר אור השכל : כולל ביאור המדרשים ... ברבה ... / רש"י ... ; ואחריו ... כמהר"ר אברהם ן' אשר ... ולבאורו זה בספר בראשית רבה [כינה] מעדני המלך ...
 ויניציאה : דפוס ז. גריפו, ו'ה'ר'נ'י'נ'ו' [שכ"ז].

1567 גבאי, מאיר בן יחזקאל אבן
מראות אלהים : ... כולל ארבעה חלקים המיישרים את האדם בעבודת הקדש ... והם חלק הייחוד וחלק העבודה וחלק התכלית וחלק סתרי התורה ... / חברו ... כמה"ר מאיר ו' גבאי ...
 ויניציאה : דפוס זואן קריפו, ו'ה'ר'נ'י'נ'ו' [שכ"ז].

1567 זרח, מנחם בן אהרן אבן.
צדה לדרך : וזוודין לאורחא / חברו ... מה"רר מנחם ן' זרחי ... והוספנו ... ביאור קצת מלות ערביות ... ולוחות העבור ...
 סביוניטה : דפוס וויצינצו קונטי, [שכ"ז?].

1567 פיזנטי, משה בן חיים, 1540?-1577.
נר מצוה : והוא פירוש ... על האזהרות אשר יסד ... ר' שלמה ן' גבירול. ונלוה אליו פירוש קצת פסוקים ומאמרים באו בתוך הביאור. / יסדו ... כה"ר משה בכ"ר חיים ... לבית פיזנטי.
 קושטאנדינא : דפוס שלמה יעבץ, י'ע'ז'ר' ל'י' [שכ"ז].

1567 פרקי רבי אליעזר. שכ"ז. סביונטה
פרקי רבי אליעזר.
 סביוניטה : דפוס וויצינצו קונטי, שכ"ז.

1568 קרו, יוסף בן אפרים, 1488-1575.
ליברו ליאמאדו אין לשון הקדש שלחן הפנים : אי אין לאדינו מיזה די איל אלמה, פורקי איש קונפואישטו די טודוש לוש דינים קי איל פואיבלו ... / טרישלאדאדו די איל ליברו קי אורדינו אי היזו איל חכם ... יוסף קארו ...
 שאלוניקי : דפוס יוסף יעקץ, שכ"ח.

1568 תנ"ך. ירמיהו. שכ"ט שלוניקי
ירמיהו בלעז.
 [שלוניקי? : דפוס יוסף יעבץ?, שכ"ט בערך].

1569 Pico della Mirandola, Giovanni, 1463-1494
Cabalistarum selectiora obscurioraque dogmata / a Joanne Pico ex eorum commentationibus pridem excerpta ; et ab Archangelo Burgonovensi... illustrata...
 Venetiis : Apud Franciscum Franciscium Senensem, 1569.

1570 איסרלש, משה בן ישראל (רמ"א), 1525?-1572.
ספר תורת העולה / אשר חבר הרב החכם ... והגאון מהר"ר משה בן ... ר' ישראל .. איסרלס ... ובו כונות על מדות אמות ביהמ"ק וכל כליו וגם טעמים ... על הקרבנות ומועדים ושאר מצות.
 פראג : מרדכי ב"ר גרשם כץ, ש"ל.

1570 ויל, יעקב בן יהודה
[שאלות ותשובות / ר' יעקב ווייל].
 [קושטנטינה? : חמו"ל, ש"ל].

1571 מנחם בן משה, הבבלי
ספר טעמי מצות : עם הגהות ... על תרי"ג מצות ... ע"ד הפשט / ... המחבר החכם ... מנחם בכמ"ר משה הבבלי ...
 לובלין : (דפוס אליעזר ב"ר יצחק ויצחק בן אליעזר), של"א.

1572 תנ"ך. יחזקאל. של"ב. שלוניקי
ספר יחזקאל בלשון לעז.
 שאלוניקי : בבית יוסף בן יצחק יעבץ, של"ב.

1573 חיות, יצחק בן אברהם, 1538-1610?.
פחד יצחק : ... כולל כוונת פסוקים ומאמרים הרבה ממדרשי רז"ל ...
 לובלין : דפוס אליעזר בן יצחק, של"ג.

1573 לונזנו, מנחם בן יהודה די
דרך חיים : שיר תוכחות מוסר ... / עשהו וביארו ... הר' מנחם די לונאנו ...
 [קושטנטינא : דפוס שלמה יוסף בני יצחק יעבץ, של"ג לערך].

1573
עבודת מקדש / ... מנחם בן יהודה בן מנחם לונזאנו ...
 [קושטנטינא : דפוס שלמה ויוסף בני יצחק יעבץ, של"ג לערך].

1574 אברבנאל, יצחק בן יהודה, 1437-1508.
שאלות להחכם כה"ר שאול הכהן / שאל מאת ... אדון יצחק אבראבניאל פירוש קצת פרקים מספר מורה הנבוכים ... וקצת עניינים פילוסופיים מספר הכוונות ...
 ויניציאה : דפוס ז' דיגארא, של"ד.

1574 לוריא, שלמה בן יחיאל.
שאלות ותשובות : ... ובהן הלכות פסוקות ... ובפרט הרבה דינים הנהוגים באלו גלילות ... / חברם ... מהר"ר שלמה בן מהר"ר יחיאל לוריא ...
 לובלין : דפוס קלונימוס יפה, של"ד.

1574 משה בן מימון, 1138-1204.
משנה תורה / ... להרמב"ם ; עם השגות הראב"ד ומגיד משנה ועם כסף משנה לגאון כמה"ר יוסף קארו וחדשות בחלק הראשון התמונות ... ועוד הוספנו פירוש מהר"ר לוין חביב ... והוספיו עליו מפתח גדול ...
 ויניציאה : אלויס ובראגאדין, של"ד.

1574 רוסי, עזריה בן משה די
זה ספר מאור עינים / לר' עזריה מן האדומי' והוא נחלק לשלשה חלקים : קול אלדים ... על הרעשי' שהתחילו בפיררה י"ח נויבמ' של"א ... הדרת זקנים שהוא ספור מעשה הזקני' פותרי התור' לתלמיד המלך ... אמרי בינה ... ששים פרקי' על דרושים שונים ...
 מנטובה : [חמו"ל], של"ד.

1575 Apian, Peter, 1495-1552.
La cosmographia de Pedro Apiano / corregida y anadida por Gemma Frisio... ; la manera de descriuir y situar los lugares con el uso del anillo astronomico del mismo auctor Gemma Frisio ;el sitio y descripcion delas Indias y Mudo Nueuo, sacada dela Historia de Francisco Lopez de Gomara y dela Cosmographia de Ieronymo Giraua Tarragonez.
 En Anvers : Por Iuan Bellero al Aguila de Oro, 1575.

1575 תשובות הגאונים (של"ה)
שאלות ותשובות של הגאונים : ... השתדלות והגהה ע"י הצעיר שלמה במהרר מנחם קבולי.
 קושטאנדינא : דפוס דוד קשתי ואליעזר בן יצחק אשכנזי, של"ה.

1576 טרני, משה בן יוסף, הזקן די, 1500-1580.
ספר בית אלהים : וחלקו לשלשה שערים: שער התפלה, שער התשובה ושער העקרים. / שחבר ... ר' משה בכה"ר יוסף מטראני ... בעיר צפת ...
 ויניציאה : זואני די גארה, של"ו.

1576 תפלות. מחזור. של"ו. קושטא
מחזור מראש השנה ויום הכפורים / עם פירוש ... הה"ר משה קורדואירו ועם תשובות לכל עבירה ועבירה מיסוד ... רבי אליעזר בן ה"ר ... יהודה מגרמיזה ...
 קושטאנדינא : דפוס האחים שלמה ויוסף בני ר' יצחק יעבץ, של"ו.

1577 דוד בן יהודה, מסר לאון
ספר תהלה לדוד : שחבר החכם מהר"ר מיסיר דוד בן ... מסיר ליאון באמונות ועקרי התורה ודרושיה ...
 קושטאנדינא : יוסף בן יצחק יעבץ, בימים ההם ובעת ההיא אצמיח לדוד צ'מ'ח' צ'ד'ק'ה' ועשה משפט וצדקה בארץ [של"ז].

1577 עונקינירה, יצחק
איומה כנדגלות / ... חברו ... מהר"ר יצחק עונקינירה ... חידה ... מיוסדת על אדני המדע והתבונה ... להבין משל ומליצה ... לקחת מוסר השכל ...
 קושאטנדינא : דפוס יוסף בן יצחק יעבץ, של"ז.

1578 גליקו, אלישע בן גבריאל.
באור ספר קהלת / לחכם ... כמה"רר אלישע גאליקו ...
 ויניציאה : נדפס בבית ז. דיגארה, (של"ח).

1578 יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609.
ביאור / שחבר ... כמהר"ר יהודה בר בצלאל על פי' רש"י על חמשה חומשי תורה ...
 פראג : דפוס מרדכי בר' גרשם, של"ח.

1578 קרו, יוסף בן אפרים, 1488-1575.
שלחן ערוך / ... חברו ... מה"רר יוסף קא"רו עם חדושי דינים .. שהשמיט הגאון קארו והמציאם ... מהר"ר משה איסרלס עם ... מנהגי ק"ק פולין, רויסן, ליטה, פיהם, מערהרן ואשכנז ...
 קראקא : דפוס יצחק בן אהרן מפרוסטיץ, של"ח-ש"ם.

1578 תלמוד בבלי. של"ח. בזל
מסכת ... : עם פירוש רש"י ותוספות ופסקי תוספות ורבינו אשר ופירוש המשניות מהרמב"ם ...
 בסיליאה : אמברוסיאו פרובניאו, של"ח-שמ"א.

1579 אברבנאל, יצחק בן יהודה, 1437-1508.
פירוש התורה / מהחכם ... דון יצחק אברבנאל ... והוגה ... ע"י שמואל ארקוולטי ...
 ויניציאה : זואן בראגדין, של"ט.

1579 וידש, אליהו בן משה
ספר ראשית חכמה / אשר חבר ... הר"ר אליהו בן הר"ר משה די ויד"אש, מתלמידי ... המקובל כה"ר משה קורדו"אירי ... ותופת אליהו ... ואחרון ... מפתח ...
 ויניציאה : דפוס ז.די גארה, של"ט.

1579 תפלות. ברכת המזון. של"ט. לובלין
אני ... נתן אשכנזי : בן ... ר' שמשון שפירא הערוני רעיוני ... לזכות הרבים ... ולתקן ... כראוי ברכת המזון כתוב בכתב יושר באר ... נחקק שנית.
 לובלין : דפוס קלונימוס יפה, של"ט.

1580 אדרבי, יצחק בן שמואל
ספר דברי שלום / ... חברו ... כמה"רר יצחק בכ"ר שמואל אדרבי ...
 שאלוניקי : דפוס אברהם אזוביב, ה'ש'ם' לפ"ג [ש"ם].

1580 ג'יקטיליה, יוסף בן אברהם
ספר אגרת הקדש : ששלח ... לאחד החברים בענין חבור האדם אל אשתו כדי לזכות לבנים בעלי הוראה ראויים לקבל עול מלכות שמים ...
 בסיליאה : [חמו"ל], ש"מ.

1580 יהודה בן שמואל, החסיד
ספר החסידים : ... תתשע"ב סי' [בהשמטת כל הדברים הנוגעים לאמונת אחדות, וגם המפתחות הארוכות ובמקומן - רמזי כללי הספר חסידים ...
 בסיליאה : במצות השר אמברוסיאו פרוביניאו ובביתו, שמ"א 1580.

1580 מדינה, שמואל בן משה די
פסקי הגאון מוהר"ר שמואל די מדינה.
 (שאלוניקי : דפוס דוד בן אברהם אזוביב, ש"מ-שמ"ב).

1581 זכות, אברהם בן שמואל
יוחסין : ... להורות שלשלת קבלת התורה ממשה רבינו ע"ה זמן המחבר / אשר אזן וקבץ הפילוסוף ... כמהר"ר אברהם זכות ; גם צורף ... שו"ת רב שרירא גאון... נדפס זה י"ד שנה בקוסטנטינה [שכ"ו] ועתה ... נוסף עליו חדושים יפים ... עם הגהות ... מה"ר משה איסרלש . ..
 קראקא : [חמו"ל], ש"מ-שמ"א.

1581 יהודה בן שמואל, החסיד
ספר חסידים / ... [דברי החסידות הענוה והיראה חברו רבינו החסיד יהודה ב'ר שמואל].
 קראקא : דפוס יצחק פרוסטיץ, שמ"א.

1581 לוצטו, יעקב בן יצחק
כונות האגדות : נקרא כפתר ופרח ... ביאור לכל הגדות קשות ... בש"ס בבלי וירושלמי ושאר מדרשות, נאספות ... / ... חכמי אשכנז, ספרד וצרפת, ובאור תוספת המחבר ... עם חידושי ספר הזהר ועם מעשים נפלאים ... [מהר' יעקב בהר' יצחק לוצטו].
 בסיליאה : [חמו"ל, ש'ל'ו'ה' [שמ"א].

1581 רקנטי, מנחם בן בנימין
טעמי המצוות : ... כל מצוה על דרך האמת ... גם ... באר קריאת שמע וכונת התפלה ע"ד הקבלה ...
 בסיליאה : דפוס אמברוסיאו פרוביניאו, שמ"א.

1582 אהרן אברהם בן ברוך שמעון
אגרת הטעמים : ... [פי' הטעמים בגמטריאות עפ"י קבלה].
 [מנטובה? : חמו"ל], שמ"ב.

1582 אלפואל, יצחק בן חיים
ספר נופת צופים : דורש רשומות ותעלומות חכמה גימטריות וצירופים ... / נדפס במצות החכם ... כמה"ר חיים אלפואל ... והיה לו למשיב נפש הבן בנו המחבר ... כה"ר יצחק אלפואל ...
 קושטאנדינא : [חמו"ל], שמ"ב.

1582 ארחות צדיקים. שמ"ב. קרקוב
ספר המדות : ... וועלכש גוטי מדות זיין צו דען מענשן ...
 קראקא : דפוס יצחק בן אהרן מפרוסטיץ, שמ"ב.

1582 יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609.
ספר גבורות ה' : מספר את הגבורות אשר פעל קורא הדורות בצאת ישראל לחירות .. [גם פירוש על ההגדה ובסוף הלכות פסח ויין נסך בקצרה / מהרה"ג יהודה ליווא הוא מהר"ל מפראג].
 קראקא : יצחק מפרוסטיץ, שמ"ב.

1582 פוקי, יהודה בן אליעזר צלבי, קראי
ספר שער יהודה / חברו ... יהודה פוקי מעדת בני מקרא על ענין העריות ...
 קושטאנדינה : [חמו"ל], שמ"ב.

1583 אלבלדה, משה בן יעקב
ספר ראשית דעת : דרושים חדשים ... / אשר חבר החכם ...
 ויניציאה : זואן בראגאדין, שמ"ג.

1583 אשכנזי, אליעזר בן אליהו, הרופא, 1513-1586.
מעשי ה' / שחבר כמהר"ר אליעזר אשכנזי בכמ"ר אליה הרופא ... באר כל ספורי המעשיות ... בתורתנו הקדושה ...
 ויניציאה : במצות זואן דיגארה, שמ"ג.

1583 מנחם עזריה, מפנו, 1548-1620.
סדר עבודה : לתמידין ולמוספין של כל ימות השנה ... / מ"ע [מנחם עזריה] ...
 [ויניציאה : דפוס די גארה, שמ"ג].

1583 תנ"ך. מלכים. יידיש. שמ"ג. קרקוב
ספר מלכים - דאש מלכים בוך : וואול פר טיישט אין טויטשר שפראך ... פער ווייבר אונ' פר מיידליך.
 קראקא : דפוס יצחק בן אהרן מפרוסטיץ, שמ"ג.

1584 יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609.
(דרוש נאה ומשובח / שדרש כמהר"ר יהודה ב"ר בצלאל בשבת תשובה בק"ק פראג בבית הכנסת החדשה).
 (פראג : דפוס מרדכי בן גרשם הכהן ובניו, אריה ש'א'ג' מ'י' לא יירא [שמ"ד].

1585 Favolius, Hugo, 1523-1585
Theatri orbis terrarum enchiridion / minoribus tabulis per Philippum Gallaeum exaratum ; et carmine heroico, ex variis geographis & poetis collecto per Hugonem Favolium illustratum.
 Antvverpiae : Excudebat Philippo Gallaeo Christophorus Plantinus, 1585.

1585 אבן לטיף, יצחק בן אברהם
פירוש מגלת קהלת / להחכם ... ר' יצחק ן' לטיף ...
 [קושטנדינה : [חמו"ל], 1585?].

1585 אוזידה, שמואל בן יצחק די
ספר מדרש שמואל : והוא באור על פרקי אבות / מהחכם ... שמואל די אוזידה ... ; ועלימו ... רש"י ...
 ויניציאה : דפוס זואן די גארה, שמ"ה.

1585 אלקבץ, שלמה בן משה, 1505-1576
ספר מנות הלוי : פירוש ... על מגלת אסתר / שחבר ... כמה"רר שלמה הלוי בן אלקבץ ...
 ויניציאה : דפוס זואן די גארה, שמ"ה.

1585 המון, עובדיה, מברטנורה
פירוש מגילת רות על דרך הנסתר / שחבר הרב... עובדיה מברטנורה. ועמו סוד חקלוא דרבנן מהרב הנז' וגם... איזה מאמרים מגאוני עולם תושבי ארץ הצבי...
 ויניציאה : זואן די גארה, שמ"ה.

1585 ויל, יעקב בן יהודה
שחיטות ובדיקות / של הגאון מוהרר יעקב ווייל ; עם ההגהות והחדושים שליקט ואסף הר"ר צבי בר יצחק יעקב ...
 קראקא : דפוס יצחק פרוסטיץ, שמ"ה.

1587 Zuallart, Jean, 1541-1634
Il devotissimo viaggio di Gerusalemme / fatto, & descritto in sei libri [da] Giovanni Zuallardo ... l'anno 1586. ; aggiontovi i dissegni di varij luoghi di Terra Santa: & altri paesi intagliati da Natale Bonifacio Dalmata.
 Stampato in Roma. : Per F. Zanetti, & Gia. Ruffinelli, 1587.

1587 גליקו, אלישע בן גבריאל.
פירוש שיר השירים ... : ובסוף הספר ימצא מפתחות ממאמרי רז"ל / שפירש הרב ... אלישע גאליקו ...
 ויניציאה : דפוס זואן גארה, שמ"ז.

1587 יגל, אברהם בן חנניה, 1553-1622.
מושיע חוסים : דרוש הכולל תרופת הדבר בסוד השלשה עולמות עם סדר פטום הקטרת כפי מה שתיקן המקובל ... כמהר'ר יוסף [בן שרגא] מארזינטי. / להצעיר אברהם יגל ממונציליצי.
 ויניציאה : זואן דיגארא, שמ"ז.

1587 ספרים חיצונים. בן סירא. יידיש. שמ"ז. קרקוב
ספר בן סירא : ... אין טייטשן שפראך ... גאר קורץ ווייליג דא דינן צו לייען פער מאנן אונ ווייבר אונ איידליך.
 קראקא : [חמו"ל], פינף טויזנט אונ דרייא הונדרט אונ זיבן אונ פירציק יאר [שמ"ז].

1587 פומיס, דוד בן יצחק
צמח דוד / ... חברו ... דוד רופא ופילוסוף מעיר ספוליטי ... ממשפחת התפוחים פרש בקצור בשלשה לשונות כל שורש מלה ומלה שמצא בספר הערוך ובשרשים ... מתורגמן ותשבי ...
 Venetijs : Apud Ioannem de Gara, 1587.

1587 קורדוברו, משה, 1522-1570.
ספר אור נערב / מהרב המקובל משה קורדואירו ... מהדעות הזרות המתוארות למתרחקים מחכמת האמת ...
 ויניציאה : דפוס זואן דיגארה, (שמ"ז).

1587 קורדוברו, משה, 1522-1570.
פירוש סדר עבודת יום הכפורים / למוהר"ר משה קורדואירו ...
 ויניציאה : דפוס זואן דיגארה, שמ"ז.

1589 Evoli, Cesare, 16th cent.
Caesaris Aevoli Neapolitani De divinis attributis, quae Sephirot ab Hebraeis nuncupantur... : ejusdem De causis antipathiae & sympathiae rerum naturalium : ejusdem De modo & potestate quam daemones habent intelligendi, ac commouendi conceptus an imae, passionisque appetitus ejusdem Apologia pro Ursula Neapolitana, quae accessit ad urbem anno 1583.
 Venetiis : Apud Dominicum de Farris, 1589.

1589 אבות. שמ"ט. קרקוב
מסכת אבות / עם פירוש רש"י ... וגם ... ביאר ... רחב אשר אזן ... מהר"ר יהודה ברבי בצלאל הנקרא מהר"ר ליווא ... וקרא שם ביאורו דרך החיים ...
 קראקא : דפוס יצחק בן אהרן מפרוסטיץ, שמ"ט.

1589 יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609.
דרוש נאה ומשובח / של ר' יהודה בן בצלאל בפרשת צו שבת הגדול שנת שמט לפק.
 פרגא : דפוס מרדכי בן גרשם הכהן, על ידי בצלאל בן מרדכי כץ, (שמ"ט).

1589 מוסקטו, יהודה בן יוסף
ספר נפוצות יהודה : דרושים ... / נקבצו [ע"י] כמהר"ר יהודה בכמ"ר יוסף מוסקאטו ... למספר חמשים ושנים ... [וכן] לוח מאמרי חז"ל ומקראי קדש ...
 ויניציאה : דפוס דגארה, א'ש'מ'ח' [שמ"ט].

1589 מרגליות, משה מרדכי בן שמואל, 1550?-1616.
חסדי ה' : ... נכלל בששה ועשרים דרכים ובהם מפרש כמה מאמרים ... ומבאר בהם כמה פסוקים ... ומגלה כמה טעמים נעלמים בשלש עשרה מדות ... / [המחבר הוא ר' משה מרדכי בר' שמואל מרגליות].
 קראקא : דפוס יצחק פרוסטיץ, שמ"ט.

1589 קורדוברו, משה, 1522-1570.
ספר תומר דבורה : בדרך ישרה שיבור לו האדם והתבודדתו ותכליתו והתבוננות דרכיו ... / ... מהרב ... משה קורדואירו.
 ויניציאה : דפוס זואן דגארה, (שמ"ט).

1589 רומי, משה
ספר שערי גן עדן / אשר חברו ... כה"ר משה רומי ... מיוסד על מאמר ר' יהושע בן לוי עם מאמרי הזהר ... וגם שערי גיהנם משם הרשב"י ...
 ויניציאה : זואן דגארה, שמ"ט.

1589 שועיב, יואל אבן-
קול בוכים / בפי שלשת האנשים ... התנא הרשב"י והרב יואל ן' שועיב, והאלוף אברהם גלאנטי ... במגלת ... איכה ...
 ויניציאה : דפוס יואן דגארה, שמ"ט.

1590 הגדה של פסח. ש"ן. פרג
סדר הגדות של פסח : עם הבדיקה וקדוש ... וברכות המזון וגם פירש נאה קיצור זבח פסח [מאת ר' יצחק אברבנאל] / שחיבר ... מהר"ר יצחק בן החר"ר אברהם [חיות] ... ; דען גאנצין סדר פון לשון הקודש אויף טאייטשין גימאכט ...
 פראג : בית מרדכי בר גרשם הכהן, ש'מ'י' [ש"ן].

1590 יפה, שמואל בן יצחק, 1525-1595.
ספר יפה מראה : על אגדות מירושלמי ... / ... חברו ... כמהורר שמואל יפה אשכנזי ... ; והוגה ... על יד ... כמה"רר יוסף סאמיגה ...
 ויניצאה : דפוס זואן דיגארה, למען ספר ש'מ'י' בכל הארץ [ש"נ].

1590 תפלות. תפלות שונות
סדר התפלה שנעשית פה מנטובה על עצירת גשמים.
 [מנטובה : חמו"ל], ש"ן.

1591 אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593.
שושנת העמקים : ... והוא באור מגלת שיר השירים ... / להרב ... מוהר"ר משה אלשיך ...
 ויניציאה : דפוס זואן די גארה, שנ"א.

1592 אברבנאל, יצחק בן יהודה, 1437-1508.
מפעלות אלהים : ... [בביאור חדוש העולם] / להשר ... דון יצחק אברבנאל ; נמצא ... הספר הלז בבית ... ר' מנחם עזריה מפאנו ... ובבית דון שמואל פראנסיס ... ; והוגה ... על ידי ... כמהר"ר יצחק גרשון ...
 ויניציא : דפוס זואן דיגארה, ש'ב'י'ם' אליך בכל עת ו'ש'מ'ו' את שמי [שנ"ב].

1592 בחיי בן אשר אבן חלאוה
ביאור על התורה / להחכם ... רבינו בחיי ... ב"ר אשר ; עם מורה מקום מפסקי תורת אלהינו ... ומוגהה מחדש תוך העתק ישן ...
 קראקא : [חמו"ל], ב'ש'"ן' [שנ"ב].

1592 גנז, דוד בן שלמה, 1541-1613.
ספר צמח דוד : ... קצור מופלג בדורות הקדומים ... עד ה' אלפים שנ"ב ליצירת עולמים ... גם בחלק השני מעשים גדולים מכל הקסרים שמלכו לעולמים ...
 פראג : דפוס שלמה כהן ובן אחיו משה כהן, שנ"ב.

1592 קורדוברו, משה, 1522-1570.
ספר פרדס רמונים / אשר נטע ... כמוהר"ר משה קורדואירו ... בפירוש הזהר ...
 קראקא : דפוס יצחק בן אהרן מפרוסטיץ, שנ"ב.

1593 Marinus, Marcus
Arca Noe : thesaurus linguae sanctae nouus / D. Marco Marino Brixiano Can. Reg. D. Saluatoris auctore.
 Venetiis : Apud Iohannem Degaram., [M]. D. XCIII.

1593 יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609.
דרוש : דרש ... על התורה ... ועל העבודה ... ובפרט ... לנגד יין שאסרו חז"ל / מהר"ר יודא ליווא בן בצלאל ; והמציאו למלאכת הדפוס ... כמהר"ר יצחק בר שמשון כ"ץ, ועוד הוסיף נופך משלו ... מראה מקום החנות כל מאמר ... ומקרא המובאים בתוך הדרוש ...
 פראג : דפוס שלמה בן מרדכי כץ ומשה בן בצלאל הכהן, שנ"ג.

1593 שפירא, נתן בן שמשון, -1577.
ביאורים על ... רש"י / מה שחבר ... מוה"ר נתן מק"ק הראדנה ... על חמשה חומשי תורה ... ונתוסף עמו פי' המלות הזרו' ... שחבר מו"ה מיכל מארפטשיק ז"ל בעל תורה.
 ויניציאה : דפוס מטיאו דזניטו וקומין פריזינייא, שנ"ג.

1594 יהודה בן שמואל, הלוי, 1075?-1141.
ספר הכוזרי : יסדו ... ר' יצחק הסנגרי / ... חברו בלשון ערבי ... ר' יהודה הלוי הספרדי ; והעתיק אותו החכם ר' יהודה ן' תבון ... אל לשון הקדש ... ; כמהר"ר יהודה מוסקאטו ... ביאר את דבריהם.
 וויניציאה : יואן דגארה, א'ש'מ'ח'ה' [שנ"ד].

1595 אשכנזי, בצלאל בן אברהם
שאלות ותשובות / של הרב ... בצלאל אשכנזי ... בן ב"ר אברהם אשכנזי ... [מ"ד שו"ת ובסופו מפתחות].
 ויניציאה : מאטיאו זאניטי וקומינו פריזינייו, ה'ש'ן' [שנ"ה].

1595 יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609.
חבור נתיבות עולם : המה נתיבות יושר ודרכי המדות המשובחות אשר נמצאו בדברי חז"ל ...
 פראג : [חמו"ל], שנ"ה-שנ"ו.

1595 יפה, מרדכי בן אברהם, 1530-1612.
ספר לבושי אור יקרות : והוא כולל שלשה לבושים האחרונ' מעשרה לבושי המלכו' / שחבר הרב ... מרדכי .. יפה ... ונופך הוסיף משלו ... מוהר"ר יודא בר נתן אשכנזי ...
 לובלין : קלונימוס בן מרדכי יפה, (שנ"ה).

1595 לונטשיץ, שלמה אפרים בן אהרן, 1545?-1619.
אורח לחיים : [דרושים לראש השנה ויום הכפורים במוסר ודרוש לפסח וזמר לסעודת כל יום] ...
 לובלין : דפוס קלונימוס בן מרדכי יפה, שנ"ה.

1595 פתחיה בן יעקב, מרגנשבורג
סבוב הרב פתחיה : מרעגנשפורג וחדושים ונסים ונפלאות שראה בארצות רבות ... והיה זה הרב ר' פתחיה בימי רבינו יהו דה חסיד.
 פראג : (דפוס גרשם בן מהר"ר יוסף בצלאל כ"ץ), שנ"ה.

1595 צהלון, אברהם בן יצחק
ספר מרפא לנפש / אשר חבר ... כמ"הר אברהם צהלון בן ... יצחק צהלון, ובו ימצאו צרי מזור ורפואה לכל תחלואי הנפשות ... ; שמתי בתוכו תקוני הנפש ורפואתם מהמקובל האלהי כמהרר יצחק לורייא אשכנזי ...
 ויניציאה : דפוס זואן דגארה, שנ"ה.

1596 לניאדו, שמואל בן אברהם
כלי חמדה : באר היטב מבראשית ברא עד לעיני כל ישראל ... / ... כמה"רר שמואל לנייאדו ...
 ויניצייאה : דפוס זואן דיגארא, ב'ד'ש'ן' [שנ"ו].

1597 זהר חדש. שנ"ז. שלוניקי
זוהר ומדרש הנעלם : ולקוטי קצת פסוקים וקצת מסתרי תורה ... ובכללו יש מה שחסר מהזוהר ישן שנדפס מקדמת דנא ... / והמשתדל להגיהו ולהביאו לדפוס ... כה"ר שלמה בן ... כמוהר"ר יצחק הכהן אשכנזי ...
 שאלוניקי : דפוס יוסף אברהם בת שבע, נ'ש'א'ו' [שנ"ז].

1597 יפה, שמואל בן יצחק, 1525-1595.
ספר יפה תאר / ... המחבר ... מוה"רר שמואל יפה אשכנזי ... באורו לרבות ...
 ויניציאה : דפוס ז' דגארה, ו'נ'ש'א' [שנ"ז].

1597 לב, יוסף אבן
ספר רביעי משאלות ותשובות : עם חדושים ממס' קדושין ומס' עבודה זרה ; ונדפסו ... במצות הגברת ... מ' ריינה ... אלמנת הדוכס ... דון יוסף הנשיא / מהרב ... מוהר"ר יוסף ן' לב.
 קורו גישמי הסמוך לקושטנדינה : [חמו"ל], [שנ"ז].

1597 מנחם עזריה, מפנו, 1548-1620.
ספר עשרה מאמרות / מע [מנחם עזריה מפאנו] ...
 וניציאה : דפוס זואן דגארה, ב'ר'כ'ה' ע'ד' ב'ל'י' ד'י' [שנ"ז].

1597 תפלות. סדור. שנ"ז. קרקוב
תפלה מכל השנה : עם פרקי אבות והושענות ומערבים ופרשיות ויוצרות / עם פירוש ... אשר פירשו ... מהר"ר צבי בן מהר"ר חנוך והשני הר"ר מרדכי בכמ' אברהם, כאשר נדפסו בק"ק לובלין [בשנת של"א] ... נתוספו ... ארבע פרשיות ומה שקוראין במועדים ...
 קראקא : דפוס יצחק בן אהרן מפרושטיץ, שנ"ז.

1598 יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609.
הספד על פטירת חכם / אשר דרש ... מהר"ר ליוא פה ק"ק פראג ... ביום ב י"ז אייר שנ"ז ... על הגאון מהר"ר עקיב' ורנקבורט ... מי שהדפוס הדרשה ... משה שערטלן הלוי ...
 (פראג) : [דפוס משה בן בצלאל כ"ץ], שנ"ח.

1598 יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609.
חבור באר הגולה : פירוש על מאמרים (בתלמוד ובמדרשי רז"ל) אשר עליהם בא[!] השאלה מבני אדם אשר לא ירדו לעומק מצולה (בשפל מצבם ... יתנו דופי בקצת מאמרי רז"ל) / יהודה ליואי בן בצלאל.
 פראג : [חמו"ל], שנ"ח.

1598 שמואל בן יוסף, הכהן
ספר מנחת כהן / ... חברו ... כמהר"ר שמואל כהן צדק ...
 ויניציאה : דפוס זואן דגארה, שנ"ח-שס"ה.

1599 טיטצק, יוסף בן שלמה
ספר פורת יוסף : והוא ביאור ספר קהלת / אשר אזן ותקן ... כמהר"ר יוסף טיטאצאק ...
 ויניציאה : דפוס ד. זאניטי, ו'ש'מ'ח'ה' [שנ"ט].

1599 יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609.
ספר נצח ישראל : מדבר כי לא יטוש עמו ... / חבר יהודה ליווא ב"ר בצלאל ...
 פראג : דפוס משה בן בצלאל כ"ץ, ו'ש'מ'ח'ה' [שנ"ט]-ש"ס.

1599 יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609.
ספר תפארת ישראל : שמדבר נפלאות ... מתורתנו הקדושה ... דברים נפלאים ... / יוצאים מפי אריה ... ריש מתיבתא כמהר"ר יודא ליווא ... בן בצלאל.
 וויניציאה : דניאל זניטו, (שנ"ט).

1599 מכיר, משה בן יהודה אבן
סדר היום : והוא פירוש ... על התפלות מד' סוגי ... פרד"ס [עם פי' על קהלת].
 ויניציאה : דפוס דניאל זאניטי, [שנ"ט].

1599 נג'רה, ישראל בן משה
זמירות ישראל : ... רננים ... חדשים גם ישנים ... נחלקים לשלשה חלקים ... עולת תמיד ... עולת שבת ... עולת חדש ... / חברו ... מכה"ר ישראל נאג'ארה.
 ויניציאה : זואן די גארה, שנ"ט-ש"ס.

1599
חבור המעשיות והמדרשות וההגדות : נדפסו לתשוקת ... כמ"ר יהושע בכמ"ר דוד מבורגו, המכונה כמ"ר וולק דיל בורנו והוגה על ידו ...
 ויניציאה : דפוס דניאל זאניטי, ו'ש'מ'ח'ה' [שנ"ט].

159u יגל, אברהם בן חנניה, 1553-1622.
לקח טוב : והוא דרוש ... הכולל עקרי התורה והדרך הישרה... חנוך לנערים באמונה ובמוסר ... / להצעיר אברהם יג"ל ממונציליצי ...
 ווינציא : דפוס זואן די גארה, [שנ"-?].

1600 Bünting, Heinrich, 1545-1606.
Itinerarium Sacrae Scripturae, das ist Ein Reisebuch, oder, Die gantze Heilige Schrifft in zwey Buecher getheilet : der erste Theil begreifft alle Reisen der lieben Patriarchen... der ander gehet auff das Newe Testament... zuuor gewehret mit ein em Buechlein De monetis et mensuris... mit einer feinen nuetzlichen Erklerung des Buchs Josua... / durch... Henricum Buenting... ; mit einer Vorrede des Herrn D. Martini Chemnitz.
 Magdeburg : A. Duncker, 1600.

1600 יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609.
אור חדש : ביאור על מגילת אסתר ... / להרב יהודה ליווא.
 פראג : משה כ"ץ, ש"ס.

1600 לואנץ, אליהו בן משה, 1565-1636.
ספר רנת דודים : ... ביאור על ספר שיר השירים ... / [אליא בן מוהר"ר משה לואנץ].
 באסיליאה : קונארד וואלקירך, ו'יש'ן' מפני חד'ש תוציאו [ש"ס].

1600 מנחם עזריה, מפנו, 1548-1620.
מהדורא בתרא מספר פלח הרמון : ... והוא קצו' ... עם תוספת ביאור אל חלק האצילות מספר פרדס רמונים שחבר ... מוה"ר משה קורדווירו ... / מ"ע [=מנחם עזריה מפאנו] ...
 ויניצייאה : דפוס דניאל זאניטי., ו'א'ש'מ'ח'ה' [ש"ס].

1600 מנחם עזריה, מפנו, 1548-1620.
ספר תשובות : ופירוש סוגיות ומשניות עמוקות ושמועות חמורות להלכה ולמעשה ... / הביאו אל הדפוס במהר"ר יצחק בכ"ר מרדכי איש פולונייא ...
 [ונציה] : דפוס דניאל זניטי, [ש"ס?].

1600 שמואל אליעזר בן יהודה אידלש, 1520?-1631.
חדושים ממסכת י"ט ומס' יבמות ...
 באסיליאה : קונראד וואלדקיליך, [ש"ס].

1601 אזקרי, אלעזר בן משה, 1533-1600.
ספר חרדים : ... מפרש המצות לכל אבר ואבר ... / להרב אלעזר אזקרי.
 ויניציאה : דניאל זניט, שס"א.

1601 גליקו, שמואל
ספר עסיס רמונים : קיצור מספר הפרדס הגדול / אשר חברו ... כמוהר"ר משה קודווי"רו [קורדובירו] ... [קצרו הר' שמואל גאליקו עם הגהות ר' מרדכי דאטו] נחלק לל"ב שערי' ... ; הביאו אל הדפוס ... כמה"ר יחיאל לורייא אשכנזי ... ; והוגה ... ע"י כמהר"ר יצחק גרשון ...
 ויניציא : דפוס דניאל זאני"טי (נשיא), [שס"א].

1601 לוריא, יחיאל בן ישראל
ספר היכל ה' : ... ובתוכו סודות עליונים ... / להחכם ... ר' יחיאל אשכנזי איש ירושלם ; והוגה ... על ידי ... ר' יצחק גרשון ...
 ויניציאה : דפוס זניטי, [שס"א].

1601
ספר ארזי לבנון : ... כלול משבעה חבורים ... מדרש כונן ... ספר האמנה והבטחון מהרמב"ן ... וספר הניקוד וגם סוד החשמל להרב ... יוסף ג'יקאטילייא ... וספר מעיין החכמה ... ספר פרקי היכלות לרבי ישמעאל כ"ג ... כללי מדרש רבה ... להחכם ... אברהם עקרא ...
 ויניציאה : דפוס זואן די גארה, שס"א.

1602 אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310.
ספר עבודת הקדש / ... להרב ... הרשב"א ... וספר בעלי הנפש / להאשל הגדול הראב"ד ...
 ויניציאה : דפוס דניאל זאניטי, (בשמך)[שס"ב].

1602 אלטשולר, משה בן חנוך
ספר ברנט שפיגל : ... ברענגט דען מענשין צוא איביגן לעבן ... / במצות פנחס בן ... יהודא האלפרון ...
 בסליאה : על ידי קונראד וואלדקירך, שס"ב.

1602 ארקיוולטי, שמואל בן אלחנן יעקב
ערוגת הבשם : בדקדוק ... דרכי ... לשון הקדש ... הנקדות ... הטעמים ... במשקלי השירים ... / למה"ר שמואל ארקוולטי.
 ויניציאה : דפוס זואן דגארה, שס"ב-שס"ג.

1602 ג'יקטיליה, יוסף בן אברהם
פירוש ההגדה : להחכם ... יוסף גיקטליא ...
 [ויניציאה] : דפוס דניאל זאניטי, [שס"ב].

1602 מודנה, יהודה אריה בן יצחק, 1571-1648.
חלק ראשון מספר מדבר יהודה / מדרשות יהודה אריה בכה"ר יצחק ממודינא ...
 ויניציאה : דפוס דניאל זאניטי, י'ה'ו'ד'ה' א'ר'י'ה' מ'ו'ד'י'נ'א' [שס"ב].

1602 קורדוברו, משה, 1522-1570.
ספר גרושין / להחכם ... מוהר"ר משה קרדואירו ... ומשאו ומתנו בחדושים ופשטים עמוקים ... ; הביאו אל הדפוס ... כה"ר דוד ן' הין ... והוגה בעיון נמרץ ע"י ... כמוהר"ר יצחק גרשון.
 [ויניציה] : דפוס דניאל זאניטי, [שס"ב לערך].

1602
ספר לקוטי שושנים / ... מלוקט מגאוני' ה"ה כמוהר"ר יעקב בירב ... מוהר"ר מאיר ערמה ... כמהר"ר עובדיה ספורנו ... כמוהר"ר יצחק גרשון ... ה"ר דוד ן' הין ... החזיק ידי המדפיסים ...
 ויניצייאה : דפוס ד' זניטי, ב'ש'מ'ך' [שס"ב].

1603 Buxtorf, Johann, 1564-1629
Synagoga Iudaica : das ist, Jüden Schul darinnen der gantz Jüdische Glaub und Glaubensubung ... gegeben ... / durch M. Iohannem Buxdorfium.
 Zu Basel : Gedruckt ... durch S. Henricpetri, 1603.

1603 זהר חדש. שס"ג. קרקוב
זוהר חדש : ומדרש הנעלם ותיקוני' ולקוטי קצת פסוקי' וקצת מסתרי תור' ומתניתן ומה שחס' מזוהר ישן ... שנמצא מכתיבת יד בצפת ... ושיר השירים ואיכה. מהתנא האלהי ר' שמעון בר יוחאי ; והמשתדל להגיהו ... הוא ... המקובל האלהי כמו"הרר משה מרדכי בן שמואל מרגליות \ / והמשתדל להגיהו ... הוא ... המקובל האלהי כמו"הרר משה מרדכי בן שמואל מרגליות.
 קראקא : ע"י יצחק בן אהרן מפרוסטיץ, שס"ג.

1603 לניאדו, שמואל בן אברהם
כלי יקר : פירוש נביאים ראשונים / להחכם ... שמואל לנייאדו ... מדברי החכמים ... המאמרים אשר בילקוט והמפרשים ... רש"י והראב"ע והרר"ק והרלב"ג ומהרי"ע ומהרי"א ... בתוספת מרובה שהוסיף הרב המחבר ...
 וניציאה : דפוס זואן דגארה, שס"ג.

1604 בוטון, אברהם בן משה די
ספר לחם משנה : והוא ביאור ... על ספר משנה תורה להרב ... הרמב"ם ... / יסדו ... כמהר"ר אברהם די בוטון.
 ויניציאה : דפוס דניאל זאניטי, ו'נ'ש'ו'ב'ה' [לפ"ג שס"ד]-(שס"ו).

1605 אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593.
שאלות ותשובות / חבר ויסד ... הרב ... משה אלשיך ...
 ויניציאה : זואן דיגארה, שס"ה.

1605 מכיר, משה בן יהודה אבן
סדר היום : והוא פירוש ... על התפלות ... ובסוף הספר פי' ... על משנת בן חמש שנים למקרא ופירוש על מגלת קהלת ...
 ויניציאה : דפוס זואן דגארא, שס"ה.

1605 מרדכי, הכהן, מצפת
ספר שפתי כהן : ... והוא ביאור על התורה בפשטים ... וסודות ...
 ויניצייא : דפוס דניאל זאניטי, שס"ה.

1605 ששון, אברהם
קול מבשר : מפענח נעלמים וגלי רזין דטמירין במראות איש חמודות ... / שם המחבר ... אברהם ששון ...
 (ויניציאה : דפוס זואן די גארה, י'ש'נ'ה' [שס"ה]).

1606 סמיגה, יוסף בן בנימין
פירוש דרך ימין / לר' יוסף בר בנימן ... סאמיגה ...
 [ונציה : חמו"ל, שס"ו?].

1607 זכות, אברהם בן שמואל
מתוק לנפש : סודות גדולים מחכמי האמת : ונחלק לשלשה חלקים - א' בענין סוד הנשמה ... ב' בענין סוד העולם הבא ... ג' בענין תחיית המתים / ... חברו החכם ... כמה' אברהם זקוטו.
 ויניציאה : ייואני די גארה, שס"ז.

1607 יצחק בן יהודה, הלוי
פענח רזא : פירוש על חמשה חומשי תורה ...
 פראג : דפוס השותפים, שס"ז.

1607 מסרת
ספר מסרת : ... עם פירושים ... מפנים שונים וחכמים ... ראשוני' ואחרונים ... לדעת ... סדר יישוביהם ומעמדיהם של המסרות ...
 ויניציאה : דפוס יואני די גארה, שס"ז.

1607 תנ"ך. תורה. ארמית. שס"ז. בזל
תרגום הקדוש יונתן בן אוזיאל [!] : על חמשה חומשי תורה, ותרגום שני על מגילת אחשורוש.
 באזיליאה : דפוס ק' וואלדקירך, שס"ז.

1608 אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310.
תורת הבית הארוך / ... אשר בנה שלמה ... הרשב"א ...
 ויניציאה : דואני דגארה, ב'ר'צ'ו'נ'ך' [שס"ח].

1608 אלעזר בן יהודה, מגרמיזה
יין הרוקח : ... על ספר שיר השירים ועל ספר רות ...
 [לובלין] : דפוס צבי בן אברהם קלונימוס יפה, שס"ח.

1608 מאיר בן ברוך, מרוטנבורג, -1293.
ספר שאלות ותשובות / ... ממהר"ם מאיר בן ברוך מרוטנבורג ; ונוסף עליהם תקנות ר"ג מאור הגולה ושאר גאונים ...
 פראג : (דפוס משה בן יוסף בצלאל כ"ץ, שס"ח).

1608 משה בן שם טוב, די לאון
הנפש החכמה : ... משנת חמשת אלפים וחמשים היה כמוס ... בכתב ישן נושן ... החבור בבאור סודות הדינים הצריכים לבית האדם גוף ונפש.
 בזילאה : קונרט וואלדקורק, שס"ח.

1608 ששון, אברהם
אפריון שלמה : ... הוא קול ששון חלק שני גלי עמיקתא ... ברזי המתקלא ... / אשר אזן חקר ותקן כמה"ר אברהם ששון ...
 ויניציאה : זאניטי, שס"ח.

1609 Khunrath, Heinrich, 1560-1605
Amphitheatrum sapientiae aeternae solius verae : christiano-kabalisticum, divino-magicum, nec non physico-chymicum, tertriunum, catholicon / instructore Henrico Khunrath...
 Hanoviae : G. Antonius, 1609.

1609 הגדה של פסח. שס"ט. ונציה
סדר הגדה של פסח : קון שו לאדינו עם כמה צורות ...
 ויניציאה : דפוס ייואני די גארה, שס"ט.

1609 יששכר בר בן פתחיה משה
ספר פתחי יה : אמר הצעיר יששכר בער בכמהר"ר פתחיה משה ... לפקות עינים עורות ... פתח ושער לכנוס ... אל החדר הפנימי אשר שם ... תורתו הקדושי בסודותיה ...
 [פרג] : (דפוס גרשם בן בצלאל כץ, שס"ט).

1609 קנה אבן גדור
ספר קנה בינה : הוא קנה הראשון ... שבכללם הן הם המ"ט קנים כנגד מ"ט שערי בינה ... שם המחבר קנה (אבן גדור) ...
 פראגא : [חמו"ל], לש'ם' ולתהל'ה [ש"ע] 1609.

1610 אליעזר בן נתן
אבן העזר ספר ראבן : ... בפסקים דינים ומשפטים וגם פירוש עמקי הלכות ושיטות בכל שיטת התלמוד ... / ... שחיבר הרב רבינו אליעזר בר נתן.
 פראג : משה כ"ץ, ש"ע.

1610 הגדה של פסח. ש"ע. לובלין
הגדה של פסח.
 [לובלין : דפוס צבי בן אברהם קלונימוס יפה, ש"ע לערך].

1610 לונטשיץ, שלמה אפרים בן אהרן, 1545?-1619.
ספר שפתי דעת : ... הדרשות והחדושים אשר חידש בכל פרשה ... / ... מהר"ר שלמה אפרים ...
 פראג : דפוס משה בן יוסף בצלאל כ"ץ, ש"ע-שע"א.

1611
Gesta Dei per Francos, sive, Orientalium expeditionum et regni Francorum Hierosolomitani historia / a variis, sed illius aevi scriptoribus ; nunc primum aut editis, aut ad libros veteres emendatis ; auctores praefatio ad lectorem exhibet.
 Hanoviae : Typis Wechelianis, apud heredes I. Aubrii, 1611.

1611 ויל, יעקב בן יהודה
שחיטות ובדיקות / של ... מוה"רר יעקב ווייל ; עם הגהות והחדושים שליקט ואסף הח"ר צבי בר יצחק יעקב ...
 בסליאה : דפוס קונראד וואלדקירך, שע"א.

1612 הורביץ, שבתי בן עקיבא, 1566-1619.
ספר שפע טל : ... מפתחות ... בגנזי אוצרות ... הקבלה לקרבה את השכל / אשר חיבר ... מהרר שבתי ... הורוויץ ... מפראג ... ונכלל בו ספר אגרת הטעמים ... ואגבן מבוארים ... משניות מס' יצירה ומאמרי זהר ותיקונים ...
 האנוויאה : דפוס האנש יאקופא הענה, שע"ב.

1612 מודנה, יהודה אריה בן יצחק, 1571-1648.
מאמר לב אריה : ילמד ... לעזור הזכרון בכל החכמות ועסקי בני אדם ... עם התרי"ג מצות ע"פ הרמב"ם מחולקים בחלוקה וסדר ... / ליהודה אריה ממודינא.
 וניציאה : דפוס יקומו סרזינה, שע"ב.

1612 סליחות. אשמרת הבקר. שע"ב. מנטובה
אילת השחר : סדר שומרי משמרת משכן ה' בתורה נביאים וכתובים, משנה וגמרה, קינות, סליחות ... אשר הסכימו לאומר' בכל יום ... החברה ... של שומרים לבקר ק"ק איטאליאני ... מנטובה / הובא אל הדפוס על יד ... מרדכי ירא ...
 מנטובה : דפוס אליעזר מאיטליאה, שומרים' ל'ב'ק'ר' [שע"ב].

1612 שמואל אליעזר בן יהודה אידלש, 1520?-1631.
חידושי הלכות : דהיינו מסדר נזיקין כולו : בבא קמא, בבא מציע', בבא בתרא, סנהדרין, מכות, שבועו', ע"ז, הוריות; מסדר קדשים ... : חולין ובכורות; מסדר נשים: נדרים וסוטה; מסדר מועד: סוכה, ראש השנה, מגילה, חגיגה, תענית, מ"ק. ויהיו בידך ח"י מסכתות ...
 [לובלין] : דפוס צבי בר אברה' קלונימוס יפה, ויהי מקץ ש'נתים ימים' ופרעה ב'חל'ם והנה עומד על היאור [שע"ב].

1612 שער אריה, אברהם בן דוד, 1542-1612.
שלטי הגבורים : ושלשה מגינים ... [הספר ... הוא של תשעים פרקים המדברים בחלקי בית המקדש אשר יסדו עולי גולי בבל ... ומבארים תבנית השמנה בגדים ... החקים והתורות של כהן משוח מלחמה ... וגם הם מלמדים הזמרה המלאכותית ... וגם משפטי הקרבנות והמנחות ... ורקוחו של שמן המשחה] / הכינם וגם חקרם ... אברהם הרופא ... בר' דוד משער אריה ... [פורטא ליאוני].
 מנטובה : אברהם משער אריה, שע"ב.

1612 שרטל, משה בן יששכר, 1565-1612
באר משה : באור המלות על החומש וחמש מגלות ... בלישנא דאשכנז ולפעמים איזה פשוטים ... / אנכי משה בר' יששכר ...
 פראג : משה כץ, שע"ב.

1612 תקונים. שבת. שע"ב. קרקוב
תיקוני שבת / ... כמהר"ר צחק[!] לוריא אשכנזי, ונוסף ... סדר מוצאי שבת תיקון ליל שבועו' וליל הושענא רבה ... הביאו אל הדפוס ... כמו"ר יהודה בן ... מהר"ר דוד הכהן ה"ה אשכנזי מתושבי בוד"ין.
 קראקא : דפוס בני יצחק בן אהרן, [שע"ב].

1613 אלטשולר, יהודה אהרן משה
ספר ויחל משה : חיבור כולל כל דברי היראה והמוסר ... אשר במקרא משנה ותלמוד ... ובמדרש הלכה ואגדה ... ואשר בספר הזוהר והתיקונים ... ; ואחריו חיבור ... תיקוני התשובות על כל עבירה ועבירה ... ספר תור"ת האש"ם ... / כל אלה הכינו ... מוה"רר יהודה אהרן משה אלטשוליר ...
 פראג : דפוס משה בן יוסף בצלאל כ"ץ, ל'ג' ל'ע'מ'ר' [שע"ג].

1613 קורדוברו, משה, 1522-1570.
ספר זבחי שלמים : והוא פי' תפלות וקדושה וק"ש ותקיעות של ר"ה ויה"כ וגם סדר העבודה על דרך הקבלה / שחבר ... כמוהר"ר משה קורדואירו ...
 לובלין : דפוס צבי בן אברהם קלונימוס יפה, מ'ן' ה'ח'ר'כ'י'ם'[שע"ג].

1614 שמואל אליעזר בן יהודה אידלש, 1520?-1631.
[חדושי הלכות].
 [לובלין : דפוס צבי יפה, שע"ד].

1615 Beauvau, Henri, baron de, fl. 1600
Relation iournaliere du voyage du Levant / faict et descrit par... Henry de Beauvau...
 Nancy : I. Garnich, 1615.

1615 ג'יקטיליה, יוסף בן אברהם
ספר גנת אגוז / ... רבינו יוסף ן' גיקטילא ... ע"ד הנסתר והנגלה ...
 האנווא : דפוס אליעזר בר חיים מחוקק ואליהו בן זעליקמן, [שע"ה].

1615 תפלות. קריאת שמע. שע"ה. פרג
סדר ותיקון ק"ש שעל המטה / משני המאורות ... כמהר"ר משה קורדיוואר' ומה שהוסי' ... כמהר"ר יצחק לוריא אשכנזי, ותיקון האשמורות עם קריאת שמו"ת ... ועם ביאור ... מהאלוף כמהר"ר יהוד' בן מהר"ר דוד הכהן אשכנזי.
 פראג : דפוס אברהם לעמבורגר, שע"ה.

1616 הורביץ, שבתי בן עקיבא, 1566-1619.
ספר נשמת שבתי הלוי : מדבר ... מסודות ... סתרי הנשמה הקדושה ... / חברו ... רופא מומחה לרבים מוה' שבתי ... הורוויץ ...
 פראג : דפוס משה בן בצלאל כץ, שע"ו.

1616 משנה. שע"ו. פרג
משניות : עם פירוש ... מוהר"ר עובדיה מברטנורה ועם תוספת יום טוב ... / חברם מהר"ר יום טוב ... ליפמן וולרשטיין ... העלר ...
 פראג : דפוס משה בן יוסף בצלאל כ"ץ, שע"ו-שע"ז.

1616 צרפתי, יוסף בן חיים
ספר יד יוסף : ... ארבע או חמש דרושים ... בכל פרשה ופרשה ודרושי' לחופה ולמילה ... ולשבת בגדול ולחג הפסח ולחג השבועו' ...
 ויניציאה : דפוס פייטרו ולורינצו בראגאדין, ש'ל'ו'ם' [שע"ו].

1616 תפלות. סדור. שע"ו. הנוי
סדור תפלות כמנהג האשכנזים ופולין : ... עם ברכת המזון וקריאת שמע ... / הובא אל בית הדפוס ע"י ... יצחק ב"ר שמעון שמואל הלוי.
 האנוואה : [חמו"ל], שע"ו.

1617 Maier, Michael, 1568?-1622
Symbola avreæ mensæ dvodecim nationvm : hoc est, Hermæa sev Merevrii festa ab heroibus duodenis selectis, artis chymicæ vsu, sapientia & authoritate paribvs celebrata, ad pyrgopolynicen seu aduersarium illum tot annis iactabundum, virgini chemiæ iniuriam argumentis tam vitiosis, quàm conuitiis argutis inferentem, confunderndum & exarmandum, artifices verò optimè de ea meritos suo honori & famæ restituendum, vbi & artis continuatio & veritas inuicta 36, rationibus, & experientia librisque authorum plus quam trecentis demonstratur, opus, vt chemiæ, sic omnibus aliis antiquitatis & rerum scitu dignissimarum percupidis, vtilissimum, 12 libris explicatum & traditum, figureis cupro incisis passim adiectis / avthore Michaele Maiero ...
 Francofurti : typis A. Hummij, impensis Lucæ Iennis, 1617.

1617 אהרן שמואל בן משה שלום, -1616.
נשמת אדם : ... בו יתבאר מהות הנשמה ומקורה וסבת ירידתה בעה"ז ... גם ענין עה"ב ושכר ועונש ...
 האנווא : דפוס הנש יאקופ הענה, שע"ז.

1617 תפלות. ברכות
סדור ברכה : כמנהג קהל קדוש ספרד.
 [ויניציאה] : במצות פייטרו ולורינצו בראגאדין : בבית ייואני קאיון, שע"ז.

1618 לונזנו, מנחם בן יהודה די
שתי ידות : ... הראשון נקרא י'ד' ע'נ'י' ... שהוא חבורי ... מנחם די לונזאנו. והשני נקרא י'ד' ה'מ'ל'ך' ... ואלה שמות אצבעות יד עני ... א'ו'ר' ת'ו'ר'ה' ... הגהת התורה ... מ'ע'ר'י'ך' ... תשלום על ספר הערוך ...ע'ב'ו'ד'ת' מ'ק'ד'ש' ... ד'ר'ך' ח'י'י'ם' ... ט'ו'ב'ה' ת'ו'כ'ח'ת' והוא שיר ... מן שלש מאות ושמונים בתים ... אצבעות יד המלך ... א'ג'ד'ת'א' ד'ב'ר'א'ש'י'ת' מ'ד'ר'ש' א'ג'ו'ר' ... ת'נ'א' ד'ב'י' א'ל'י'ה'ו' ... א'ב'ו'ת' ד'ר' נ'ת'ן, מ'ס'כ'ת' ד'ר'ך' א'ר'ץ' ו'א'ו'ת'י'ו'ת' ד'ר'ב'י' ע'ק'י'ב'א' ... ת'ש'ל'ו'מ'י'ן' ...
 ויניציאה : דפוס בראגאדין, שע"ח.

1618 תפלות. ברכות
סדור מברכה : כמנהג ק"ק איטאליאני יצ"ו, עם סדר הברכו' ופירושן ...
 ויניציאה : דפוס ייואני קאיון, שע"ח.

1620 יפה, מרדכי בן אברהם, 1530-1612.
ספר לבוש / ... שחבר ... מוהר"ר מרדכי הנקרא יפה.
 ויניציאה : פ' ול' בראגאדיני בבית ייאוני קאיון, ש"פ.

1620 לוריא, יצחק$$q(האר"י), 1534-1572
ספר הכונות / להרב ... יצחק לוריא ... על התפלות וחיבוט הקבר ... ; הביאו לדפוס ... כמוה"רר משה טרינקי.
 VENETIA : במצות פ' ול' בראגאדיני בבית י' קאיון המדפיס, ש"פ.

1622 Buxtorf, Johann, 1564-1629
Synagoga Iudaica, hoc est, Schola Iudaeorum in qua nativitas, institutio, religio, vita, mors, sepulturaque isporum è libris eorundem / a m. Johanne Buxdorsio literatum Hebraearum in inclyta Academia Basiliensi profess. graphice descripta est ; addita est mox per eundem Iudaei cum Chrstiano disputatio de Messia nostro ; qua utraque Germanica nunc Latine reddita sunt opera & studio M. Hermanni Germbergii ; accessit Ludovici Carreti epistola de conversione eius ad Christum, per eundem ex Hebraeo Latine conversa.
 Hanoviae : Impensis Johannis Stöckle, 1622.

1622
תמת ישרים : ... יפרש והיה לארבעה ראשים: האחד אהלי תם / להרב ... תם ן' יחייא: והוא ... שאלות ותשובות ... -- השני דרך תמים: והם הגהות הרי"ף ומפרשיו / (ע"י הרב תם ובנו גדליה) ; עם סיומא דפסקא להחכם ... יוסף שלום ... -- השלישי תמים דעים : והוא ספ' פסקי הראב"ד והשגותיו על הרי"ף ; (וספר הצבא לרבינו זרחיה הלוי ופקודת הרמב"ן עליו) ; ומאמר כל דאי להר' אליה הלוי (עם מפתח הגמרא להר' שלמה בהר' אליקים פנצי מרוויגו) ... -- הרביעי הוא כללי שמואל לכמהר"ר שמואל ן' סירילייו ; והגהת ספר' ; והגהת אבות ד ר' נתן (ע"י תם בן גדליהו ן' יחייא), - כלם נכללים בשם ספר תמת ישרים ; [סדרו והביאו לדפוס ר' בנימין מוטאל].
 ויניציאה : במצות פייטרו ולורינצו בראגאדיני בבית ייואני קאיון, ב'י'ש'ע' [שפ"ב].

1623 ארחות חיים. שפ"ג. ונציה
ארחות חיים : היא צוואת ר' אליעזר הגדול שצוה את בנו הורקנוס ... / הביאו לדפוס כה"ר יעקב [בן אלחנן] הילפרון ... והוסיף עליו ... דברי חכמה ... מחכמת המספר ... וקרא שם התוספת שושנת יעקב ...
 ויניציאה : יואני קאליוני, שפ"ג.

1623 מילי, יחיאל
ספר תפוחי זהב : והוא קצור ... מספר ראשית חכמה [מאת אליהו בן משה וידאש] / חברו ותקנו ... כמוהר"ר יחיאל מילי ... ; הביאו אל הדפוס ... כמ"ר דוד בן ... משה משער אריה ... ועוד נוסף עליו דברים ... מספר מעין גנים של ... כמוהר"ר מנחם עזריה מפאנו, והנהגות רבינו אשר ודברים אחרי' [מהרמב"ן] ובאחרונה ... תפלה לאיש אלהים רבינו סעדיה גאון.
 מנטובה : [חמו"ל], ו'ה'ל'כ'ו' ג'ו'י'ם' ל'א'ו'ר'ך' [שפ"ג].

1623 תפלות. ברכות
סדור מברכה : כמנהג ... אשכנזים יצ"ו.
 ויניציאה : בבית ייואני קאליוני במצות פייטרו ולורינצו בראגאדיני, שפ"ג.

1624 מודנה, אהרן ברכיה בן משה
סדר אשמורת הבקר: מחבורת מעירי שחר : אשר הכינו וגם חקרו כמהר"ר אהרן ברכיה בן ... כמ"ר משה ממודינה ...
 מנטובה : (דפוס יהושע בן יהודה שמואל מפרושה)., שפ"ד.

1625 ספר הישר. שפ"ה. ונציה
ספר הישר : והוא ספר כולל כמה ספורים ומדרשי רז"ל על חמשה חומשי תורה וקצת ספר יהושע ושופטים ...
 ויניציאה : בבית ייואני קאליוני, שפ"ה.

1626 מודנה, אהרן ברכיה בן משה
ספר מעבר יבק / שפתי רננות ... עתר ענן הקטרת ... אשר יסד ... כמוהר"ר אהרן ברכיה בכמה"ר משה ממודינה ... בו ביאר איך יתנהג האדם בעה"ז עד עת בוא יום פקודתו ... וחלק אותו לד' חלקים ... שפתי צדק ... שפת אמת ...
 מנטובה : דפוס יהודה שמואל מפרושה, י'ש'ע'ו' [שפ"ו].

1627 קרמי, יוסף ידידיה בן בנימין יקותיאל
ספר כנף רננים : ... בשיר שבח וזמירות ... במשקל ... למועדים ולשבתות וראש, חדשים דבר יום ביומו ... / חברו ... כמוהר"ר יוסף ידידיה בן כמה' בנימין יקותיאל קרמי.
 ויניציאה : Bragadini, שפ"ז.

1627 שמואל אליעזר בן יהודה אידלש, 1520?-1631.
חידושי אגדות : על כל שיטת התלמו' אף מה שהשמיט בעל העין יעקב / אשר איזן חקר ותקן האלוף ... כמוהר"ר שמואל ... [אליעזר בהר' יהודה הלוי מהרש"א].
 לובלין : צבי בר אברהם קלונימו' יפה המחוקק, שפ"ז [1627].

1628 אשר בן יחיאל, 1250-1327.
רבינו אשר [רא"ש] : עם פירוש ... רש"י ועם תוספות שני חבורים: מעדני מלך ולחם חמודות / חברם ... הגאון מוה"ר יום טוב ליפמן בן נתן העלר ... ובחלק הזה: מסכת ברכות, הלכות קטנות ... מסכת חולין, מסכת בכורות, מסכת נדה ... הלכות מקוואות.
 פראג : משה כ"ץ, שפ"ח.

1628 פורטו, אברהם בן יחיאל
חבור חות יאיר : ... וכלם פרפראות מיוסדים על מאמרי חז"ל [נוטריקון ור"ת] ... / חברו ... כמהר"ר אברהם בכמהר"ר יחיאל כהן פורט ...
 ויניציאה : דפוס בראגאדין, שפ"ח 1628.

1629 אקן, פיליפ ד'
מעריך המערכות : כולל לקט ... מכל המלות מהשרשיםבו נערכות ומפורשות ... / חברו ... פיליפא דאקיאן המלמד הלשון הקודש תחת ממשלת המלך לואיש דבורבון יג ... פה פאריאש ...
 פאריאש : דפוס ויטריא, 1629.

1629 הגדה של פסח. שפ"ט. ונציה
סדר הגדה של פסח : בלשון הקדש ופתרונו בלשון אשכנזים עם כמה צורות ... ואלה מוסיף על הראשונים פירוש צלי אש והוא קצור זבח פסח מהרב ... דון יצחק אברבנאל נדפס לתשוקת הבחור ... כמ"ר משה בן ... גרשון פרינצו.
 ויניציאה : בבית ייואני קאליוני המדפיס, שפ"ט.

1629 הגדה של פסח. שפ"ט. ונציה
סדר הגדה של פסח : בלשון הקדש ופתרונו בלשון איטליאנו עם כמה צורות ... ואותיות מצויירות ... ואלה מוסיף ... פירוש צלי אש והוא קצור זבח פסח / מהרב ... דון יצחק אברבנאל ...
 ויניציאה : דפוס ייואני קאליוני, שפ"ט.

1631 שמואל אליעזר בן יהודה אידלש, 1520?-1631.
ספר חדושי אגדות על כל שיטות התלמוד / ... אשר איזן ...
 קראקא : דפוס מנחם נחום מיזלש, שצ"א-(שצ"ב).

1635 מודנה, יהודה אריה בן יצחק, 1571-1648.
בית יהודה : תוספת על ספר עין ישראל על פי דרכו מכמה מאמרי חז"ל אשר לא באו בקרבו ... עם מפתח לכלם ... מעשה ידי אמן יהודה אריה ממודינא.
 ויניציאה : נדפס בשם הקומיסאריאה של השר ייואני וינדראמי"ן, שצ"ה.

1635 תפלות. מחזור. שצ"ה. ונציה
סדר תפלות למועדים טובים : כמנהג ספרדים (ושלש רגלים).
 ויניציאה : [חמו"ל], שצ"ה.

1636 קוזין, לוי
ספר עליית קיר קטנה : דרושים ... / חברם החכם ... כמה"רר לוי קוז"ין ...
 ויניציאה [ועוד] : [חמו"ל], שצ"ו-ת"ג.

1637 שפירא, נתן נטע בן שלמה, 1585-1633.
ספר מגלה עמוקות : [רנ"ב אופנים ... פשטי' ... על תפלת משה ... סודות ... הפרשה ... ואתחנן] ... / חיברו ... מהר"ר נתן שפירא ...
 [קרקוב : דפוס מנחם נחום מייזלש], הגאון ה'מחבר נ'תן ב'ן מ'הרר ש'למה [שצ"ז].

1640 Modena, Leone, 1571-1648
Novo dittionario hebraico et italiano / opera di Leon Modena ...
 In Padoa : G. Criuellari, 1640.

1640 Moshe ben Maymon
הלכות דעות. : sive, Canones ethici R. Moseh Meimonidis ... / ex Hebraeo in Latinum versi, uberioribusque notis illustrati à Georgio Gentio.
 Amstelodami : Apud Ioh. & Cornelium Blaeu, 1640.

1640 שפירא, יצחק בן נח
ספר פתיחת הלב / ... מפי ... כמהר"ר יצחק כ"ץ אב"ד ... מעזיריטש ... והוא קיצור מספר הרחבת הלב ...
 [פרג : חמו"ל, ת' לערך].

1641 מדרש רבה. ת"א. אמשטרדם
ספר רבות : ... על חמשה חומשי תורה ... וחמש מגילות... עם פי' ... נקרא בשמו מתנות כהונה ...
 אמשטירדם : דפוס עמנואל בנבנישתי, ת"א.

1643 משנה. ת"ג. קרקוב
משניות : ... עם פירוש ... מוהרר עובדיה מברטנורה ועם תוספת יום טוב ... / חברם ... מהר"ר יום טוב ליפמן בן ... כהר"ר נתן ... וולרשטיין לוי העלר ...
 קראקא : דפוס מנחם נחום מייזלש, ת"ג-ת"ד.

1644 משנה. ת"ד. קושטא
משניות : ... עם פירוש הקצר ... כף נחת ...
 קושטאנדינה : דפוס אברהם פראנקו ויעקב גבאי, ה'ק'ד'ש' [ת"ד].

1646 ברכיה ברך בן יצחק איזיק
ספר זרע ברך / אשר חיבר ... המקובל מהר"ר ברך בן יצחק אייזק ... ביאור ... על ... התורה וכמה פסוקים מחמש מגילות ומנביאים וכתובים ...
 קראקא : דפוס מייזלש, ת"ו.

1646 קרו, יוסף בן אפרים, 1488-1575.
מגיד משרים : באורי סודות גדולים שנתגלו ל... הגאון ...מוהר"ר יוסף קארו ... והובא לבית הדפוס ע"י מהו"ר יצחק בינגא איש ירושלם ...
 לובלין : צבי יפה, כי מציון תצא ת'ו'רה [ת"ו].

1647 ברוך בן דוד
ספר זר זהב : על הזוהר ורבתי מדרשי' פשוטי' נגלים ונסתרים, נמצא בו הקדמ' ידוע' לדרשה ... / [ברוך ב"ר דוד אב"ד לובטש].
 קראקא : [חמו"ל, ת"ז?].

1647 שמשון בן יצחק, מקינון
ספר כריתות / שחבר הגאון רבינו שמשון מקינון : עם תחילת חכמה: והוא חבור מכמה כללים שהשמיט המחבר ולקטתי אותם אני יעקב חאגיז מהש"ס רש"י והתו' וממה שבא בספר הליכות עולם ... משארית יוסף ומכללי מוהר"י קארו ומספר יבין שמועה ... עם כללי הק"ו ושאר מ דות מגדולי הראשונים ואחרונים ...
 וירונה : PER FRANCESCO ROSSI, ת"ז.

1648 אברהם בן יצחק, מרמון ספרד
ספר ברית מנוחה : ... כלו קודש הקדשים ...
 אמשטרדם : יהודה בן מרדכי ושמואל בן משה, ת"ח.

1648 טרני, יוסף בן משה די
ספר צפנת פענח : דרושים על התורה ... / שחבר ... כמוהר"ר יוסף בן ... משה מטראני.
 ויניציאה : דפוס פראנציקסקו וייצירי, ה'ז'א'ת' [ת"ח].

1648 יפה, שמואל בן יצחק, 1525-1595.
ספר יפה תואר : על ויקרא רבה [עם הפנים] ... / המחבר ... שמואל יפה אשכנזי ...
 קושטנדינא : דפוס אברהם פראנקו, ת"ח.

1648 ישראל בן בנימין, מבלזיץ
ילקוט חדש : והוא נלקט ... מכל ספר זוהר הגדול וזוהר חדש ותיקוני זוהר ויונת אלם וספר הכוונות ועשרה מאמרות ... גם חדושי מדרשים הנמצאים בגלאנטי ובמגלה עמוקות וחדושי עניינים מספר חסידים, גם מדרשים תמוהים מילקוט הגדול ופרקי ר"א והוא הנקרא ישראלי.
 לובלין : דפוס צבי בן אברהם קלונימוס יפה, ת"ח.

1648 מנחם עזריה, מפנו, 1548-1620.
מאמר יונת אלם : ... והוא מאמר אחד מספר עשרה מאמרות / שחבר ... מוהר"ר מ"ע [מנחם עזריה] ...
 אמשטרדם : דפוס השותפים יהודה בן מרדכי ושמואל בן משה הלוי, יונת' אלם במספר קטן ח' [ת"ח].

1648 נפתלי הירץ בן יעקב אלחנן
ספר עמק המלך : ... פירוש על מאמרי הזוהר וכל ספרי האר"י ... / שחיבר ... מוהר"ר נפתלי במוהר"ר יעקב אלחנן.
 אמשטרדם : דפוס עמנואל בנבנשתי, ת"ח.

1648 פיגו, עזריה בן אפרים, 1579-1647.
ספר בינה לעתים : דרושים ... / אשר חקר ... ודרש ברבים ... כמוהר"ר עזריה פיגו.
 וניציאה : דפוס פראונציסקו וויצירי, ה'ז'א'ת' (לפ"ג) [ת"ח].

1649 הורביץ, ישעיה בן אברהם, -1630?.
ספר שני לוחות הברית : ... חבור על שתי תורות בכתב ובפה / ... מהגבור ... מהר"ר ישעיה במה"רר אברהם הלוי ... הורוויץ ...
 אמשטרדם : דפוס עמנואל בנבנישתי, ת"ט.

1649 מנחם עזריה, מפנו, 1548-1620.
ספר עשרה מאמרות / שחיבר ... כמה"ר מנחם עמנואל [?] ... ונוסף עליו הפירש [!] בשם יואל משה שהוציא לאור ... מוה"ר משה בן שלמה הלוי ...
 אמשטרדם : דפוס יהודה בן מרדכי ושמואל בן משה, בזאת יבא אהרן אל ה'ק'ד'ש' [ת"ט].

1649 פואה, אליעזר נחמן
בקשות ווידויים : כפי הזמן מיוסדים / מפי ... הדפיסו יוסף דייאנה ...
 ויניציאה : דפוס אנטוניו קאליאוני, ת"ט.

1649 קרו, יוסף בן אפרים, 1488-1575.
ספר מגיד משרים : ביאורי מאורי סודות רמים וגדולים / ... יוסף קארו ...
 וניציאה : א. וינדרמין, ה'ש'ק'ט' [ת"ט].

1650 Fuller, Thomas, 1608-1661
A Pisgah-sight of Palestine and the confines thereof : with the history of the Old and New Testament acted thereon / by Thomas Fuller.
 London : Printed by J.F. for John Williams at the Signe of the Crown in Pauls Church-yard, 1650.

1650 אזולאי, אברהם בן מרדכי
ספר זהרי חמה : והוא פירוש על ספר הזהר בקיצור מחבור ... אברהם גאלאנטי ... / ... ילידתיהו אני ... אברהם בן ... מרדכי אזולאי ...
 ויניציאה : דפוס א. וינדרמין, ה'ת'י' [ת"י].

1650 שמעון, מפרנקפורט
ספר הילקוט : על כל עשרים וארבע ספרים ... / שחבר הרב ... שמעון .. מקהל קדוש ורנקבורט ... ; [עם] פירוש ... שחבר ... כמהר"ר אברהם גדליה ... ברית אברהם ...
 ליוורנו : דפוס (י .בן י. גבאי), פתחת ש'ק'י' [ת"י]-בריתי ה'ית'ה' אתו [ת"כ].

1651 Gaffarel, Jacques, 1601-1681
Codicum cabalisticorum manuscriptorum, quibus est usus Joannes Picus comes Mirandulanus index / a Jacobo Gaffarello... exaratus.
 Parisiis : Ex Typographia Viduae H. Blageart, 1651.

1651 Luzzatto, Simone, d. 1663
Socrate, ovvero, Dell'humano sapere : esercitio seriogiocoso / di Simone Luzzatto.
 In Venetia : Appresso il Tomasini, 1651.

1651 מעין החכמה. תי"א. אמשטרדם
ספר מעין החכמה ...
 אמשטרדם : דפוס יהודא בן מרדכי ושמואל בר משה הלוי, ת'ושע י'הודא' [תי"א].

1651
ספר הבהיר : סודות נפלאות של ר' נחוניה בן הקנה ... והובא בדפוס בבקשה [!] אנשי פולין ...
 אמשטרדם : דפוס יהודא בן מרדכי ושמואל בן משה הלוי, ת'ושע י'הודא' [תי"א].

1652 בון, נתן בן יצחק יעקב
ספר שכחת לקט : מילקוט חדש ... / אשר לקט ... מהר"ר נתן דק"ק ורנקפורט לע"ע אב"ד ור"מ דק"ק המלבורג יא"ע.
 [פרנקפורט דמיין : חמו"ל], ב'י'ת' ישראל ברכו את ה' [ תי"ב].

1652 מנשה בן ישראל, 1604-1657.
ספר נשמת חיים : כולל דרושים ... על ענין הנשמה ... ומכריח השארות על פי התורה, החוש והמופת / ... השכיל החכם ... מנשה בן ישראל ...
 אמשטרדם : דפוס שמואל אברבנאל סואירו, תי"ב.

1652 שלמה בן יצחק, הלוי, 1581-1633
שאלות ותשובות השייכות לארבעה טורים / מהרב ... שלמה בן הרב ... יצחק בן הרב ... שלמה לבית הלוי ...
 שאלוניקי : דפוס א' הגר, תי"ב.

1655 אלגזי, שלמה בן אברהם
ספר תאוה לעינים / אשר חברתי ... שלמה בן אברהם אלגאזי.
 שאלוניקי : דפוס אברהם גר צדק, תט"ו.

1657 אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310.
ספר תולדת אדם / ... של שאלות ותשובות של דיני ממונות ... ובסופו קצת משאלות ותשובות / מהרמ"ה ...
 ליוורנו : דפוס ידידיה גבאי, תי"ז.

1657 ישראל בן יהונתן
ספר אור ישראל : מרז"ל הנסתרים ... בעשרה פרקים ... / כמהור"ר ישראל בן הר"ר יהונתן ...
 אמשטרדם : דפוס ע' בנבנשתי, ט'ב ו'ל'ש'ל'ם' [תי"ז].

1657 לניאדו, שמואל בן אברהם
כלי פז : והוא פירוש לישעיה / להרב שמואל לאנייאדו ...
 ויניציאה : דפוס בראגאדין ע"י אנטוניו קאליאוני, תי"ז.

1658 גלנה, משה בן אליהו
זה ספר תולדות אדם : והוא חכמת הכרת הפרצוף וחכמת שרטוטי ידין / שחיברו... כמה"ר אליה בכמ"ר משה גאליגה [!]...
 אמשטרדם : [חמו"ל], תי"ח.

1658 זהר חדש. תי"ח. ונציה
זהר חדש : ומדרש נעלם ושיר השירים ומדרש רות ... וקצת איכה ותיקונים ... בתוספ' ... מהנדפס כבר בסאלונק' / בהגהות ... מהרב ... יצחק לוריא ... אשר נמצאו בגנזי הרב ... מנחם די לונזאנו ... והביאו אל הדפוס ... יוסף חמיץ ...
 ויניציאה : בראגאדין, למען ת'ח'י'ה' וירשתי [לפ"ג] [תי"ח].

1658 שמוש תהלים. תי"ח
ספר שמוש תהלים : ... העתקתי מדפוס ישן ... ; אהרן נתן בר יעקב מק"ק בודון.
 אמשטרדם : בבית אורי וייבש בן אהרן ווימונד הלוי, ו'א'ת'ם ה'ד'ב'קים [תי"ח].

1659 אלגזי, שלמה בן אברהם
ספר שמע שלמה : ... ממה שדרשתי פה אזמיר ... על דברי תורה ... / שלמה אלגאזי ...
 אזמיר : דפוס אברהם גבאי, ת'ב'ו'א'י' [תי"ט].

1659 תנ"ך. תי"ט. אמשטרדם
תורה, נביאים וכתובים : ... במשפט תקון ספר תורה ...
 אמשטרדם : דפוס יוסף עטיאש, תי"ט-ת"כ.

1659 תקונים. ליל שבועות. תי"ט. ונציה
שפר התיקונים : ... קריאה ... בלילות עצרת והושענא רבה, מתוקן ומעותק מס' עץ החיים להרח"ו ... מפי ... האר"י.
 ויניציאה : במצות הקומיסאריאה וינדראמינה ע"י אנטוניו רציני, ו'הג'י'ת' בו יומם ולילה [תי"ט].

1660 כץ, ראובן בן השקי, 1605-1673.
ילקוט ראובני : ... אלה דברי קבלה מדברי סופרים / אשר יגע ומצא ... מהר"ר ראובן בן ... מוהר"ר האשקי כ"ץ ...
 פראג : דפוס בני יעקב ב"ק, ל'ק'ו'ט'א' ה'ר'א'ו'ב'נ'י' [ת"ך].

1660 לוריא, יצחק$$q(האר"י), 1534-1572
שלחן ערוך / ... אשר הוציאו תלמידי האר"י משאר כתבי קודש שלו ... וכוללת בו דינים ישינים [!] וגם מחודשים וטעמים על פי סודות התורה ...
 [פראג? : [חמו"ל], ת"ך לערך].

1661 Zwinner, Electus
Blumen-Buch dess Heiligen Lands Palestinae, so in drey Buecher abgetheilt / durch... Electum Zwinner.
 Muenchen : J. Wagner, 1661.

1662 Slisansky, Lorenz
Newe Reisebeschreibung nacher Jerusalem undt dem H. Landte / ... beschrieben und in Truckh aussgangen durch Laurentium Slisansky, anno 1662.
 Vienna : S. Rickhisin Wittib, 1662.

1663 בירב, יעקב בן משה, 1474-1546
שאלות ותשובות [מהר"י בירב] : על הדין ... במשא ומתן ... להשקיט דברי ריבות ... גם לרבות שיטות על מסכת קדושין ... / הרב המוסמך כמוהר"ר יעקב בירב ...
 ויניציאה : אנדריאה מורישיני, למען ת'ח'י'ה' [תכ"ג].

1663 מנחם עזריה, מפנו, 1548-1620.
מאמר החמשי והששי מספר עשרה מאמרות : [הוא מאמר עולם קטן ומאמר צבאות ה' / מהרב מנחם עזריה מפאנו].
 המבורג : [חמו"ל], תכ"ג.

1664 Roger, Eugene, 17th cent.
La Terre Sainte, ou, Description topographique tres-particuliere des Saints Lieux, & de la Terre de Promission : avec un traite de quatorze nations de differente religion qui l'habitent... un discours des principaux poincts de l'Alcoran... l'his toire de la vie et mort de l'Emir Fechrreddin, prince des Drus, et une relation ... de Zaga-Christ... / par F. Eugene Roger...
 A Paris : Chez Antoine Bertier, 1664.

1665 אוליורה, שלמה בן דוד די
לקחת מוסר השכל : יד לשון, דל שפתים, עץ חיים, כתוב ארמית, זית רענן, אילן וענפיו, אילת אהבים, שרשות גבלות, דרכי נועם, דרכי ה' / [הה"ר שלמה די אוליוירה].
 [אמשטרדם] : ד' תארתאס, האלף ל'ך' ש'ל'מ'ה' [תכ"ה]- [תמ"ט].

1666 Doubdan, Jean
Le voyage de la Terre-Sainte : contenant ... l'estat de la ville de Jerusalem... les guerres, combats & victoires que nos princes francois ont remporte sur les infideles... plus une legere description des principales villes d'Italie... / par I . Doubdan.
 Paris : Chez Pierre Bien-Fait [i.e. F.Clousier?], 1666.

1666
Reconditorium ac reclusorium opulentiae sapientiaeque numinis mundi magni, cui deditur in titulum Chymica vannus ...
 Amstelodami : Apud Joannem Janssonium à Waesberge et Elizeum Weyerstraet, 1666.

1666 בצלאל בן שלמה, 1640-1691.
ספר עמודיה שבעה : דרושים ... בתורה בנביאים ובכתובים ... / מפי מה"רר בצלאל דרשן בקהילה ... סלוצק ...
 לובלין : דפוס זלמן ויעקב [יפה], [תכ"ו].

1666 גבאי, שלמה בן דוד
ספר מאירת עינים : והוא קונטרס כולל כוונות התפילות ותיקוני התשובות ומעשה ניסים שארעו לו לרב ... יצחק לורייה ... / אשר לקטתי ... מספר עמק המלך ומכתבי הקדש אשר לרב ... מהר"ח ויטל ... חובר ולוקט על ידי ... שלמה ... בן .. דוד גבאי ...
 קושטאנדינ' : דפוס אברהם פראנקו, ו'ה'י'ת'ה' [תכ"ו].

1666 תקונים. חצות. תכ"ו. מנטובה
תקון המדות : והוא סדר ותקון שנהגו לומ'... אחר חצות לילה ואחר חצות יום... / ישלם ה' פעלם אל כמ"ר משה בן ציון בורגי ואל המדפיס אשר הביאוהו אל הדפוס...
 מנטובה : בבית יהושע שמואל מפרושה על יד יהודה שמואל בנו, תכ"ו.

1667 Becherand, Jacques
Relation de la véritable imposture du faux messie des juifs nommé Sabbatay Sevi : juif natif de Smyrne, maintenant nommé Achis Mehemet Aga, Turc, portier du Serrail du grand Seigneur / escrite de Constantinople le vingt-deuxiesme novembre 1666 par un religieux digne de foy, fidelle tesmoin de ce qu'il escrit,& envoyée à un de ses amis à Marseille.
 En Avignon : chez Michel Chastel, 1667.

1667 Helmont, Franciscus Mercurius van, 1614-1699
Alphabeti verè naturalis Hebraici brevissima delineatio. : Quae simul methodum suppeditat, juxta quam qui surdi nati sunt sic informari possunt, ut non alios saltem loquentes intelligant, sed ipsi ad sermonis usum perveniant. / In lucem edita à F. M. B. ab Helmont.
 Sulzbaci : Typis A. Lichtenthaleri, 1657 [i.e. 1667].

1667 שמואל בן דוד משה, הלוי, 1625-1681
ספר נחלת שבעה / ... חברו ... כמוהר"ר שמואל בכמ"ר דוד הלוי ... כולל דברי הטור א"ע ושלחן ערוך בעניני גטין וקדושין ... גם תיקוני שטרות ...
 אמשטילרדם : דפוס אורי וייבש בן אהרן הלוי, מ'ש'י'ח' ב'ן' ד'ו'ד' ב'א' [תכ"ז].

1669 Coenen, Thomas, d. 1688.
Ydele Verwachtinge der Joden getoont in den persoon van Sabethai Zevi, Haren Laetsten Vermeynden Messias : ofte, historisch Verhael van't gene ten tijde Sijner Opwerpinge in't Ottomannisch Rijck onder de Joden Aldaer voorgevallen is en sijn Val / door Thomas Coenen. verciert met de Afbeeltsels van den Messias en sijn Propheet Seer Konstigh in Koper gesneden.
 Amsterdam : J. van den Bergh, 1669.

1670 Bianchi, Noè, d. 1568
Viaggio da Venetia al Santo Sepolcro, et al Monte Sinai... / composto dal R.P.F. Noe...
 Venetia : Michiel Miloco, 1670.

1671 הנובר, נתן נטע בן משה, 1620-1683.
ספר שערי ציון : אלה דברי קבלה / ... וחבר ספר ... זה ... כמה"רר נתן נטע בן ... מה"רר משה הנובר ... בהוספת כמה תפלות ובקשות ...
 אמשטרדם : דפוס אורי וייבש בן אהרן הלוי, תל"א.

1675 יגל, אברהם בן חנניה, 1553-1622.
תורת לקח טוב : ווייל איך האב גיזעהין אלז דש רוב ואר שטינן ניט ווש עש איז דש ספר לקח טוב, ווייל עש שטיט אין לשון הקודש ... דרום האב איך עש ... אין טייטש גיבראכט / (יעקב בן ... מהר"ר מתתיהו סגל) ...
 אמשטרדם : דפוס אורי וייבש בן אהרן הלוי, תל"ה.

1675 מנחם מנדל בן אברהם, מניקולסבורג, 1600-1661
זמר נאה לכבוד התורה : ... לזמר ... בשמחת תורה בבית הכנסת ... / חברו ויסדו ... מהר"ר מנחם מענדל ... [מניקלשפורג].
 אמשטירדם : בבית ד' די קאשטרו תארטס, ת'ה'ל'ת ה' ידבר פי [תל"ה].

1675 משנה. ברכות. תל"ה. אמשטרדם
מסכת ברכות ממשניות סדר זרעים וכל סדר מועד : עם פירו' הרב רבינו משה בר מיימון ועם פירוש... כמהר"ר עובדיה מברטנורה ...
 אמשטרדם : דפוס אורי הלוי בן אהרון סג"ל, צדק לפניו יהלך [תל"ה].

1675 פורטו, זכריה
אסף המזכיר : ... [ציונים ומראה מקום למאמרי אגדה איפה הם מובאים בספרי דרוש].
 ויניציאה : דפוס בראגאדין, תל"ה.

1676 תנא דבי אליהו. תל"ו. פרג
תנא דבי אליהו : פירוש על הספר ... הנקרא בכלל בשם תנא דבי אליהו ... עם באור ... בשם זקוקין דנורא וביעורין דאשא ... / שחבר המקובל חסיד ועניו ... שמואל [היידא] בן משה ...
 פראג : בני יהודה בק', [תל"ו].

1677 Sennert, Andreas, 1606-1689 praeses
De Urim & Tummim...
 Wittebergae : M.Henckelii, [1677].

1677
Kabbala denudata, seu, Doctrina Hebraeorum transcendentalis et metaphysica atque theologica : opus antiquissimae philosophiae barbaricae... in quo, ante ipsam translationem libri... cui nomen Sohar tam veteris quam recentis, ejusque tikkunim... praemittitur apparatus [pars 1-4] / [Christian Knorr von Rosenroth].
 Sulzbaci : Typis Abrahami Lichtenthaleri, 1677-1684.

1678 Moshe ben Maymon
De Cultu Divino ex R[abbi] Mosis Majemonidae Secunda Lege, seu Manu Forti liber VIII. ... : accesserunt Tabulae aere incisae, in quibus exprimitur Hierosolymitani Templi forma accuratissimè, et eleganter descripta / hunc Librum ex hebræo latinum fecit, et notis illustravit Ludovicus de Compiegne de Veil.
 Paris : Caillou, 1678.

1679 יוסף בן שלמה, מפוזנה, 1601-1696.
ספר יסוד יוסף : והוא תיקון קרי ... / אשר איזן וחיקר ... מוהר"ר יוסף בן הרב ... שלמה ...
 פרנקפורט דאדרה : דפוס י"ק בעקמן, ו'ת'ג'ל' נפשי [תל"ט].

1680 בס, שבתי, 1641-1718.
ספר שפתי ישינים / ... אשר ... יגע ואסף ... כהר"ר שבתי משורר בס מפראג.
 אמשטירדאם : דפוס ד. תארתאס, ת'הי י'דך ל'עזרני [ת"ם].

1680 שלמה זלמן צבי, מאופהויזן
יודישר טירייאק : דש איז איין רפואה אונט היילזאמש ספר דא מיט זיך אל גימייני יודן אונט יודינש גיגן דען קריסטן מיט ווארהייט פורגירן אונ' ור אנטוורטן, אויך ... דאר טון קענן, דש מומר סמאל ורידריך פרענץ פון איטינגן אין זיינם בייא גידרוקטן ספר, דער יודישי שלאנגן באלג גינאנט, דיא יודן ועלשליך ביציכטיגט. מיט שינן קונקורדאנציון ומראה מקום ... / דורך זלמן צבי מאויפן הויזן אונדרם שענקן שטיין ... ורפערטיגט ...
 Altdorfii. : דפוס MEYER H., 1680.

1680 תנ"ך. תורה. ת"ם. אמשטרדם
חמשה חומשי תורה : עם חמש מגלות והפטרות מכל השנה ... (עם תרגום אנקלוס ובאור ... רש"י ועליו מפרשי דבריו ...).
 אמשטרדאם : דפוס אורי בן אהרן הלוי, ת'ה'ל'ה' [ת"מ].

1681 הורביץ, ישעיה בן אברהם, -1630?.
העתק וקיצר ומראה מקום מספר שני לוחות הברית : ובו תמצא רוב הקדמותיו וכל הדינים וההנהגות וכל תוכחות מוסר מכל פרשה / ואיזון[!] ותיקון[!] אותו ... ר' שמואל צורף סגל ... וקרא שמו מצרף לכסף. ובסוף ספר תמצא גם קיצר מספר מבחר מפנינים עוד דברי חכמים וחידותם ושמו כור לזהב ...
 פרנקפורט דאדרה : יוחנן קריסטאף בעקמאן, תמ"א.

1681 כץ, ראובן בן השקי, 1605-1673.
ילקוט על התורה / ... חברו ... מוהר"ר ראובן בן מוהר"ר האשקי כץ ...
 ווילהרמרש דארף : דפוס יצחק בר יהודה ליב יודלש כ"ץ, תמ"א.

1681 שמואל בן דוד משה, הלוי, 1625-1681
מהדורא בתרא לספר נחלת שבעה / אשר חיבר ... מוהר"ר שמואל בן הר"ר דוד משה הלוי ... ; הובא לבית הדפוס ע"י ... אפרים בן מהר"ר יונה מק"ק טרלי ...
 [פרנקפורט דמיין : חמו"ל], א'מת מ'ארץ ת'צמח [תמ"א].

1681 תפלות. סדור. תמ"א. אמשטרדם
סדר תפלות מכל השנה : עם פי' כמנהג פולין רייסין ליטא פיהם מערה'רין. עם פרשת (!) פשוענות (!) מערבית עם פי' ויוצרות וסליחות עם פי' ... ותהלים עם פי' רד"ק ...
 אמשטרדאם : [חמו"ל], תמ"א.

1682 Artephius
Philosophie naturelle de trois anciens philosophes renommez Artephius, Flamel, & Synesius : traitant de l'art occulte, & de la transmutation metallique / nouvellement traduit en francois [par P. Arnauld].
 Paris : Chez Laurent D'Houry ..., 1682.

1683 Modena, Leone, 1571-1648
Der gelehrte und bekehrte Spieler, das ist, Ein annehmliches Tractätlein, darinnen zwey jüdische Studenten scharffsinnig disputiren: was vom Spiel zu halten sey? / von neuen, mit Anweisung der aus Heiliger Schrifft, Talmud und Rabbinen angezogenen Oerter, einem Anhange talmudischer und rabbinischer Geschichte, auch Register der angeführten Rabbinen vermehret, ins Deutsche ... übersetzet, und nebst einer Vorrede Augusti Pfeiffers zum Druck befördert von Friedr. Albr. Christian.
 Leipzig : F. Lanckischens Erben, 1683.

1683 לידא, דוד בן אריה ליב, 1630-1696.
ספר עיר דוד : ... דרושים מופלאים ... / אשר חקרם ודרשם ... הרב ... דוד במהור"ר אריה ליב [לידא] ...
 אמשטירדאם : דוד תארדאס, ת'ג'י'ל' [תמ"ג].

1684 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
ספר הגלגולים / מהרב ... חיים ויטאל, שקיבל מפי הרב ... יצחק לוריא ... והוא נוף הרביעי מספר נוף עץ חיים שחיבר מהר"ח ויטאל קלפריז ... והוא שער דרושי הנשמות והגלגולים והעיבור והייבום ... ; הוציאו לאור הדפוס והגיהו ... כהרר דוד במוהר"ר נתן גרין הוט ...
 פרנקפורט : [חמו"ל], תמ"ד.

1684 כץ, ראובן בן השקי, 1605-1673.
ספר דבר שבקדושה : [וידוי ... ע"פ סדר א"ב ... בסוף הספר כמה ענייני תשובה ... על כל חטא מן הוידוי שסדרתי, כללתי ... עשרה מאמרים מספרי קבלה ומשאר ספרי' ... להודיע .. ענשם ומתן שכרם] / אשר חברו מוה"ר אברהם ראובן כהן סופר מק"ק פראג ... בן מוה"ר האשקי כ"ץ ...
 זולצבאך : משה בלאך, ב'ו' י'כ'פ'ר' ע'ו'ן' [תמ"ד].

1684 כץ, ראובן בן השקי, 1605-1673.
ספר עונג שבת / אשר חיבר ... ראובן כהן בן ... האשקי כ"ץ ...
 זולץ באך : דפוס מ' בלאך, מ'ק'ד'ש' [תמ"ד].

1685 אזולאי, אברהם בן מרדכי
ספר חסד לאברהם / [אברהם בלא"א ... כהר"ר מרדכי ... אזולאי] ... ; כמוהר"ר משלם זלמן בן הר"ר אברהם ברך ... הוציא לאור תעלומה ...
 אמשטרדם : עמנואל עטיאס, ושא'ב'ת'ם' מים ב'ששון [תמ"ה].

1686 פרלהפטר, שמואל יששכר בר בן יהודה ליב
ספר מעשה חושן וקטורת : באור ... על מעשה חושן ואפוד וקטורת איך היו נעשים וממה נעשו ... / לקטם וחברם ... מהר"ר בער פעריל העפטר ... בן ... מוהר"ר ליב ...; הובא לבית הדפוס ע"י השותפים ... המחבר הנ"ל והשני ... כהר"ר חנוך בן ... כמהר"ר זעליג ...
 פראג : על ידי יוסף בן יהודה בק ומשה בן יעקב בק, תמ"ו.

1687 Franckenberg, Abraham von, 1593-1652
Raphael, oder, Artzt-Engel... / auffgesetzt von H. Abraham von Franckenberg... im Jahr 1639...
 Amsterdam : A. Luppius, [ca. 1687].

1688 מנחם עזריה, מפנו, 1548-1620.
ספר גלגולי נשמות : ידבר נפלאות מגלגולי נשמות אשר נתגלגלו בתנאים ואמוראים ... / אשר קבלם ... מוהר"ר מנחם עזריה מפאנו ... מהרב ... ישראל סרוק ...
 פראג : דפוס בני יהודא בק, כח'ת'ם' [תמ"ח].

1690 פופרש, מאיר בן יהודה ליב.
ספר אור צדיקים : ... להורות לעם לילך בדרך ישרה / (להצעיר ... יהודא מאיר בלא"א ... יהודא ליב כץ פאפרש ... (ספר כוונת תפילות ומצות) ; הבאתי לדפוס ... יהודא ליב מקראטשין.
 [המברוג] : [חמו"ל], ת"ן.

1691 אליס, יצחק בן משה
ספר יורה חטאים / ... (מיסוד הרב רבינו אלעזר בן רבי יהודה) וצוואת ר"י חסיד ומפרש חטאים והפרת נדרים ומסיר' מודעא מהגאון ר' ישעיה וקדיש וברכו ודרך סעודה ודרך טובים.
 פירדא : דפוס יוסף בן זלמן שניאור, א'ת'ן' [תנ"א].

1691 פוזנר, דוד בן נפתלי הירץ
ספר ילקוט דוד : ... לקוטים ממפרשי התורה בפלפולם ובסברא ממדרשים וגמרא ... / הכינו ... מוהר"ר דוד בן הרב ... הירץ פוזנר ...
 דיהרנפארט : שבתי משורר [בס], תנ"א.

1691 תפלות. סדור. תנ"א. פרנקפורט דמין
סדר תפלה מכל השנה כמנהג אשכנז ופולין / עברית ואשכנזית על הגליון סביבי' מערכה מול הערכה[!] ... להבין כל מלה ... הוספתי כמה ענייני' ... וכמה בקשות ...
 [פראנקפורט דמיין? : חמו"ל], כ'י' בש'ם ק'ד'שו' ב'ט'חנו [תנ"א].

1692 גנז, דוד בן שלמה, 1541-1613.
צמח דוד החדש הנתחדש : ונתחלק לשלושה חלקים ... / חבר אותו ... דוד גאנז ...
 פרנקפורט דמיין : [חמו"ל], בנה ב'נ'ת'י [תנ"ב].

1694 אליהו בן קלונימוס
אדרת אליהו : ... על מאמרים תמוהים ... דרשות [כסדר הפרשיות] / הוציא לאורה ... הדרשן מהור"ר אליהו בר' קלונימוס מלובלין ...
 פרנקפורט דאדרה : מיכל גאטשלק, תנ"ד.

1695 הגדה של פסח. תנ"ה. אמשטרדם
סדר הגדה של פסח : עם פירוש [מהשר יצחק בן יהודה אברבנאל] וציורים ... ונוסף על זה כל המסעות במדבר ... וצורת בית המקדש ... על לוחות נחושת / ע"י הבחור אברהם בר יעקב ממשפחת אברהם אבינו.
 אמשטרדם : דפוס אשר אנשל בן אליעזר ויששכר בער בן אליעזר, תנ"ה.

1695 לואנץ, אליהו בן משה, 1565-1636.
... מכלול יופי : ... פירוש נפלא על קהלת בנגלה ובנסתר ...
 אמשטרדם : דפוס חיים בן יהודא ליק, תנ"ה.

1696 גרף, משה בן מנחם, 1650-1705.
... זרע קודש מצבתה : אות ברית קוד' ובזה הספר ... ימצא כל התיקונים והזהרות שיעשה האדם וחי בהם ... / שחיבר ... מהור"ר משה בן הר"ר מנחם ...
 פירדא : דפוס יוסף בן זלמן שניאור, תנ"ו.

1699 Wachter, Johann Georg
Der Spinozismus im Juedenthumb, oder, Die von dem heutigen Juedenthumb und dessen geheimen Kabbala vergötterte Welt, an Mose Germano, sonsten Johann Peter Speeth / befunden und widerleget von Johann Georg Wachter.
 Amsterdam : J. Wolters, 1699.

1699 גרף, משה בן מנחם, 1650-1705.
ויקהל משה / ... אשר חיבר הרבני ומקובל כמוה"ר ... וליקטו בין מאמרי הזוהר ומספרי קבלה מחכמות האר"י והעמיד אותם כסדר הלימוד ...
 דעסוי : משה דעסא בן שמחה בונם, א'ת' כ'ל' ז'א'ת [תנ"ט].

1699 יהושע פלק בן יהודה ליב, -1700.
ספר עמק יהושע : ... ללמד בני יהודה קשיות ותירוצי' חדשים וגם ישנים ... לפי סדר הפרשיות.
 פרנקפורט דאדר : דפוס מ. גאטשאלק, תנ"ט.

1700 Abravanel, Yizhaq ben Yehuda, 1437-1508
R. Isaaci Abarbanelis discursus exegetico-moralis : de Saulis autocheiria et fatis extremis ex commentario ejus in l. Samuel, XXXI. petitus / versione Latina, notisque brevibus illustratus ... a Jona Conrado Schramm.
 Helmestadii : Typ. G.W. Hammii, 1700.

1700 Bruyn, Cornelis de, 1652-1726 or 7
Voyage au Levant : c'est a dire dans les principaux endroits de l'Asie Mineure, dans les isles de Chio, de Rhodes, de Chypre, &c., de meme que dans les plus considerables villes d'Egypte, de Syrie, et de la Terre Sainte / par Corneille Le Brun ; traduit du flamand.
 Delft : H. de Kroonevelt, 1700.

1700 כץ, ראובן בן השקי, 1605-1673.
ספר ילקוט ראובני על התורה : מאמרים ומדרשים ... חברו ... מה"רר ראובן בן ... האשקי כ"ץ ... / הובא לבית הדפוס פעם שנית בתוספת מרובה ... על יד ... כמהור"ר הירש בן הר"ר אברהם מווראנק ...
 אמשטרדם : דפוס ע' עטיאש, י'ת'ן' [ת"ס].

1701 יוסף יששכר בר בן אלחנן
שלשה שריגים : ביאור מספיק להפטורת שמפטירין בשבתות ובחגים כמנהג ק"ק אשכנז וספרד והאטליינני נוהגים / נטעתיו ... יוסף יששכר בר בן ... ר' אלחנן ...
 [ויניציאה] : (ברגדין ושות'), [תס"א].

1701 רזיאל המלאך. תס"א. אמשטרדם
זה ספרא דאדם קדמאה שנתן לו רזיאל המלאך : ... לסגולה ולהצלחה ולברכה ולכבות אש ... שלא ישלוט בביתו ... למי שהספר ... אתו ... [והוא בחלקו הגדול מס' סודי רזייא לר' אלעזר מגרמישא].
 אמשטרדם : משה מיונדיס קויטיניו, זה ס'פר ת'ולדות א'דם [תס"א].

1702 הלפרין, יוסף בן אלחנן
אם הילד : הוא לוח על כל הפעולות לפי דקדוק ...
 פראג : [חמו"ל], תס"ב.

1702 שמעון עקיבא בר בן יוסף
ספר פי שנים : [לקוטים ממדרשים ומילקוט עפ"י סדר א"ב בערכין] ... / חברו ... הרב ... מהרר עקיבה בער ... ושם השני ... הר"ר [יצחק] זעליגמן [בן מאיר] ...
 זולצבאך : דפוס אהרן בן אורי ליפמן, ב'ת'י'כ'ם' [תס"ב].

1703 Abravanel, Yizhaq ben Yehuda, 1437-1508
R. Abarbanelis in Habaccuc commentarius / Latine redditus a Johanne Diderico Sprechero.
 Helmestadii : Typ. G.W. Hammii, 1703.

1703 Abravanel, Yizhaq ben Yehuda, 1437-1508
R. Abarbanelis in Nahum commentarius / Latino donatus a Johanne Diderico Sprechero.
 Helmestadii : Typ. G.W. Hammii, 1703.

1703 זמרא, דוד בן שלמה אבן
אור קדמון : שגנזו מלכו של עולם לקדושים ... / [מאת] כמוה"רר דוד ן' אבי זמרה, והרבנים הסמוכים לו ... סדרו בקשות ...
 וניציאה : דפוס וינדראמין, תס"ג.

1703 ליפשיץ, חיים בן משה
ספר דרך חיים : הוא שלחן ערוך לעובדי דרכים ... ושארי חידושי דינים ודרושים ... / אשר איזן וחיבר ... מוהר"ר חיים בן מוהר"ר משה ליפשיץ ...
 זולצבאך : דפוס ליפמן, ע'ץ' ח'י'י'ם' ל'מ'ח'ז'י'ק'ם' [תס"ג].

1703 תנ"ך. תורה. תס"ג. ברלין
חמשה חומשי תורה : ... מקושטים ומלובשים בעשרה לבושי אורה ... והמה ... תרגום אונקלוס ותרגום יונתן ב"ע [בן עזיאל] ותרגום הירושלמי ... רש"י והרשב"ם והראב"ע ... המסורת ... ופירוש הרב בעל הטורים ... ובעל תולדת אהרן ... פי' הרד"ק על ההפטרות ...
 ברלין : [חמו"ל], תס"ג-תס"ח.

1704 Newton, Isaac, Sir, 1642-1727
Opticks, or, A treatise of the reflexions, refractions, inflexions and colours of light : also two treatises of the species and magnitude of curvilinear figures.
 London : Printed for S. Smith, and B. Walford, 1704.

1705 אוטולנגו, שמואל דוד בן יחיאל
ספר מעיל שמואל : והוא קיצור ומפתח ספר שני לוחות הברית [מאת ישעיה בן אברהם הורביץ] ... / חקרו והוציאו לאורה ... כמוהר"ר שמואל דוד אוטולינגו בכמה"ר יחיאל, ובו ימצאו איזה חידושים מהמחבר ...
 ויניציאה : דפוס BRAGADIN, בחכמה ב'ת'ב'ו'נ'ה' ובדעת [תס"ה].

1705 קידנובר, צבי הירש בן אהרן שמואל
ספר קב הישר : ... לתועלת הנפש וגוף ונשמה ... ובו קב פרקים ... / חברו ... מוהר"ר צבי הירש בן ... מוהר"ר אהרן שמואל קאיידנור ...
 ורנקבורט דמיין : דפוס י' וואושט, תס"ה-[תס"ו].

1706 בנימין בינוש בן יהודה ליב
ספר שם טוב קטן : ... תיקוני תפלות ... תקוני קרי ותפלות דימים נוראים ... וסגולות ורפואות / ... אשר אסף וליקט ... מהר"ר בנימן בינש בש"ט [=בעל שם טוב] בר' יהודה ליב.
 זולצבאך : אהרן בן אורי ליפמן, תס"ו.

1706 ספר הישר. תס"ו. פרנקפורט דמין
ספר הישר : ... כולל כמה סיפורים ומדרשי רז"ל על חמשה חומשי תורה וקצת מספר יהושע וקצת מספר שופטים ...
 פרנקפורט דמיין : דפוס יהאניס וואושט, תס"ו.

1706 תקוני הזהר. תס"ו. אמשטרדם
ספר שבעים תקוני הזהר / שחבר ... רבי שמעון בן יוחאי ... ; חמדת צבי ... בו גילה מאמרים סתומין וחתומין מהתיקונים ומהזוהר וגמרא וירושלמי ומדרש' בנגלה ובנסתר גם כללים על הקבלה ... כמהור"ר צבי הירש ... חאטש ...
 אמשטרדם : משה בן אברה' מינדס קוטיניא, צדי'ק באמ'ו'נת'ו יחי'ה [תס"ו].

1707 חגיז, משה בן ישראל יעקב, 1671-1738?
שפת אמת : ... הארץ הקדושה ... ויבדיל בין הארץ הקדושה לחו"ל ...
 אמשטרדם : דפוס שלמה פרופס, תס"ז.

1707 יוחנן בן יצחק, מהלישוי
תשובת הגאונים : ... בענין קריאת השמות ... ומחובר ... מעשה רב ... מדברי הגדולים אשר בארץ ... / אשר העלה והביא לדפוס ... מהר"ר יוחנן בהר"י ... מהעלישוי"א ...
 אמשטרדם : דפוס ע' עטיאש, ת'ז'ל' כטל' אמרתי [תס"ז].

1707 יוחנן בן יצחק, מהלישוי
מעשה רב : פה ק"ק לונדון ... ונחקק ... למשמרת ... ללמד ... נגד פורשי רשת [החרם], ועוד נוסף עליו ... משאלות ותשובת גאוני ישישי ארץ [בענין נקוד וקריאת השם] ... ואיידי דזוטרי צוותא יהא לספר ... / והביא לדפוס ... מהור"ר יוחנן מהעלישויא ...
 [אמשטרדם : חמו"ל, תס"ז].

1708 גליקו, שמואל
ספר פעמון ורמון : על שולי הפרדס ... ה"ה ספר עסיס רמונים [מו"ה משה קורדבירו]. וספר פלח הרמון [מהרב המקובל ר' מנחם עזריה מפאנו] ... קיצור טוב ... ומועיל ... להתחיל בחכמת הקבלה ... ועכשיו יהיו לאחדים ... עם תוספות ביאור על ספר עסיס רמונים / מפי ... מוה "ר מרדכי ... מפראג ממשפחת פשיברום ...
 אמשטרדם : דפוס משה דיאש, שנת' ח'י'י'ם' [תס"ח].

1708 גלנטי, משה בן יהונתן, -1689.
ספר זבח השלמים : ביאורים יקרים על התורה / ... למשה ... בן ... כמוהר"ר יהונתן גאלנטי ... ; הובא אל בית הדפוס ... ע"י ... כמה"ר יוסף בכמה"ר מרדכי הכהן, במצו' ... כהר"ר משה חזקיה מוקטא ...
 אמשטרדם : דפוס ש' פרופס, ו'ב'נ'י' [תס"ח].

1708 כץ, שלמה זלמן בן יהודה ליב, 1687-1746.
ספר בנין שלמה : ... שנים עשר בתים ... מיוסדים על אדני יסוד הדקדוק ... / אשר אזן וחקר ... מהור"ר שלמה זלמן בן הר"ר יהודה כ"ץ ... מק"ק הענא.
 פרנקפורט דמיין : דפוס מטיאס אנדרע, ת'יו ח'י'י'ם' [תס"ח].

1709 סימנר, זכריה בן יעקב
ספר זכירה : ועניני סגולות ... ורפואות ... וענין עה"ז ועה"ב קצת מעשיות ... / איזן ותיקן וחיבר הא מהר"ר זכריה מק"ק פלונגייאן ...
 המבורג : דפוס טאהאמיש ראהז ובנו יאהן, ת'מ'ו'ך' א'שורי ב'מעגלותיך [תס"ט].

1709 פופרש, מאיר בן יהודה ליב.
אור הישר : ... בו דברים ... עיני האדם מאירים ... ובו נכלל ספר אור צדיקים ... ועתה נתוסף ספר המוסר [וגם תפלה ישרה בכונת הלב] / אשר העלה ... על סדר נכון ... צבי הירש בן חיים.
 אמשטרדם : דפוס דיאש, תס"ט.

1709 פופרש, מאיר בן יהודה ליב.
ספר מאורת נתן : גימטריא מאורי אור ויאיר נתיב והם שני המאורות / אשר חברו המקובל כמהור"ר מאיר פאפרש הכהן ; והעריך ... שמות הקודש ושאר כנו"תיו ... ע"ד האלפ"א בית"א וקרא שמו מאורי אור ... ; הרב נתן נטע בהר"ר יהוד' ליב מנהיים ... והתורני כמוהר"ר יעקב במהור"ר בנימין וואלף מווילנא ... עשו אזנים בתורתו של ר' מאיר ... בזוהר ... ושארי ספרי הקדושה וקראו שמו יאיר נתיב.
 פרנקפורט דמיין : [חמו"ל], תס"ט.

1710 Yosefon.
[Yosippon ben Gurion], sive, Josephus Hebraicus : videlicet: Rerum memorabilium in populo Judaico tam pacis, quam belli tempore gestarum, inprimis de excidio Hierosolymitano libri VI. hebraici, juxta editionem Venetam, quam secuta est illa, quam secuta est illa, quæ superioribus annis Francofurti ad Moenum typis excusa est, atque collati sunt sex isti libri cum exemplari Constantinopolitano, / cujus partem Sebast. Münsterus Basileæ edidit, & Latine versi a Jo. Friderico Breithaupto ...
 Gothae : Apud Andream Schallium, Anno MDCCX. [1710].

1710 דוד בן שמואל, הלוי, 1586-1667.
הגהות וחידושים של הגאון המחבר טורי זהב ...
 (האלי : דפוס משה בן אברהם, ת"ע).

1710 חפץ, משה בן גרשום, 1664-1711.
מלאכת מחשבת : על חמשה חומשי תורה ... לבקש מוצא החכמות והחקירות ...
 ויניציאה : דפוס בראגאדין, ת"ע.

1710 פרץ, יהודה בן יוסף
ספר שערי רחמים : הובאו אל קרבו דברים העומדים ברומו של עולם : ראשון ... סדר עבודת מקדש של תמידים ומוסף שבת / מהרב ... מנחם די לונזאנו, ולמועדים ולרגלים אחרים ... / מהגאון ... מנחם עזריה מפאנו. ואחריו בא יבא ... ספרא דצניעותא. ועוד ... תפילו ת ... פרק שירה ... וזאת ליהודה בכמ"ר יוסף פרץ ...
 ויניציאה : דפוס BRAGADIN, ע'ת' לחננה [ת"ע].

1710 קנטריני, יצחק חיים, 1644-1723.
עת קץ : נותן לחכם יחכ"ם / יצחק חיים כהן מהחזנים.
 אמשטרדם : שלמה פרופס, ואני תפלתי לך ה' ע'ת' רצון [ת"ע].

1710
מלחמת חובה : אלכם אישים אקרא לכו לחמו במלחמתה של התורה / ... מעשה ידי אמן משה ... וסמוך לו תכחת מגולה מאהבה ממהר"י קמחי ובנו ומהר"ש בר צמח ... ויען כי אדוננו הרמב"ן מלחמות ה' הוא נלחם קראתיו מלחמת חובה ...
 קושטנדינא : דפוס נפתלי הירץ בן עזריאל ויונה בן יעקב, ת"ע.

1711 חיון, נחמיה חיא בן משה
רזא דיחודא : ... להודיע ליחד שם נורא ואיום ... בעת קריא' שמ' ... והקרוב אליו כתר עליון ... ובו כלול ... כל חכמת האמת ...
 ויניציאה : דפוס בראגאדין, תע"א.

1712 אליהו בן אברהם שלמה, הכהן, 1659?-1729.
שבט מוסר : ... [תוכחת מוסר נ"ב פרקים, דרוש לתשובה - ג' דרשות ולקוטים].
 קושטנטינא : דפוס יונה בן יעקב, תע"ב.

1712 אליקים גץ בן מאיר, -1705.
ספר רפדוני בתפוחים : והוא פי' ... על כ"ד אגדות (של רבה בר בר חנה במסכת בבא בתרא) ... / איזן ... מוהר"ר אליקום געץ ... בן ... מוהר"ר מאיר רבי געץ ... ; (הוצי' לאור ... [עם] איזה פשטים ... שמואל ... זונוויל בה"ה אליקום געץ).
 ברלין : דפוס בוך בינדר, ת'בא ע'ליו ב'רכה [תע"ב].

1712 הגדה של פסח. תע"ב. אמשטרדם
הגדה של פסח : וביעור חמץ וערוב תבשילין וברכת המזון ... אונ אלש אין ארדר גשטעלט ...
 אמשטרדם : דפוס משה דיאש ושמעון שמש, תע"ב.

1712 זכות, משה בן מרדכי.
הן קול חדש : אומר כבוד על התורה ועל העבודה ... כקול השירים ... למועדים וימים שונים ... / יצרם ... משה בר' מרדכי זכות.
 אמשטרדם : שמעון שמש ומשה דיאש, ט'ל' ז'כ'ו'ת' [תע"ב].

1712 כץ, ראובן בן השקי, 1605-1673.
ילקוט ראובני דברי קבלה / אשר יגע ולקט מהר"ר ראובן ... מן ספרי קבלה ומהרבה ספרים.
 הומבורג : זעליקמן רייז, תע"ב.

1712 נג'רה, ישראל בן משה
תפלות נוראות : ושבחות והודאות וזמירות ישראל / מה"ה ... כמוהר"ר ישראל בן הרב ... משה נאגארה ... ; אשר לקט ואסף ... כמוהר"ר משולם זלמן בה"ה ... יעקב אלעזר פישהוף אויערבך ... עם תוספות דבריו ...
 פרנקפורט דמיין : בבית יוהנס קעלנר, תע"ב.

1712 צמח, יעקב בן חיים
ספר נגיד ומצוה : ... כל המנהגים וכונות עשיית המצות ... / אשר אסף וקבץ כמוהר"ר יעקב חיים צמח מכתבי מוהרח"ו ... ; הובאו אל מזבח הדפוס ע"י כהר"ר יוסף ... אליישר ...
 אמשטרדם : דפוס י' די לה פינייא, תע"ב.

1712 תפלות. סדור. תע"ב. אמשטרדם
בית תפלה וספר דברי הימים : מגיד לאדם מה שיחו ... לפני ה', אל עם ה' אלה בני הספרדים, מראשית השנה עד אחרית ... מנהג האר"יאל ... ועוד ... הפזמונים והשירות להמר"ז [ר' משה זכות] ...
 אמשטרדם : דפוס משה דיאש ושמעון שמש, [תע"ב].

1713
Nachricht von denen bey Hirsch Fraenckel gewesenen Rabiner der Hochfuerstl. Brandenburg-Onolzbachischen Landen angesessenen Judenschafft angetroffenen superstiose, oder...practice Cabbalistischen...Buechern : sambt angefuegten...Responso, wodurc h dieser Jud zur ewigen Gefangenschafft verurtheilt worden.
 Onolzbach [Ansbach] : [s. n.], 1713.

1713 הגדה של פסח. תע"ג? פרג
סדר הגדה של פסח : באותיות אמשטרדם.
 [פראג : חמו"ל, תע"ג?].

1713 חגיז, משה בן ישראל יעקב, 1671-1738?
ספר אלה המצות : ... תרי"ג ... כולם נקבצו ... בחשבון וסדר נאה ... בלשון מקרא ... / המחבר הוא ר' משה חאגיז].
 אמשטרדם : דפוס נתנאל פואה, ו'ה'מ'כ'ת'ב' מכתב אלהים הוא [תע"ג].

1713 יהודה בן שמואל, החסיד
ספר חסידים / חברו ... רבינו יהודה החסיד ; ... ראה והתקין במקומות שלא היה בהם הבנה ... הרב ... המקובל בחכמת הקבלה עיוניות ובמעשיות כמוה"ר ... דוד ... גרין הוט ...
 פרנקפורט דמיין : יוהאן קעלנר, תע"ג.

1713 תפלות. סדור. תע"ג. ברלין
תפלה דרך שיח השדה : ... מוגה ע"פ הדקדוק ... / הובא שנית [לדפוס] על ידי מוהר"ר עזריאל מווילנא ובנו מוה"ר אלי'.
 ברלין : [חמו"ל], שנת ו'יזעקו' ותעל' שועת'ם א'ל'[תע"ג].

1714 Reelant, Adriaan, 1676-1718
Hadriani Relandi Palaestina ex monumentis veteribus illustrata.
 Trajecti Batavorum : Ex libraria Guilielmi Broedelet, 1714.

1714 חגיז, משה בן ישראל יעקב, 1671-1738?
מלחמה לה' : חרה לה' .... כי איש צר ואויב ... תורת משה הפר ... חייא חיון בישא שמו ...
 אמשטרדם : [חמו"ל], תע"ד.

1714 חגיז, משה בן ישראל יעקב, 1671-1738?
שבר פושעים : ... הני תלתא דפורענותא חיון קארדוזו אאיליון ... בסוד עמו לא יהיו ... יבושו יחד ....
 אמשטלרדם : [חמו"ל], תע"ד.

1715 ארגס, יוסף בן עמנואל
תוכחת מגולה והצד נחש : ... מבחין את הרע ... הוא התועב ... נחמיא חייא חיון ... / ... אשר אזן וחקר ... כמה"ר יוסף אירגווס.
 לונדריש : חמו"ל, תע"ה.

1715 יהושע בן יוסף, מקרקוב, 1593-1648.
פני יהושע : חלק ראשון משאלות ותשובות / להרב ... הגאון מו"ר יהושע ... אבד"ק קראקא ... שו"ת נגד ארבעה טורים ...
 אמשטרדם : נתנאל פואה, תע"ה.

1715 יוסף בן מרדכי, הכהן
ספר דברי יוסף : מדרשים ... מאמרים תמוהים מבוארים ... ומפורשים ... / חברו ... כמהר"ר יוסף בכמהר"ר מרדכי הכהן ...
 ויניציאה : דפוס בראגאדין, תע"ה.

1715 ספר הזהר. תע"ה. אמשטרדם
ספר הזהר : על התורה ... עם סתרי תורה ומדרש הנעל' ועם פקודי אוריתא מרעיא מהימנ' ... כפי אשר נדפס במנטובה דף על דף ... / הובא לבית הדפוס ע"י ... מהור"ר משלם פייבש במוהר"ר יצחק דיין דק"ק ווארט מגזע היילפרין מתושבי ירושלים ...
 אמשטרדם : דפוס שלמה בן יוסף פרופס, מ'ה' י'ע'ש'ה' א'ד'ם' [תע"ה].

1716 כץ, משה בן ישעיה
פני משה : חדושי אגדות התמוהים בש"ס .. ודבורי רש"י ותוספת / אשר חיבר הרב ... מו"ה משה ב'ר ישעי' כ"ץ ...
 ווילהרמשדארף : הירש בן חיים, כי ק'רן ע'ו'ר פני מש'ה [תע"ו].

1716 תפלות. ברכות
סדור מברכה כמנהג ק"ק אשכנזים : והוספנו ... בו מזמורים של ימי השבוע ...
 ויניציאה : בראגאדין, ו'ל'ך' ת'ה'י'ה' [תע"ו].

1717 תפלות. סדור. תע"ז. אמשטרדם
שער השמים : פירוש על הסדור ... / אשר איזן ... וחיבר ... מהור"ר ישעיה בן ... מהור"ר אברהם ... הורוויץ ... כמנהג אשכנז פולין רייסין ליטא ... פרשת והושענות ... והגדה של פסח ... ותהלים עם פירושים ומוסרים מלוקטים ... וספר ברית אברהם ...
 אמשטרדם : דפוס אהרן אנטוניס, וז'ה' שע'ר ה'ש'מ'י'ם' [תע"ז].

1718 הלר, יום טוב ליפמן בן נתן, 1579-1654.
ברית מלח / ... שחיבר ותיקן הגאון בעל תי"ט ... ; ועכשיו קם ... מוה"ר משה בן ... יהודה חתן ... צבי הירש זצ"ל אב"ד ור"מ דק"ק לובלין חזר ונשנית בשביל הרבה חדושי דינים [וגם הקדמה ארוכה ממנו רק בעברית] שנתחדשו ...
 אמשטרדם : [חמו"ל], תע"ח.

1718 מרדכי גימפל בן אלעזר
ספר משמחי לב : כוונת השופר ומראה מוסר ... וקצת מה שהמחבר בעצמו חידוש ... וגם סגולת ורפואת הגוף [ביידיש ...] / מוהר"ר מרדכי גימפל בהר"ר אלעזר ...
 אמשטרדם : [חמו"ל], י'כ'ת'ב'ו'ן' [תע"ח].

1719 חגיז, משה בן ישראל יעקב, 1671-1738?
ספר לקט הקמח : עם פנים חדשות ... חדושי דינים ופסקי הלכות שבספרי הפוסקים [ה]אחרונים [על שלחן ערוך אבן העזר] ...
 [המבורג] : יאהן ראייז, ע'ד' ה'י'ום ה'זה ע'ודנו ב'עפרה א'ב'י' הע'ז'ר'י' [תע"א. צ"ל תע"ט].

1720 אליהו בן אברהם שלמה, הכהן, 1659?-1729.
מדרש תלפיות.
 [קושטא : חמו"ל, ת"ף לערך].

1720 אליהו בן יהודה אהרן, מחלם, 1520-1590.
ספר תולדות אדם : פעולות וסגולות ... לנשים עקרות ... ועוד שאר רפואות ... / נלקטו מכתבי ... מוהר"ר אלי' ב"ש וה"ה מוהרר יואל [הלפרין] בעל שם ... וגם קצת רפואת טבעיות מרופאים מומחים ...
 זאקלווי : [חמו"ל], ת"פ.

1721 Newton, Isaac, Sir, 1642-1727
Opticks, or, A treatise of the reflections, refractions, inflections, and colours of light [electronic resource] / by Sir Isaac Newton.
 London : Printed for W. and J. Innys, 1721.

1721 אהרן, הלוי, מברצלונה מיחס לו
ספר החינוך : יבאו בו התרי"ג מצות ... מנימוקן של ... הרי"ף והרמב"ם והרמב"ן מסודרות על פי סדר הפרשיות ... ושורשי המצוה ... מקומם ... בש"ס ובפוסקים ... / חובר ... מאיש לוי ברצלוני ...
 אמשטרדם : דפוס אהרן אנטוניס, ו'ע'ת'ה' [תפ"א].

1723 Newton, Isaac, Sir, 1642-1727
Philosophiæ naturalis principia mathematica / auctore Isaaco Newtono, equite aurato. Cui accedit Analysis per quantitatum series, fluxiones, ac differentias cum enumeratione linearum tertii ordinis.
 Amstælodami : sumptibus Societatis, 1723.

1723 אבות דרבי נתן. תפ"ג. זולקוה
מסכת אבות דר' נתן / עם פירוש ... אליעזר ליפמן במוהר"ר מנחם ...
 זאלקווי : דפוס אהרן בן חיים דוד סגל, זכור ל'נ'ו ב'רית א'בות' [תפ"ג].

1723 הורביץ, ישעיה בן אברהם, -1630?.
קצור שני לוחות הברית : עם מהדורא בתרא / אשר איזן וליקט ... מהו"ר מיכל עפשטיין מספר של"ה ... משאר ספרי מוסר ...
 זולצבאך : דפוס זלמן בן אהרן, שפתי ת'פתח ופ'י יג'יד תהילתך [תפ"ג].

1723 קירכהן, אלחנן הנלי, 1655-1735?.
שמחת הנפש : דרינן ... גרוש ווישן שאפט צו דינן גאט ... תוכחות אונ' מוסר אונ' שיני מעשיות ... אך גיפינט מן דרינן דינים על פי דת ודין.
 אמשטרדם : שלמה פרופס, תפ"ג.

1724
כוונת תהלים : הלקוחים ... מספרי המקובלים, כל כוונה וכוונה על אופנה על פי הקפיטולי תהלים וכל דבר הצורך בהם ... הר"ר אליקום געץ מפרעמסלא ...
 הומבורג : [חמו"ל], תפ"ד.

1726 צמח, יעקב בן חיים
ספר נגיד ומצוה : ... כל המנהגים וכונת עשית המצות בקיצור ... / אסף וקבץ הרב יעקב חיים צמח.
 קושטנדינא : דפוס יונה בכמהר"ר יעקב, תפ"ו.

1727 ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם, 1687-1743.
זה ספר חושב מחשבות / שחברתי אני ... עמנואל חי בן לא"א אברהם ריקי ...
 אמשטרדם : [חמו"ל], אה'בתי מצות'יך מזהב ומפ'ז' [תפ"ז].

1728 Newton, Isaac, Sir, 1642-1727
The chronology of ancient kingdoms, amended : To which is prefix'd, a short chronicle from the first memory of things in Europe, to the conquest of Persia by Alexander the Great / by Sir Isaac Newton.
 London : Printed for J. Tonson, J. Osborn and T. Longman, 1728.

1728 Newton, Isaac, Sir, 1642-1727
Optical lectures read in the publick schools of the University of Cambridge : Anno Domini, 1669. / By the late Sir Isaac Newton ... Never before printed. Translated into English out of the original Latin.
 London : Printed for Francis Fayram, 1728.

1728 Newton, Isaac, Sir, 1642-1727
A treatise of the system of the world / by Sir Isaac Newton ; translated into English.
 London : Printed for F. Fayram, 1728.

1728 אורים ותמים. תפ"ח. דירנפורט
ספר אורים ותומים : זו ספר גורלות אשר הובא מארץ הקדושה ... ונוסף חכמת היד עם שאר חכמת והרב' סגולות ורפואות ... / והובא לבית הדפוס ע"י ... כמהרר אברהם בר אברהם תושב ... אינדירנאפל.
 דיהרן פארט : [חמו"ל], [1728].

1728 דיואן, יהודה בן עמרם
ספר זבחי שלמים : ... מהלכות שחיטה ובדיקת הריאה וטרפותיה ... / אשר קבץ ואסף כמה"ר יאודה דיואן ...
 קושטאנדינא : דפוס יונה בן יעקב [אשכנזי], נ'ח'ל'ת' [תפ"ח].

1729 Newton, Isaac, Sir, 1642-1727
The mathematical principles of natural philosophy / by Sir Isaac Newton ; translated into English by Andrew Motte ; to which are added, The laws of the moon's motion, according to gravity, by John Machin.
 London : B. Motte, 1729.

1731 אליהו בן אברהם שלמה, הכהן, 1659?-1729.
ספר מעיל צדקה : זהו' חיבור מדבר בצדקה מכל אשר נמצא בתנ"ך ותלמוד ומדרשי' ומפרשי' וידו בכל לדרוש דרושים ... / אשר חבר הרב אליאו הכהן.
 אזמיר : דפוס השותפין י. אשכנזי וד. חזן, ת'ג'ל' נפשי ב'א'ל'ה'י' כי' [תצ"א].

1731 חגיז, משה בן ישראל יעקב, 1671-1738?
ספר צרור החיים : ... נכללים בו הרבה דברים ... אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ... נחלק לעשרה פרקים וצרפנו בו סדר קדוש והבדלה וברכת המזון בקצת דינים ... / [מאת ר' משה בן יעקב חגיז].
 וואנזבעק : דפוס ישראל בר אברהם, נ'ח'ל'ת' [תפ"ח].

1731 ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם, 1687-1743.
ספר הון עשיר : והוא פירושים וחדושים על שיתא סדרי משנה ... רמזים וסודות ... ושירים משוררים בין סדר לסדר ובין מסכתא למסכתא ... / אשר פעל ועשה ... בעיר צפת ... כמוהר"ר עמנואל חי בן אברהם ריקי ...
 אמשטרדם : דפוס ש' פרופס, תצ"א.

1732 Newton, Isaac, Sir, 1642-1727
Arithmetica universalis, sive, De compositione et resolutione arithmetica liber / auctore Is. Newton.
 Lugduni Batavorum : Joh. et Herm. Verbeek, 1732.

1732 Keyser, Moritz Wilhelm Christian
בית הכנסת והלכות שחיטות ובדיקות בלשון אשכנז : das ist, Kurtze Beschreibung einer jüdischen Synagoge, nebst einem Anhang von Schaechten und Visitiren / aus dem rabbinischen in hochteutscher Sprache uebergesetzet und heraus gegeben von Moritz Wilhelm Christiani Keyser.
 Bremen : H. Brauer, 1732.

1732 חמדת ימים. תצ"א. אזמיר
ספר חמדת ימים : ... לשבת ור"ח ולמקראי קדש ... מנהגי ושפר הכוונות ... הא"רי א"ל ... הובא ע"י יעקב בכמ"הר ... יום טוב אלגאזי מגליל העליון ... ח"א [1-2]-[ח"ב].
 אזמיר : דפוס י. אשכנזי וד. חזן, תצ"א-תצ"ב.

1732
ספר להפסקה גדולה : וימצא כתוב בכתביי[!] המקובלים אשר בארץ המה.
 אשמיר[!] : דפוס השותפים יונה אשכנזי ודוד חזן, מ'ב'ק'ש'י'ם' [תצ"ב].

1733 חגיז, משה בן ישראל יעקב, 1671-1738?
משנת חכמים : ... להבין אמרי בינה ... בלשון המשנה ... ארבעים ושמנה מעלות לקניית התורה ...
 וואנזיבעך : ישראל בר אברהם, פ'ת'ח'ה' [תצ"ג].

1733 חגיז, משה בן ישראל יעקב, 1671-1738?
שאלות ותשובות שתי הלחם / הבא מן הקמח [=הקטן משה חגיז] ...
 וואנזיבעק : ישראל בן אברהם, מ'ג'ן' י'ש'ע'ך' [תצ"ג].

1733 מדרש תנחומא. תצ"ג. אמשטרדם
מדרש תנחומא : ר' תנחומא בר אבא עם פירוש מלות זרות ומ"מ הפסוקים על הגליון מ'ר מנחם מן ב'ר שלמה הלוי.
 אמשטרדם : [חמו"ל], תצ"ג.

1733 מדרש תנחומא. תצ"ג. אמשטרדם
מדרש תנחומא : הנקרא ילמדנו ... על חמשה חומשי תורה ... ובתוספות כמה פרשיות ... ועתה נתוסף עליו פירוש ... על כל מלות הזרות ...
 אמשטרדם : פרופס, תצ"ג.

1734 הפטרות. תצ"ד. קלה
סדר ההפטרות : ושאר הדברים ... שהיו נדחים ונפוצים ... / ועתה נקבצו ... במצות השר ... יצחק צלבי ... וקרא שמו מקבץ נדחי ישראל.
 קלעא : צלבי, תצ"ד.

1734 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
ספר שערי קדושה : והוא ספר לישר האדם לעבודת בוראו / הועתק מכתיבת יד המקובל ... כמוהר"ר חיים ויטאל ... ע"י ... כמהר"ר אברהם ן' אשר ...
 קושטאנדינא : דפוס יונה בן יעקב [אשכנזי], פ'ד'י'ת' [תצ"ד].

1734 כץ, נפתלי בן יצחק, 1648-1719.
זה השער / ... אשר הכין ... מוהר"ר נפתלי הכהן ויקרא את שמו שער ההכנה ...
 קושטאנדינה : דפוס ה"ר יונה, פ'ר'י' צד'י'ק' [תצ"ד].

1735 תפלות. סדור. תצ"ה. קושטא
סידור בית תפלה : מסודר כסדר הרמ"ז מפי כתבי האר"י לוריא, ונוסף בו דבר חדש, שם הוי"ה ב"ה ככתבו ...
 קושטאנדינא : דפוס יונה בן יעקב, תצ"ה.

1736 אליהו בן אברהם שלמה, הכהן, 1659?-1729.
ספר מדרש תלפיות : ... והוא ילקוט מחדושים אשר נמצאו בשלש מאות ספרים / כולם נקבצו ... על יד הרב אליהו הכהן ...
 אזמיר : דפוס יונה אשכנזי ודוד חזן, תצ"ו.

1736 וידש, אליהו בן משה
ספר ראשית חכמה / אשר חבר ... כמוהר"ר אליהו בן מוהר"ר משה די וידאש ... עם כל הפרקים הנוספים וחופת אליהו רבה ואור עולם ומפתח ... ונוסף בו ספר חי בן מקיץ, והוא מוסר הנפש דרך חידה לר' שלמה בן ג'בירול ...
 קושטאנדינא : דפוס יונה בן יעקב, ב'א' ז'מ'ן' ה'י'ש'ו'ע'ה' [תצ"ו].

1738 דורן, שמעון בן צמח, 1361-1444.
ספר התשבץ / ... אשר חבר ... כמוה"רר שמעון בר צמח ...
 אמשטרדם : דפוס נפתלי הירץ לוי רופא, צ'דיק כת'מר יפרח' [תצ"ח].

1739 אמדן, יעקב בן צבי, 1698-1776.
ספר שאילת יעבץ : ... הלכה ברורה / [שו"ת מהר' יעקב בן צבי עמדין].
 אלטונה : דפוס אהרן בן אלי כ"ץ, תצ"ט-תקי"ט [צ"ל תק"ל בערך].

1740 זהר חדש. ת"ק. קושטא
זוהר חדש : ומדרש הנעלם ושיר השירים ומדרש רות ... וקצת איכה ותיקונים ... בתוספת ... מהנדפסים ... הוספנו מחדש ס' סוד ה' כולל כל ההשתלשלות עשר ספירות ...
 קושטאנדינא : דפוס יונה בן יעקב, והוא י'פ'ד'ה' א'ת' ישראל [ת"ק].

1740 טריביש, רפאל בן ברוך
ספר צח ואדום : ... לקום בחצות לילה להודות, ודרך תבונות לעולים (להסתפח בנחלת ה' פה עה"ק ירושלים וחברון וצפ"ת) ... / חברו הסופר ... כמה"ר רפאל טריויש בקרתא ירושלם ; הובא לבית הדפוס על ידי ... כמה"ר יצחק די מאייו ...
 קושטאנדינא : דפוס יונה בן יעקב [אשכנזי], ה'ש'ק'י'פ'ה' [ת"ק].

1740 לוצטו, משה חיים, 1707-1747.
מסלת ישרים : עניני מוסר ויראת ה' ...
 [אמשטרדם] : נפתלי הירץ לוי רופא, ת"ק.

1740 תקוני הזהר. ת"ק. קושטא
תקוני הזהר / שחבר התנא רשב"י ; ... מוגה ... מפי סופרים ומפי ספרים ...
 קושטאנידינא : יונה בן יעקב, ת"ק.

1742 אבן עטר, חיים בן משה, 1696-1743.
ארחות חיים : פירוש חדש על חמשה חומשי תורה עם תרגום ופירש"י / הכינו וגם חקרו ... כמוהר"ר חיים ן' עטר ...
 ויניציאה : דפוס מאיר בן משה חיים דא זארה, ב'כ'ת'ף' [תק"ב].

1742 תנ"ך. תק"ב. מנטובה
ספר ארבעה ועשרים : עם תוספת ... / מהרב ... ידידיה שלמה מנורצי ... קראתי שמו מנחת שי ... ; הוגה ... על ידי ... כמהר"ר רפאל חיים באזילה ...
 מנטובה : דפוס רפאל חיים מאיטליא, [תק"ב]-[תק"ד].

1743 גנז, דוד בן שלמה, 1541-1613.
ספר נחמד ונעים : ... חבור ... על כללות חכמות התכונה וקדוש החודש ומדידות הכוכבים ... להבין מפת העולם / ... אשר חברו ... מו"ה דוד גנז ...
 יעסניץ : ישראל בר אברהם, שא'ו מרום עיניכם ו'ר'א'ו' מ'י' ב'ר'א' א'לה [תק"ג].

1743 יוסיפון. יידיש. תק"ג. אמשטרדם
כתר כהונה והוא ספר יוסיפון : בלשון אשכנז ... האבן עש אין איין אנדר לשון גמאכט ... אונ' צירליכה ציורים ...
 אמשטרדם : דפוס נפתלי הירץ לוי רופא וחתנו קאשמן, י'ו'ס'ף' ב'ן' ג'ו'ר'י'ו'ן' כ'הן [תק"ג].

1744 מלאכי בן יעקב, הכהן
שבחי תודה : ... להודות לשם ה' כל קהל עדת ליוורנו ביום צום התענית של כ'ב בשבט ... כי בעצם היום הזה הושיעם מהרעש הגדול ...
 ליוורנו : אברהם מילדולה, תק"ד.

1745 Newton, Isaac, Sir, 1642-1727
Sir Isaac Newton's Two treatises : of the quadrature of curves, and Analysis by equations of an infinite number of terms, explained : containing the treatises themselves, translated into English, with a large commentary, in which the demonstrations are supplied where wanting, the doctrine illustrated, and the whole accommodated to the capacities of beginners, for whom it is chiefly designed / by John Stewart.
 London : Printed by J. Bettenham, at the expence of the Society for the Encouragement of Learning, and sold by J. Nourse and J. Whiston, 1745.

1745 כץ, משה בן ישעיה
ספר מטה משה : והוא חיבור על פסוקי התורה כסדר הפרשיו' ... / אשר חבר ... מהור"ר משה כ"ץ ... בהרב ... ישעי' ...
 זאלקוויא : דפוס א' וג' סג"ל, וי'ק'ח מ'ש'ה' את ה'מ'טה מלפני' ה' [תק"ה].

1745 ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם, 1687-1743.
מפתח העולמות / ...מהחכם השלם ... מו"ה עמנואל חי ריקי ... ; עם פירוש הנקרא מגיד משנה אשר הכינו ... המקובל מו"ה משה בן יקוגתיאל זלמן ...
 זאלקווי : אהרן וגרשון בני חיים דוד, תק"ה.

1747 גדלת משה. תק"ז. שלוניקי
ספר גדולת משה : ... וספר מעיין חכמה: שהוא ספור גם כן על גדולת מרע"ה ופרק א' מהרב חמדת ימים, שהוא מענין מ"ת השייך לליל שבועות.
 שאלוניקי : דפוס בצלאל הלוי אשכנזי, תק"ז.

1749 סליחות. תק"ט. פיורדה
סליחות מכל השנה : כמנהג פיהם פולין מערהרין עם פירוש בלשון אשכנז [באותיות צו"ר] ... גם סליחות של שובבים ת"ת וסליחות של ק' סיון ... גם סליחה ... על חולי אבעבועות ...
 פיורדא : [חמו"ל], תק"ט.

1749 תפלות. ערב ראש חדש. תק"ט
סדר תפלת מנחה של ערב ראש חדש : שאומרים המתענים ... בתורה נביאים וכתובים וסליחות ... ועתה נדפס בתוספות ... ותפלות משובחות והסדר כמנהג ירושלים ותקון ז' באדר ...
 [פירינצי] : דפוס יצחק די פאס, תק"ט.

1750 אברהם חיים בן שמואל פיבוש, הכהן
ספר ארץ חיים / אשר חיברתי ... חידושים על ספר תהלים ... אברהם חיים כהן בן שמואל ...
 קושטאנדינה : דפוס ר. ונ. בני יונה אשכנזי, תק"י.

1750 קזיס, בנימין
ספר מגלת ספר : חלק ראשון, והוא ביאור ... על ספר הסמ"ג ... ושקיל וטרי על ... הרמב"ם / ... בנימין קאזיש ...
 קושטאנדינה : דפוס ר' ונ' אשכנזי, י'ש'ר'ה' [תק"י].

1751 אמדן, יעקב בן צבי, 1698-1776.
עץ אבות : ... פרושים ... למסכת אבות ... פי' הרע"ב, תוספות יו"ט ולחם שמים ... והרביעי לחם נקודים ... לאוקמא אגירסא ... דדייקי לישנה ... [מהרב"ר יעקב עמדן].
 אמשטרדם : [חמו"ל], תקי"א.

1752 אמדן, יעקב בן צבי, 1698-1776.
זאת תורת הקנאות : [ענינים שונים על ש"ץ וכל הטועים אחריו].
 (אמשטרדם : דפוס יודא בר שילה), [תקי"ב].

1752 אמדן, יעקב בן צבי, 1698-1776.
שפת אמת ולשון זהורית : המלבין ומצהיר ברורי הדברים שפרסום מ"י היושב בראש בשלש ק"ק אה"ו / [ר' יהונתן איבשיץ] שכתב הקמיעות הנמצאים בכרך הזה ולהודיע ... שבלבל הכותב הלשונות ... באמונת כוזבת שבתי צבי ...
 [אלטונה] : חמו"ל, תקי"ב.

1753 אמדן, יעקב בן צבי, 1698-1776.
מאירת עינים : ... [כולל תעודות ומכתבים מרבנים שונים נגד הרב יהונתן אייבשיץ זצ"ל בענין הקמיעות].
 [אמטשרדם? : דפוס לאנדבר, תקי"ג].

1753 אמדן, יעקב בן צבי, 1698-1776.
עקיצת עקרב.
 אמשטרדם : [חמו"ל, תקי"ג].

1753 אמדן, יעקב בן צבי, 1698-1776.
אספקלרי' המאירה : ... ארבעת כתבי יושר .. אשר גזרו הארבעה ... ראשי גאוני וזקני הדור ... [בענין הקמיעות של ר"י אייבשיץ].
 [אלטונה : חמו"ל], תקי"ג.

1753 שניאור פיבוש בן מנחם מניש
שער פתחי לבנון.
 [ליוורנו? : חמו"ל, תקי"ג-תקט"ו].

1755 איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690?-1764.
לוחת עדות : ... להודת ולהורת כי שקר ענו בו בבהרב ... יהונתן ... והצדיקו אותו בכל הדברים ...
 אלטונא : דפוס אהרן כץ, תקט"ו.

1755 הגדה של פסח. תקט"ו. זולצבך
הגדה סדר של פסח : עם הפירוש ... אברבנאל ... וצורות בנחושת ...
 זולצבאך : דפוס משלם זלמן בן אהרן, ונאמר לפניו ש'י'ר'ה' חדשה [תקט"ו].

1755 הגדה של פסח. תקט"ו. פיורדה
סדר הגדה של פסח : עם הפירוש ... אברבנאל ... בדמות וצורת נעים לחקוק ולצור בחרט בנחושת קליל ...
 פיורדא : בדפוס חיים בן צבי הירש, תקט"ו.

1756 אמדן, יעקב בן צבי, 1698-1776.
ויקם עדות ביעקב.
 [אלטונה] : [חמו"ל], תקט"ז.

1756 אמדן, יעקב בן צבי, 1698-1776.
שבירת לוחות האון : שבר ישבר ... לוחת עדות ... המחבר / המחבר מהרד"א [=ר' דוד אוז.
 זאלקוע : [אלטונא: דפוס יעב"ץ], תקט"ז-(תקי"ט).

1756 לוי, רפאל, מהנובר
ספר תכונת השמים : וכל צבאם ומהלכם ... והציורים ... איש על מקומו ... / [מאת] התוכן המפורסם ... כהר"ר רפאל הלוי מק"ק הנובר ... והתכלית הוא לידע ולהבין דברי ... הרמב"ם ... גם חיבר כל הלוחות השייך לכל החשבונות שבדרך החכמה הזאת ... הובא לבית הדפוס על ידי הובא לבית הדפוס ע"י ... מוהר"ר משה במוהר"ר יקותיאל מק"ק טיקטין, וגם במקום שדברי המחבר צריכין ביאור, עשה ... בדרך הגה"ה ...
 אמשטרדם : דפוס יאן יאנסון, על' פ'י' מ'ש'ה' עבדת ה'ל'ו'י'ם [תקט"ז].

1757 אמדן, יעקב בן צבי, 1698-1776.
פתח עינים : הוא קונטרס א.
 [אלטונה : חמו"ל, תקי"ז?].

1757 סדר עולם. רבא. תקי"ז. המבורג
סדר עולם רבא וזוטא, ומגלת תענית / מוגהים ומבוארים [ע"י יעקב אמדן] : ובסופו ענין הברכה שצ"ל בשנה זו תקופת ניסן הבע"ל.
 HAMBURG : דפוס CH. S. SCHROEDER, תקי"ז.

1758 אמדן, יעקב בן צבי, 1698-1776.
ספר שמוש : הוא כלי זיין מיוחד ... למלחמה ... לידע מה לענות לכסילים ... כ"ח ש"ץ ...
 אמשטרדם : [אלטונה: דפוס י' אמדן], תקי"ח.

1758 גבאי-איזידרו, אברהם
יד אברהם : והוא חיבור אזהרות ... מעשה שעשועים ...
 אמשטרדם : דפוס ליב זוסמנש ובבית יאן יאנסון, תקי"ח.

1758 הגדה של פסח. תקי"ח. ונציה
סדר הגדה של פסח : בלשון הקדש ופתרונו בלשון ספרדים עם כמה צורות ... והוספנו עתה דיני ערב פסח ומעריב ללילי ראשונים של פסח ...
 וניציאה : דפוס בראגאדין, תקי"ח.

1759 אליהו בן אברהם שלמה, הכהן, 1659?-1729.
ספר מדרש אליהו : כלול בו יא דרושים המודעים מעלת תהלת פטירת הצדיקים והחסידים ... ובסוף הדרושים פי' על מאמרי רז"ל ממגילת אסתר ... / חיברו הרב ... הדיין ... אליהו הכהן בעל ס' שבט מוסר ...
 אזמיר : (דפוס יאודה חזן), ח'ס'ד' ו'א'מ'ת' [תקי"ט].

1762 אמדן, יעקב בן צבי, 1698-1776.
ספר התאבקות : איש א'ייבשיצר י'ונתן ש'בתייצר שדה עם י'ע'ק'ב' איש תם בו יבואר ... המאורע הקשה אשר ארע בין שני אלה ...
 אלטונה : [דפוס י' אמדן], ו'י'אבק א'י'ש' ע'מו ע'ד ע'לות ה'שחר [תקכ"ב-תקכ"ט].

1762 חמדת ימים. תקכ"ב. ליוורנו
ספר חמדת ימים : ... עם כוונות ... האר"י ומשנהו מהרח"ו ... בתוספת תקוני תפלות הרמ"ז ...
 ליוורנו : דפוס מ' עטיאס, תקכ"ב-תקכ"ד.

1762 משה בן מימון, 1138-1204.
באור מלות ההגיון / רבינו משה בר מימון ; מנוקד על פי הדקדוק ... ובצדו פרוש קצר ... [מאת משה מנדלסון] ; ומאמר תחית המתים להרמב"ם ; הובאו לדפוס על ידי ... כמהור"ר שמשון הקלירי ...
 פראנק פורט דאדר : דפוס גרילו, תקכ"ב.

1763 אמדן, יעקב בן צבי, 1698-1776.
זה ספר תולדות אדם בליעל : בית יהונתן הסופר ...
 [אלטונא : דפוס י' אמדן, תקכ"ג?].

1763 דורן, שמעון בן צמח, 1361-1444.
ספר מגן אבות : והוא פירוש על מסכת אבות / אשר חיבר ... כמהה"ר שמעון בר צמח [דוראן].
 ליוורנו : דפוס משה עטיאס, ו'ז'א'ת הב'רכה א'ש'ר' בירך משה א'יש האלהים [תקכ"ג].

1764 ספר הזכירות. תקכ"ד. זולקוה
ספר הזכירות : בו נתבארו הזכירות שהם מצות עשה לזכור אותם בכל יום בפה ...
 זאלקווא : [חמו"ל], והית'ה' עמו וק'רא' ב'ה כל ימי' חיו' [תקכ"ד].

1764 עזרא בן שלמה, מגרונה
פירוש על שיר השירים / מהגאון ... משה בר נחמן [?] ... ובתוכו רצוף ... תרי"ג מצות הנרמזים בעשרת הדברות ופירוש על איזה פרשיות בזכרי' ובדניאל ...
 אלטונא : דפוס אהרן בן אלי' כ"ץ, תקכ"ד.

1765 אהרן, הזקן, מקרדינה
ספר קרניים / אשר חברו ... אהרן ... ; ובהיות שהספר ... הוא מאמר סתום ... העיר ה' את ... שמשון מאוסטרפולי ועיטור הספר הזה ... עם פירושו דן ידין. ונדפסו כבר בק"ק זאלקווי ...
 אמשטרדם : דפוס ליב זוסמנש, תקכ"ה.

1765 גומפרץ, אהרן אמריך
ספר מגלה סוד : והוא ביאור לפירוש הרב רבי אברהם בן עזרא על חמש המגלות ... ועוד ... מאמר המדע בו יתבאר ענין החכמות הרמות ... / אהרן המכונה עמריך ממשפחת גומפרץ ...
 המבורג : דפוס ק.י. שטירינג, ה'כ'ש'ר' [תקכ"ה].

1765 הגדה של פסח. תקכ"ה. אמשטרדם
סדר הגדה לפסח : ... איז ווארן אין טייטש גשטעלט ... אונ' ציורים ...
 אמשטרדם : דפוס הירץ לוי רופא וחתנו קאשמן, תקכ"ה.

1765 הגדה של פסח. תקכ"ה. מץ
סדר הגדה של פסח : ... הדינים לבדיקת החמץ ונהגתו ... ושיר השירים ...
 מיץ : דפוס משה מאיי, תקכ"ה.

1765 הגדה של פסח. תקכ"ה. פיורדה
הגדה : סדר של פסח עם הפירוש ... אברבנאל ... וצורות ... בנחושת קליל ...
 פיורדא : דפוס איצק ב"ב, תקכ"ה.

1765 ויזל, נפתלי הרץ, 1725-1805.
לבנון : ... לברר וללבן יסודות ושרשי לשון הקדש ... הספר הראשון ... גן נעול : ... לברר שרש חכם ... מבוא הגן : בה יתבארו שרש אחר וכל לשונות של איחור ושרש מהמה ... / חברו ויסדו נפתלי הירץ בן כהר"ר יששכר בער וויזל.
 אמשטרדם : דפוס יוסף, יעקב, אברהם בני ... שלמה פרופס, [תקכ"ה-תקכ"ו].

1765 יוסף משה בן יקותיאל זלמן, מדרוגצין
ספר קרית ארבע : ... ביאור קריאת ארבע מיני ק"ש ערבית ושעל המטה ודקרבנות ודיוצר ... כפי המבואר ... במשנת חסידים [לרבי עמנואל חי ריקי] ... וגם קונטרס מהדורא בתרא לספר מגיד משנה ... / מהרב ... המחבר ספר מגיד משנה [הרב יוסף משה בן יקותיאל זלמן] ...
 זאלקווא : בדפוס ... גרשון בהר"ר חיים דוד סגל ודוד במוהר"ר מנחם מן, תקכ"ה.

1766 הורביץ, יהודה בן מרדכי
עמודי בית יהודה : ... לתורה ולעבודה ... במאמרי חז"ל ... יעודי משיח ... וכוונת הרמב"ם ... מאמרי הרב בר בר חהנה ... / ובאורם ... אנכי ... יהודה הורוויץ.
 אמשטרדם : ליב זוסמנש, תקכ"ו.

1767 Selig, Gottfried
Kurze und grundliche Anleitung zu einer leichten Erlernung der judischdeutschen Sprache. / woebei zugleich sein Nachricht von der Abtheilung der judischen Jahre und Monate, wie auch von ihren Festen und Fasttagen gegeben wird.
 Leipzig : C.F. Rumpf, 1767.

1767 גרף, משה בן מנחם, 1650-1705.
מעשה גדול ונורא : ... גישעהן אין דער קהלה ניקולסבורג בשנת תנ"ו : וויא איין רוח אין איינס בחור איז קומן ... / משה גראף.
 ניקלשבורג : דפוס האלמנה פראנצישקא נייאמאנין, [תקכ"ז].

1767 הגדה של פסח. תקכ"ז. מץ
בית חורין : והוא סדר הגדה של פסח עם פירושי' מלוקטים משלשה עמודי עולם, ה"ה מהר"מ אלשיך, גבורות ה', עוללות אפרים ...עם פירושי' מלוקטים משלשה עמודי עולם, ה"ה מהר"מ אלשיך, גבורות ה', עוללות אפרים ...
 מיץ : דפוס J. ANTOINE, תקכ"ז.

1767 מפעלות אלהים. תקכ"ז. טורקה
ספר מפעלות אלקים : בו כלולים פעולות ע"פ שמות הקדושים והטהורים וסגולות מעולות ורפואות הטבעיות ... / מכתבי המקובלים ... ; מהור"ר אלי' בעל שם ; וה"ר ... מוהר"ר יואל בעל שם ; וגם מכתבי ... מוהר"ר נפתלי כ"ץ ... ; ומכתבי רופאי' מומחים ובראשם ... מוהר"ר שמחה ; ומכתבי שאר רופאים מומחים .. ואלה מוסיף על הראשונים שוהספנו כמה סגולות ורפואות מספר אמתחת בנימין ומן ספר שרביט הזהב ...
 טורקא : יהושע העשיל בן צבי הירש וחבירו שלמה בן מאיר, תקכ"ז.

1767
ספר עבודת מקדש : והוא סדר עבודת תמידי ... ומוסף שבת מהרב מנחם די לונזאנו, וגם למנחה ולמועדים ולרגלים אחרים / מהגאון מנחם עזריה מפאנו ... ואחריו ... פרקי שירה עם פירוש נאה ע"ד האמת [ליעקב אמדן].
 ליוורנו : דפוס מ' עטיאס, תקכ"ז.

1768 אמדן, יעקב בן צבי, 1698-1776.
ציצים ופרחים : ונקרא גם לקט אורות מחקל ת"ך בהיותו לקט שכחה ופאה אשר הניח בעל מאורי אור ...
 אלטונא : דפוס י' עמדן, תקכ"ח.

1768 יוסף משה בן יקותיאל זלמן, מדרוגצין
חלוקא דרבנן : חדושי הלכות ושיטת סוגיות חמורות בגמרא ופירוש תוספות וקצת לשונות הפוסקים והרמב"ם ... / [המחבר ר' משה אבד"ק סמבור].
 זאלקווא : גרשון בן חיים דוד ושותפיו, תקכ"ח.

1769 Hexapla. 1769
Hexaplorum Origenis quae supersunt auctiora et emendatiora quam a Flaminio Nobilio, Ioanne Drusio, et tandem a Bernardo de Montfaucon concinnata fuerant edidit notisque illustrauit Carolus Fridericus Bahrdt ...
 Lipsiae et Lubec. : Apud Christian. Gottfr. Donatium, 1769-1770.

1770 וידש, אליהו בן משה
ספר תוצאות חיים : והוא קצור ... ראשית חכמה ... / חברו הרב ... כמוהר"ר אליהו [בן משה] די וידאש ...
 שאלוניקי : דפוס רפאל יהודה קלעי ומרדכי נחמן, א'ת'ה' ע'מ'ד'י' [תק"ל].

1770 פרנקו-מנדס, דוד
גמול עתליה : מליצה, היא כוללת דברי הימים ליואש המלך מיום גנוב גונב בידי יהושבע ... עד הריגת המרשעת ... / חברתיה ... דוד ן' ... אברהם פראנקו מינדיס ...
 אמשטרדם : דפוס ג"י יאנסון, מ'כ'ת'ם' ל'דוד [תק"ל].

1770 תנ"ך. קהלת. תק"ל. ברלין
מגלת קהלת : עם באור קצר ומספיק להבנת הכתוב על פי פשוטו ... / [מהחכם משה מענדעלזאהן].
 ברלין : איצק שפייאר, תק"ל.

1771 שנבר, מרדכי גומפל
מאמר התורה והחכמה / ... להב"ח ... מרדכי מכונה גומפל בן ... יהודא ליב שנאבר סג"ל ...
 לונדון : הר"ר משה ומשותפים איצק והב"ח יעקב, תקל"א.

1772 משנה. תקל"ב. אלקסניץ
משניות סדר זרעים : עם פי' ... מלוקט ממפרשי המשנה ... / מלבד מה שהוסיף המחבר מדלי' [משלו] ... כמהר"ר חיים בן ר' זכריהו ... מק"ק הרובשוב ... יקבנו משנת חיים ... נדפס באמשטרדם שנת ממנו ת'צ'א'ות חיים [תצ"א] ונעלם ... עד שהתעורר לב אחיו של המחבר ספר הנ"ל ... ר' מרדכי (אשכנזי) ונוסף עוד מדליה (וקרא שמו באר חיים ... מראה מקומות על כל פסוק שנמצא במשניות ובמשנת חיים) ...
 אלעקסניץ : צבי הירש בן אריה ליב [מרגליות], מה אהב'תי תור'תך כל' היום היא ש'יחתי [תקל"ב].

1773 ישראל בן משה, הלוי, מזמושץ', 1700-1772.
נזד הדמע / הכינו גם חקרו ... בתוכחת מגולה ... כמה"ר ישראל ב"ר משה סג"ל מזאמשט.
 דיהרנפורט : זלמן ק"ב מברעסלוא, תקל"ג.

1775 אבות. תקל"ה. ברלין
מסכת אבות עם פירוש יין לבנון / ... [מאת ר' נפתלי הירץ ויזל].
 ברלין : [חמו"ל], נ'ת'ן' ל'ה' [תקל"ה].

1775 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
ספר ליקוטי תורה : ונביאים וכתובים / מהרב ... מהו' חיים ויטל מפי הרב ... כמהו' יצחק לוריא ... הוא נוף שני מספר נוף עץ חיים, והוא דרושים ... על תנ"ך, מהם ... ע"פ סוד ... נסמך לו ספר טעמי מצות והוא נוף שלישי מספר נוף ע"ח ... לבאר טעם על כל תרי"ג מצות בדרך הסודות ...
 [זולקוה : חמו"ל], ליקוטי תורה וטעמי ה'מ'צ'ות' [תקל"ה].

1775 סטנוב, יצחק, 1732-1804.
חלק ראשון מספר החזיון : ... לדעת בצחות ההגיון, להבין משל ומליצה ... הנהגת האדם ומעשהו ... ומוסר השכל ... להראות נעלמות ... בשמים ... ועל הארץ ... יבאר תולדות היצורים / [יצחק הלוי סטנוב].
 BERLIN : [חמו"ל, תקל"ה].

1776 תנ"ך. תקל"ו. אוקספורד
תנ"ך עם חלופי נוסחאות / הוציאו לאור בנימין קניקוט.
 Oxonii : E Typographeo Clarendoniano, 1776-1780.

1776 תפלות. סדור. תקכ"ז. אויניון
סדר התמיד : ... תפלות ... כמנהג קהלות קדושות ארבע ... במחוז וינישין ה"ה ק"ק קארפינטראץ, ק"ק אויגנאון ק"ק לישלוה וק"ק קאואליאון ... / סדרתי ... אליהו כרמי ... במצות ... מרדכי כרמי ...
 אויגנייון : [חמו"ל], ה'ש'י'ר'ה' הז'את [תקכ"ז].

1777 מנחם עזריה, מפנו, 1548-1620.
סדר עבודה רבא וזוטא : ... לתמידין ולמוספין של כל ימות השנה ... מהדורא בתרא ...
 מנטובה : דפוס אליעזר שלמה מאיטליא, תקל"ז.

1778 שלמה בן יואל, מדובנה, 1738-1813
עלים לתרופה : ... לעורר המתנדבים בעם לבוא על החתום על חמשת חומשי תורה ... עם תרגום אשכנזי ... ועם ביאור המלות והענינים בלשון הקדש ועם ספר תקון סופרים ...
 אמשטרדם : דפוס אברהם פרופש, תקל"ח.

1779 איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690?-1764.
ספר יערות דבש : תוכחת מוסר / מה שדרש ברבי' ... יהונתן ז"ל בק"ק מיץ ...
 קארלסרוא : [חמו"ל], ש'מ'ע' ב'נ'י' מ'ו'סר א'ביך' [תקל"ט]-ו'הו'כ'יח' ב'מיש'ור' [תקמ"ב].

1780 אוקלידס
אוקלידוס : מבאר כל חכמת המדידה, הזויות, הקוים המרבעים, המשלשים העגלות / ... הועתק ללשוננו ע"י הדיין ... כמוה"ר ברוך בן יעקב משקלאב ...
 האג : ל' זוסמנש, ה'ו'ל'ך' א'ת' ח'כ'מ'י'ם [תק"מ].

1780 יעקב יוסף בן צבי הירש, הכהן, מפולנאה
תולדות יעקב יוסף : ... [חדושים בקבלה וגם בפלפול עפ"י סדר הפרשיות וגם מביא דברים רבים והקדמות מרבו הבעש"ט].
 קארעץ : דפוס צבי הירש בן אריה ליב שמואל בן ישכר בער, תק"מ.

1780 ישראל בן אליעזר (בעש"ט), 1698?-1760.
[ספר קטן] / ... אשר איזן ותיקן ... פירוש ... על קפיטל תהלים ק"ז ... מוהר"ר ישראל בעש"ט ; אשר הועתק ... על ידי אחד מתלמידיו ... מוהר"ר שמעלקא ...
 [קורץ? : חמו"ל, תק"מ?].

1780 תפלות. ברכות
סדר מאה ברכות : כמנהג ק"ק ספרדים יע"א. עם כמה חדושים דהיינו פזמונים לשבת והלע"ז של הגדה, ומזמורים לי"ט וספירת העומר כתקונו, ופזמונים של ה"ה האלהי כמו"הרר משה זכות לחנוכה לפורים ... והוספנו עתה תפלה לנשים קודם הדלקת נר שבת ויום טוב ...
 ויניציאה : STAMPARIA BRAGADINA, להגיד כ'י' י'ש'ר' [תק"מ].

1781 דב בר בן אברהם, ממזריץ', 1704-1772.
ספר מגיד דבריו ליעקב : והוא לקוטי אמרים ... אמר ... מדי חדש בחדשו ומדי שבת בשבתו / הרב ... דוב בער מ"מ דק"ק מעזריטש ...
 קארעץ : דפוס צבי הירש בן אריה ליב ושמואל בן ישכר בער, לי'ש'ר'א'ל' [תקמ"א].

1781 יעקב יוסף בן צבי הירש, הכהן, מפולנאה
ספר בן פורת יוסף : והוא ... מוסר השכל ... כפי אשר קיבל מרבו ... מו' ישראל בעש"ט ... וגם שו"ת וחילוקים ... / אשר חיבר ... מו' יעקב יוסף הכהן ... הובא לבית הדפוס ע"י ... מו' אברהם דוב אב"ד דק"ק חמעלניק.
 קארעץ : דפוס צבי הירש בן ארי' ליב ושמואל בן ישכר בער סג"ל, תקמ"א.

1781 יצחק בן יעקב, אלפסי, 1013-1103.
ספר שאלות ותשובות / מרנא ... רבינו יצחק אלפאסי ... שלש מאות ועשרים פסקי דינים ...
 ליוורנו : דפוס א"י קאשטילו וא' סעדון, והשיב ל'ב' א'ב'ו'ת' ע'ל' בנים [תקמ"א].

1781
ספר אורחות צדיקים / ... נדפס פעם שלישית ע"י בני הרב המחבר ס' אורחות יושר ...
 שלוניקי : דפוס מרדכי נחמן ודוד ישראליג'ה, וא'ורחות' צדיק'י'ם' [תקנ"א].

1782 ויזל, נפתלי הרץ, 1725-1805.
דברי שלום ואמת : לקהל עדת ישראל הגרים בארצות ממשלת הקיסר ... יאזעפוס השני ... / מאת נפתלי הירץ וויזל.
 [ברלין : דפוס חנוך נערים, תקמ"ב-תקמ"ה].

1782 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
ספר עץ חיים / שחיבר הרב ... חיים ויטאל כפי מה ששמע מרבו ... מוהר"ר יצחק לוריא אשכנזי ...
 קארעץ : דפוס י.א. קריגר, ועץ' החיי'ם' ב'ת'וך [תקמ"ב].

1782 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
ספר פרי עץ חיים : ... והוא ספר הכוונות / שחיבר הרב ... חיים וויטל כפי ששמע מרבו ... הרב ... יצחק לוריא אשכנזי ...
 קארעץ : דפוס י"א קריגר, חיים' ש'א'ל ... א'ר'ך [תקמ"ב].

1782 יעקב יוסף בן צבי הירש, הכהן, מפולנאה
ספר צפנת פענח / אשר חיבר ... מו' יעקב יוסף הכהן ...
 קארעץ : [דפוס צבי הירש מרגליות וחתנו], מ'ה רב' טובך אש'ר' [תקמ"ב].

1783 Mendelssohn, Moses, 1729-1786
Jerusalem, oder, Ueber religioese Macht und Judentum / von Moses Mendelssohn.
 Berlin : F. Maurer, 1783.

1783 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
אוצרות חיים / אשר יצק ע"י רבו ... מוה"ר חיים וויטל ... מגוית האר"י ... בחכמת הקבלה ... ומצא מחג מהגהות החברים ... המקובלים האמיתים ...
 קארעץ : יאהן אנטאן קריגר, תקמ"ג.

1783 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
מבוא שערים / אשר יצק תלמיד ע"י רבו ... מוה"ר חיים וויטאל ... מגוית האר"י ... ומצא [גם] מהגהות החברים ... המקובלים האמתיים ...
 קארעץ : יאהן אנטאן קריגר, תקמ"ג.

1783 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
ספר שער היחודים : ותיקון עונות ... / חיים וויטל, תזל אמרתו כטל מגוית האר"י ... בחכמת הקבלה ...
 קארעץ : דפוס י"א קריגר, ויצא י'צ'ח'ק' ל'ש'וח בשדה' [תקמ"ג].

1783 כץ, ראובן בן השקי, 1605-1673.
ספר עונג שבת / אשר חיבר ... מוהר"ר ראובן כהן בן ... מהור"ר האשקי כ"ץ ...
 [ח"מ : חמו"ל], ב'רך ה' א'ת יום' השבת' ויק'דשהו [תקמ"ג].

1783 מנדלסון, משה, 1729-1786.
אור לנתיבה : והוא הקדמה לחבור נתיבות השלום הכולל חמשה חמשי תורה עם תקון סופרים ותרגום אשכנזי ובאור ...
 [ברלין : חמו"ל, תקמ"ג].

1783 תנ"ך. תורה. תקמ"ג. ברלין
ספר נתיבות השלום : והוא חבור כולל חמשת חמשי התורה עם תקון סופרים / [מאת שלמה בן יואל מדובנא ושלום בן יעקב הכהן] ; ותרגום אשכנזי [מאת משה מנדלסון] ; ובאור [מאת משה מנדלסון, שלמה בן יואל מדובנא, אהרן ירוסלב והירץ הומברג].
 ברלין : דפוס G. F. STARCKE, תקמ"ג.

1784 משה בן יעקב, הגולה
ספר שושן סודות : חבור ... סודות עליונות[!] עמוקים ... / והוא [המחבר] מתלמידי הרמב"ן ...
 קארעץ : אנטאן קריגר, תקמ"ד.

1784 סטנוב, יצחק, 1732-1804.
ספר המדות : איככה ינהל ... את נפשו עפ"י מדותיה ... לחליי הנפש החוטאת יתן מזור ... / [מהו' יצחק לבית לוי איש סטאנב].
 ברלין : חנוך נערים, תקמ"ד.

1784 סטנוב, יצחק, 1732-1804.
ספר אמרי בינה : ילמד שהקבלה והחקירה ... אחיות תאומות ... / ושם מחברו פלאי [יצחק איזק לוי פולני].
 [ברלין : חמו"ל], ו'ה'מ'ש'כ'י'ל'י'ם' י'ב'י'נ'ו' ה'כל [תקמ"ד].

1784 ספר התמונה. תקמ"ד
ספר התמונה / מיוחס לרבי נחוניה בן הקנה ולרבי ישמעאל כהן גדול עם פירוש ... בצדו ... דברים נוראים ונפלאים על אותיות ונקודות ...
 קארעץ : יאהן אנטאן קריגר, (תקמ"ד 1784).

1784 קנה אבן גדור
ספר הקנה : והוא ספר הפליאה מפליאות החכמה / אשר נתגלה ע"י אליהו לאיש קדוש ...
 קארעץ : דפוס י"א קריגר, ר'אשית ח'כמה ק'נה ח'כמה ובכ'ל ק'נינך ק'נה ב'ינה [תקמ"ד].

1785 אלעזר בן אלימלך, מליזנסק
ספר אגרת הקדש.
 [למברג? : חמו"ל, תקמ"ה בערך].

1785 דורן, שמעון בן צמח, 1361-1444.
ספר מגן אבות : ... שלשה ספרים נפתחים בו: ... חלק אלוה ממעל וחלק שוסינו וחלק יעקב ... / הרשב"ץ ...
 ליוורנו : דפוס א"י קאשטילו, ה'ש'י'ר' י'ה'י'ה' לכם [תקמ"ה].

1785 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
ספר פרי עץ חיים / שחיבר ... מו' חיים ויטאל, כפי מה ששמע מרבו ... מוהר"ר יצחק לוריא אשכנזי ... כפי הקבלה האמיתית שקיבל מפי אליהו ...
 קארעץ : דפוס י"א קריגר, א'י'ש' י'ביא' ב'פר'יו א'ל'ף כסף [תקמ"ה].

1785 יעקב בן ששת, גרונדי
ספר האמונה והבטחון / שחיבר ... רבינו משה בר נחמן ...
 קארעץ : דפוס י"א קריגיר, ד'רך' אמ'ו'נ'ה' ב'ח'רת'י' [תקמ"ה].

1785 לוצטו, משה חיים, 1707-1747.
ספר חוקר ומקובל : ... חבור ... על פי חקירות ... / אשר חיברו הרב ... המקובל ... מוהר"ר משה חיים לוצאטו ...
 שקלאוו : דפוס צבי הירש בן אריה ליב ושמואל בן ישכר בער, ל'מ'וצאיה'ם ולבש'רו מר'פא [תקמ"ה].

1785 לוצטו, משה חיים, 1707-1747.
ספר קל"ח פתחי חכמה / חברו ... כמוהר"ר משה חיים לוצאטו ...
 קארעץ : דפוס י"א קריגר, החכמ'ה' ת'חיה בע'ל'יה [תקמ"ה].

1785 לוריא, יצחק$$q(האר"י), 1534-1572
לקוטי ש"ס / ... אשר גלה האר"י ...
 קארעץ : דפוס קריגר, ומה' מ'ת'וק' מדבש [תקמ"ה].

1785 מלדולה, יעקב חי בן דוד
ברכת חמה בתקופתה / שתיקן וסידר ... יעקב חי בכ"ר החכם דוד מילדולה ...
 [ליוורנו? : חמו"ל], ואוהביו כצאת ה'ש'מ'ש בג'ב'ור'תו לפ"ג [תקמ"ה].

1785 פופרש, מאיר בן יהודה ליב.
ספר מסילות חכמה : ... והם נתיבות וכללים מהרב המקובל ...מאיר פאפרש ... לעלות במסילה דרך עץ החיים להרב חיים ויטאל ... ומצורף לזה קונטרס ובו פיר' על אילן של הרב ... מוהרש"ל ...
 שקלאוו : דפוס צבי הירש בן אריה ליב ושמואל בן יששכר בער, תקמ"ה.

1785 ציוני, מנחם בן מאיר
ספר ציוני : פירוש על התורה על דרך האמת ...
 קערעץ : דפוס י"א קריגר, תקמ"ה.

1785 ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם, 1687-1743.
ספר משנת חסידים : ... תפלה מכל השנה, כפי סדור האר"י ...כפי סידור ... האר"י ... גם הוספנו סליחות בה"ב ... ורזא דשבת וקפיטל קז מתהלים ... / אשר חיבר ... ר' עמנואל חי ריקי ...
 קארעץ : דפוס י"א קריגר, ש'מ'ר'ה' נפשי כי חסיד אני [תקמ"ה].

1785
ספר סוד ה' : לאחד קדוש מן הראשונים / בנו ... על אדני קבלת האר"י והוא השתלשלות העולמות בעשר ספירות ... ; נמצא כתוב ומחובר אצל ספר התמונ' המכונ' לר' ישמעאל כהן גדול אבל אינו מספר התמונה ...
 [קארעץ : דפוס יאהן אנטאן קריגר, תקמ"ה].

1786 אליעזר בן זאב
ספר אמרי שפר : ... על ספר תהלים ... בדברי מוסר השכל ... לדוגמא על ד' מזמורים הראשונים והמותר על שאר דרושים ופסוקים מלוקטים ... / שחיבר ... בעל המחבר ספר כלילות יופי על הרבב"ח וסבי' דבי' אתונא ...
 פארציק : [חמו"ל], תקמ"ו.

1786 ברזה, מנחם מנדל בן חיים יהודה ליב, 1761-1827.
ילדות ובחרות, או, נתיבות החנוך והמוסר : לכבוד תלמידי ... כמר זאב וואלף בן ... כה"רר יששכר בערמן פרידלענדר ביום בואו בברית האלהים יום כ"ו לחודש ניסן תקמ"ו לפ"ק / חברתיו ... מנחם מענדל בן כ"ה יהודה ליב מברעסלויא.
 ברלין : דפוס חברת חנוך נערים, ת'ק'ו'ם' [תקמ"ו].

1786 הגדה של פסח. תקמ"ו. פיורדה
סדר הגדה של פסח : עם תרגום אשכנזי / מדויקת היטיב על ידי ... מהו' יצחק לבית הלוי מסטנאב ; אדר, פארטראג אויף דיא ביידן ערשטן אבענדע פסח, אויפס נייע אינס רייטשע איברזעצט פאן החכם ר' משה דעסויא, אונד מיט אנמערקונגן פרזעהן פאן יואל בריל ... כמו שנד פס בברלין.
 [פיורדא] : דפוס איצק בן ליב בוכבינדר, וא'מ'רת'ם זב'ח' פ'סח' הו'א' לה' [תקמ"ו].

1786 ויזל, נפתלי הרץ, 1725-1805.
ספר המדות : והוא ספר מוסר השכל / חבר מאת נפתלי הירץ וויזל.
 ברלין : חברת חנוך נערים, [תקמ"ו].

1786 מנחם עזריה, מפנו, 1548-1620.
ספר כנפי יונה : דברים העומדים ברומו של עולם ... / מיסודו של האר"י ... קאמר ... מוהר"י מנחם עזריה [מפאנו] ...
 קארעץ : יאהן אנטאן קרוגיר דפוס, כ'נ'פ'י' י'ו'נ'ה' נ'ח'פ'ה' ב'כ'ס'ף' ואברתי'ה בירקרק [תקמ"ו].

1787 מנדלסון, משה, 1729-1786.
פעדאן : הוא ספר השארת הנפש / להחכם ... משה מדעסויא הנקרא מענדעלס זאהן ; העתיקו משפת אשכנזית המשכיל רבי ישי בער.
 ברלין : דפוס חברת חנוך נערים, תקמ"ז.

1788 איכל, איצק, 1756-1804
תולדות רבנו החכם משה בן מנחם / מאת איצק אייכל ...
 ברלין : דפוס חנוך נערים, תקמ"ט 1788.

1788 אלימלך בן אליעזר ליפמן, מליזנסק, 1717-1787.
ספר נועם אלימלך / ... אשר חיבר הרב ... [אלימלך מליזנסק] ... ; הובא לבית הדפוס ע"י מוהר"ר אלעזר ואחיו ... מוהר"ר אליעזר ליפמן ... וע"י ... מוהר"ר יעקב דוב בער הלוי ח"ר שמואל רייס ...
 למברג : דפוס ש. רפאפורט, אמר' א'ל'ה'י' א'ב'י' ב'ע'ז'ר'י' [תקמ"ח].

1788 לוריא, יצחק$$q(האר"י), 1534-1572
שולחן ערוך : ... אשר הוציא תלמיד האר"י משאר כתבי קודש שלו ... בו דינים ... על פי סודות התורה ...
 לבוב : דפוס י"ש רפאפורט, תקמ"ח.

1788 לינדה, ברוך, 1758?-1849.
ראשית למודים : כולל עשר שערים בחכמות לימודיות וטבעיות ...
 ברלין : דפוס חברת חנוך נערים, תקמ"ט 1788.

1788 קסלין, חיים בן נפתלי הירץ, 1749-1832.
מסלול בדקדוק לשון הקודש / ... הוכן מאת חיים ... קעסלין ...
 המבורג : דפוס אליעזר ליזר שמש ונתן מאיי, תקמ"ח.

1788 שבתי, מרשקוב
סדר כללות תיקון ועליות העולמות : מכל השנה בקיצור מלוקט מכתבי האר"י / אשר איזן ... וליקט ... מזהר"ר שבתי ראשקוויר ...
 לבוב : דפוס יהודה שלמה רפאפורט, תקמ"ח.

1789 Hourwitz, Zalkind, 1752-1812
Apologie des Juifs : en réponse à la question: est-il des moyens de rendre les Juifs plus heureux et plus utiles en France? / par M. Zalkind-Hourwitz.
 À Paris : Chez Gattey, 1789.

1789 אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806.
לב דוד : ... ל"ב פרקים תוכחות מוס"ר ... שיתא פרקין קדמאין מהרב ... חיים ויטאל ... מקונט' כתיבת ידו ... ששה ועשרים פרקים ... / מילי דצעי"ר ... חיד"א.
 ליוורנו : [חמו"ל], לב ט'ה'ו'ר' ב'ר'א' ל'י' א'ל'ה'י'ם' [תקמ"ט].

1789 ויזל, נפתלי הרץ, 1725-1805.
שירי תפארת : ... כולל שמונה עשר שירים ... מספרים תהלה ה ... ונפלאותיו אשר עשה לאבותינו בהוציאם מארץ מצרים וקרבם אל הר סיני / מאת נפתלי הירץ וויזל.
 ברלין : דפוס חברת חנוך נערים, תקמ"ט-תקס"ב.

1789 לוין, שאול בן צבי הירש
מצפה יקתאל : השגות על ספר תורת יקותיאל מהרב מוה"ר רפאל הכהן אב"ד דשלש קהלות אה"ו ... / חברו רבנו ... עובד"ב ... ברוך [פסידונים של ר' שאול אבד"ק פפד"א].
 ברלין : דפוס חברת חנוך נערים, תקמ"ט.

1789 סעדיה בן יוסף, אלפיומי, 882-942.
האמונות והדעות : ... בלשון ערב ... והעתיקו ר' יהודה אבן תבון ... ללשון עברי ... כולל עשרה מאמרים בעניני האמונות ... ונתוסף בו ... פירוש ... החלק האחד בשם שומר אמונה והחלק השני בשם חקר דעת ... /. / ע"י ... יהודה [בן בנימן זאב] ן' ימיני ...
 ברלין : דפוס חנוך נערים, תקמ"ט.

1789
זה הקונטרס נקרא עולם חדש : ונקרא עולם הפוך ע"ש מעשי החדשים והפוכים ... הנמצאים ונראים בזמניניו ...
 לונדן : [חמו"ל], ל'ד'ע'ת' מ'ה' יעשה ישראל [תקמ"ט].

1790 אלימלך בן אליעזר ליפמן, מליזנסק, 1717-1787.
ספר נועם אלימלך.
 [שקלאוו : דפוס ארי' ליב בר' שניאור פייבש., [תק"ן].

1790 אלמנו, יוחנן בן יצחק
ספר שער החשק : שער ... חכמה ותבונה ... לאיש ... / כמה"ר יוחנן אלימן.
 ליוורנו : Gio Vinc. Falorni, ה'ח'כ'מ'ה' ת'ע'ז' לפ"ג [תק"ן].

1790 בחיי בן יוסף אבן פקודה
ספר תורת חובת הלבבות / מהרב ... רבינו בחיי ... ; ופירשם ... מוהר"ר משה בן ראובן ... וקראו בשם ספר נאדר בקודש ...
 הוראדנא : דפוס המלך, ל'ב'י' ו'ב'ש'ר'י ירננו [תק"ן].

1790 וולפסון, אהרן בן זאב, מהלה, -1835.
אבטליון : מבוא הלמוד לנערי בני ישראל.
 ברלין : דפוס חנוך נערים, תק"ן.

1790 לוריא, יצחק$$q(האר"י), 1534-1572
ספר לקוטי ש"ס / לקטו ... האר"י ... שבחי האר"י הנדפסים מכבר מאמתחת הגאון מוהר"י קנדיאה וגם ... ספר כח ה' המכונה להגאון מקנדיאה, וגם אותיות לרבינו סעדיה גאון .../ נדפס ... שנית ... ונתוסף בו מעשה של ר' יוסף די לה ריינא ... ספר ארחות צדיקים : והם מנהגים ... שהיו נוהגים ... האר"י ותלמידו ... מהרח"ו .../ כל אלה חברו ... כמהר"ר חיים שלמה פירנאנדיס דיאס ... מידי היתה זאת ... יהודא ליב מק"ק שווערזנץ.
 ליוורנו : דפוס G.V. FALORNI, ה'מ'ש'ר'ה' [תק"ן].

1790 פפנהים, שלמה, 1740-1814.
אגדת ארבע כוסות : ישתה האדם ... וישכח רשו ... / מאת שלמה פפנהיים ...
 ברלין : דפוס חברת חנוך נערים, תק"ן.

1790 צבי הירש, מנדבורנה
אלפא ביתא : ספר אותיות מחכימות ... / הכינו ... איש חי [ר' צבי הירש מנדבורנא] ... ובו סידר כל המדות טובות והנהגות ... מכל ספרי קבלה וספרי יראים ...
 [רוסיה-פולין : חמו"ל], י'ש'מ'ר' [תק"ן].

1791 זכריה מנדל בן אריה ליב, -1791.
ספר זכריה המבין : ... כולל יסודות חכמת האלוהות וחכמת הקבלה האמיתית ... גם ביאר ... דברי רבי אליעזר הקליר במקומות שהשיג עליו הראב"ע / חברו ... מוהר"ר זכריה מענדל בן ... ליב ...
 פראנקפורט דאדרה : דפוס אלמנת האדון גרילא, תקנ"א.

1791 משה בן מימון, 1138-1204.
ספר מורה נבוכים / להרב ... משה בן מימון ; עם שני פירושים ... פירוש הרב ... משה נורבוני ; ופירוש גבעת המורה [מאת שלמה בן יהושע מימון].
 ברלין : חנוך נערים, תקנ"א-תקנ"ו.

1791 קרו, יוסף בן אפרים, 1488-1575.
אבקת רוכל [שאלות ותשובות] : ... אשר אזן וחקר ... / מרנא ורבנא כמוהר"ר יוסף קארו ...
 שאלוניקי : דפוס מרדכי נחמן ודוד ישראליג'ה, תקנ"א.

1792 הגדה של פסח. תקנ"ב. ונציה
סדר הגדה של פסח : כמנהג ק"ק אשכנזים ... עם הכוונות ...
 ויניציאה : NELLA STAMPARIA BRAGADINA, תקנ"ב.

1792 לוין, שאול בן צבי הירש
ערגת הבושם : הקרה השם לפני ספר ... ושמו בשמים ראש, כמספר תשובותיו שצ"ב, והם להרא"ש ולשאר גדולים ... / אשימה דברי ... מצד הספר ואקראם בשם כסא דהרסנא ...
 ברלין : [חמו"ל], תקנ"ב.

1792 לקוטים יקרים. תקנ"ב
ספר ליקוטים יקרים / אשר השאירו אחריהם ... מו' ישראל בעש"ט ... מו' דוב בער מ"מ דק' מעזריטש ... מוהר"ר מנחם מענדיל מק"ק פרימשלאן ... מו' יח אל מיכל ... מ"מ בכמה קהילות ... ולבסוף ימיו נתקבל לק"ק יאמלפא ... הוספתי ...סדר פדיון נפש ...
 לעמבערג : דפוס י. ש. י. רפאפורט, ק'ו'י'ת'י' י'ה'ו'ה' [תקנ"ב].

1792 רומנלי, אהרן שמואל, 1757-1814
משא בערב : ... הקורות אשר ... עלו עלי והמשא אשר חזיתי בגלילות מערב דרכם ועלילותם ... בין ביהודים בין בערבאים ... / מאת שמואל רומאנילי ...
 ברלין : חנוך נערים, תקנ"ב.

1792 תשובות הגאונים (תקנ"ב)
ספר שערי צדק : ... תשובות הגאונים ... כתובים ... בקר"ן זו"ית ... בצרור ... הרב ... חיים [מודעי] ... תאבתי ... להוציא [אותם] לאור ... נסים בכמוה"רר חיים מודעי.
 שאלוניקי : דפוס מ.נ. וד. ישראליג'ה, ח'כ'מ'ת' ח'כ'מ'יו'[!] [תקנ"ב].

1793 אהרן בן צבי הירש, הכהן, מאפטה
ענג שבת : על כ"ד פרקים דמסכת שבת והם פרקי הצלחה והם פרטי רמזי המעשיות שבספר מקדש השבת ... [מהר' אהרן משה בהר' צבי הירש כהן מאפטא].
 לבוב : הרבנית יהודית, [תקנ"ג].

1793 אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806.
ספר יעיר אזן : ... אנכי העירותיהו ... עין זוכר קצת כללי הש"ס ... וכאן אתה מוצא ... מכללי רבינו סעדיא גאון כ"י ... ומכללי הרמב"ם כ"י ... ומכללי רבינו בצלאל כ"י ואזן שומעת ... מדבר קדמות ... המזכיר קצת הקדמות מרז"ל והמפרשנים ומספרי כ"י ... / ח"י דוד בן יצחק אזולאי.
 ליוורנו : אליעזר סעדון, ח'י'י'ם' ב'א'ו'ר'ך' נ'ר'א'ה' [תקנ"ג].

1793 ארחות צדיקים. תקנ"ג. סלויטה
ספר ארחות צדיקים : ... ומדות הנפש, והוספנו ... דרך הסעודה ותפילת הדרך וקדיש וברכו ...
 סלאוויטא : [חמו"ל], א'ו'רחו'ת' צדיק'ים' [תקנ"ג].

1793 אשר בן יחיאל, 1250-1327.
ספר שאלות ותשובות בשמים ראש : מספרם שלש מאות תשעים ושנים / והם להרא"ש ולשאר גדולי הראשונים ; אספם גדול אחד ... שמו מהר"ר יצחק די מולינא [עם הערות ממנו] ; הבאתים לדפוס עם קצת הגהות של פלפול ... ואקראם בשם כסא דהרסנא אני ... שאול בן צבי הירש.
 ברלין : דפוס חברת חנוך נערים, ושמרתיך ב'כ'ל' א'ש'ר' תלך [תקנ"ג].

1793 בנימין בן אהרן, מזלוזיץ, -1791.
ספר אהבת דודים : פי' על שיר השירים ... בנגלה ונסתר / ... חברו ... מוהר"ר בנימן .. מ"מ דק"ק זלאזיץ ...
 לעמברערג : דפוס אהרן בן חיים דוד סג"ל, א'ת' ב'נ'י'מ'י'ן'[תקנ"ג].

1793 ישראל בן אליעזר (בעש"ט), 1698?-1760.
ספר צוואת מריב"ש : והנהגות ישרות ... ונתוספו עוד הנהגות ... / מו' דוב בער שהי' מ"מ דק"ק מעזריטש ...
 [זאלקווא : חמו"ל], תקנ"ג.

1793 לוין, שאול בן צבי הירש
מודעא רבא : לעין הקורא בספרי כסא דהרסנא ... ולא יקרא עוד שמי על הקולא הזאת ...
 [ברלין : חמו"ל, תקנ"ג].

1794 אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806.
ספר כסא דוד : ... דרושים לשבתות מצויינים, תוכחות מוסר ... / חיים יוסף דוד בכמוהר"ר יצחק אזולאי.
 ליוורנו : דפוס א. סעדון, נ'ד'"ר'ש' [תקנ"ד].

1794 בנימין בן אהרן, מזלוזיץ, -1791.
חלקת בנימין : ביאור על ההגדה של פסח ... שחיבר ... הרב ... בנימין מ"מ דק"ק זלאזיץ וק' זאלושטשיק ... ואלה מוסיף שהעתקנו ההגדה עם הכוונת מסידר האר"י ז"ל / והובא לבית הדפוס ע"י בן המחבר ... מוהר"ר אשר זעליג ... [עם הקדמה קצרה ממנו].
 לבוב : הרבנית יהודית, תקנ"ד.

1794 דרכי ישרים. תקנ"ד
ספר דרכי ישרים : והוא הנהגות ישרות / מרבי מענדיל מפרעמשליין ... ; מלוקט מפי ... מוהר"ר ישראל בעל שם טוב ..., ומהרב ... דוב בער מ"מ דק"ק מעזריטש ; וגם הוסיף נופך מדיליה ... שנמצא ח"י הרבני ... אברהם אבלי מטשידנב ...
 [זאלקווא? : חמו"ל, תקנ"ד?].

1794 ישראל בן אליעזר (בעש"ט), 1698?-1760.
ספר כתר שם טוב / והם כל דברי ... מוהר"ר ישראל בעש"ט ... אשר הובאו ... [בספרי] תלמידו ... הרב ... יעקב יוסף ... אב"ד דק"ק פולאני ... ספר בן פור' יוסף וס' תולדות יעקב יוסף וס' צפנת פענח. והנה לקטתי ... אהרן במוהרר צ"ה כהן מק"ק אפטא את כל דבר י קדשו מתוך הספרים הנ"ל וגם קיצור הדרושים של הרב ... יעקב יוסף ...
 זאלקווא : דפוס י.ל. מאיר האפער ומ. רבין שטיין, וא'ת י'ק'ר ת'פא'רת גדו'ל'תו' [תקנ"ד]-תקנ"ה.

1794 ישראל בן אליעזר (בעש"ט), 1698?-1760.
ספר צוואת מריב"ש והנהגות ישרות / אשר נמצא באמתחת ... מוהר"ר ישעי' ... מ"מ דק"ק יאנוב ... נשמע מפי ... מוהרר ישראל בעש"ט ... ונתוסף עוד הנהגות ישרות [מאת] ... מו' דוב בער ... מ"מ בק"ק מעזריטש ...
 [זקלאווא? : חמו"ל], תקנ"ד.

1794 לוין, צבי הירש בן אריה ליב
איש עניו : ...
 [ברלין : חמו"ל, תקנ"ד].

1794 מדרש תהלים. תקנ"ד. פולנאה
מדרש שוחר טוב : על תהלים ...
 פולנאה : דפוס שניאור שור, תקנ"ד.

1794 מנדלסון, משה, 1729-1786.
אגרות / מהחכם ... מהו"רר משה דעסא מברלין ... אשר הריץ זה שנים רבות לתורני אחד ... מתגורר בעיר ... פראג ... הוסיף גם הוא להאגרות הללו הערות ...
 ווין : דפוס א' שמיד, והיה' כאשר יר'ים מ'ש'ה' את יד'ו [תקנ"ד].

1794 מנחם מנדל בן משה, מויטבסק, 1730-1788.
ספר אגרת הקודש ודברים נחמדים / שחיבר הרב .. מנחם מענדיל מווטעפסק ... והשני ... מו' אברהם מקאלסקא והשלישי ... מו' חייקל המדורא ... לדעת מוסר ודרך טוב לעבודת הבורא ...
 [מעזירוב] : דפוס יחזקאל בן שבח, ק'ח'ו' ס'פ'ר' מק'נה [תקנ"ד].

1795 יהודה בן שמואל, הלוי, 1075?-1141.
הכוזרי : ספור הוכוח שהיה בין המלך של ... מדינת כוזרי ובין החבר ... / העתיקו ... ר' יהודה בן שאול אבן תבון [עם פרוש ר' יצחק סטנוב].
 ברלין : חנוך עברים, תקנ"ה.

1795 שלמה שלומיל בן חיים
שבחי האר"י.
 שקלאוו : דפוס החדש של קארל יאקוולעוויץ מאייר בערגר, תקנ"ה.

1796 אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806.
ספר ועד לחכמים : ... משיירי שם הגדולים ח"א וח"ב ... [ח"ג לשם הגדולים] זכרון לחכמים ... / חיים יוסף דוד ... בכמהר"ר יצחק אזולאי ...
 ליוורנו : דפוס אליעזר סעדון, נ'פ'ש'נ'ו' ב'ח'י'י'ם' [תקנ"ו].

1796 בן זאב, יהודה ליב, 1764-1811
תלמוד לשון עברי : כולל יסודות לשון הקדש ... וכל חלקי הדבור והלמודים, על יסודי ההגיון בבחינת הרעיון מיוסדים ... / מאת יהודא ליב בן זאב מקראקא.
 ברעסלא : Grassische Buchdruckerey, תקנ"ו.

1796 בעער, פרץ, 1758-1838.
ספר תלדות ישראל : ... מיום בראיי אלהים את האדם עד שוב ישראל מגלות בבל ירושלימה ... : ונוסף עליו קצור כללי דקדוק קריאת לשון עבר ... : וגם הנהגות טובות אשר יתנהג בהם הנער כל היום / ... מאת ... פרץ בר"י בעער ...
 PRAG : [חמו"ל], 5556 [1796].

1796 שניאור זלמן בן ברוך, 1745?-1812.
ספר לקוטי אמרים : חלק ראשון הנקרא בשם ספר של בינונים (חלק שני הנקרא בשם חינוך קטן) ...
 סלאוויטא : [דפוס דוב בר בן ישראל ודוב בר בן פסח], כ'י קרוב אל'יך הדבר' ... לעש'ותו' [תקנ"ו].

1796 תנא דבי אליהו. תקנ"ו. זולקוה
ספר תנא דבי אליהו : והוא מה שלמד אליהו הנביא עם רב ענן תלמידו וחלקו לשני חלקים ... סדר אליהו רבה ... סדר אליהו זוטא ... הרבני מו' יעקב במו' נפתלי הירץ ... / הדפיסו ... עם פי' המלות והענין ומלא בו ... פרק ך' של חלק שני עם סיעת מרחמה[!] הרבני מו' שלום בהרב יעקב ....
 זאלקווא : דפוס מרדכי רבין שטיין, תקנ"ו.

1796
ישיר משה : ... בקהלת"ה כל השירים והמה ... לחוג את חג ספר ... התורה ... קנין כספו של הגביר משה בן דניאל קסטילנובו ... בביה"כ של סיינה שנת תקנ"ו ...
 ליוורנו : יעקב נוניס וארס ורפאל מילדולה, ל'ק'ח' א'ת' ספר התורה ה'ז'ה' [תקנ"ו].

1797 ליפשיץ, נח בן אברהם
ספר נפלאות חדשות : ... כמה מינים פשט רמז דרושים ... בכל פרשה פרחי שושנים / ... חדושים מן הגאון הקדוש מו'ה שמשון אסטרפאלר ... באחרונה קצור ... מן הקדמת סדר טהרות להרמב"ם.
 הוראדנה : ברוך בן יוסף, תקנ"ז.

1798 אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806.
ספר יוסף אומץ : ... מקצת שו"ת וענינים ... חידושי דינים והערות ... / חיים יוסף דוד אזולאי ... בכמהר"ר יצחק אזולאי ...
 ליוורנו : דפוס אליעזר סעדון, ה'ושיעני כ'ח'ס'ד'ך' לפ"ג [תקנ"ח].

1798 אריה ליב, המגיד, מפולנאה
ספר קול אריה / שחיבר ... מוהרר אריה ליב מגיד ... דק"ק פולנאה ...
 קארעץ : דפוס אברהם בן יצחק אייזק, אליהו בן יעקב, אר'יה' ש'אג' מ'י' לא יירא [תקנ"ח].

1798 זאב וולף, מזיטומיר
ספר אור המאיר / שחיבר ... זאב וואלף מק"ק זוטאמיר ...
 קארעץ : [חמו"ל], ו'ה'י'ה' מ'נ'ו'חת'ו' כ'בו'ד' [תקנ"ח].

1798 לוי יצחק בן מאיר, מברדיצ'ב, 1740-1809.
ספר קדושת לוי / ... חברתי אני ... לוי יצחק בהגאון ... מהור"ר מאיר א"ב דק"ק בארדיטשוב ... תוכחת מוסר ... ובתוכו גרגיר אחד מאבי ... וכמה חדושי' מבני ...
 סלאוויטא : [חמו"ל], תקנ"ח.

1798 מנחם נחום בן צבי הירש, מצ'רנובל, 1730-1797.
ספר מאור עינים / ... מוהר"ר מנחם נחום מ"מ ... דק"ק טשארנאביל ... במצות ובהוצאות ... מה' אליהו במ"ה זאב וואלף כ"ץ ...
 סלאוויטא : [חמו"ל], מאור' עי'נים ישמ'ח לב ושמו'עה טוב' תדש'ן עצם [תקנ"ח].

1798 מנחם נחום בן צבי הירש, מצ'רנובל, 1730-1797.
ספר ישמח לב / ... אשר יצא מפה ... מהור"ר מנחם נחום ... מ"מ ... דק"ק טשארנאביל ... במצות ובהוצאות ... מהו' אליהו במהו' זאב וואלף כ"ץ מק"ק יורעוויטש ...
 סלאוויטא : [חמו"ל], מאור' עי'נים ישמ'ח לב ושמו'עה טוב'ה תדש'ן [תקנ"ח].

1798 פנסו, אברהם בן ישראל, -1819.
ספר משפט כתוב / ... פעולת כמה"ר אברהם פינסו ...
 סאלוניקי : נדפס בבית שבתי נחמה בדפוס חיים אברהם בן שבתי וחבירו סעדי בן יהודה הלוי אשכנזי, ט'ו'ב' ל'י'ש'ר'א'ל' [תקנ"ח].

1798
ליקוטים מרב האי גאון : פי' על שם מ"ב ... שער השמים ענין המרכבה / מיוחס ל ... מ' יוסף גיקטיליא, ליקוטי שם טוב חרוזים ... כולל כמה מצות ... וטעמם ע"פ הסוד ... מאמר פלוני אלמוני סודות על עשר ספירות ... תפלת ר' יעקב ישג"ובא תפלה ע'פ הסוד ... ספר העיון לרב חומאי גאון ... סודות על ענין מציאות הש"י ... סודות להחכם ... מ' יוסף גיקטיליא ע"מ [=על מצות] תפילין וציצית מזוזה שבת ודיניו ושעטנז, קונטרס הגאון רש"ט בן הגאון מפי הרשב"א לפי' סודות התורה מהרמבן.
 [ווארשא : חמו"ל], תקנ"ח.

1799 אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806.
ספר אהבת דוד : ... דרושים לשבתות מצויינים ... מוסר ... ומאמרי רז"ל ... / חיים יוסף דוד בכמהר"ר יצחק אזולאי ...
 ליוורנו : אליעזר סעדון, ע'ל'י'ך' ב'ט'ח'ת'י' [תקנ"ט].

1799 זכות, אברהם בן שמואל
ספר יוחסין : להורות שלשלת קבלת התורה ממשה רבינו עד עת זמן המחבר, גם שו"ת של רב שרירא גאון בשלשלת הקבלה ...ומעשים שאירעו לאבותינו ... נוסף ... פרק י"ח מספר יסוד עולם שחבר הרב ... יצחק הישראלי בן [צ"ל תלמיד!] אשר אשכנזי ועוד איזה חדושים ... סדר עולם זוטא בתוספת פרט השנים ... / ... איזן ... כמהר"ר אברהם זכות המכונה זאקוטו.
 זאלקוא : דפוס מ' רבין שטיין, מ'ב'ש'ר' ט'ו'ב' [תקנ"ט].

1800 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
ספר עץ חיים / שחיבר ... הרב ... חיים ויטאל כפי מה ששמע מרבו ... יצחק לוריא אשכנזי ...
 שקלאוו : המשותפים שבתי בן בן ציון ואריה בן מנחם ואברהם יעקב סג"ל, תק"ס.

1800 ייטלש, ברוך בן יונה
שיחה בין שנת תק"ס ובין שנת תקס"א : ... על דבר כת החדשה, המחשבת קץ הימים ... / מאת איש אוהב אמת.
 [פראג : חמו"ל], תק"ס.

1800 פופרש, מאיר בן יהודה ליב.
ספר מסלות חכמה : ... והם נתיבות וכללי' / מהרב ... מאיר פאפרש ... לעלות במסילה דרך עץ החיים להרב ... חיים וויטל ... ומצורף לזה קונטרס ובו פירש על אילן של הרב ... מוהרש"ל ... הוגה היטיב ... להרים מכשול נתיבות עקלקלות אשר היה בו בראשונה בדפוס בק"ק לבוב.
 [זאלקווא? : חמו"ל, תק"ס לערך].

1800 תפלות. סדור. תק"ס. ליוורנו
ספר תפלת ישרים : חלק ראשון, סדר תפלות ... כמנהג ספרדים ... בחול ... בשבת ... ובמועדים ... ופירוש המילות וקצת הגהות הרמ"ז ודינים הנצרכים ... כפי אשר נדפס באמשטרדם ... גם איזה הגהות חדשו' ...
 ליוורנו : דפוס א' סעדון, י'ש'ר'י'ם' [תק"ס].

1801 אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806.
ספר יוסף תהלות : ... קצת רמזים ופירושים ... בספר תהלים ... / חיים יוסף דוד בכמהר"ר יצחק אזולאי ...
 ליוורנו : דפוס א. סעדון, ה'ש'ר'ו'ן' [תקס"א].

1801 אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806.
ספר ככר לאדן : ... ר"ת כלה, כבוד דרך ארץ רבות, לקוטים, אבות דר' נתן ... קצת הגהות ...
 ליוורנו : דפוס א. סעדון, ולכל בני י'ש'ר'א'ל' ה'י'ה' אור [תקס"א].

1801 אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806.
דבש לפי : והוא ח"ב מקונטרי"ס מדב"ר קדמו"ת ... הקדמות מרז"ל ומהמפרשים ... [בסדר א"ב ; ונלוה אליו קונטרס פה אחד פירוש על הגדה של פסח. גם צנא דדובשא הגהות והשמטות לס' דבש לפי הנ"ל עם זכרונות והגהות קצת והגהות על הזהר א שנדפס זהר ליוורנו. / [מה"ר חיים יוסף דוד אזולאי].
 ליוורנו : אליעזר סעדון, א'ל'י'ך' ש'ר'ה' לפ"ג [תקס"א 1801].

1802 מנחם מנדל בן יעקב קופל, -1825.
ספר אהבת שלום : ... דרושים ... דברים העומדים במרומים ועל סדר התורה ... נצמדים / ... מאת ... חסידא ופרישא ... מוהר"ר מנחם מענדיל מק"ק קאסיף.
 לעמבערג[?] : דפוס [!]J. KOSANES, תקס"ד 1802 [צ"ל תקצ"ג].

1802 שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105.
ספר הפרדס : ... להמאור הגדול ... רש"י ... וגם מקצת חדושי דינים והוראות מספר האורה ...
 קושטאנדינה : דפוס רח"א פארדו, המ'ל'א'כ'ה' א'שר עשה ה'מ'ל'ך' ש'ל'מ'ה' לפ"ג [תקס"ב].

1802 תשובות הגאונים (תקס"ב)
ספר שו"ת הגאונים : חמדה גנוזא אשר הגלתה ... לאביר... כמהר"ר משה מרדכי יוסף בכ"ר מיוחס ... והובא לבית הדפוס על יד ... יחיאל יעקב אליקים ...
 שאלוניקי : דפוס י. מולכו וחיים בן שבתי נחמה, ו'נ'ה'ר' י'ו'צ'א' מ'ע'ד'ן' להשקות [תקס"ב].

1803 אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806.
ספר כסא רחמים : ... שלשה מסכתות ... מס' כלה, מס' סופרים, מס' אבות דרבי נתן ... [עם] פירוש לדבריהם ... ומהלאה ... קצת שקלא וטריא וסבורי תוספות ... / אנא זעירא ... חיים יוסף דוד בכמהר"ר יצחק אזולאי ...
 ליוורנו : אליעזר סעדון, ש'ר'י'ג'י'ם' [תקס"ג].

1803 ליפשיץ, יעקב קופל בן משה, -1740.
ספר שער גן עדן : ... מיוסדים על אדני ... האר"י ... / מו' יעקב קאפיל ... בק"ק מעזירטש גדול ... ; עושה מצוה ... מו' אהרן ... ש"ץ דק"ק מעזירטש גדול שנזדרז ... להביאו לבית הדפוס ...
 קארעץ : דפוס אברהם בן יצחק אייזק ואליהו בן יעקב, ויניחה'ו בג'ן' עדן לעבדה ולש'מר'ה' [תקס"ג].

1803 מדרש תנחומא. תקס"ג. מינקוביץ
מדרש תנחומא : הנקרא ילמדנו והוא מדרש על חמשה חומשי התורה ... בתוספות כמה פרשיות ... ובפרט כל פרשת ויקרא וצו ושמיני וילך ורוב פקודי ועקב וראה ושופטים ... ועתה ניתוסף עליו פי' קטן על כל המלות זרות ... וגם פי' הענין ... וגם ... מראה מקומות מהפסוקים שנשמטו בדפוסים הראשונים ...
 מינקאוויץ : [חמו"ל], ות'הי ז'את תנ'חומ'ו'תיכ'ם' [תקס"ג].

1803 תנ"ך. תקס"ג. פיזה
ארבעה ועשרים : עם פירוש חומת אנ"ך ... והוא קצת פי' על איזה פסוקים תורה נביאים וכתובים ... / אמר ... חיים יוסף דוד אזולאי ...
 פיסא : שמואל מולכו, ובגפן שלשה ש'ר'י'ג'י'ם' [תקס"ג].

1803 תנ"ך. משלי. תקס"ג. וילנה
ספר משלי / ... מוהר"ר פנחס במוהר"ר יהודא מ"ק דק"ק פאלצק ... וקרא שמו שבט מיהודה ע"ש אביו יהוד' ז"ל ...
 ווילנא : (מנחם מן), תקס"ג [1803].

1804 דב בר בן אברהם, ממזריץ', 1704-1772.
ספר אור תורה : ... לקוטים ... / מהרב ... דוב בער ...
 קארעץ : [חמו"ל], תקס"ד.

1804 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
ספר ארבע מאות שקל כסף : סוד ה' ליראיו ... / מוהרר חיים וויטאל ...
 קארעץ : דפוס אברהם בן יצחק אייזק ואליהו בן יעקב, בס'וד' יש'ר'ים [תקס"ד].

1804 שמשון בן אליעזר
ספר ברוך שאמר : חיבור ... על הלכות ס"ת, תפילין ומזוזה וציורי אותיות ... וגם פירוש ... על תמונות אותיות הא"ב ל ... בעל המחבר ספר האשכול ... עפ"י רמזי סודות העליונים ...
 שקלאוו : ארי בן מנחם ארי' ליב בן שניאור פייבוש אברהם בן יעקב ושבתי בן בן - ציון, תקס"ד.

1804 תפלות. סדור$$s(קראים). תקס"ד. קלא
סדר ברכות לכל השנה : וברכת מילה וקדושין ... [של] עדת בני מקרא ...
 קלעא : [חמו"ל], ק'ט'נ'ת'י' לפרט גדול [תקס"ד].

1805 דרכי ישרים. תקס"ה
ספר דרכי ישרים : והוא הנהגות ישרות / מרבי מענדיל מפרעמשליין... מלוקט מפי... מוהר"ר ישראל בעל שם טוב ומהרב המגיד... דוב בער מ"מ דק"ק מעזריטש. וגם הוסיף נופך מדיליה... שנמצא ת"י... מהור"ר אברהם אבלי מטשידנב...
 [רוסיה-פולין : חמו"ל, תקס"ה בערך].

1805 הגדה של פסח. תקס"ה. הורדנה
סדר הגדה של פסח : עם פירש ... מוה' יוסף בן גיקטליא ... ועם פי' ... הגאון מוה' אלי' מווילנא ...
 הוראדנא : דפוס יחזקאל בן משה, שמחה זימל בן מנחם נחום ושמחה צימל בן יחזקאל, תקס"ה.

1805 יצחק בן יוסף, מקורביל
ספר עמודי גולה : הם שבעה עמודי עולם : נקרא בשם ספר מצות קטן ... / אשר חצב ויסד ... רבינו יצחק מקורביל בעל התוספות ...
 לאדי : דפוס ברוך בן אליהו, יצחק בן שמואל ומשה בן נפתלי הערץ סג"ל, תקס"ה.

1806 יצחק בן שלמה, הקראי
מולדות : לל"ד שנים משנת התקס"ז עד שנת הת"ר וקשתות הראיה ... ובסוף לוח לדעת קריאת הפרשיות בכל שנה פשוטה ומעברת [יצחק בן שלמה].
 קלעא : דפוס הקראים, תקס"ו.

1806 שמשון בן משה
יהי שמו לעולם : ... פירוש על כל לעולם הנמצאים בעין יעקב ... ואת שמי העלמתי ... / על ידי ... הר"ר שמשון ב"ה משה ... נכד הדיין ... מוהר"ר מיכל פרידבורג.
 אלטונא : שמואל ויהודה בון, ש'מ'ך' ל'ע'ו'ל'ם' י'ה'י'ה' [תקס"ו].

1806
ספר אסיפת גאונים : ... מן רבותינו ... הגאון מו"ה יושיע העשל מקראקא ... ומרבינו ... הגאון מו"ה משה בעל חלקת מחוקק ... היו מריצים אגרותיהם זה לזה דרך שאלה ותשובה ... גם משארי גאוני זמנם ... / עד שקמתי אני אריה ליב בן מרדכי ... והעתקתי על הסדר ועשיתי לו סמניות ...
 ביאליסטאק : אהרן הלוי הורוויץ, תקס"ו.

1807 בן זאב, יהודה ליב, 1764-1811
אוצר השרשים : כולל שרשי הלשון העברית ... והעתקתם ... מעברית לאשכנזית ומאשכנזית לעברית ...
 ווין : דפוס אנטאן שמיד, תקס"ז-תקס"ח.

1808 אבולעפיה, טודרוס בן יוסף, הלוי
אוצר הכבוד / אשר איזן וחיקר ... רבינו טודרוס הלוי [על אגדות הש"ס בנסתר] ...
 נאווי דוואהר : יאהן אנטאן קריגר, ו'ע'ל'י'ך' י'ז'ר'ח' א'ו'ר' [תקס"ח].

1808 נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1810.
ספר ליקוטי מוהר"ן : מאמרות ... / של ... מהור"ר נחמן נכדו של ... הבעש"ט ... ; [המעתיק והמביא לבית הדפו' נתן בלא"א אברה' הירץ מנעמריב ...].
 אוסטרהא : דפוס שמואל בן ישכר בער סג"ל, הנ'נ'י נ'ותן ל'ו את ברי'תי ש'ל'ו'ם' [תקס"ו].

1810 בן זאב, יהודה ליב, 1764-1811
מבוא אל מקראי קדש : להיות במקום הקדמה ומבוא אל כל ספר מספרי הנביאים .. / חברו יהודא ליב בן זאב.
 וויען : אנטאן שמיד, 1810.

1810 יעקב ליב בן שמואל זנויל, מזיטומיר
ספר קשוטי כלה : ... בו יתבארו מכשרון הפעולת ומעשים הרצוים להשם ... / אשר העתקתו ... יעקב ליב בהגביר ... מוהר"ר שמואל זיינויל מזוטאמיר ; וכעת הוספתי כמה דברים ... ודפסתי אותם פעם שנית וקראתי לו שם חדש הנ"ל ...
 [זיטומיר? : חמו"ל, תק"ע לערך].

1810 משה חיים אפרים בן יחיאל מיכל, מסדילקוב, 1748-1800.
דגל מחנה אפרים / התורה דנפק מפום ... איש קדוש מו"ה ...
 קארעץ : [חמו"ל], תק"ע.

1810 תקונים. תקונים שונים
תקון השלחן : קודם הסעודה ולאחר הסעודה ... בלימוד תורה ומזמורים ומאמרים הזהר ...
 ריגייו : [חמו"ל], ב'כ'ל' ע'ת' י'ה'י'ו' בג'ד'יך לבנים [תק"ע].

1811 נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1810.
ספר קיצור לקוטי מהר"ן : ... מוסר ויראת ה' והנהגות טובות ... היוצאים מן המאמרים ... המובאים בס' הגדול ליקוטי מהר"ן.
 מאהלוב : [חמו"ל], תקע"א.

1812 גלי רזיא. תקע"ב
ספר גליא רזא : ... ושם המחבר ... פלאי ...
 מוהילוב פודולסק : דפוס צ"ז, רבין שטיין, תקע"ב.

1813 דפו, דניאל, 1661?-1731.
ראבינזאהן : היסטאריע פאן דען זעעפאהער ראבינזאהן וועלכער אויש האמבורג געבירטיג וואהר: אונד צצוועלף יאהר אויף איינער אונבעוואהנטען אינזעל בייא דען ווילדען מענשען צו בראכטע ... / דניאל דיפא.
 פראנקפורט דאדר : פראפעסאר עלסנער, תקע"ג.

1813 טירר, חיים בן שלמה
ספר סידורו של שבת : .. מקדושת יום שבת ... / המחבר ... מוהר"ר חיים בהמנוח ... מוהר"ר שלמה ...
 מאהלוב : (דפוס צבי זאב בן דוד רבין שטיין), תקע"ג.

1813 תפלות. ברכת החמה. תקע"ג. רג'יו
ברכת חמה.
 [רג'יו : חמו"ל], תקע"ג.

1814 שניאור זלמן בן ברוך, 1745?-1812.
אגרת הקודש : ... הדפסנו ג"כ הספ' לקוטי אמרים עם אגרת התשובה ... / מאדמו"ר נ"ע ...
 שקלאוו : [דפוס מרדכי בן שמואל סג"ל הורוויץ], צד'ק'ת' ה" ע'שה [תקע"ד].

1815 נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1810.
ספר סיפורי מעשיות / ... שזכינו לשמוע מפי רבינו הקדוש ... מוהר"ן זצוק"ל.
 [אוסטרהא? : חמו"ל], תקע"ה.

1815 שבחי הבעש"ט. תקע"ה. קפוסט
שבחי הבעש"ט : והוא ספורי נפלאות ... / מכבוד ... מ' ישראל בעש"ט ... ומתלמידיו ...
 קאפוסט : דפוס ישראל יפה, תקע"ה.

1815
זא באלד אלס איין קינד רעדן קאן.
 [מץ] : דפוס אפרים האדאמאר, [תקע"ה?].

1816 מרגליות, מאיר בן צבי הירש
כתנות אור : אור תורה ... על תרי"ג מצות / ... ועשה בצלאל [בן ר' מאיר מרגליות] פירוש ... קרא בשם ... שמן למאור גדול ...
 ברדיטשוב : שמואל בן ישכר בער, תקע"ו.

1816 נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1810.
ספר לקיטי[!] עצות ... : סגולות ורפואות לרפואות הנפש והגוף ...
 [דובנא : חמו"ל], ת'שיה ברוב י'ו'ע'ץ' (תקע"ו).

1816 תפלות. סדור. תקע"ו. קפוסט
סדר תפילות מכל השנה : עפ"י נוסח הארי"זל ... בתוספת מרובה ... פירוש המלות על פסוקי דזמרה ... / מכבוד ... מרנא ורבנא שניאור זלמן ...
 קאפוסט : דפוס ישראל יפה, תקע"ו.

1817 אברהם חיים בן גדליה, מזלוצ'וב, 1750-1816.
ספר אורח לחיים : (עפ"י טעם וסברא לכל פסוקא דפסקי' משה כסדר התורה) ... / פעל ... אברהם חיים ... בהרב ... גדלי' ...
 [ברדיטשוב?, : חמו"ל], א'ר'ח' לח'י'י'ם' ש'ומר מוסר [תקע"ז].

1817 זמושץ', דוד, 1789-1864.
החרוץ והעצל, או, יד חרוצים : תעשיר לכבוד תלמידי ... שמשון בן כ"ה ירוחם ביום מלאת לו שלש עשרה שנה / מאת מורו ... דוד זאמושטס.
 ברעסלויא : ליב זולצבאך, מ'מ'נ'י' ד'ו'ד' ז'א'מ'ו'ש'ט'ס' [תקע"ז].

1818 יצחק בן אליעזר, 1300-1360.
ספר הגן ודרך משה / שחיבר הרב ... יצחק ... דינים והנהגות ישרות. וגם הספר דרך משה / שחיבר ... מהורר משה בהרב ... מהר"ש [מאיר] ... גם בו ... דינים והנהגות ישרות ותכחת מוסר ...
 [ברדיטשוב : חמו"ל], ת'מ'י'ם בח'וק'ך' [תקע"ח].

1818 תנ"ך. תורה. תקע"ח. רדלהים
חומש מאור עינים : והיו לאורות ס' עין הקורא וס' עין הסופר / מדויק .. ומסדר ... מאתי וואלף ... היידנהיים.
 רעדלהיים : ו' היידנהיים, תקע"ח-תקפ"א.

1819 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
ספר פרי עץ חיים / שחיבר ... הרב חיים ויטאל ...
 הרבשוב : דפוס מ"מ פינקל שטיין וה"ה משה בר"י ציקור מלאשצוב, תקע"ט.

1820 הגדה של פסח. תק"ף. קפוסט
סדר הגדה של פסח : ... כמנהג ספרד ... הוספנו דינים על בדיקת חמץ וקידוש של ראש השנה וכל הדינים של ראש השנה ... גם נתוסף מסכתא פרקי אבות בכרח[!]אחד ... / במצות ובהוצאות של רבי יעקב סמנדר מבוכרי ... ; על פי הרב פנחס בן יצחק הכהן ועל פי ר' יצחק בן יוסף פאתחי ...
 [קפוסט : חמו"ל, תק"ף].

1820 הורביץ, אהרן, מסטרשילוב
שערי היחוד ואמונה / ... הכינו וגם חקרו אדמו"ר ... מוה' אהרן הלוי ...
 שקלאוו : עזריאל זעליג בן יעקב, תק"פ.

1820 טיקוס, גדליהו בן אברהם מנחם
ספר אמונת ישראל : בו יבאר שלש עשרה יסודי דת ישראל ... / אשר אסף ולקט ... כמהור"ר גדליה בן מוה' אברה' מנחם ...
 [סדילקוב? : חמו"ל], תק"ף.

1821 נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1810.
ספר המדות / מסודר ע"פ א-ב מרבינו ... נחמן ...
 [בראסלב : חמו"ל], תקפ"א.

1821 נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1810.
ספר המדות / מבעל המחבר ספר ליקוטי הר"ן מסודר ע"פ אלף בית ...
 [אוסטרהא? : חמו"ל, תקפ"א?].

1821 נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1810.
ספר קיצור ליקוטי מהר"ן : מלא מוסר ויראת ה' ...
 [ברסלב? : חמו"ל, תקפ"א לערך].

1821 נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1810.
ספר ליקוטי מוהר"ן / מפי ... מורינו ורבינו הרב ר' נחמן ... נדפס כבר באוסטרהא ... ; ועתה נדפס שנית בתוספות הגהה מדויקת ... ובתוספות ביאור ותיקון הלשון בכמה מקומות ... גם נתוספו בו מפתחות ומראי מקומות ... אשר נתוספו ... על הראשונים אשר נדפסו זה י"ג שנה באוסטרהא.
 [ברסלב : דפוס נתן שטרנהרץ], ל'ב' ט'ה'ו'ר' ב'ר'א' ל'י' א'-ל'ה'י'ם' [תקפ"א].

1822 הגדה של פסח. תקפ"ב. רדלהים
סדר ההגדה לליל שמורים : מפורש במאמר אפיקומין למורינו הרשב"ץ ... / ומתורגם אשכנזית מאת וואלף ... היידנהיים.
 רעדלהיים : ו' היידנהיים, תקפ"ב.

1823 נג'אר, יהודה בן יעקב
אהלי יהודה : פרשתי ... עלי באר מדרש ספרי ... ספר במדבר וספר דברים, / ... שנה ופירש ... יהודה נג'אר ... [ובסופו קונטרס סניף טהור לס' אהלי יהודה].
 ליוורנו : נחמן סעדון, א'ש'מ'ו'ר' ל'ו' [תקפ"ג].

1823 שפירא, שמשון יואל
ים החכמה : (חלק א' פירוש על ספר יצירה ... חלק ב' פירשתי על ספר החשק והוא המצוי עתה בידינו וקוראין לו ספר ברית מנוחה ... חלק שלישי פירוש לספר התמונה ...).
 אוסטרהא : דפוס אהרן בן יונה, תקפ"ג.

1824 אליהו בן אברהם שלמה, הכהן, 1659?-1729.
ספר מדרש האתמרי : ... דרושים ... הלכות ואגדות ... / זאת פעולת ... כמהר"ר אליהו הכהן ...
 שאלוניקי : דפוס בצלאל הלוי אשכנזי, א'ש'ר'י' אדם מצא ח'כ'מ'ה' [תקפ"ד].

1824 חיים בן יצחק, מוולוז'ין, 1749-1821.
יראת ה' לחיים : קונטרסים ... / מכתבי ... מו' חיים ... דק"ק וולאזין ...
 ווילנא והוראדנא : מנחם מן ושמחה זימל, תקפ"ד.

1824 פאפו, אליעזר בן יצחק, 1785-1827.
ספר פלא יועץ : מוסר השכל ע"ס א"ב ... / פעולת ... כמהר"ר אליעזר פאפו ב' יצחק ...
 קושטנדינה : דפוס יעקב הלוי ויוסף ענבי, תקפ"ד.

1824 תנ"ך. תורה. תקפ"ד. סלויטה
חמשה חומשי תורה : עם תרגום אונקלוס ותרגום יונתן ... ותרגום ירושלמי עם פירושיהם ... ועם פי' רש"י ופי' אור החיים / הכינו ... מוהר"ר חיים ן' עטר ...
 סלאוויטא : דפוס ש"א שפירא, תקפ"ד-תקפ"ה.

1825 איבשיץ, דוד שלמה.
ספר ערבי נחל : חיבר [!] ... על התורה ... והוא חלק שני מספר לבושי שרד ... כלול בפרד"ס ... בנגלה ובנסתר ... / שחיבר הרב ... דוד שלמה האב"ד דק"ק סראקא ...
 [סדילקוב : חמו"ל, תקפ"ה-תקפ"ו].

1825 שניצלר, יוסף בן עזריאל
באור חדש על תשע פרשיות האחרונות מספר יחזקאל : ... עם תמונה כוללת כל תבנית מקדש ה' ... ועוד נוסף בו ... חשבון כללי ... / [מאת יוסף בן ר' עזריאל הלוי המכונה שניצלר].
 לאנדאן : דפוס יוסף יוזל ווערטהיים, ע'ל' א'ד'מ'ת'ם' [תקפ"ה].

1825 תנ"ך. תורה. תקפ"ו. אוסטרה
חמשה חומשי תורה : עם תרגום אונקלוס ... פי' רש"י ופי' פנים יפות על דרך פרד"ס / נובעים ממעין ... הגאון ... מור' פנחס בן צבי הירש הורוויץ ... ; עם פירוש ... שם אפרים מהרב הגאון מוה' אפרים זלמן מרגליות ...
 אוסטרהא : אברהם קלאהר פיין ודוד בן יצחק מרדכי, תקפ"ה-תקפ"ו.

1826 אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806.
לדוד אמת : ... דיני ס"ת ... / אשר איזן וחיקר ... כמוהר"ר חיים יוסף דוד אזולאי ...
 שאלוניקי : דפוס יתמי בצלאל הלוי, ש'ו'מ'ר'ם' [תקפ"ו].

1826 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
שבחי ר' חיים וויטאל : ... איש מפי איש על בעל המעשה ... המקובבל הר"ר חיים וויטאל ...
 [אוסטרהא : אהרן בן יונה, תקפ"ו].

1828 אברבנאל, יצחק בן יהודה, 1437-1508.
ספר ישועות משיחו : ... לבאר דברי התורה והנביאים והרבה מאמרי ומדרשי רז"ל ... / דון יצחק אברבנאל ...
 [אוסטרהא? : א' ביסלכיס, תקפ"ח].

1828 אברבנאל, יצחק בן יהודה, 1437-1508.
ספר שמים חדשים : ... על פרקי הרב המורה הרמב"ם להכריע דעת החידוש ... / לשר ... דון יצחק אברבנאל ...
 רעדלהיים : וואלף היידנהיים, תקפ"ט 1828.

1829 נחום בן שלמה, מטרנשין
דמע עיני : כי הוסר הראש והורם העטרה, הוא ... רבינו משה סופר / מאת הקטן שבתלמידיו נחום בלאמו' מהו' שלמה ממרענשין. כעת פה פעסט י"ג מרחשון ת"ר ...
 אופן : דפוס KOEN. UNGR. UNIVERSITAETS-BUCHDRUCKEREY, 1829 [צ"ל 1839].

1830 הגדה של פסח. תק"ץ. סדילקוב
סדר הגדה של פסח : עם פירש ... מוהר"ר יוסף בן גיקטליא ... ועם פי' ... מוהר"ר יעקב עמדן, ועם פירוש ... הגאון ... מוהר"ר אליהו מווילנא ...
 [סדילקאב? : חמו"ל, תק"ץ לערך].

1831 אברבנאל, יצחק בן יהודה, 1437-1508.
פירוש אברבנאל על ספר מורה נבוכים לרבינו משה בן מיימון / ... הוצאתי לאור ... משה ... מבני ישראל הלוי לנדא והוספתי עליו הערות ... בשם מורה לצדקה ...
 פראג : משה לנדא [חמו"ל], תקצ"א.

1831 אידלש, יוסף
ספר ברכת יוסף : פירוש ... על ספר יצירה מלוקט מדברי זוה"ק ומספרי הקבלה ... / חברתיו ... יוסף אידלאש אשכנזי מעה"ק צפת ...
 שאלוניקי : דפוס יתמי בצלאל אשכנזי, תקצ"א.

1832 תפלות. סדור. תקצ"ב. צפת
תפלה שפת אמת : ... עם קצת כונות ממרן האר"י אשר לא נדפסו עד הנה ויהיו נקראים הפירושים האלה אמת יהגה כל אלה ... לקוטי מספרן של צדיקים ומתוכם ... הקדוש ... חיד"א ...
 צפת : ישראל ב"ק, תקצ"ב.

1833 הגדה של פסח. תקצ"ג. לונדון
סדר הגדה של פסח : מתורגם מלשון הקודש ללשון ענגלאטירא / אשר כבר הובאה לדפוס על ידי ... כהרר דוד ב"ר מרדכי הלוי, ועתה הובאה לדפוס על ידי חיים ב"כ סענדר ...
 London : Printed and sold by H. Barnett, 5593 [1833].

1834 אהרן בן יוסף ה1, קראי
מבחר ישרים : [פירוש על נביאים ראשונים ואחרונים ועל כתובים].
 [גוזלווא : חמו"ל, תקצ"ד].

1835 אהרן בן יוסף ה1, קראי
ספר המבחר וטוב המסחר : פירוש על התורה / להרב ... אהרן הראשון ... בן הרב ... יוסף. עם באור ... טירת כסף להרב היש"ר [=יוסף שלמה בן משה לוצקי] ...
 גוזלוו : דפוס י' פינקלמן., 1835.

1835 הורביץ, יעקב יצחק בן אברהם אליעזר, מלובלין, 1745-1815.
ספר דברי אמת : על התורה ... / שחיבר ... מוה' יעקב יצחק הלוי הורוויץ ...
 סדילקאב : דפוס יצחק בן אליעזר, תקצ"ו 1835.

1835 קזז, מרדכי בן שלמה
ספר צוף דבש : ... אמרי שפר ... ואחריו יבוא ספר טוב טעם ... / חברם כמהר"ר מרדכי ... בכמ"ר שלמה ... קזאז ... ; זרח ... בכה"ר אברהם פירכוויץ ... והדפיס את שניהם ... בלשון המון העם [טטרית] ...
 גוזלווא : [חמו"ל], תקצ"ה.

1836 الفارابي، محمد بن محمد، ابو نصر، ٨٧٤-٩٥٠م
رسايل فلسفية / لابي نصر الفارابي وللشيخ الرئيش[!] ابي علي بن سينا.
 بن : بادن، ١٨٣٦م.

1836 الفارابي، محمد بن محمد، ابو نصر، ٨٧٤-٩٥٠م
رسايل فلسفية / لابي نصر الفارابي وللشيخ الرئيش[!] ابي علي ابن سينا.
 بن : بادن، ١٨٣٦م.

1836 אזולאי, נסים זרחיה בן אברהם, -תקצ"ז
ספר שלחן הטהור : גמטריא תרי"ג אמירה ... יום ליום יביע מדי חודש בחודשו להשלים מנין המצות ... כאשר סדר ... הש"ך ... בספר פועל צדק, ואני הדל הוספתי ג"ם ז"ה גמ' מצות זהר הלכה לטובה ... / נסים זרחיה בן אברהם אזולאי.
 צפת : דפוס ישראל בן אברהם ב"ק, תקצ"ו.

1836 ישראל בן שמואל, משקלוב, 1770-1839.
פאת השלחן : ... אלו הלכות מהלכות ארץ ישראל והם הלכות פאה והלכות לקט והלכות שכחה והלכות מ"ע [מעשר עני] והלכות דמאי והלכות שביעית ועוד כמה דיני א"י הנוהגים ... פנימה לשון הרמב"ם ונתוסף הגהות דינים מרבותינו הצרפתים ... וגם שיטות וגירסאות בסדר זרעים ירושלמי ... מהגר"א ... ומצדו ביאור ... ונקרא בשם בית ישראל ... / חברתיו אני ישראל בעמ"ח ס' תקלין חדתין ...
 צפת : ישראל ב"ק, שאלו שלום י'ר'ו'ש'ל'י'ם' [תקצ"ו].

1836 משה בן נחמן, 1194-1270.
עלים לתרופה : אגרת הרמב"ן וגם אגרת של הגאון אליהו ...
 מינסק : גרשון אליהו בן יצחק [בלוישטיין], 1836.

1837 מלבים, מאיר ליבוש, 1809-1879.
ספר ארצות החיים : על ש"ע א"ח ... בו שלשה ספרים נפתחים ... א. לב הארץ, לשון הש"ע והרמ"א ... גם ביאור דבריהם, ואוצר גדול של דינים מחודשים, מפי ספרי הקדמונים או שו"ת אחרונים או אשר הוספתי מדעתי ... ב. המאיר לארץ, מראה מקום כל דין ושורשו ... ג. ארץ יהודה, ביאור על הש"ע / ... פרשתי ... מאיר ליבוש מלבי"ם ...
 ברעסלויא : דפוס ל' זולצבאך, תקצ"ז.

1838 פירקוביץ, אברהם בן שמואל, 1786-1874.
ספר מסה ומריבה / חבורו של כמה"ר אברהם ירושלמי פרכוויץ.
 גוזלווא : דפוס טירישקאן, 1838 .

1839 דרכי ישרים. תקצ"ט
ספר דרכי ישרים : והוא הנהגות ישרות / מרבי מענדיל מפערמישליין ... וגם הוספנו ספר מורא מקדש.
 [לבוב? : חמו"ל], תקצ"ט.

1839 הגדה של פסח. תקצ"ט. ליוורנו
סדר הגדה של פסח : עם הפתרון בלשון ספרדי ... נדפס באותיות אמשטרדם.
 ליוורנו : דפוס משה ישועה בכ"ר יעקב טובייאנא, ו'ז'ר'ע'ם ל'פ'נ'י'ך' י'כ'ו'ן' [תקצ"ט].

1839 קוריאט, יהודה בן אברהם
מאור ושמש : ... דעת ותבונה ובסתום חכמה זאת התור ... מידי ... החוט המשולש ... האר"י הרמב"ן והשלש, ספר המלכות / להרב ר' אברהם הלוי ... פשטי התורה מ... כמוהר"ר יהודה בן עטר ... והן אני [יהודה קורייאט] ... הוספתי משלי ...
 ליאורנא : אליעזר מנחם אטולינגי, תקצ"ט.

1840 אזולאי, משה בן רפאל ישעיה
זכרון משה : קיצור פסקי דינים שהשמיט המחבר "משפט כתוב" מברכי יוסף ומחזיק ברכה ...[ומשאר ספרים] שחברם הגאון ... חיד"א ונוסף לזה בסוף הספר [ח"א] קצת שו"ת של ... כמוהר רפאל ישעיה אזולאי ...
 ליוורנו : דפוס אליעזר מנחם אוטולינגו, וזא'ת התורה א'שר שם מ'ש'ה' ל'פ'נ'י' ב'נ'י' ישרא'ל' [תר"י. צ"ל תק"ץ].

1840 הקשר, אפרים בן שמואל זנויל
דברי חכמים וחדותם / ... חברתי אני ... אפרים בן מוהר"ר שמואל זנוויל העקשר ... וגם ספר עלים לתרופה, אגרת הרמב"ן ואגרת הגאון מווילנא ... ; הובא לבית הדפוס ע"י הרבני ... זעליג הירש במהו' אברהם יוסף מק"ק קאדני ...
 וורשא : צבי יעקב באמבערג, ת"ר.

1841 אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806.
סדר עבודת הקודש / פעולת ... הרב ... חיד"א ...
 ירושלם : ישראל בק, תר"א.

1841 מלדולה, דוד בן רפאל, 1797-1853
בקר יזרח : והוא סדר לברכת חמה בתקופתה ... / והובא לבית הדפוס ... ע"י הרב כמהר"ר דוד מילדולה .. בן להרב ... רפאל ...
 לונדון : [חמו"ל], תר"א.

1841 פלג'י, חיים בן יעקב, 1788-1869.
ספר עתרת החיים : ... סידור תפלות ... אשר הונף ואשר הורם מפי סופרים ומפי ספרים ... / החבי"ף.
 שאלוניקי : דפוס סעדי אשכנזי, י'ע'נ'נ'ו' ב'י'ו'ם' ק'ר'א'נ'ו' [תר"א].

1841 תנ"ך. טטרית. תר"א. גוזלוב
ספר תרגום : ... בלשון טטר ...
 גוזלווא : דפוס מ' טירישקן, תר"א.

1842 אזולאי, אברהם בן מרדכי
ספר אור החמה : [על הזוהר] ... / פעולת ... כמה"ר אברהם אזולאי ... (ויקרא).
 שאלוניקי : דפוס סעדי הלוי אשכנזי, י'ד'ע' מה בחשוכ'א' ונהורא' עמיה ש'ר'א' לפ"ג[תר"ב].

1842 אפשטין, קלונימוס קלמן בן אהרן, 1751-1823.
ספר מאור ושמש : ... על חמשה חומשי תורה ורמזי ימים נוראים ושלש רגלים ואיזה לקוטים / אשר חיבר ... מו"ה קלונימוס קלמן הלוי עפשטיין ...
 ברעסלויא : דפוס הירש זולצבאך, א'תה הכינותה מא'ור וש'מש' [תר"ב].

1842 ביקיאם, מאיר בן חליפה
קרא מקרה : תיקן ... לפגם הקרי מלוקט מתורת ... האר"י ומהרב חמדת ימים ... / אנכי הצעיר מאיר ביקייאם ...
 אזמיר : שמואל חכים, תר"ב.

1842 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
ספר שערי הקדושה : ... לישר האדם לעבודת בוראו / הועתק מכתיבת יד ... כמהר"ר חיים ויטאל ... על ידי ... כמהר"ר אברהם ן' אשר. ... והוספנו בו בסוף הספר חידושים ... מהגאון ... מוהר"ר שמשון מאסטרפאלי' ...
 יוזעפאף : דפוס דס"י וואקס, תר"ב.

1843 הגדה של פסח. תר"ג. ליוורנו
סדר הגדה של פסח : עם פתרון בלשון ספרדי, עם כמה צורות ... נדפס באותיות חדשות ...
 ליוורנו : דפוס שלמה בילפורט ומשה ישראל פאלאג'י, ח'ג' ה'מ'צ'ו'ת' ל'ה' [תר"ג].

1843 תפלות. מחזור. תר"ג. ירושלים
ספר מועדי ה' וקריאי מועד : (מחזור של שלש רגלים ... כמנהג ק"ק ספרדים) ...
 ירושלים : דפוס ישראל בן אברהם [ב"ק], תר"ג-תר"ד.

1844 הגדה של פסח. תר"ד. כלכתה
ספר חקת הפסח : והוא הגדה של ליל פסח עם כמה מעלות טובות תפלות מספר חמדת ימים וזולתו ודינים השייכים לביעור חמץ ולפסח למען לא יחסר כל בו ... וביאורים בלשון ערבי ...
 כלכתה : דפוס א' עראקי, תר"ד.

1844 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
ספר אוצרות חיים : מהאשל הגדול ... יצחק לוריא ... / ... כמוהר"ר אברהם אזולאי וכמהר"ר אברהם בן מוסא מתושבי עוב"י מראק"יס ... ; ועד אחרון (ספר חמר הדת ועתיק, והוא) קיצור ספר השפע טל מהגאון רבינו שעפטל בנו[!] של הגאון של"ה, נסדר מיד ... כהה"ר אברהם אנקאווא ... כמהר"ר חיים ויטאל אשר יצק מים ע"י רבו ... ואסף את המים האלה ... ; כמוהר"ר יעקב צמח אשר אסף וקבץ כל הקונטריסים שהניח כמוהרח"ו וסידר אותם ... בתוספת ... משלו ...; וכאן ... הגהות ...
 ליוורנו : משה ישועה טובייאנא, וה'ד'ר'ת' פני זקן לפ"ג [תר"ד].

1844 נקאוה, אברהם בן מרדכי
ספר חמר חדת ועתיק : והוא קיצור מספר ... שפע טל (מהגאון רבינו שעפטל בנו[!] של השל"ה) ... ואם יש איזה דבר משלי תמצאהו כמוהגה / ושמו חתום עליו ... ב"ד ... מב"א יס"ט ב"ם [=אברהם נקאוה].
 ליוורנו : מיד משה ישועה טובייאנא, תר"ד.

1845 אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806.
ספר לחם מן השמים : ... קצת חידושים ורמזים על התורה / המפוזרים ... בתוך ספרי ... הגאון מז"ה חיד"א. ועוד כתבתי ... באיזה מקומות אני מאי"ן ר"ת נ'אם מ'שה א'זולאי י'צ"ו ומה שמצאתי בליקוטי מז"ה מכ"י . וחידושים ורמזים מרבינו אפרים מכ"י ופירוש ים מליקוטי גאוני קמאי ... ונוסף על זה ... דרושים מספר רוח חיים כ"י שחיבר מז"ה חיד"א ...
 ליוורנו : דפוס א"מ אוטולינגי, תר"ה-תר"ח.

1845 אשכנזי, משה דוד בן אשר אנשל, 1774-1856.
ספר תולדות אדם : לפלפל בסוגיות כל הש"ס ... / אשר חיברתי אני משה דוד אשכנזי ...
 ירושלים : ישראל ב"ק, תר"ה.

1845 מנדלסון, משה, 1729-1786.
ספר מועדי שחר : למודים ... על מציאת השם יתעלה / אזן וחקר החכם ... משה בן מנחם ... ; נעתק ללשון הקדש ע"י יוסף הרצברג ממאהליב ...
 קאניגסבערג : זאמטער וראטהקע, תר"ה.

1845 משה חיים אפרים בן יחיאל מיכל, מסדילקוב, 1748-1800.
ספר דגל מחנה אפרים / ... דנפק מפום ... מוהר"ר משה חיים אפרים ... אב"ד דק"ק סדיקלאב ...
 [רוסיה-פולין : חמו"ל, תר"ה לערך].

1845 פירקוביץ, אברהם בן שמואל, 1786-1874.
נוסח הרשימה הנמצאת במנג'יליס / על ידי כמורה"ר ... אברהם פירקוויץ ... ויצחק ... בכמוה"ר מרדכי ... טריש'קאן ... בעת לכתם לשוטט ולחפש קדמוניות ... בשנת התר"א לפ"ג ... ; עם הערות ותרגום יצחק בכמוה"ר מרדכי ... טריש'קאן ...
 קושטאנדינה : דפוס י. די קאשטרו, ות'ר'בה' [תר"ה].

1845
תורת הקנאות : [מכתבים מרבנים על האסיפה שהיתה בברוינשווייג בחדש יוני בשנת תר"ד].
 אמשטרדם : דפוס ד. פרופס, תר"ה.

1846 אברהם בן יאשיהו
ספר אמונה אמן / שחבר הרב ר' אברהם בכ'ר יאשיהו ירו'[שלמי].
 גוזלוו : מרדכי הסוחר טירישקן, 1846.

1846 אוטנזוסר, דוד, 1784-1858
ספורי מוסר מני קדם : מאראלישע ערצאהלונגען אויז דער פארצייט / נייא בעארבייטעט פאן דוד אטענזאסער.
 FURTH : צירנדארף וזאממער, 1846.

1846 הגדה של פסח. תר"ו. בומבי
סדר הגדה : בלשון הקדש ועם פירוש של מרא"טי ... / אשר איזן ... והוציא לאור ... הרב ... חיים יוסף חליגואה ... ומשנהו ... מחבר ביאורי של הרא"טי ... כה"ר חיים יצחק גלצורכר ... ועתה נדפס בפעם ראשון על ידי ... כה"ר אברהם בן יהודה גמל ... [תימני].
 בומבאי : [חמו"ל], בר'וך את'ה [תר"ו].

1847 אהרן בן אליהו, מניקומדיה, 1300-1369
עץ חיים : ... עם פירוש אור החיים / שפירש הרב ... שמחה יצחק ... ב' ... משה ... המכונה רש"י הקראי.
 גוזלוו : דפוס מרדכי טרישקן, 1847.

1847 אהרן בן יוסף ה1, קראי
ספר כליל יופי / שחבר ... ר' אהרן הראשון ...
 גוזלוו : דפוס מ. טרישקן, 1847.

1848 יהודה צבי בן משה, אבד"ק רוזדל
ספר דעת קדושים / מאת ... הרב ... מוהר"ר יהודה צבי האב"ד דק"ק ראזדיל ...
 LEMBERG : דפוס CH. GROSSMANN, ב'ר'כ'ה' ו'ש'ל'ו'ם' [תר"ט] 1848.

1848 שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, מנמירוב, 1780-1844.
ספר ליקוטי הלכות - יורה דיעה ... / אשר אסף וחיבר ... מוהר"ר נתן וסובב הולך ע"פ תורת חסד של הרב ... מוהר"נ ...
 ZOLKIEW : דפוס ש"ד מאירהאפפער, 1848.

1849 Lynch, William Francis, 1801-1865
Narrative of the United States' expedition to the river Jordan and the Dead Sea / by W.F. Lynch, U.S.N., commander of the expedition ; with maps and numerous illustrations.
 Philadelphia : Lea and Blanchard, 1849.

1849 שמואל בן יהושע זליג, -1858.
ספר שערי דמעה : בו יבואר תפלות ובקשות אצל כותל מערבי ועל קברי צדיקים ובכל מקומות הקדושים ומחובר לה קונטרס הלכות גילוי המשקי' ותו"מ / ... מאתי ... שמואל [בן יהושע זליג] ...
 ירושלים : דפוס ישראל בהרב אברהם [ב"ק], נ'פ'ל'א'ו'ת' ל'ב'ד'ו' [תר"ט].

1850 עמרם, נתן בן חיים.
אור תורה : והוא שיר נאה כעין וכחן רומאנסה, יסדתיה ... לכבוד ספר תורה ... אשר הובא ... מאת המקדיש ... סי' יוסף לומברוזו ... לפאר ולרומם בית אלהינו הוא הק"ק איטאלייאני שבפה נא אמון ... / פי המדבר ... נתן כמהר"ר חיים עמרם ...
 [שאלוניקי] : חמו"ל, ת'ב'ח'"ר' [תר"י].

1850 שפירא, צבי אלימלך בן פסח, מדינוב, 1783-1841.
ספר בני יששכר : מאמר שבתות ד' ור"ח דרושים ... אסף כל מאמרים ... מש"ס ומדרש וזוה"ק השייכים לחודש ושבת ומועד ... ע"פ פרדס ...
 זאלקווא : דפוס שאול דוב מאירהאפער, תר"י.

1851 משה בן מימון, 1138-1204.
מורה נבוכים / חברו בלשון עברית ... רבינו משה ב"ר מימון ; ונעתק ללשוננו ע"י ... ר' יהודה בן שלמה אלחריזי ... עם הערות מאת הרב ש"פ שיאר [לחלק ב' וג' כתב הערות הפרופ' שלמה מונק].
 לונדון : [חמו"ל], 1851-1879.

1852 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
שער הכונות : שער הששי משמונה שערים / אשר חבר הרה"ג המקובל ... כמה"ר חיים ויטאל ....
 שאלוניקי : סעדי אשכנזי, תרי"ב.

1852 פרקי רבי אליעזר. תרי"ב. ורשה
ספר פרקי רבי אליעזר / מהתנא רבי אליעזר הגדול ... ; עם ביאור הרד"ל מכבוד הרב ... מוה"ר דוד לוריא ... ; והקדים והציע לספר הזה ... ד' קונטרסין נקראו בשמם: עמק הברכה, שם האחד אליעזר בית צדיק והמבוא ...
 ווארשא : דפוס צבי יעקב באמבערג, תרי"ב 1852.

1853 אלמולי, שלמה
ספר האחלמה : ... ענין פתרון חלומות ... קיצור מספר פתרון חלומות ומפשר חלמין / שאסף ... מהר"ר שלמה אלמולי ... וסידרתיהו על סדר אל"ף בי"ת ... נתן חיים עמרם.
 שאלוניקי : דפוס י. ג'אחון, ע'ת' ל'ח'נ'נ'ה'[תרי"ג].

1853 עמרם, נתן בן חיים.
ספר הרוחות / ... ממני... נתן בכמהר"ר חיים עמרם...
 [שלוניקי] : דפוס יצחק ג'אחון, תרי"ג.

1853 עמרם, נתן בן חיים.
קדושת הארץ : בו יבואר טעם דעיקר למה שלא זכתה ארץ ישראל לכתרה של תורה... אל ביטול השתי ישיבות גדולות אשר המה היו נמצאות בבבל... / דברי... נתן עמרם...
 [שלוניקי] : דפוס י. גאחון, התאז"ר [תרי"ג].

1853 עמרם, נתן בן חיים.
חגיגת הרגל : ... למה שבחוצה לארץ ... עושים שני ימים טובים ובארץ ישראל ... יום אחד / ... דברי ... נתן בכמהר"ר חיים עמרם ...
 שאלוניקי : דפוס י' ג'אחון, ב'ג'ב'ו'ר'ת' [תרי"ג].

1853 תפלות. מחזור. תרי"ג. שלוניקי
אחות קטנה : ... לליל שני של ר"ה...
 [שלוניקי] : דפוס יצחק ג'אחון, תרי"ג.

1855 Casola, Pietro, 1427-1507
Viaggio di Pietro Casola a Gerusalemme, tratto dall' autografo esistente nella Biblioteca Trivulzio.
 Milano : Tipografia di P. Ripamonti Carpano, 1855.

1855 ספר הזכירות. תרט"ז. זיטומיר
ספר הזכירות : עם פירוש / ... מהגאון בעהמ"ח ספר מרפא לנפש ,ר' רפאל ב"ר זכריה מנדל] ... ומכבוד ... מוה' לוי יצחק אב"ד דק"ק בארדיטשוב.
 זיטאמיר : דפוס האחים שפירא, תרט"ז 1855.

1856 Tobler, Titus
Denkblätter aus Jerusalem. / Von Dr. Titus Toberl.
 Constanz : W. Meck, 1856.

1856 חבר, יוסף בן יצחק איזיק
ספר ציון לנפש : ... טהורי לב, המה ... מוה' יצחק אייזק אב"ד דק"ק סוואלק ... מוה' אריה ליב אב"ד דק"ק קאוונא ... מוה' מאיר הלוי אב"ד דק"ק בריינסק ומוה' אליעזר [ב"ר יחזקאל הלוי] מ"ץ דק"ק הוראדנא. ואחרון הכביד ... מוה' אליעזר יצחק הלל] האב"ד ור "מ דק"ק וולאזין ... מאתצ ... מוה' יוסף בהגאון ... יצחק אייזק ...
 יאהאנניסבורג : [חמו"ל], צ'י'ו'ן' ל'נ'פ'ש' [תרט"ז].

1856 לוצטו, משה חיים, 1707-1747.
ספר חוקר ומקובל : חבור ... על פי חקירות ... / חברו הרב משה חיים לוצאטו ...
 זיטאמיר : דפוס האחים שפירא, תרט"ז.

1856 קרסינטי, נסים
שבחי אלהים : ... דבר בעתו ... קול ששון וקול שמחה ... נלוה עמם עשרת הדברים בלשון ערבי צח כפום מנהג והראן ותלמסאן ... / שיסד רבינו סעדיה גאון ... המקריב אותו על משבח [!] הדפוס ע"י נסים בכהה"ר אליהו קרסינטי.
 [והראן : דפוס ח"ז אשכנזי, תרט"ז].

1858 אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797.
הגהות ירושלמי סדר זרעים / מכבוד רבינו ... מרנא אליהו מווילנא, אשר נרשמו ונכתבו בכי"ק סביב הירושלמי ; סדרם והעיר עליהם אף הוסיף הגהות רבות הרב ... מוהר"ר דוד לוריא ... ; ונלוו אליהם הגהות וליקוטים על ירושלמי סדר מועד מהגאון הרד"ל הנ"ל.
 (קניגסברג) : דפוס טוביה הכהן אפרתי ויוסף בעקער, (תרי"ח).

1858 קשלרי, ישראל קרשקש בן יוסף, הלוי
אגרת הפורים : ... ובה ... כמה ... ממדרשי אגדה וממאמרי הש"ס, הילקוט ... בענין הנס הנעשה בימי מרדכי ואסתר ... / ר' מאיסארי קושקאש ... ; מצאתיה ... נתן עמרם ...
 [סלוניקי] : דפוס י' ג'אהון, ב'ר'י'ת'ו' [התרי"ג].

1858 שפירא, צבי אלימלך בן פסח, מדינוב, 1783-1841.
ספר אגרא דפרקא : דברים נפלאים ושיחות נאים ... / יצאו מפה ... מוהר"ר צבי אלימלך אב"ד דק"ק דינוב ... ; הובא לבית הדפוס ע"י ... מו' משה חתן המחבר.
 LEMBERG : דפוס M.F.POREMBA, 1858.

1859 נתנזון, יוסף שאול בן אריה ליבוש, 1808-1875.
קונטרס ביטול מודעה : כולל קיבוץ תשובות גדולי ישראל ... לבטל המערערים ... על מעשה המכונה הנקראת מאשינע, אשר על ידה יעריכו מצות לפסח / ... נקבצו ובאו גאוני ארץ במכתבם אשר הריצו אל ... מו' יוסף שאול הלוי נאטנזאהן ...
 LEMBERG : דפוס M.F. POREMBA, תרי"ט.

1859 שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, מנמירוב, 1780-1844.
ספר לקוטי הלכות - על ש"ע חשן משפט / ... מוסד על ... חידושי תורתו של אדומו"ר רבינו נחמן [בן שמחה מברסלב] ... בדרך חכמת האמת ...
 LEMBERG : D. H. CHRENZEL, 1859-[תרכ"א?].

1860 בס, אברהם צבי
...אויפרוף אונד אנקינדיגונג דעס ווערקעס תשובת דוד : דעססען ערטראג איינעס הייליגען יידיש נאטיאנאלען צוועקע געווידמעט / פאן אברהם צבי באס ...
 ווין : דפוס פ. פארסטער, תרכ"א 1860.

1860 שטינשנידר, משה, 1816-1907.
ראשית הלמוד : לילדי בני ישראל בארצות המזרח ובפרט בבית מדרש נערים הנוסד בבומבאי ע"י ... מהר"ר דוד ששון : חובר ע"פ כללי הדקדוק והחינוך ... בצירוף כמה ציורים ומפת אסיא וארץ ישראל בלה"ק [בלשון הקדש] / מאת משה שטיינשניידר.
 ברלין : דפוס א' פרידלענדער, ע'ש'ר'י'ם' [תר"ך] 1860.

1860
חידושים על התורה.
 [וינה? : חמו"ל, תר"ך לערך].

1861 שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, מנמירוב, 1780-1844.
ספר לקוטי הלכות - על ש"ע אבן העזר / ... מוסד על ... חידושי תורתו של אדומו"ר רבינו נחמן [בן שמחה מברסלב] ... בדרך חכמת האמת ...
 LEMBERG : BEI M.WOLF, 1861.

1862 בן שמעון, דוד.
ספר שערי צדק : ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים: ... שער החצר ... הקדמות מרז"ל ... המדברים ממעלות אדמת הקדש ... במספר תרי"ג ... / [מאת ר' דוד בן שמעון] ...
 ירושלים : דפוס ב"ק, תרכ"ב.

1862 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
השער הב' [שער מאמרי רשב"י] והג' [שער מאמרי רז"ל] : ... משמנה שערים אשר חבר הרה"ג המקובל ... ר' חיים ויטאל ...
 [שאלוניקי] : סעדי אשכנזי, תרכ"ב.

1862 לוצטו, משה חיים, 1707-1747.
קנאת ה' צבאות : להסיר ארחות עקלקלות אשר נפלו בהם אנשי ... הצבי ... ויפיץ אורו ... אור חכמת האמת ... / מאת ... משה חיים לוצאטו.
 [קאניגסבערג : חמו"ל, תרכ"ב?].

1862 ספרא. תרכ"ב. וינה
ספרא דבי רב : הוא ס' תורת כהנים כולל מדרשי התנאים ... לספר ויקרא עם פרוש / ... רבינו אברהם בן דוד ... תחתיו מאמר מסורת התלמוד הערות ומראה מקומות ... וחלופי הנסחאות ... [גם מבוא גדול בראש הספר] ; חקרו גם הכינו ... מו'ה אייזק הרש ויס ; ... יצא לאור ע'י יעקב הכהן שלאסבערג.
 ווין : ו"צ זמארסקי וצ' דיטמארש, תרכ"ב.

1862 צונץ, יום טוב ליפמן, 1794-1886
תולדות רש"י : הוא ... רבינו שלמה יצחק זצ"ל ... / נכתב בל"א מהרב ... י"ט ליפמאן ... צונץ ... ; ונעתק ללה"ק עם הערות ותקונים מאת ... מו"ה שמשון בלאך הלוי ; נדפס מחדש ע"י אברהם הירש הירשענטהאל מסעמייאטיטש, ושותפו.
 ווארשא : דפוס א' גינז, תרכ"ב.

1863 אברהם יהושע השל בן שמואל, מאפטה, 1748-1825.
אוהב ישראל : אמרות טהורות ... שיצאו מפה ...
 זיטאמיר : דפוס חנינא ליפא ויהושע העשיל שפירא, תרכ"ג.

1863 וולפנזון, זאב וולף
ספר חמדה גנוזה : והוא תשובות הגאונים ... גאוני קמאי אשר הי' ... בכתי' יד ... / הובא לבית הדפוס ע"י ... זאב וואלף וואלפינזאהן והר"ר שניאור זלמן שניאורזאהן ...
 ירושלים : דפוס י. בק, ת'ו'ר'ה' ו'ד'ב'ר [תרכ"ג].

1863 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
הגורלות : של הרב המקובל ... מוה"ר חיים וויטאל ... והם רנ"ו שאלות ... א' מהן סוד הגלגול ... / הביאו למשבח הדפוס ... מכת"י ... מו"ה יעקב ספיר.
 ירושלם : דפוס יחיאל בריל מיכל הכהן ויואל משה [שאלאמאן], תרכ"ג.

1863 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
שער רוח הקודש : השער השביעי והשמיני - (שער הגלגולים) משמונה שערים / אשר חיבר ... הרב חיים ויטאל ... ; הביאו לבית הדפוס ... כמהר"ר יוסף ויטאל והרב כמהר"ר יצחק קאלאמארו ...
 ירושלים : דפוס ישראל ב"ק, פתח'ו ש'ע'ר'י'ם' לפ"ג [תרכ"ג].

1863 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
שער הפסוקים / ... אשר חבר ... מוהרח"ו ... הוא השער הרביעי מהשמונה שערים ... מסודר ומחובר בהדין ספרא ... ספר הליקוטין דרושים רומזי סודות ... על כל התנ"ך ...
 ירושלים : ישראל ב"ק, פתח'ו ש'ע'ר'י'ם' [תרכ"ג].

1863 פלג'י, חיים בן יעקב, 1788-1869.
ספר חיים / אשר הרימותי ידי על דיני קס"ת ... חיים פאלאג'י.
 שאלוניקו : דפוס ס' הלוי, לקוח את ספר הת'ו'ר'ה' ה'ז'ה' לפ"ג [תרכ"ג].

1863 תפלות. סדור. תרכ"ב. ורשה
סדר דובר שלום : כמנהג אשכנז ... עם דרך החיים ... עם באור דובר שלום / מאת ... מוה' יצחק אליהו לאנדא ...
 ווארשא : (נ' שריפט גיססער), ל'א' י'ע'ר'כ'נ'ה'ו' כ'ל' ז'ה'ב' ו'כ'ס'ף' [תרכ"ב][!] 1863.

1864 Pierotti, Ermete
Jerusalem explored : being a description of the ancient and modern city, with numerous illustrations consisting of views, ground plans and sections / by Ermete Pierotti ; translated by Thomas George Bonney.
 London : Bell and Daldy, 1864.

1864 יוסף חיים בן אליהו, מבגדאד, 1834-1909.
אדרת אליהו ... : מחברת הדרושים והיא על חמשה חומשים ...
 ליוורנו : דפוס אליהו בן אמוזג וחבריו, תרכ"ד.

1864 פופרש, מאיר בן יהודה ליב.
אילן הגדול : ... בסימנים קטנים לידע בחכמה ... / שחיבר הרב המקובל ... מאיר כ"ץ פאפרס.
 WARSZAWA : [חמו"ל], (צנז' 1864).

1865 אלימלך בן אליעזר ליפמן, מליזנסק, 1717-1787.
סדר הנהגות אדם / מהרב ... ר' אלימלך מק"ק ליזענסק, אשר קראם בשם צעטיל קטן ... וגם תפלת השב ותפלת הת"ת ... גם הוספתי הנהגות מרבינו ... צבי אלימלך אב"ד דק"ק דינוב ... מוה' מרדכי בהרב ... שלמה.
 צפת : מרדכי בהרב שלמה, תרכ"ה לערך].

1865 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
ספר שער ההקדמות : שער הראשון ... להשמנה שערים ... / אשר חבר מורינו ... מוהרח"ו ...
 ירושלים : דפוס ישראל ב"ק, ד'ר'ש'ו' ה' ו'ע'ו'ז'ו' [תרכ"ה].

1865 תפלות. סדור. תרכ"ה. זיטומיר
סדר אור לישרים : והוא תפלות לכל השנה כמנהג ספרד. חלק ראשון [ושני] כולל: א) כתר נהורא פי' על התפלות מכל השנה על דרך שויתי ה' לנגדי תמיד מאהרן הכהן ... ב) דרך החיים הכולל הרבה דינים השייכים לסדר התפלה / נלקטו ... ע"י יעקב בן יעקב משה מליסא ...
 זיטאמיר : דפוס שפירא, תרכ"ה.

1865
אלה תולדות הרב ... משה ראסקעס.
 [אודיסה : חמו"ל, לערך תרכ"ה].

1865
ספר החשק על שמות מטטרו"ן / ... והוצאתיו לאור פעם ראשונה מכתב יד עתיק מאד עם הגהות ותקונים ממני ... יצחק מאיר עפשטיין ...
 Lemberg. : דפוס L. KUGEL, LEWIN.S, 1865.

1866 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
ספר עץ חיים / ... אשר חיבר ... הרב חיים וויטאל כפי מה שקיבל מפי ... רבינו יצחק לוריא אשכנזי ... ; ואלה נתוסף ... הגהות ... כמהר"ר שלום מזרחי שרעבי ... ושמנו בתחלת כל הגהה שם הרב במלת הש'מש בר"ת ... ואף גם זאת ... באחרונה תשלום הספר נהר שלום של מורינו הרש"ש ...
 ירושלם : י. ב"ק, ו'ל'ק'ח' ג'ם מע'ץ' הח'י'י'ם' ו'א'כ'ל' ו'ח'י' ל'ע'ל'ם' [תרכ"ו].

1867 אריסטו, 384-322 לפנה"ס.
ספר המדות לאריסטוטליס / ... מפורש ... על יד ר' איצק סטנאב.
 לעמבערג : דפוס א'ז'ו' סאלאט, 1867.

1867 שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105.
רש"י על התורה : הוא פירוש ... עם באור אשר קראתיו ... זכור לאברהם כולל הערות ותקונים ... / מאת אברהם ברלינער.
 ברלין : דפוס לעוונט, תרכ"ז.

1867 תקוני הזהר. תרכ"ז. וילנה
ספר תיקוני הזהר : עם תיקונים מזהר חדש ... עם ביאור הגר"א [ועל הקדמת התקונים מצורף גם ביאור בנו ... מהור"ר אברהם] ...
 ווילנא : דפוס ש"י פין, וא"צ ראזענקראנץ, תרכ"ז 1867.

1868 הגדה של פסח. תרכ"ח. בגדאד
ספר הגדה של פסח : עם לשון ערב ... דינים מראש חדש ניסן ואילך ... בדיקת חמץ ודיני ערב פסח וערב פסח שחל להיות בשבת וסדר הקערה ...
 בגדאד : [חמו"ל], ו'ע'שי'ת' פ'ס'ח' ליי אלהיך' [תרכ"ח].

1869 Pierotti, Ermete
Topographie ancienne et moderne de Jérusalem / par ... Ermete Pierotti.
 Lausanne : Howard & Delisle, 1869.

1869 Steinschneider, Moritz, 1816-1907
Al-Farabi (Alpharabius), des arabischen Philosophen Leben und Schriften : mit besonderer Rücksicht auf die Geschichte der griechischen Wissenschaft unter den Arabern : nebst Anhängen: Joh. Philoponus bei den Arabern, Darstellung der Philosophie Plato's, Leben und Testament des Aristoteles von Ptolemaeus / grösstentheils nach handschriftlichen Quellen von Moritz Steinschneider.
 St. Petersburg : Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1869.

1869 תפלות. ברכת החמה. תרכ"ט. אמשטרדם
סדר ברכת החמה.
 אמסטרדם : דפוס י. לעוויססאן, תרכ"ט.

1869 תפלות. ברכת החמה. תרכ"ט. ליוורנו
סדר ותיקון ברכת החמה בתקופתה / ... סדרתיו ... אליהו בלא"א ... רבי יוסף גיג' ...
 ליוורנו : דפוס י. קושטא, וזרח'ה ל'כ'ם י'ר'א'י' ש'מ'י' שמש [תרכ"ט].

1870 אפרים בן שמשון
פי' על התורה / להגאון רבינו אפרים.
 [אזמיר : חמו"ל, תר"ל] .

1870
קונטריס מגילת אונטיוכוס[!] לחנוכה ...
 [בגדד : חמו"ל], [תרל"-?].

1871 מנצ'ל, ברוך מאיר בן דניאל בנציון, 1820-1914.
ספר רב טובך : ... בהכשר שמן ראפס הנעשה בהפאברוק [בית חרושת] מהגראף בליחור האדון דפה ... / והוא שו"ת ... מוהר"ר יוסף שאול הלוי נאטינזאהן ... ומוהר"ר שלמה דרומער ... שהשיבו אלי ... ברוך מאיר אבד"ק אוסציא.
 Lemberg : M. Mohr, 1871.

1872 ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620.
... שער המצות : זה השער הה' משמונה שערים / אשר חיבר הרב חיים ויטאל, כפי שקיבל מפי רבו ... יצחק לוריא אשכנזי ... והוא מכתבי הקודש ... שסדר מהר"ש ויטאל, שהעתיקן מכתב יד ... אביו ...
 ירושלם : דפוס י' ב"ק, תרל"ב.

1872 פלג'י, חיים בן יעקב, 1788-1869.
ספר ארצות החיים : ... המעלות והלכות ארץ ישראל ... / אסף ... המחבר הצעיר חיים פאלאג'י.
 ירושלם : שמעלקע יוסף שמער וגיסו יצחק וריד"ס, ת'א'ר'י'כ'ו' לפ"ג [תרל"ב].

1874 ספר יצירה. תרל"ד. ירושלים
ספר יצירה / עם ביאור ... מוהר"ר אליהו מווילנא ; עם הגהות ותיקונים על ביאורו ... מוהר"ר משה שלמה מטאליטשין ... ביאור תולדות יצחק ... מאתי יצחק כהנא מירושלים ...
 ירושלם : דפוס מיכל הכהן ויצחק גאשצינני, תרל"ד.

1874 פלג'י, חיים בן יעקב, 1788-1869.
ספר חיים לגופא : ... על אותיות התורה קצת פרקים בעשרה מאמרות ... בדקדוקהן וחושבניהן ... גמטריאות ... על כל אות ... / הצעיר חיים פאלאג'י.
 אזמיר : יצחק שמואל די שיגורה, ו'ה'ת'ע'נ'ג' ע'ל' ה' [תרל"ד].

1874 תפלות. מחזור. תרל"ד. ליוורנו
ספר מועדי ה' : כמנהג ק"ק ספרדים: ... ודינים והנהגות ותפלות אשר בספר הרב ... חיד"א ורבנים אחרים ... והוספנו ... הקונט' ... עבודה שבלב ...
 ליוורנו : דפוס אליהו בן אמוזג, תרל"ד.

1875 כהניו, משה נחמיה בן משלם פיבוש, 1817-1887.
ספר נתיבות השלום.
 ירושלם : דפוס י"מ שאלאמאן, תרל"ה.

1875 תפלות. פיוטים
ישמח ישראל : ... בשירים ... מלוקטים מספר ... זמירות ישראל [לר' ישראל נג'ארה] ומהם חדשים לבקרים / מאתנו ... החי ויעקב [ר' יעקב חי בורלא] ... אליהו [משה ב"ר יהודה פאניז'יל] ... אשר אספנו בחורי חמד לשיר ... בשבתות ומועדי ה' ...
 ירושלם : דפוס ניסן בן ישראל [ב"ק] ונכדו חיים צבי, [הקד' תרל"ה].

1876 אבולעפיה, אברהם בן שמואל
ספר האות : הוא ספר נבואי / לר' אברהם בן ר' שמואל אבולעפיה..., הוצאתיו לאור מתוך כ"י ישן אני אהרן יעללינעק...
 ווינא : דפוס לעא פיין, תרל"ו.

1876 אריה ליב, חריף
ספר אם למסורות : ... חסר ויתיר ... / הובא לבית הדפוס ע"י הרב מוה' שניאור זלמן בהרב מוה' מנחם מענדיל ...
 ירושלים : דפוס ב"ק, כ'י' מציון תצא' ת'ור'ה' [תרל"ו].

1876 דלקרוט, מתתיה בן שלמה
ספר צל העולם : מדבר מחדושי ארבע חלקי העולם ומעניני גן עדן וגיהנם וארבע יסודות ... / שחיבר ... מהור"ר מתתיהו ... דלקארט.
 ירושלם : דפוס יואל משה שאלאמאן, תרל"ו.

1876 שניאורסון, שניאור זלמן בן מנחם מנדל
ספר זכרון ירושלם : מקומות ידעתי ... ואת כל הקורות לאיזה מדינות ועיירות ימים נהרות מקום דרכו בו רגלי ...
 ירושלם : דפוס ב"ק, תרל"ו.

1877 Steinschneider, Moritz, 1816-1907
Polemische und apologetische Literatur in arabischer Sprache, zwischen Muslimen, Christen und Juden : nebst Anhängen verwandten Inhalts / mit Benutzung handschriftlicher Quellen von Moritz Steinschneider.
 Leipzig : F.A. Brockhaus, 1877.

1877 ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם, 1687-1743.
ספר עולם קטן : (מיוסד על דברי האר"י ... הזוהר והש"ס והמדרשים) מבעל משנת חסידים, עם פרישת יצחק אהרן / שחברתי ... יצחק אהרן במהור"ר מאיר ...
 ירושלים : דפוס נ' ב"ק, תרל"ז.

1878
הצופה : צופה ומביט על כל הנעשה בקרב בית ישראל ומודיע גם דברי חכמה ומדע, יו"ל פעמים בחדש / מאתי אביש אייזנער, שנה א' 1-2 ניסן תרל"ח.
 לבוב : [חמו"ל], תרל"ח.

1879 Tobler, Titus
Itinera Hierosolymitana et descriptiones Terrae Sanctae bellis sacris anteriora & Latina lingua exarata sumptibus Societatis illustrandis Orientis Latini monumentis / ediderunt Titus Tobler & Augustus Molinier.
 Genevae : J.-G. Fick, 1879-1885.

1879 כהנא, יצחק בן יהודה ליב
ספר תולדות יצחק : והוא חלק ב מחיבורי תולדות יצחק שעשיתי על ביאור ספר יצירה מרבינו ... הגר"א ... / מאתי יצחק ... בהרב ... יהודא ליב ...
 ירושלם : דפוס יצחק גאשצניני, כ'י' י'ה'ו'ה' י'ס'ד' צ'י'ו'ן' ו'ב'ה' י'ח'ס'ו' ע'נ'י'י' ע'מ'ו' [תרל"ט].

1879 רבינוביץ, אלכסנדר זיסקינד, 1854-1945.
שמחת תורה : ציור / מאת א"ז ראבינאוויטש.
 אדעססא : דפוס דובנא, תרנ"ז.

1879 שפירא, אליעזר יצחק
יד חרוצים : מורה דרך לצעירים ... להיטיב להם באחריתם, העתקה משפת אשכנז / מאת אליעזר יצחק שפירא ...
 ווארשויא : אלעקסאנדער גינז, תרל"ט 1879.

1880 ابن سينا، الحسين بن عبد الله، ابو علي، ٩٨٠-١٠٣٧م
تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات / تأليف ابى على الحسين ابن عبد الله بن سينا، وفى آخرها قصة سلامان وابسال، ترجمها من اليونانى حنين بن اسحاق.
 قسطنطينية : مطبعة الجوائب, ١٢٩٨[هج].

1880 ויס, בנימין אריה בן חיים צבי
מלכי צדק : שיר על דרך החזיון, בשלש מערכות ... עשה אותם המחבר לכבוד מלכנו הקיסר ... פראנץ יאזעף הראשון לימי שכון כבודו בעירנו מיום העשור עד יום השלשה עשר לירח תשרי / מאת בנימן אריה הכהן ווייס ...
 CZERNOWITZ : R. ECKHARDT, ה'א'ח'! ה'ו'ד' מ'ל'כ'י' צ'ד'ק' ה'נ'ה' ז'ה' ב'א'! [תרמ"א 1880].

1880 לוצטו, משה חיים, 1707-1747.
דרך תבונות : ... דרכי ההתבוננות וההשכלה ... עפ"י יסודי מלאכת ההגיון ... עם באור דעת לנבון ... / חובר מאתי יהושע בישקאוויטץ [בישקוביץ] ...
 ירושלם : יואל משה שאלמאן, תר"מ.

1880 לינת הצדק ומשכיל אל דל (חברה) (ירושלים)
ספר התקנות : לחברת לינת הצדק ומשכיל אל דל אשר נתיסדה בתוככי ירושלם ...
 ירושלם : דפוס י"מ סאלאמאן, תר"מ.

1880 פלג'י, חיים בן יעקב, 1788-1869.
ספר קול החיים : ... למי שהגיע להשלים ע' שנה ואילך ...
 אזמיר : [חמו"ל, תר"ם].

1880 קרסינטי, נסים
שבחי אלהים : ... קול תחנה ... לחול ולשבת, קול שמחה בחגים ובמועדים ... פיוטים ... נלוה עמם מה שיסיד [!] רבינו סעדיה גאון עשרת הדברים בלשון ערבי צח כמנהג תלמסאן ...
 והראן : דפוס נסים קרסינטי, ו'י'ב'ר'כ'ו' א'ת' שם כבודך לפ"ג [תר"ם].

1881
The survey of Western Palestine / edited with additions by E.H. Palmer and Walter Besant for the Committee of the Palestine Exploration Fund.
 London : Committee of the Palestine Exploration Fund, 1881-1889.

1882
Itinéraires a Jérusalem et descriptions de la Terre Sainte : rédigés en français, aux XIe, XIIe & XIIIe siècles / publiés par Henri Michelant & Gaston Raynaud.
 Genève : Typ. J.-G. Fick, 1882.

1883
סדר הוראות התפלות.
 אודסה : דפוס מ. בלינסון, [1883].

1884 חגיז, משה בן ישראל יעקב, 1671-1738?
ספר פרשת אלה מסעי : ... על תכונת ארץ ישראל וירושלים, ובית המקדש, וכותל המערבי ... / אשר חיבר הרב ... משה חאגיז המנו"ח ...
 ירושלם : ר"י הירשנזון, תרמ"ד.

1884 חמוי, אברהם שלום חי, 1838-1885.
ספר ימלט נפשו : ... דברים ... מפי ותיקין, דינים ...
 כלכתה : אליהו משה דוויך הכהן, תרמ"ד.

1884 כהן, ישראל מאיר, 1839-1933
ספר משנה ברורה : ... על שו"ע אורח חיים אשר חיבר ... מו"ה יוסף קארו ; עם חידושי דינים ... מאת מו"ה משה איסלרש ; עם ... באר הגולה ; באר היטב ... ; שערי תשובה ... וביאורי ... משנה ברורה ... ; עוד צרפתי ... ביאור הלכה ... ; גם שער הציון ... / כל אלה חברתי ... ישראל מאיר בר' אריה זאב הכהן ...
 ווארשא : [חמו"ל], תרמ"ד-תרס"ב 1884-1902.

1884 כהנא, יצחק בן יהודה ליב
ספר תולדות יצחק : הנה קראתי חלק זה חלק ב אף שהראשון לזה גם כן קראתי חלק ב ... נגד חיבורי הראשון שחברתי על הביאור ... הגר"א שעל ספר יצירה ... / [מ' יצחק כהנא].
 ירושלם : דפוס שמואל הלוי צוקערמאן, תרמ"ד.

1885 Brimann, Aron Israel, b. ca. 1860
Die Kabbala : ihre Hauptlehren und ihr Verhaeltniss zum Christentum / [Aaron Briman].
 Innsbruck : Vereins-Buchhandlung & Buchdruckerei, 1885.

1885 זהר חדש. תרמ"ה. ורשה
ספר זהר חדש / מהתנא ר' שמעון בן יוחאי על ... תורה וחמש מגילות ותיקונים ומדרש הנעלם ; עם הגהות ר' משה זכות ... ; ונוסף עתה ... א' זהר חדש על מגלת רות ... ב' באורי מאמרים מר' מנחם די לונזאנו ... ג' באורים והגהות מהגר"א ... ד' הגהות ... ר' ישראל מקאזניץ ... ה' הגהות ... ר' דוד לוריא ...
 ווארשא : חיים קעלטער, תרמ"ה.

1885 שפינוזה, ברוך בן מיכאל, 1632-1677.
חקר אלוה : עם תורת האדם / מתורגם ומבואר עם מבוא גדול מאת שלמה ראבין.
 וויען : דפוס געארג בראג, תרמ"ה.

1886 Ziemlich, Bernhard, d. 1907
Das Machsor Nürnberg : ein Beitrag zur Erforschung des Ritus und der Commentarliteratur des deutschen Machsor / Bernhard Ziemlich.
 Berlin : In Comm. von Mampe, 1886.

1887 בן יהודה, אליעזר, 1858-1922.
מקראה לילדי בני ישראל : כולל ראשית למודים ספורי התלמוד ... / מאת בן-יהודה ודוד ילין ...
 ירושלם : דפוס א"מ לונץ, תרמ"ז.

1889 Guérin, Victor, 1821-1891
Jerusalem : son histoire, sa description--ses établissements religieux / par Victor Guérin.
 Paris : E. Plon, Nourrit et Cie, 1889.

1889 תפלות. סדור. תרמ"ט. ירושלים
ספר אהבת הקדמונים : ... והוא סידור תפלה של כל השנה ... מנהג בהכנ"ס של ק"ק התושבים בעוב"י פאס ... ; והובא לבית דפוס בהשתדלותי ... רפאל אהרן ן' שמעון.
 ירושלם : דפוס ש. צוקעראמן ושותפיו, תרמ"ט.

1890 الفارابي، محمد بن محمد، ابو نصر، ٨٧٤-٩٥٠م
الثمرة المرضية : في بعض الرسالات الفارابية.
 Leiden, 1890.

1890 יעבץ, זאב, 1847-1924.
על שושנים : שירי ידידות מירושלם לבניה / ז' יעבץ.
 ירושלם : [חמו"ל, תרנ"-?].

1890
ספר חנוך לנער : ... כולל ספור נס חנוכה ... וגם מעשה יהודית בשרח ערבי ... ונוסף הוד[!] פיוט חדש לחנוכה ... שחבר ... (אברהם) סתיהון ...
 כלכתה : [חמו"ל], גילה ור'נ'ת' [תר"ן].

1890
דער לאנדאנער קופלעטיסט : 100 ... ליעדער : 150 זייטען / געזאמעלט און ארויס געגעבען פון דיא לאנדאנער אקטיארען געזעלשאפט ...
 [לאנדאן : חמו"ל, תרנ"-?].

1891 יעבץ, זאב, 1847-1924.
טל ילדות : ללמד בני יהודה ראשית דעת / מאת זאב יעבץ.
 ירושלם : ש' צוקערמאן ושותפו, תרנ"א.

1891 לאון, יוסף אריה
תלמוד לשון ערבי : ילמד לדבר לשון ערבי בלי דבר הדרוש ומדובר תמיד בלי איש לרעהו, גם יורה את קריאת כתב הערבי עם כללים אחדים.
 ירושלם : [חמו"ל], תרנ"א.

1892 ابن سينا، الحسين بن عبد الله، ابو علي، ٩٨٠-١٠٣٧م
كتاب الاشارات والتنبيهات / للشيخ الرئيس حجة الحق ابى على الحسين بن عبد الله بن سينا البخارى... اعتنى بطبعه وتصحيحه وترجمته الى الفرنسية... يعقوب فرجه. الجزء الاول [يحتوى على النص العربى].
 ليدن : بمطبع بريل, ١٨٩٢.

1892 אלכסנדרוב, שמואל, 1865-1941.
אגדת פך השמן : מאמר בשבעה פרקים עם הערות / מאת ... שמואל אלכסנדראוו.
 ווארשא : בדפוס של מ. לעווינסקי, תרנ"ב.

1892 גור, יהודה, 1862-1950
שכית החמדה לנערי בני ישראל / מאת יהודה גראזובסקי.
 ירושלם : דפוס מערכת האור ואברהם משה לונץ, 1892-1893.

1892 הגדה של פסח. תרנ"ב. ליוורנו
סדר הגדה של פסח : עם פתרון בלשון איטאלקי עם כמה צורות ... ונוסף ... תפלת ערבית ...
 ליוורנו : דפוס ש' בילפורטי, ל'י'ש'ר'י'ם' נ'א'ו'ה' [תרנ"ב].

1892 יודילוביץ, דוד בן יעקב יהודה, 1863-1943.
שעשעים לילדי בית הספר : משלים ומליצות ... / מאספים בידי ... דוד יודילוביץ ויהודה גרזובסקי ומוגהים מאת ... מ' פינס.
 ירושלם : דפוס א"מ לונץ, תרנ"ב.

1892 לינת הצדק ומשכיל אל דל (חברה) (ירושלים)
ספר התקנות : לחברת לינת הצדק ומשכיל אל דל : אשר נתיסדה בתוככי ירושלים להחיש עזרה וסעד לחולי ישראל.
 ירושלם : י"נ לעווי, תרנ"ב.

1893 Steinschneider, Moritz, 1816-1907
Die hebräischen Übersetzungen des Mittelalters und die Juden als Dolmetscher : ein Beitrag zur Literaturgeschichte des Mittelalters, meist nach handschriftlichen Quellen / von Moritz Steinschneider.
 Berlin : Kommissionsverlag des Bibliographischen Bureaus, 1893.

1893 גור, יהודה, 1862-1950
שכית החמדה לילדי בני ישראל / מאת יהודה גרזובסקי ; א"ל הורביץ.
 ירושלם : דפוס אברהם משה לונץ, 1893.

1893 פלג'י, רחמים נסים יצחק בן חיים, 1814-1907.
ספר אנך יפה : ... על קצת פסוקי ארבעה ועשרים ... / רחמים נסים יצחק פאלאג'י ...
 אזמיר : דפוס חיים אברהם דש"ן [די שיגורה], כ'ד' ה'ק'מ'ח' ל'א' ת'כ'ל'ה לפ"ג [תרנ"ג].

1895 חיים יצחק אהרן, מוילקומיר
קונטרס כליל תפארת : ... על משרע"ה שהיו מתולדתו כלול מכל טוב ... נמצא ... מכתב אחד ... ושם העיד על משר"עה שהיה מטבעו רע ... ולזאת נתעוררנו לחבר הקונטרס הזה אשר בו ביררנו שהמכתב הנ'ז כולו מזויף ...
 ירושלם : דפוס משה ליליענטהאל, תרנ"ה.

1895 מיחס, יוסף בן רחמים נתן, 1868-1942.
שיחות ישמעאל / מאת יוסף ברנ"ר מיוחס ...
 ירושלם : דפוס הרי"ד פרומקין, אלף ותתכ"ו לגלותנו [תרנ"ה].

1896 Ibn Hen, Aharon Tsevi
Archäologisches Album zum II. und IV. Buche Mosis : eine anschauliche Erläuterung des in hebräischer Sprache erschienen Werkes "Mikdasch-Aharon" (Aarons Heiligthum) auf Grund der Bibel, des Talmuds, der Midroscha, und des Buches J. Flavius philologisch-hebräisch ... nachgewiesen : ein Leitfaden f. Lehranstalten u.z. Privatunterricht.
 Riga : H. Ussleber, 1896.

1896 כהן, ישראל מאיר, 1839-1933
ספר משנה ברורה : ... על שו"ע אורח חיים אשר חיבר ... מו"ה יוסף קארו ; עם חידושי דינים ... מאת מו"ה משה איסלרש ; עם ... באר הגולה ; באר היטב ... ; שערי תשובה ...ובאורי ... משנה ברורה ... בו יבואו כל הדינים וההלכות ... המפוזרים בספרי האחרונים ... עוד צרפתי ביאור הלכה ... גם שער הציון ... / כל אלה חברתי ... ישראל מאיר בר' אריה זאב הכהן ...
 וארשא : אלטר, 1896.

1896 תפלות. ברכת החמה. תרנ"ו. ארלוי
סדר קידוש החמה : וועלכעס אים יאהרע תרנ"ז ה' ניסן מיטטוואך דען 7. אפריל 1897 ... אבגעהאלטען ווערדען ווירד. געארדנעט נאך אנארדנונג דעס הגאון בעל חת"ם סופר אונד קיצור ש"ע / פאן ... יואל מארגרעטען ...
 EGER : דפוס LOEW, תרנ"ו.

1896 תפלות. ברכת החמה. תרנ"ו. קרקוב
ספר זהרי חמה : כל הדינים ומנהגי קידוש החמה המיועד להיות ביום ד' ה' ניסן תרנ"ז ... עם נוסח ברכת החמה ומזמורים מסודר מחיד"א ... ומחתם סופר ומה'ג מו'ה חיים כהן רפאפורט גם מראה מקומות בשם דרכי חיים / אשר אספתי וקבצתי יצחק צינגער.
 קראקא : יוסף פישער, תרנ"ו.

1896 תפלות. סדור$$s(קראים). תרנ"ז. גוזלוב
סדור קטן : לתלמידי בתי מדרשות של בני מקרא.
 איבפטוריה : מ"מ ראואנסקי, 1896.

1897 אופלטקה, רחמים יוסף חיים, 1847-1907.
לוח על כ"ח שנה : בו ברכת החמה והדינים ... מולדות ותקופות ...
 ירושלם : דפוס י.נ. לעווי, תרנ"ז.

1897 אמדן, יעקב בן צבי, 1698-1776.
מגלת ספר : כולל תולדות וזכרונות / ... הרב הגאון ... יעב"ץ אשר כתב בעצמו ... ; עם מבוא הגהות והערות וקורות הגאון יעב"ץ האחרונים מאת דוד כהנא.
 ווארשא : דפוס האחים שולדבערג, תרנ"ז.

1897 שטינשנידר, משה, 1816-1907
ספרות ישראל : עם תקונים והוספות חדשות / מאת משה שטיינשניידער ; מתרגם לעברית על ידי צבי מאלטער.
 ווארשא : חברת אחיאסף, תרנ"ז.

1897 תפלות. ברכת החמה. תרנ"ז. אזמיר
ספר ברכת החמה : יום 5 ניסן 5657 איספונטה איל סול אורה 11:40.
 [איזמיר : חמו"ל], 5657 תרנ"ז.

1897 תפלות. ברכת החמה. תרנ"ז. ורצ'לי
ברכת החמה : כמנהג וירציללי ...
 Vercelli : Tip. lit. Chiais, 1897.

1897 תפלות. ברכת החמה. תרנ"ז. ירושלים
ברכת החמה : ... בשנת תרנ"ז, בתחלת ליל ד', ה' ניסן ...
 ירושלם : דפוס א"מ לונץ, תרנ"ז.

1897 תפלות. ברכת החמה. תרנ"ז. ירושלים
ברכת החמה : התקופה נופלת בשנה הזאת בתחלת ליל ד' ה' ניסן ...
 ירושלם : [חמו"ל, תרנ"ז].

1898 יוסף חיים בן אליהו, מבגדאד, 1834-1909.
ספר בן איש חי : ... דרושים ורמזים ... חמשה חומשי תורה ... פסקי הלכות ... אסופים משה"ט [=משלחן טהור] א"ח ויו"ד וספרי אחרונים מחולקים לסדר שבתות שתי שנים ... / אנכי ... יוסף חיים ... בכמהר"ר אליהו ...
 ירושלם : דפוס האחים סאלאמאן, תרנ"ח.

1898
מזמרת הארץ : American national songs in Hebrew / [translated by Gerson Rosenzweig].
 [ניו יורק : חמו"ל], תרנ"ח c1898.

1899 Apocrypha. Ecclesiasticus. Hebrew. 1899
The wisdom of Ben Sira; : portions of the book Ecclesiasticus from Hebrew manuscripts in the Cairo Genizah collection, / presented to the University of Cambridge by the editors. Edited ... by S. Schechter and C. Taylor.
 Cambridge [Eng.] : University Press, 1899.

1900 Goldziher, Ignac, 1850-1921
Bibliothek Ignaz Goldziher.
 [s.l.] : [s.n.], [19--].

1900 וינקלר, מרדכי ליב
קונטרס ישב מצרף : ... כולל בירור ואסיפת דינים הנוהגים בנולדים מאבות תערובות / חיברו הרב ... מרדכי ליב ווינקלער ... ; ונספח אליו קונטרס וכתורה הזאת על ענינים אלה מאת הרב ... ישעי' זילבערשטיין ...
 וואטצען : דפוס מערכת תל תלפיות, תר"ס.

1900 פתרון חלומות. תר"ס. למברג
ספר מגיד עתידות : ... שמגיד לאדם הרואה בחזיון לילה את העתיד לבא לו ונקרא בשם פתרון חלומות ...
 [למברג? : חמו"ל, תר"ס בערך].

1900
ארץ ישראל אלבום : פאטאגראפישע בילדער פון ארץ ישראל אונד איהרע קאלאניעס : אויך בילדער פון דער יודישער געשיכטע בעריהמטע מעננער אונד פון יודישען לעבען, מיט בעשרייבונגען.
 נויארק : דיא היברו פאבלישינג קאמפ., [תרס"-?].

1900
חכאית נס חנוכה : באלתצאור : מתתיה בן יוחנן וולאדהו.
 תונס : מטבעת אלנסר, [תרס"-?].

1901 Apocrypha. Ecclesiasticus. Hebrew. 1901. Oxford
Facsimiles of the fragments hitherto recovered of the Book of Ecclesiasticus in Hebrew.
 Oxford : University Press, 1901.

1901 Steinschneider, Moritz, 1816-1907
An introduction to the Arabic literature of the Jews / by Moritz Steinschneider.
 London : [s.n.], 1901.

1901 חברת בני ציון
ספר חברת בני ציון : מאשכנזים וספרדים ילידי ותושבי ערי הקודש ... ליסוד מושבות קאלאניען בארץ הקדושה על יסודי התורה והיראה, לעבודת האדמה, לעשות גנות ופרדסים ולנטוע כרמים ... נוסדה בעה"ק צפת ... ונתרכזה בעה"ק ירושלם ...
 לבוב : דפוס חיים ראהאטין, 1901.

1901 יוסף חיים בן אליהו, מבגדאד, 1834-1909.
ספר רב פעלים : ... שאלות ותשובות וחקירות בענין הלכה ... / יוסף חיים בכמהר"ר אליהו ...
 ירושלם : דפוס י"ד פרומקין, תרס"א-תרע"ב.

1901 פתרון חלומות. תרס"א. ירושלים
ספר פתרון חלומות ופרכוס איברים : הנקרא בל' פארסי תעביראת ... ונלוה אליו ... ס' בינה לעתים ונקרא ס' הבלעי וסדר הימים למהרח"ו / הועתק בל' פארסי ... ע"י מוהר"ר שמעון חכם ...
 ירושלם : דפוס א"מ לונץ, א'ד'ב'ר'ה' נ'א' ש'ל'ו'ם' ב'ך' [תרס"א].

1902 Steinschneider, Moritz, 1816-1907
Die arabische Literatur der Juden : ein Beitrag zur Literaturgeschichte der Araber, Grossenteils aus Handschriftlichen Quellen / von Moritz Steinschneider.
 Frankfurt a.M. : J. Kauffmann, 1902.

1902 דורמן, יהושע זליג
שנאת חנם / מאת יהושע זעליג דארמאן.
 ווילנא : דפוס י' פיראזשניקאוו, תרס"ג 1902.

1902 דורמן, יהושע זליג
שנאת חנם / מאת יהושע זעליג.
 ווילנא : דפוס פירוזשניקאוו, תרס"ג 1902.

1903 ابن القفطى، على بن يوسف، ١١٧٢-١٢٤٨م
تاريخ الحكماء : وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب اخبار العلماء باخبار الحكماء / لجمال الدين ابي الحسن على بن يوسف الفقطي.
 Leipzig : Dieterich, 1903.

1903
Trois traités d'anatomie arabes / par Muhammed ibn Zakariyyā al-Rāzī, Ali ibn al-'Abbās et 'Ali ibn Sīnā ; text inédit de deux traités ; traduction de P. de Koning.
 Leide : E.J. Brill, 1903.

1903 חזנוביץ, יוסף בן אהרן, 1844-1919.
דברים אחדים בדבר בית הספרים שבירושלים / מאת יוסף חאזאנאוויץ.
 ס"ט פטרבורג : דפוס המליץ, תרס"ג.

1904 בן יהודה, אליעזר, 1858-1922.
קבץ מאמרים לקריאה / מאת א. בן-יהודה ... וחיים כלמי ...
 ירושלם : דפוס הרא"מ לונץ, תרס"ד.

1904 דוד, נשיא
הודאת בעל דין : נגד תורת דת נצרת / חברו דון דוד נשיא ... עם פתח דבר: ישו הנוצרי לא היה ולא נברא / מאת אפרים דיינארד.
 קארני, נ.ד. : דפוס א' דיינארד, תרס"ד.

1904 תפלות. הושענות והקפות. תרס"ד. קרשנוב
סדר הקפות לשמיני עצרת ולשמחת תורה : מלוקט מנוסחאות שנהגו לאמרם בבית מדרשם של ... ר' מאיר מפרימישלאן, ... ר' חיים הלברשטאם מצאנז, מרן מהרי"א מזידיטשוב ואדומו"ר צבי אלימלך מדינוב ...
 קרשאנוב : דפוס י"ק דייטשער, תרס"ד 1904.

1905 Steinschneider, Moritz, 1816-1907
Die Geschichtsliteratur der Juden in Druckwerken und Handschriften / zusammengestellt von Moritz Steinschneider.
 Frankfurt a.M. : J. Kauffmann, 1905.

1905 ילין, דוד בן יהושע, 1864-1941.
המבטא והכתיב בעברית : הרצאה באספה הכללית השנית לאגדת המורים בא"י שהיתה במושבה גדרה באלול תרס"ד ...
 ירושלם : דפוס הרא"מ לונץ, תרס"ה.

1905 ילין, דוד בן יהושע, 1864-1941.
אסף שירים : לילדים / סדרו ע"י דוד ילין וח"ל זוטא.
 ירושלים : דפוס א"מ לונץ, תרס"ה.

1905 שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105 מיחס לו
ספר האורה : כולל פסקי דינים והלכות מיוחס לרבינו שלמה בר' יצחק ז"ל הנודע בשם רש"י חלק ראשון י"ל עפ"י כ"י ישן ... / ערוך ומסודר עם הערות ... ומבוא גדול ... ממני שלמה באבער מלבוב.
 לבוב : הוצאת המחבר, תרס"ה.

1905 שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105.
רש"י על התורה : הוא פרוש רבנו שלמה ב"ר יצחק, מוגה על פי כתבי יד וספרי דפוס ישנים ומנקה מכל ההוספות, אשר הובאו אל תוכו, ומכל השגיאות, שנפלו בו, ועם מראה המקומות והמקורים, אשר מהם שאב רש"י את פרושיו / ונוסף על אלה באור, אשר קראתיו ... זכור לאברהם, כולל הערות ובאורים שונים הראויים להפיץ אור על פרוש רש"י ... אברהם ברלינר.
 פראנקפורט א"מ : י' קויפמאנן, תרס"ה 1905.

1906 الفارابي، محمد بن محمد، ابو نصر، ٨٧٤-٩٥٠م
كتاب آراء اهل المدينة الفاضلة / تأليف ابي النصر الفارابي.
 مصر : مطبعة السعادة، ١٣٢٤هج ١٩٠٦م.

1906 יוסף חיים בן אליהו, מבגדאד, 1834-1909.
קאנון אל נסא / יוסף חיים ח"ר אליהו ... נדפס בא' ליוורנו.
 [בגדאד : דפוס ע' דנגור], נ'שים י'קר'ו'ת' [תרס"ו].

1906 מלר, מנחם אליעזר בן יצחק אשר, 1842-1922.
מדרש חכמים : והוא מדרש עשרת הדברות...מספרי תנאים ואמוראים...ונלוה לזה הערות...על ספר הרמב"ן על התורה / נדפס ע"י מנחם אליעזר מאהלער...
 קראקא : דפוס יוסף פישער, תרס"ו.

1907 Rosenblatt, Josef, 1882-1933
Tefilath Josef [music] : fünf und zwanzig israelitische Synagogen-Gesänge für Cantor-solo / componirt von Josef Rosenblatt.
 [Hamburg] : [s. n.], [1907].

1907 דויל, ארתור קונן, 1859-1930.
שערלאק חאלמס : דער בערימטער סישציק : זיינע כתבים / קאנאן דויל.
 ווארשא : דרוק עדעלשטיין, תרס"ז.

1907 תלמוד ירושלמי (מזויף)
תלמוד ירושלמי סדר קדשים : ... מוגה ומסודר ... ומפורש ... על ידי הפירוש חשק שלמה הכולל פירוש תוספות והגהות / מאתי שלמה יאודה ... הספרדי [!] מכונה פריעדלענדער ...
 (SZINERVARALJA) : דפוס י. ווידער, תרס"ז-תרס"ט.

1908 סמוס, זרח
ספר ענג הטוב : ... בו מבואר הטוב האמתי... גם וכוחים בענין אלהות ובירור השארת הנפש [ועוד]... ושיר אחד שנכלל בו הספר... / מאתי... זרח סמוס...
 ווילנא : דפוס פראדיל מ"ץ, תרס"ח 1908.

1909 קוק, אברהם יצחק, 1865-1935.
קונטרס ע"ד הכשר השמן הנעשה משומשומין : יבשין שלא נלתתו, בשימור לשם פסח ...
 (יפו : בית הבד של האחים ברסלב), תרס"ט.

1910 Gesenius, Wilhelm, 1786-1842
Hebrew grammar / as edited and enlarged by ... E. Kautzsch.
 Oxford : Clarendon Press, 1910.

1910 אקצין, הרץ
דער פרינץ און דער בעטלער / נאך מארק טווען בעארבייט פון הערץ אקצין.
 מאסקווא : חבר, [תרע"-].

1910 דויל, ארתור קונן, 1859-1930.
שערלאק האלמס : העכסט אינטרעסאנטע וואונדערליכע ערצעהלונגען פון וועלט בעריהמטען גיהיים-אגענט שערלאק-האלמס ... / קאנאן דויל.
 (WARSZAWA : וויגאדא), [תרע"-].

1910 זמרא, דוד בן שלמה אבן
כללי קצור ספר הפליאה.
 [ירושלם : חמו"ל, תרע"-?].

1910 פינסקי, שמאי
ספר תמונות לבתי ספר ולבתי אב : עם שירים / מאת ש. פינסקי.
 (ורשה : צנטרל), [191-?].

1910 קוטצר, א
קטנים רעננים : ספר ציורים וחרוזים נחמדים בשביל כל הילדים / ציורים א. קוטצר ; חרוזים י. קצנלסון.
 ורשה : לוין אפשתין, [תר"ף].

1910 קוק, אברהם יצחק, 1865-1935.
שבת הארץ : הלכות שביעית / חבר ע"י אברהם יצחק הכהן קוק ...
 ירושלם : דפוס לעווי ושותפיו, [תר"ע].

1910 ריטבורד, יצחק בן ניסן
ספר בית יצחק : על התורה ... אשר שמעתי בשם מצוקי ארץ, מפי רבנים גדולים, ומעט מרוח בינתי ... / אנכי ... יצחק ב"ר ניסן מווילנא ...
 ירושלם : דפוס האחים ליפשיטץ, תר"ע.

1911 שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105.
סדור רש"י : כולל פסקי דינים והלכות / יו"ל ראשונה עם הערות ... ומבוא אשר הכין ר' שלמה באבער ; ... נערך ... לדפוס מאת יעקב פריימאנן.
 ברלין : מקיצי נרדמים, תרע"ב-(1911).

1912 Vincent, Louis-Hugues, 1872-1960.
Jérusalem, recherches de topographie, d'archéologie et d'histoire / par Hugues Vincent.
 Paris : J. Gabalda, 1912-1926.

1912 ישיבת זקני תלמידי חכמים הכללית (ירושלים)
לוח ירושלמי לשנת תרע"ג / מאת ישיבת זקני תלמידי חכמים הכללית ... נוסדה בשנת תרס"ז ...
 ירושלם : א"מ לונץ, תרע"ב.

1912 ליפשיץ, אליעזר מאיר, 1879-1946.
ר' שלמה יצחקי : רש"י / מאת אליעזר מאיר ליפשיץ ...
 ורשה : תושיה, תרע"ב.

1912 פריק, שלמה
אגרת הפורים / ... מאת שלמה פיריכ.
 אודססא : דפוס פ' דוכנא, תרע"ב.

1914 Mafteah Shelomo. French.$$kSelections. 1914. Paris
Les veritables Clavicules de Salomon : contenant un grand nombre de figures cabalistes... et ou l'on trouvera les plus rares secrets / traduites par Pierre Mora.
 Paris : H. Daragon, 1914.

1914 אנ-סקי, ש., 1863-1920
[אידישע עטנאגראפישע פראגראמע / צונויפגעשטעלט דורך ש. אנ-סקי מיטן הילף פון א גרופע הערער פון דער אידישער אקאדעמיע אין פעטראגראד ; אונטער דער רעדאקציע פון ל.י. שטערנבערג.
 (ס"ט פעטערבורג) : [אידישע עטנאגראפישע עקספעדיציע אויפן נאמען פון באראן ג.א. גינצבורג], 1914 (דפוס יוסף לוריא).

1916 Kostakowsky, Wolff Nat editor
International Hebrew wedding music [music] / arranged, revised, Bowed and fingered by Wolff N. Kostakowsky.
 New York : Nat Kostakowsky, 1916.

1918 אברונין, אברהם, 1869-1957
שירים לילדים.
 צפת : דפוס הגליל, תרע"ח.

1918 פיארברג, מרדכי זאב, 1874-1899
ציורים / מ"ז פייערברג.
 אודיסה : מוריה, תרע"ט 1918.

1918 קצנלסון, יצחק, 1885-1944.
גן ילדים [תווים] : קבץ שלם של שירים פרבליים ושירי עם למשחק ושעשועים / חבר ועבד ע"י יצחק קצנלסון.
 ורשה : האור, תרע"ח.

1919 אנדרסן, הנס כריסטין, 1805-1875.
פינף ארבעסלאך / האנס כריסטיאן אנדערסען ; צייכענונגען פון י' טשאיקאוו.
 קיעוו : אנהויב, 1919.

1919 בונד
הגדה של פסח : מיט א סאציאליסטישען נוסח.
 פאדגורזש : דער סאציאל דעמאקראט, 1919.

1919 בלקינד, ישראל בן מאיר, 1861-1929.
ארץ ישראל / ישראל בלקינד.
 (NEW YORK) : המאיר, (c1919).

1919 גולדברג, ישעיהו ניסן
מחזור ספורים לכל השנה / ... מאת יכנה"ז [=ישעיהו ניסן גולדברג].
 מינסק : דפוס ליוושיץ - בארשיי, תרע"ט.

1919 נומברג, הירש דוד, 1876-1927
שריפטן / דוד הערש נאמבערג.
 קיעוו : אידישער פאלקס פארלאג, תרע"ט.

1919 עלי, נסים שם טוב
הגדה דילה גיררה פור דיאה די פסח / קומפוזיד'ה פור נסים ש"ט עלי.
 [קושטא : חמו"ל, תרע"ט?].

1919 קיפניס, לוין, 1894-1990
גליונות לגננות / מאת לוין קיפניס.
 ירושלים : ועד-החנוך בהשתתפות התאחדות הגננות, תרע"ט-תר"ף.

1920 דויל, ארתור קונן, 1859-1930.
דער גרעסטער דעטעקטיוו : איין אינטערעטסאנטער שטודיום פון אויסערארענטליכע מענשליכע פעהיגקייטען / פון א' קאנאן דאיל ; איבערזעצט פון דעם ענגלישען פון ד"מ הערמאלין.
 ניו יארק : היברו פאבלישינג קאמפאני, [תרפ"-?].

1920 יצחק בן יעקב, הכהן
ספר טעמי הטעמים / ... אשר קבלו חכמים קדמונים אשר נקבו בשמות שהיו משתמשים ברום רקיע, מקובלים במסורת התעלומות ובסודות השמות ...
 [ירושלים? : חמו"ל, תרפ"-].

1920 מוהר, מאיר, 1888-1967.
אלף בית / מצויר מאת נרמן ; עם שירים מאת מ. מוהר.
 תל אביב : דביר, [תרפ?].

1920 קוק, אברהם יצחק, 1865-1935.
אורות : א. אורות מאופל -- ב. אורות התחיה / מאת רבנו אברהם יצחק הכהן קוק.
 ירושלים : דגל ירושלים, תר"פ.

1920 קיפניס, לוין, 1894-1990
ראש השנה לאלנות : חזיון דמיוני / מאת לוין קפניס.
 ירושלים : סניף המורים, תר"פ.

1920 קמזון, יעקב דוד, 1900-1980.
חתונה ביער / ציורים מאת אלזה ונץ-ויטר ; חרוזים מאת י"ד קמזון ...
 (ברלין-וינה : מנורה), [תר"פ-?].

1920 קצנלסון, יצחק, 1885-1944.
מסע במדבר : שירים / ציורי כספרי ; חרוזי י' קצנלסון.
 (ורשה : ספרות, [תר"פ].

1920 קצנלסון, יצחק, 1885-1944.
בין חיות ועופות : ספר קטן אך מלא ברכה לבתי ספר ולבתי משפחה / ציורי כספרי ; חרוזי י' קצלנסון.
 ורשה : האחים לוין אפשתין, [תרפ-?].

1920 קצנלסון, יצחק, 1885-1944.
געזאנג און שפיעל [תווים] : די ערשטע שפיעל און ליעדער-זאמלונג פאר יודישע קינדער / צוזאמענגשטעלט פון יצחק קאצענעלזאהן ; מוזיק 50 אריגינעלע מעלאדיען פון ישראל גלאדשטיין ...
 ווארשע : האור, 1920.

1921 ישראל בן אליעזר (בעש"ט), 1698?-1760.
מכתבים קדושים : מעותקים אות באות מכתבי יד קודש של מרן הבעל שם טוב ... והרב המגיד ... ממעזריטש ותלמודיהם ... / נעתק ויצא לאור ע"י ישראל מרגליות, אלטער בירבראיער.
 טשערנאוויץ : דפוס הארניק ובירנבוים, תרפ"א.

1921 קפון, אברהם אהרן
שיבת ציון, או, היהדות והציונות : חזיון בשתי מערכות ... בעד ... הלומדים עברית / אברהם א' קאפון - אבק.
 סאראייוו : יעקב א' קאפון, תרפ"א 1921.

1922 אידלסון, אברהם צבי, 1882-1938
אוצר נגינות ישראל [תווים] / אספן, סדרת ובארן בפעם הראשונה אברהם צבי אידלזון ...
 ירושלים : ב. הרץ, תרפ"ב-תרפ"ח.

1922 אמיציס, אדמונדו דה, 1846-1908.
הלב / אדמונד די אמיציס ; תרגם י. הלמן ; ערוך על פי המקור בידי א. שמו [אריה סמיטיצקי].
 פרנקפורט על נהר מין : אמנות, [תרפ"ב?].

1922 ביאליק, חיים נחמן, 1873-1934.
ספר הדברים : ששה עשר שירים מאת ח.נ. ביאליק וששה עשר ציורים מאת תום זידמן-פרויד.
 ירושלם/ברלין : אופיר, תרפ"ב.

1922 הגדה של פסח. תרפ"ב. קהיר
הגדה של פסח : כפי מנהג ק"ק ספרדים ... עם תרגום ערבי באותיות ערביות / מאת הלל פרחי ...
 מצר : דפוס ד' מזרחי, תרפ"ב.

1922 פיכמן, יעקב, 1881-1958
ערבה : שירי-ילדים / מאת יעקב פיכמן ; הציורים של אפטר, היגר, קרבצוב, מולצמכר.
 (פרנקפורט ע"נ מיין-מוסקבה-אודיסה : אמנות, 1922).

1922 קלויזנבורג הקהל האורתודוקסי
קונטרס ישוב משפט : פסק בי"ד של ועד הרבנים ... מווארשא, ושל גאוני עולם ... נגד הפס"ד הידוע שיצא בענין התפרדות עדת הספרדים מקהילתנו קהל ארתדוכס ... קלויזענבורג.
 קלוזש : דפוס ויינשטיין & פריעדמאנן, ע'ב'ר'ת'י' [תרפ"ב].

1922
לצאת ידי הכל / חבורת צירים: אפטר, מוצלמכר, קרבצוב, חגר.
 פרנקפורט ע"נ מין : אמנות, 1922.

1923 Idelsohn, Abraham Zwi, 1882-1938
Thesaurus of Oriental Hebrew melodies [music] / collected and edited with an introduction by A.Z. Idelsohn.
 Berlin ; Jerusalem : B. Harz, 1923-1932.

1923 ביאליק, חיים נחמן, 1873-1934.
בת המלך ובן-זוגה / אגדה מספרת על ידי ח.נ. ביאליק ; הציורים של י. אפטר.
 (פרנקפורט ע"נ מין : אמנות, 1923).

1923 ביאליק, חיים נחמן, 1873-1934.
עשר שיחות לילדים : על פי אנדרסן, גרים ואחרים / העורך ח.נ. ביאליק ; עם ציורים מאת תום זידמן-פרויד.
 ירושלים/ברלין : אופיר על יד מוריה, תרפ"ג.

1923 ביאליק, חיים נחמן, 1873-1934.
קטינא כל בו / מאת ח.נ. ביאליק.
 ברלין-לונדון : רמון, (1923).

1923 ביאליק, חיים נחמן, 1873-1934.
שלמה המלך / אגדה כתובה בידי ח.נ. ביאליק ; הציורים של י. אפטר.
 (פרנקפורט ע"נ מין : אמנות, c1923).

1923 ביאליק, חיים נחמן, 1873-1934.
המלך דוד במערה : אגדה כתובה ביד ח.נ. ביאליק ; הציורים של י. אפטר.
 (פרנקפורט ע"נ מין : אמנות, c1923).

1923 ורן, ז'ול, 1828-1905
עולם הפוך : ספור / ז'ול וורן ; תרגם יהודה גרזובסקי.
 וורשה : תל-אביב אלטניילאנד, תרפ"ג.

1923 ליסיצקי, אליעזר, 1890-1941.
חד גדיא / געצייכנט אליעזר ליסיצקי.
 (ווארשע : קולטור-ליגע, תרפ"ג).

1923 סילמן, קדיש יהודה, 1880-1937.
הגדת ארץ ישראל : עם בדיקת חמץ ועם חד גדיא ועם שני פירושים רס"י ומטה הלוה, נסדר והוגה לפי הגהות א"י.
 ירושלם : סנונית, תרפ"ג.

1923 קיפניס, לוין, 1894-1990
מחרזת [תווים] : זמירות ומשחקים לגן הילדים ולבית הספר ...
 פרנקפורט ע"נ מין : אמנות, c1923.

1923
ארבעה תישים / ציר אוריאל כהנא.
 [ורשה] : תרבות, תרפ"ג 1922.

1924 ביאליק, חיים נחמן, 1873-1934.
שלמה המלך והאדרת המעופפת / אגדה מספרת על ידי ח.נ. ביאליק ; הציורים של נ. יידיל.
 (פרנקפורט ע"נ מין : אמנות, 1924.

1924 דויל, ארתור קונן, 1859-1930.
א צופאל מיט א צואה / קאנאן דאיל.
 ריגע : פארן פאלק, 1924.

1924 הגדה של פסח. תרפ"ד. ברלין
סדר ההגדה של פסח : העתקה מדויקת מההגדה שכתב וצייר משה ב"ר נתן הכהן בשנת תקע"ו לפ"ק לשם הגאון משה סופר בעל ה"חתם סופר".
 ברלין : ב. כהן, תרפ"ד.

1924 קרול, לואיס, 1832-1898.
עליסה בארץ הנפלאות / ל. קרול [צ'לרס לוטויג' דוג'סון] ; כתוב עברית בידי ל. סמן [=אריה סמיטיצקי].
 פרנקפורט ע"נ מין : אמנות, [תרפ"ד].

1925 Steinschneider, Moritz, 1816-1907
Gesammelte Schriften / Moritz Steinschneider ; herausgegebebn von Heinrich Malter und Alexander Marx.
 Berlin : M. Poppelauer, 1925.

1925 זידמן-פרויד, תום, 1892-1930.
מסע הדג / כתוב גרמנית ומציר בידי תום זידמן-פרויד ; ומתרגם עברית (בידי העורך ח. נ. ביאליק).
 ירושלם : אופיר על יד מוריה, תרפ"ה.

1925 מוהר, מאיר, 1888-1967.
צפור פלאים : בדיה על-פי שיר גרמני / מאת מ. מור.
 תל אביב : דביר, [תרפ"ה?].

1925 תפלות. ברכת החמה. תרפ"ה. אלכסנדריה
מצות ברכת החמה.
 נא אמון : דפוס יעקב בן עטר, תרפ"ה.

1925 תפלות. ברכת החמה. תרפ"ה. בגדאד
סדר ברכת החמה.
 (בגדאד : דפוס א. שוחט), [תרפ"ה].

1925 תפלות. ברכת החמה. תרפ"ה. כזבלנכה
ברכת החמה : בארבעה עשר בניסן שנת תרפ"ה ... / (נדפסת עלא ידדי ... דוד בן מסעוד דאנינו).
 [כזבלנכה : חמו"ל, תרפ"ה].

1925 תפלות. ברכת החמה. תרפ"ה. קואימברה
סדר ברכת השמש בתקופתה.
 Coimbra : Imprensa da Universidade, 1925.

1925
למטרה : [קובץ שהוצא לאור לרגלי פתיחת האוניברסיטה בירושלים / ע"י חוג חובבי השפה העברית בגמנסיה "חנוך", ורשה].
 (ורשה) : [חמו"ל], תרפ"ה.

1926 דויל, ארתור קונן, 1859-1930.
פאנטאזיע און ווירקליכקייט / קאנאן דאיל ; יידיש - ש' זאקס.
 ווארשא : ש' גאלדפארב, 1926.

1926 ז'בוטינסקי, זאב, 1880-1940
אטלס : 39 מפה, 25 מפית לגאוגרפיה; 2 מפות, 21 מפית לדברי הימים, 48 עמודי באורים / בעריכת ז. ז'בוטינסקי וש. פרלמן.
 לונדון : הספר, תרפ"ו 1925.

1926 טוין, מרק, 1835-1910
דער פרינץ און דער בעטלער / מארק טווען ; איבערזעצט - פ' קאפנער.
 ווארשא : קולטור, 1926.

1926 קיפניס, לוין, 1894-1990
שמעו ואספרה! : מעשיות לתינוקות / מאת לוין קיפניס.
 תל אביב : דביר, תרפ"ו 1925.

1926
חד גדיא / ציר ז' רבן.
 ירושלם : בצלאל, תרפ"ו.

1927 Wachstein, Bernhard, 1868-1935
Hebräische Autographen von Gelehrten und Schriftstellern in Faksimile : grösstenteils nach den Originalen der Bibliothek der Israelitischen Kultsgemeinde Wien / Bernhard Wachstein.
 Wien : Waldheim-Eberle, 1927.

1927
Musikalisher Pinkas [music] : a collection of zemirot and folk melodies / compiled by A. M. Bernstein.
 Vilna : The Cantors Assembly of America, 1927.

1927 ברנשטין, אברהם משה, 1866-1932.
מוזיקאלישער פנקס [תווים] : ניגונים-זאמלונג פון יידישן פאלקס-אוצר : מיט טעקסט און ערקלערונגען / אברהם בערנשטיין.
 ווילנע : ווילנער אידישע היסטאריש-עטנאגראפישע געזעלשאפט אויף דעם נאמען פון ש' אנ-סקי, 1927.

1927 גולדבוים, מ.
די 6 נאפאלעאן-בילדער : א ענטדעקונג פון וועלט בערימטען דעדעקטיוו שערלאק האלמס / בעארבעט פון מ' גאלדבוים.
 פשעמישל : שמחה פריינד, 1927.

1927 קרצ'בסקי, חנינא, 1873-1926
צלילי חנינא [תווים] : אסף מנגינות / שחברו, עבדו או התאמו ע"י ... KRACHEWSKI HANINA.
 תל אביב : [חמו"ל], תרפ"ז.

1928 דפו, דניאל, 1661?-1731.
רבינזון קרוזה : ספור עם ציורים / תרגום - יהודה גרזובסקי.
 ורשה : תושיה, (1928).

1929 Haggada shel Pesah. English. 1929. Vienna
Service for the first nights of Passover : with a revised English translation and copious explanatory notes / by Joseph Loewy and Joseph Guens ; illustrations reproduced from original artistic drafts of M. Kunstadt.
 Vienna : J. Schlesinger, c1929.

1929 טוין, מרק, 1835-1910
טאם סאיער / מארק טווען ; אידיש ע' פינינבערג.
 [קיעוו : קולטור-ליגע, 1929].

1929 תפלות. סדור. תקפ"ג. סלויטה
סדר עבודה ומורה דרך : כמנהג ספרד ...
 סלאוויטא : דפוס מ' שפירא, וע'ב'דת'ם' את ה' א'להי'כ'ם'[תקפ"ג].

192u הגדה של פסח. תרפ"-?. תונס
הגדה של פסח : בתלת לגואת : פשט ובאלערבי ובאלפ'ראנציץ ...
 תונס : מטבעת כאסתרו, [תרפ"-?].

1930 קיפניס, מנחם, 1878-1942
פאלקס לידער [תווים] / פון מ. קיפניס און ז. זעליגפעלד'ס.
 ווארשע : א' גיטלין, 1930.

1931 International Commission for the Wailing Wall
Report of the Commission appointed by His Majesty's government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, with the approval of the Council of the League of Nations, to determine the rights and claims of Moslems and Jews in connection with the Western or Wailing wall at Jerusalem, December, 1930.
 London : H.M.S.O., 1931.

1931 תפלות. פיוטים
ספר ישמח ישראל בעושיו : ... בשיר משוררי עמנו ...
 מקנאס : דפוס מ' שרביט וע' חזאן, י'ת'פ'א'ר' [תרצ"א].

1932 פלוטרך
תולדות גדולי יון ורומא / תרגם י"ל ברוך.
 תל אביב : אמנות, [תרצ"ב].

1933 ביאליק, חיים נחמן, 1873-1934.
שירים ופזמונות לילדים / ח.נ. ביאליק ; [ציורים של נחום גוטמן].
 תל אביב : דביר, תרצ"ג 1933.

1934 שמואל בן יוסף, הנגיד
דיואן : שמואל הנגיד, יוצא לאור בפעם ראשונה בשלמותו על פי כתב יד יחיד בעולם כ"י ששון סי' תקפ"ט עם הקדמה ומפתח שירים / ע"י דוד בן סלימאן ששון.
 לונדון : אוקספורד דפוס האוניברסיטה, תרצ"ד.

1935 Haggada shel Pesah. Marathi. 1935. Bombay
הגדה של פסח : service for the first two nights of Passover / with a Marathi translation by Hyams Ezekiel Penkar.
 Bombay : H.E. Penkar : Bombay Hebrew Pub. & Printing Press, [1935?].

1936 שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105 מיחס לו
איסור והיתר לרש"י / [יצא לאור ע"י הרב יעקב פריימן].
 [ברלין : מקיצי נרדמים, תרצ"ו?].

1936
על ישראל עליתו / מאת תלמידיו חניכיו [של רבי משה חיים לויא].
 Lublin : Druk M. Sznajdermessera, 1936.

1937 Steinschneider, Moritz, 1816-1907
Bibliographisches Handbuch über die theoretische und praktische Literatur für hebräische Sprachkunde / von Moritz Steinschneider.
 Jerusalem : Bamberger & Wahrmann, 1937.

1937 Steinschneider, Moritz, 1816-1907
Vorlesungen über die Kunde hebräischer Handschriften, deren Sammlungen und Verzeichnisse ...
 Jerusalem : Bamberger & Wahrmann, 1937.

1937 גבעת ברנר
הגדה לפסח.
 גבעת ברנר : [חמו"ל], תרצ"ז. תל אביב מולטיליט.

1937 החלוץ. פולין
הגדה של פסח.
 [ורשה] : (הסתדרות החלוץ בפולין, תרצ"ז).

1937 משנה. תרצ"ז. ברלין
ששה סדרי משנה : עם פירוש ... רבינו עובדיה מברטנורה ועם ... עיקר תוספות יום טוב / עם הגהות וכללי טמאות להגאון ר' אליהו מווילנא.
 [ברלין] : שוקן, תרצ"ז.

1938 Steinschneider, Moritz, 1816-1907
Allgemeine Einleitung in die jüdische Literatur des Mittelalters : Vorlesungen / von Moritz Steinschneider.
 Jerusalem : Bamberger & Wahrmann, 1938.

1939 Landschulheim Västraby.
Hagada zu Pessach.
 Västraby : Landschulheim, 1939.

1939 דגניה ב.
הגדה של פסח.
 [דגניה ב : חמו"ל, תרצ"ט].

1939 הגדה של פסח. תרצ"ט. ורשה
סדר הגדה של פסח : עם שני פירושים ... האחד גבורות ישראל / מאת ... מוהר"ר ישראל ... בהמנוח מוהר"ר שבתי ... מגיד מישרים דק"ק קאזניץ ... השני מטה משה, מאת ... מוהר"ר משה אליקום בריעה ... מגיד מישרים דק"ק קאזניץ ... גם סדר שיר השירים כולו עם פירוש מטה משה ...
 (WARSZAWA : דפוס GLOBUS, [תרצ"ט].

1939 שדות ים
הגדה של פסח.
 שדות ים : [חמו"ל], תרצ"ט.

1940 בני עקיבא. מקוה ישראל
ואראך מתבוססת בדמיך ואמר לך בדמיך חיי : מילואים להגדה של פסח.
 מיקוה ישראל : בני עקיבא, תרנ"ן [ת"ש].

1940 רודגס
לקוט : [לחג הפסח].
 קבוץ רודגס : [חמו"ל], ת'ר'נ'"ן' [ת"ש].

1940
משמר וספורט : אוסף התמונות של "דובק" מחיי הנוער העברי בארץ.
 (תל אביב : חברת דובק), [ת"ש לערך].

1941 בנימינה. קבוץ אנגלו בלטי
הגדה של פסח.
 בנימינה : קבוץ אנגלו בלטי, תש"א.

1941 הגדה של פסח. תש"א. אמשטרדם
הגדה של פסח : Gebeden en gezangen voor de Seideravonden : voorzien van een nieuwe Nederlandsche / vertaling met toelichtingen door E.S. Hen ; geillustreerd door Otto Geismar.
 Amsterdam : E. Mozes, 1941 5701.

1941 הגדה של פסח. תש"א. מרסי
הגדה של פסח : la Haggadah de Pessach ...
 MARSEILLE : S. LANGER, [תש"א].

1942 בריטניה הגדולה. צבא. חילים יהודים ארץ ישראליים
הגדה של פסח.
 [צפון אפריקה? : חמו"ל], תש"ב.

1943 הגדה של פסח. תש"ג. שנגהי
הגדה וסדר של פסח : form of service for the two first nights of the feast of Passover : with English translation.
 שנגהאי : A GROUP OF RABBINICAL STUDENTS, תש"ג 1943.

1943 המחנות העולים. ירושלים
הגדה של פסח / המחנות העולים - השכבה הבינונית.
 ירושלים : [חמו"ל], תש"ג.

1943 הקבוץ הארצי השומר הצעיר. ועדת החגים
<